icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

NZa neemt onvoldoende stappen om consumenten te beschermen in huidige zorgstelsel

Nieuws
|
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komt maar deels tegemoet aan het handhavingsverzoek dat de Consumentenbond in november 2023 indiende vanwege schending van informatie- en transparantieverplichtingen. Op zich goed nieuws, maar het besluit gaat niet ver genoeg. De Consumentenbond vindt dat de NZa nog te weinig doet om de positie van zorgconsumenten te verbeteren en gaat daarom in bezwaar tegen het besluit van de toezichthouder.
babs van der staak

Babs van der Staak   WoordvoerderGepubliceerd op:27 juni 2024

Handhavingsverzoek NZA

Verwarrend voor consumenten

Positief in het besluit is dat zorgverzekeraars het komende overstapseizoen geen gebruik meer mogen maken van verwarrende contractstatussen waarbij het niet duidelijk is of ze de zorg het komende jaar gaan vergoeden. De NZa stelt dat dit geen bruikbare informatie is voor consumenten. Zorgverzekeraars moeten daarom met dat soort statussen stoppen, waarschuwt de NZa. Ook vindt de NZa het onwenselijk dat er na 31 december nog omzetplafonds worden afgesproken en vraagt zorgverzekeraars hier aandacht voor te hebben.

Cruciale tekortkomingen zorgstelsel

De NZa wijst de meeste punten van het handhavingsverzoek af, omdat er geen overtreding is van de wet. Maar de Consumentenbond vindt dat de NZa cruciale tekortkomingen in het zorgstelstel zo onvoldoende aanpakt. Terwijl dat wel haar taak is en ze daartoe bevoegd is. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De NZa treedt voor het eerst handhavend op richting zorgverzekeraars. Dat toont aan dat het nodig is om de rechten van consumenten te beschermen. Maar jammer genoeg zijn het slechts kleine punten, dat moet echt beter.’

Positie consumenten zwak

De Consumentenbond constateert al jaren dat de onderhandelingen tussen verzekeraars en zorgaanbieders nog niet zijn afgerond bij de start van het overstapseizoen. Ook weten consumenten niet of er een omzetplafond is afgesproken met de zorgverlener van hun voorkeur. Consumenten zijn altijd de benadeelde partij als het plafond bereikt is en ze toch zorg willen ontvangen. Molenaar: ‘Consumenten hebben dus geen idee wat ze kiezen bij het afsluiten van een zorgverzekering en kunnen daardoor geconfronteerd worden met onverwachte kosten. Kiezen zonder keuze. Zo blijft de positie van consumenten in dit zorgstelsel zwak. Wij tekenen daarom bezwaar aan tegen het besluit van de NZa.’ 

Polisjungle jaagt consumenten op kosten

Begin juni 2024 bleek ook uit gezamenlijk onderzoek van de NZa en de ACM dat consumenten al jarenlang te veel betalen voor hun zorgpolis. Polissen die qua inhoud nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn, hebben wel grote onderlinge prijsverschillen Ongeveer de helft van de consumenten zou kunnen overstappen naar een (bijna) gelijke, goedkopere polis binnen hetzelfde concern. De Consumentenbond vraagt al jaren aandacht voor deze polisjungle en heeft al meermaals aangedrongen maatregelen te nemen. Maar de NZa zegt geen mogelijkheden te hebben. De toezichthouder onderzoekt wel of zorgverzekeraars hun klanten actief moeten gaan informeren over bijna gelijke, goedkopere polissen. 

De Consumentenbond diende in april 2024 een 2e handhavingsverzoek in, over de wachtlijsten in de GGZ. De NZa behandelt die later dit jaar.