icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Leidraad Risico-opslagen

Sinds januari 2016 voeren we campagne voor een eerlijker risico-opslagenbeleid door hypotheekverstrekkers. Onze ambitie is dat alle hypotheekverstrekkers gaan werken volgens onze Leidraad Risico-opslagen. 

   Bijgewerkt op:15 mei 2020

goedkopehypotheken-Verkoop-Bord

Onze wensen reiken verder dan alleen een verbetering voor nieuwe hypotheekklanten. De ambitie is dat hypotheekverstrekkers het door ons gewenste risico-opslagenbeleid voor alle bestaande hypotheekklanten invoeren. Zo betaalt niemand meer teveel.

Leidraad Risico-opslagen

Transparantie
Hypotheekverstrekkers zijn transparant over de gehanteerde risico-opslagen en risicoklassen. Consumenten worden minimaal één keer per jaar geïnformeerd over de laatst bekende schuld-marktwaardeverhouding. Daarbij geeft de hypoheekverstrekker aan welke hypotheekschuld de risico-opslag omlaag kan en met hoeveel.

Risico-opslag tijdens rentevastperiode laten vervallen
Het is mogelijk een risico-opslag tijdens de rentevastperiode zonder bijkomende kosten te laten vervallen of verlagen. Dit kan zodra de schuld-marktwaardeverhouding (zoals weergegeven in de risicoklasse-indeling) dat toelaat.

Automatisch verlaging toepassen
Banken passen deze verlaging automatisch toe, zodra er voldoende is afgelost op de schuld. De woningwaarde hoeft daarbij niet opnieuw te worden aangetoond.

Maandelijkse controle door bank
Banken controleren minimaal eens per maand of de risico-opslag kan worden aangepast.

Marktwaarde bepalen op basis van WOZ-beschikking
Een gestegen marktwaarde kan de klant aantonen aan de hand van de laatste WOZ-beschikking. Daarbij geldt de WOZ-waarde als 100% van de marktwaarde.

Spaargeld
Hypotheekvertrekkers bepalen de juiste schuld-marktwaarde verhouding. Is er een Spaarrekening Eigen Woning of Kapitaalverzekering Eigen Woning, dan houden ze rekening met het reeds opgebouwde saldo.

Actuele schuld-marktwaardeverhouding op renteherzieningsdatum
Hypotheekverstrekkers gaan op de renteherzieningsdatum uit van de dan geldende schuld-marktwaardeverhouding. Daarbij houden ze ook rekening houden met de actuele marktwaarde. De klant hoeft hiervoor geen kosten te maken.

Ben jij het eens met onze leidraad? Steun onze actie tegen onnodige risico-opslag.

Artikelen binnen Rente Opslag