icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Bewaartermijnen kredietinformatiebureaus ter discussie

Kredietinformatiebureaus, zoals Experian, Focum en EDR, verzamelen allerlei informatie over consumenten en maken op basis daarvan een kredietscore voor andere bedrijven. Deze kredietinformatiebureaus blijken gegevens tot 8 jaar terug te bewaren en gebruiken; ze hebben deze periode in hun gedragscode afgesproken. Maar is dit niet veel te lang? Het is tijd om dit ter discussie te stellen. Met experts en met consumenten.

Inge Piek

Inge Piek , Campagneleider Gepubliceerd op:5 mei 2017

baas over eigen data 1200 x 800

De dupe van je data

Een student die in zijn derde jaar een rekening niet kan betalen en zeven jaar later geen telecomabonnement bij Tele2 kan krijgen. Raar? Toch kan dit gebeuren, zo blijkt uit meldingen op het meldpunt 'De dupe van je data'. We krijgen veel meldingen van mensen die de dupe zijn van informatie uit een ver verleden.

We krijgen de meeste meldingen van consumenten die onterecht een hoge waarborgsom moeten betalen voordat zij energie kunnen afnemen bij energieaanbieders Vandebron of Nuon. Deze waarborgsommen bleken gevraagd te worden vanwege kredietscores die op verkeerde gegevens gebaseerd waren.

Inmiddels hebben zowel Vandebron als Nuon laten weten maatregelen te nemen.

Ook door het lang bewaren van gegevens kunnen fouten ontstaan en verkeerde conclusies worden getrokken. Daarom willen we de bewaartermijnen van kredietinformatiebureaus ter discussie stellen.

Wat zegt de wet?

Over het algemeen gelden er geen wettelijke bewaartermijnen, maar de betreffende bewaartermijn moet wél noodzakelijk zijn voor de beoogde doelen. Wij vinden de bewaartermijn van kredietinformatiebureaus van wel 8 jaar wel erg lang. Want waarom is 5 jaar niet ook genoeg? Of 2?

Wat zeggen experts?

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) registreert kredietverleden en betalingsgedrag van consumenten. Die gegevens worden gebruikt voor toetsing als iemand een krediet of hypotheek aanvraagt. Volgens het BKR heeft ruim 93% van de consumenten een positieve (en dus goed) kredietregistratie bij BKR. Een registratie bij het BKR volgt na een proces van herinneringen, aanmaningen en vooraankondigingen. Meer informatie over de coderingen.

Volgens het BKR geeft de Wereldbank aan dat minimaal 5 jaar historie van kredietdata belangrijk is voor een goede kredietregistratie. De Wereldbank geeft ook aan dat op basis van hun wereldwijde ervaring de bewaartermijn voor kredietinformatie door kredietinformatiebureaus in het algemeen varieert tussen de 5 en 7 jaar. Het BKR bewaart de gegevens maximaal 5 jaar.

David Korteweg van Bits of Freedom (BOF) geeft in een reactie aan dat de grens van de bewaartermijn altijd lastig te bepalen is:

‘7 jaar gaat wel heel erg ver; ik zie niet in waarom het noodzakelijk en redelijk is om gegevens over je betaalgedrag van 7 jaar geleden te gebruiken bij beslissingen over kredietverlening op dit moment. In die 7 jaar tijd kan er heel veel veranderd zijn. Wellicht hebben consumenten destijds een paar rekeningen te laat betaald. Dan kan het niet zo zijn dat zij daar nu nog steeds op worden afgerekend. Mensen veranderen over de tijd, waardoor gegevens uit het verleden een vertekend beeld kunnen geven. Door de bewaartermijn kort te houden voorkom je dat mensen blijvend achtervolgd worden door hun verleden.’

Wat vinden wij en wat gaan we doen?

Wij vinden dat kredietbureaus als Experian, EDR en Focum jou niet moeten achtervolgen met rekeningen die je lang geleden niet hebt betaald. Voor échte kredietregistratie van het BKR, die nodig is voor serieuze zaken als hypotheken en leningen, worden gegevens 5 jaar bewaard. Maar in het geval van de kredietinformatiebureaus zoals Experian en Focum die uit het zicht handelen in jouw gegevens gaat dat wel heel ver en vinden we dat de termijn moet worden verkort. 

Wat vind jij?

Weet jij dat gegevens over rekeningen die jij niet betaalt tot wel 8 jaar worden bewaard door datahandelaren? Wat vind jij daarvan en vind je dat niet veel te lang? Laat jouw mening horen op de community

Lees ook