icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Contractering zorgverzekeraars weer niet op tijd afgerond

Op 12 november 2018 waren de contracten bij de meeste zorgverzekeraars wéér niet op orde. CZ en Menzis zijn de enige die garanderen dat alle ziekenhuiszorg vergoed wordt. Andere verzekeraars zouden dit goede voorbeeld moeten volgen.

Contractering met zorgverleners: hoe zit het?

Het is belangrijk om te weten of jouw zorgverlener een contract heeft met je zorgverzekeraar. Als je een naturapolis hebt en naar een zorgverlener gaat waar je verzekeraar geen contract mee heeft, betaal je namelijk een deel van de rekening uit eigen zak. 

Jaarlijks moeten zorgverzekeraars uiterlijk 12 november hun premies bekendmaken. Wij vinden dat op dat moment ook duidelijk moet zijn met welke zorgverleners zij een contract afsluiten voor het volgende jaar. Helaas is dit al jaren niet het geval.

Meer weten

 

Delen via:

Wij willen dat...

 • PolisJungle1 -1200x800

  ...je een heldere polis krijgt

  Wij willen af van de onduidelijke polisvorm, de combinatiepolis. Zo hoef jij alleen te kiezen tussen een restitutie- of naturapolis. Restitutiepolis met alleen een beperking van je keuze voor een zorgverlener als deze een excessief tarief hanteert. En de naturapolis, met mogelijke beperkingen als niet alle zorgverleners gecontracteerd zijn.

 • PolisJungle3 -1200x800

  ...je ziet wat de verschillen zijn en kiest wat bij je past

  Op dit moment zijn er ruim 1200 combinaties van polissen en meer dan 50.000 (!) collectieve verzekeringen. Weet jij nog wat je moet kiezen? Daarom willen wij dat kiezen weer mogelijk wordt.

 • PolisJungle4 -1200x800

  ...je de afspraken van je verzekeraar kunt inzien

  Zorgverzekeraars kwamen in 2016 op ons verzoek met de zorgverzekeringskaart. Ook voor polissen van 2019 blijven er nog verbeteringen gewenst.

 • PolisJungle2 -1200x800

  ...je op tijd beschikt over de juiste informatie

  Zorgverzekeraars wijzigen nog in de afspraken op het moment dat jij je nieuwe polis al gekozen hebt. Op 12 november moeten wat ons betreft alle afspraken afgerond zijn. Ook de afspraken rondom de tarieven. Zonder complete informatie kun je namelijk geen goede keuze maken.

Tot nu toe

 • Nieuws | 11 april 2019

  Brief aan VWS over problemen in zorgverzekeringsmarkt

  Op 10 april vergaderden de leden van de commissie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de Zorgverzekeringswet.

  Wij hebben de commissie van VWS voorafgaand aan dit overleg een brief gestuurd. Hierin leggen we uit welke problemen we zien in de zorgverzekeringsmarkt. Vooral de late contractering van zorgverleners door zorgverzekeraars en het gebrek aan transparantie hierover. En de ondermaatse vergelijkbaarheid van informatie vanuit verzekeraars en de volumeplafonds zijn voor ons een doorn in het oog.

  Lees de brief aan VWS

 • Nieuws | 26 november 2018

  Omzetplafonds zitten ziekenhuisbezoek dwars

  Ook dit jaar zorgen de tussen verzekeraars en ziekenhuizen afgesproken maximale omzetten voor problemen. Een deel van de verzekerden van Achmea en VGZ kunnen dit jaar niet meer terecht bij het ziekenhuis waar zij voor kozen.

  Bij het afsluiten van de verzekering kun je de gevolgen van dit soort afspraken tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis nooit overzien. Verzekerden zouden hier in het lopende verzekeringsjaar geen last van moeten hebben.

  Zie veelgestelde vragen voor meer informatie over omzetplafonds.

 • Nieuws | 13 november 2018

  Zorgcontractering nog niet op orde

  Het zorgseizoen is weer begonnen, maar consumenten moeten kiezen op basis van onvolledige informatie. De contractering van ziekenhuizen is nog minder op orde dan vorig jaar. Kies je nu je zorgverzekering dan weet je vaak niet welke zorgverleners vergoed zullen worden. Onaanvaardbaar. CZ en Menzis garanderen vergoeding ziekenhuiskosten 2019. Contract of geen contract. Andere verzekeraars zouden dit goede voorbeeld moeten volgen.

