icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Consumentenbond als vereniging

De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk die voor het grootste deel wordt gefinancierd met contributies van leden en gebruikers. Wij werken samen met consumenten aan eerlijke, rechtvaardige en veilige markten. Samen staan we sterker en weten we meer. Wij zijn het verbindende platform en de vertrouwde stem van en voor consumenten.

Historie

De oprichters van de Consumentenbond kozen er begin jaren '50 van de 20e eeuw al voor om de (toen nog Nederlandse) Consumentenbond om te vormen van een stichting in een vereniging. Dat was ook heel logisch: in een organisatie die opkomt voor de belangen van consumenten, moeten zij ook degenen zijn die uiteindelijk het laatste woord hebben in de koers en de prioriteiten van hun bond. Want het zijn tenslotte de leden die door hun contributies en abonnementsgelden ons werk mogelijk maken.

Groei

De Consumentenbond is na dat prille begin eerst langzaam en daarna geleidelijk steeds sneller gaan groeien. In ledental en daarmee ook in beschikbare middelen om daadwerkelijk op te komen voor de belangen van de consumenten in Nederland. Wij werden daarmee één van de grootste consumentenorganisaties van Europa en relatief gezien zelfs één van de grootste ter wereld. De Consumentenbond is nog steeds een vereniging maar streeft er ook naar niet alleen de leden maar alle consumenten aan zich te binden, financieel of anderszins. Hier gaan we vooral in op dat verenigingskarakter.

 

 

Bondsraad

In de bondsraad, de wettelijke algemene ledenvergadering van de vereniging Consumentenbond, kunnen de leden van de vereniging invloed uitoefenen op het beleid. Dat beleid wordt, onder leiding van de directie, uitgevoerd door de medewerkers op het bureau in Den Haag. De door de bondsraad verkozen raad van toezicht houdt toezicht op de directie en op de uitvoering van het beleid. De raad van toezicht legt daarover jaarlijks verantwoording af aan de bondsraad.

Raad van toezicht

De raad van toezicht wordt door de bondsraad gekozen en is ook gelijk zijn gesprekspartner. De raad van toezicht informeert de bondsraad over de genomen besluiten en legt verantwoording af over zijn werkzaamheden. Daarnaast onderhoudt de raad van toezicht nauwe contacten met de directie van het bondsbureau in Den Haag. En waakt ervoor dat datgene wat de medewerkers van het bondsbureau doen, past binnen het door de bondsraad vastgestelde kader. Tevens vervult de raad van toezichtde rol van werkgever en van sparring-partner van de directie. De zittingsduur van de raad van toezicht-leden is maximaal 2 termijnen van 4 jaar.

Directie

Algemeen directeur Sandra Molenaar is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bondsbureau in Den Haag. Zij legt daarover verantwoording af aan de raad van toezicht. Sandra Molenaar is sinds 1 mei 2019 algemeen directeur van de Consumentenbond.

Vereniging en bedrijf

De Consumentenbond is een vereniging met een professionele werkorganisatie die het 'bedrijf' voert. Om alle activiteiten uit te kunnen voeren, is een gezonde bedrijfsvoering onontbeerlijk. Het uiteindelijke doel van al onze activiteiten is en blijft opkomen voor de belangen van consumenten.

Wij hebben geen ANBI-status bij de Belastingdienst. Dat betekent dat een gift aan ons niet fiscaal aftrekbaar is.

Contact

Wil je meer weten over de vereniging? Neem dan contact met ons op.

Lees ook: