icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Alle artikelen

Artikelen binnen Rente Opslag

Leidraad Risico-opslagen

In januari 2016 schreven we over hypotheekverstrekkers die een risico-opslag blijven rekenen, terwijl het berekende risico is afgenomen of weggevallen. Tegelijk werd de actiepagina ‘Stop rente-opslag hypotheken’ gelanceerd en stuurden we een brief naar de banken om dit aan te passen. Op deze pagina formuleren wij een leidraad voor deze onnodige risicoopslag.

Gepubliceerd op:18 april 2017

goedkopehypotheken-Verkoop-Bord

Onze ambities reiken verder dan alleen een verbetering voor nieuwe hypotheekklanten. We verwachten dat banken in 2018 het door ons gewenste risico-opslagenbeleid ook bij alle bestaande hypotheekklanten invoeren. Zo betaalt niemand meer teveel.

  • Banken zijn transparant over de gehanteerde risico-opslagen en risicoklassen. Consumenten worden minimaal één keer per jaar geïnformeerd over de laatst bekende schuld-marktwaardeverhouding. Daarbij wordt aangegeven bij welke marktwaarde en/of hoogte van de hypotheekschuld de risico-opslag omlaag kan en met hoeveel;
  • Het is mogelijk een risico-opslag tijdens de rentevastperiode zonder bijkomende kosten te laten vervallen of verlagen, zodra de schuld-marktwaardeverhouding dat toelaat;
  • Banken passen deze verlaging automatisch toe, zodra er voldoende is afgelost op de schuld door reguliere of extra aflossingen. De woningwaarde hoeft daarbij niet opnieuw te worden aangetoond;
  • Banken checken minimaal eens per maand of de risico-opslag kan worden aangepast;
  • Een eventueel gestegen marktwaarde kan onder andere worden aangetoond aan de hand van de laatste WOZ-beschikking, waarbij de WOZ-waarde geldt als 100% van de marktwaarde;
  • Bij de aanwezigheid van een Spaarrekening Eigen Woning of Kapitaalverzekering Eigen Woning gaan banken uit van de nettoschuld, waarbij de reeds opgebouwde waarde voor 100% in mindering wordt gebracht op de openstaande hypotheekschuld.
  • Banken gaan op de renteherzieningsdatum uit van de dan geldende  schuld-marktwaardeverhouding. Teneinde de actuele woningwaarde vast te stellen, mag de bank naar keuze uitgaan van de laatst bekende WOZ-waarde of op eigen kosten een taxatie uitvoeren. Consumenten die het niet eens zijn met de vastgestelde marktwaarde, mogen ook op eigen kosten een taxatie laten uitvoeren.

Ben jij het eens met onze leidraad? Steun onze actie tegen onnodige risicoopslag of neem deel aan de discussie op onze community.