 • Nieuws | 17 oktober 2018

  NZa checkt informatie zorgverzekeraars

  De Nederlandse Zorgautoriteit  (NZa) gaat dit jaar niet alleen kijken naar of keuzeinformatie beschikbaar is op de websites van de zorgverzekeraars, maar ook of die informatie vindbaar is. 'Verzekeraars moeten zorgen dat de wijze waarop zij de informatie verstrekken ook aansluit bij de informatiebehoefte, het zoekgedrag en de belevingswereld van verzekerden', aldus de NZa. Een mooie nieuwe stap in het transparant maken van de zorgverzekeringsmarkt.

 • Nieuws | 10 juli 2018

  ACM: zorgverzekering kiezen moet makkelijker

  De Consumentenbond constateerde vorig jaar al dat er ook in 2018 weer kloonpolissen op de markt zijn. Deze polissen zijn vrijwel identiek aan elkaar. Een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bevestigt dit.

  Zij constateren dat de verschillen tussen basispolissen kleiner zijn dan ze lijken. Daarnaast is de informatie over zorgverzekeringen vaak moeilijk en niet goed vindbaar. Hierdoor is het voor consumenten lastig om de beste polis te kiezen en betalen zij vaak te veel. Lees meer in ons nieuwsbericht over de conclusies van NZa en ACM

 • Nieuws | 4 juni 2018

  ACM: consumenten ervaren minder keuze tussen zorgpolissen

  Uit de onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijkt dat consumenten geen positief beeld hebben van de mogelijkheden op de zorgverzekeringsmarkt. Zo weten ze niet goed hoeveel geld ze kunnen besparen door over te stappen en ervaren ze weinig verschillen tussen de zorgpolissen. Dat laatste is niet verrassend voor de Consumentenbond. Wij constateerden immers al dat er in 2018 weer verschillende 'kloonpolissen' op de markt zijn. Lees meer in ons nieuwsbericht over de ACM-monitor.

 • Actie Succes | 20 december 2017

  Overgenomen motie kloonpolissen

  PolisJungle1 -1200x800

  Een motie ingediend door mevrouw Van den Berg (CDA) werd gesteund door vele andere partijen en is overgenomen door minister Bruins. Er komt een nulmeting naar de vraag hoeveel identieke polissen onder verschillende namen worden aangeboden. Kloonpolissen noemen we dat. De Tweede Kamer wordt na elk overstapseizoen geïnformeerd over hoe het gaat met het transparanter worden van de zorgverzekeringsmarkt. Een mooi succes!

 • Actie Succes | 11 december 2017

  Kamervragen over kloonpolissen

  7 december beantwoordde (pdf) de minister van medische zorg, de heer Bruins, vragen van het kamerlid Aukje de Vries (VVD) naar aanleiding van ons artikel Gekloonde polissen in de Consumentengids van december.

  Belangrijke strekking van de antwoorden: de minister is het grotendeels met ons eens en gaat het overleg aan met de NZa om tot verdere verbetering van de zorgverzekeringsmarkt te komen.

 • Nieuws | 5 december 2017

  Tips rond trage contractering

  Veel van de contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners zijn nog niet rond, waardoor je niet weet bij welke zorgverlener je volgend jaar terecht kunt. Afgelopen jaar werd vooral in de eerste lijn (huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten e.d.) pas in de loop van het jaar duidelijk wie wel en niet gecontracteerd was. Tips om te voorkomen dat je volgend jaar niet bij je vertrouwde zorgverlener terecht kunt vind je op de pagina Contracten met zorgverleners.

 • Nieuws | 21 november 2017

  Contracten en informatie zorgverzekeraars nog verre van compleet

  Contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders voor 2018 zijn in veel gevallen nog niet getekend of bekend gemaakt. Terwijl dat 12 november al gebeurd had moeten zijn. Jij moet al wel kijken of je zorgverzekering nog voldoet aan je verwachtingen, want voor het einde van het jaar moet je je keuze hebben bepaald! Je moet kiezen op basis van onvolledige informatie dus!

  Niets doen is niet verstandig. Ook je huidige verzekeraar kan de voorwaarden hebben gewijzigd. Dus check en vergelijk je zorgverzekering.

  Kloonpolissen

  Veel zorgpolissen hebben een eigen naam, maar verschillen inhoudelijk niet van elkaar. Zogeheten 'kloonpolissen'. Dat is verwarrend. Wij vinden dat die polissen dezelfde naam moeten hebben.

  Zorgverzekeringskaart

  Zorgverzekeraars introduceerden dit jaar de zorgverzekeringskaart voor aanvullende verzekeringen. Er is ook een zorgverzekeringskaart voor basisverzekeringen. Zo zie je makkelijker wat de zorgpolis te bieden heeft.

 • Nieuws | 1 november 2017

  Zorgen rondom contractering zorgverzekeraars

  De deadline waarop verzekeraars bekend moeten maken welke zorgverleners zij gecontracteerd hebben, komt snel dichterbij (12 november). Wij houden de situatie in de gaten en maken ons behoorlijk zorgen over de vorderingen. Op 30 oktober zijn de verzekeraars namelijk nog lang niet klaar, blijkt uit onze thermometer zorginkoop.

  Onrust bij zorgverleners eerste lijn

  Deze week meldde de ACM dat er rondom de contractering van de zorgverleners in de eerste lijn (bijvoorbeeld huisartsen en apotheken) veel onrust is. Wij roepen naast de zorgverzekeraars ook de zorgverleners op ervoor te zorgen dat de contracten per 12 november getekend zijn.

  De onderlinge strijd mag niet over de hoofden van consumenten uit worden gevochten. De consument verdient het niet om daar de dupe van te worden.

 • Nieuws | 12 oktober 2017

  Stand van zaken contractering zorgverzekeraars

  Zorgverzekeraars moeten elk jaar op 12 november duidelijk maken met welke zorgverleners zij een contract afsluiten voor het volgende jaar. Voorheen lag deze deadline op 19 november. Helaas is deze afspraak nog niet wettelijk vastgelegd en constateren wij dat zorgverzekeraars zich al jaren niet aan deze afspraak houden. In het overstapseizoen 2016-2017 duurde het tot in december voor alle zorgverzekeraars hun contracteringsinformatie over ziekenhuizen op orde hadden.

  Ondanks de stappen die al gemaakt zijn in de medisch specialistische zorg en de garantie die sommige zorgverzekeraars bieden voor vergoeding van (nog) niet gecontracteerde zorg, blijven wij dus pleiten voor afronding van de contractering medio november, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken voor het volgende jaar. Iedere wijziging bij jouw of een andere verzekeraar daarna kan afbreuk doen aan de keuze die je maakt.

  Lees ook: 3 cruciale vragen over contracten met zorgverleners

 • Nieuws | 26 juli 2017

  NZa scherper op transparantie zorgverzekeraars

  Met verschillende acties wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) er de komende tijd extra op gaan letten of verzekeraars transparant genoeg zijn. Zo gaat de NZa op meerdere momenten en manieren de informatieverstrekking van verzekeraars controleren en wordt per 1 november 2017 de regelgeving aangescherpt. Volgens de Consumentenbond zijn dit hele welkome acties om een bijdrage te leveren aan meer ‘licht’ in de polisjungle.

 • Actie gestart | 6 juli 2017

  Einde aan Polisjungle? Dat kan en moet!

  HIPPO-1200x800

  De Consumentenbond roept zorgverzekeraars, politiek, de minister van Volksgezondheid en de toezichthouders op om de zorgverzekeringsmarkt op een viertal punten te verbeteren voor 12 november. Dat is namelijk de datum waarop consumenten hun zorgverzekeringspolis kunnen kiezen. De Consumentenbond trapt nu al af met de campagne Polisjungle 2017.

 • Nieuws | 20 juni 2017

  Zorgverzekeringskaart ook voor aanvullende verzekering

  HIPPO-1200x800

  Dit najaar zullen er voor de aanvullende zorgverzekeringen ook 'zorgverzekeringskaarten' te vinden zijn. Vorig jaar kwamen de eerste varianten voor de basisverzekering, nu komen er ook kaarten voor de aanvullende verzekering.

 • Nieuws | 6 april 2017

  Verzekerden blij met 'zorgverzekeringskaart'

  zorgverzekeringkaart

  Eind vorig jaar introduceerden zorgverzekeraars de 'zorgverzekeringskaart'. De kaart wordt verstrekt bij alle basisverzekeringen en geeft verzekerden een korte uitleg over de belangrijkste kenmerken van de polis. Via Kantar Public is een evaluatieonderzoek gehouden, waaruit blijkt dat verzekerden de kaart erg waarderen. Lees verder

 • Nieuws | 22 februari 2017

  Reactie NZa

  In december vorig jaar stuurden wij de NZa een brief met de uitkomsten van ons onderzoek en het verzoek om maatregelen te nemen. Lees de reactie van de NZa. Naar aanleiding van deze briefwisseling gaan we nog nader met de NZa in gesprek, waarbij wij inzetten op concrete verbeteringen van deze problematiek voor de consument. 

 • Nieuws | 9 januari 2017

  CZ en ZenZ moeten aanvraag revalidatiezorg opnieuw beoordelen

  Ziekenhuis-route-1200x800

  Twee zorgverzekeraars (CZ en Zorg en Zekerheid) moeten in drie gevallen een aanvraag voor revalidatiezorg opnieuw beoordelen. De rechtbank in Breda besloot dit begin van dit jaar. Op onjuiste gronden is een aanvraag voor revalidatiezorg bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder afgewezen. Dit geldt trouwens alleen in drie concrete casussen, een algemeen oordeel geeft de rechtbank niet. Lees verder

 • Nieuws | 15 december 2016

  Wie hoort bij wie?

  De zorgverzekeringsmarkt in Nederland kent 4 grote spelers die zo'n 90% van de verzekerden bedienen. Naast deze grote 4 zijn er nog 5 andere kleinere spelers. Deze 9 spelers noemen we concerns. Deze concerns bieden allemaal verzekeringen aan via meerdere merken - dat noemen we de labels. Bekijk bij welk concern jouw verzekering hoort (pdf).

 • Nieuws | 15 december 2016

  Consumentenbond stuurt brief aan de NZa

  De Consumentenbond stuurde een brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met de resultaten van het onderzoek naar het zorgpolisaanbod. In de brief vragen wij de NZa maatregelen te nemen om aan de polisjungle een einde te maken. De NZa vernieuwde afgelopen jaar de richtlijn informatieverstrekking door zorgverzekeraars. In onze brief staat waar verzekeraars zich nog niet aan deze richtlijn houden.

 • Actie Hoogtepunt | 9 december 2016

  Consumentenbond roept NZa op tot actie

  zorgkosten-ziekenhuis

  In de Gezondgids (pdf, alleen voor leden, editie december 2016) staat een artikel over zorgcontractering. Net als voorgaande jaren is deze niet op tijd rond. Enkele weken geleden kondigden wij aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan te spreken. Dat deden wij vandaag met deze brief.
  De Consumentenbond wil dat verzekeraars en zorgaanbieders de contractering voortaan halverwege november hebben afgerond. Wij onderzoeken ook juridische stappen om dit te realiseren. Blijf via deze pagina op de hoogte van onze actie!

 • Nieuws | 7 december 2016

  Petitie van fysiotherapeuten: 'Stop behandelindex'

  In Den Haag is de petitie 'Stop de behandelindex' overhandigd aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met deze petitie protesteert de KNGF (fysiotherapeuten) tegen het feit dat zorgverzekeraars in toenemende mate bepalen hoeveel behandelingen fysiotherapeuten hun patiënten mogen geven.

 • Nieuws | 7 december 2016

  Ook patiënten met hoorproblemen last van contractering zorgverzekeraars

  Patiënten moeten genoegen nemen met een bepaald hoortoestel, omdat alleen dát apparaat vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Ook als dit apparaat niet voldoende werkt. Terwijl zij gewoon recht hebben op een voor hen passend toestel. Hierover klaagt de Stichting Hoormij in een reportage van Radar.

 • Nieuws | 1 december 2016

  Ken jij de zorgverzekeringskaart? Help ons dan!

  Eind vorig jaar maakte de Consumentenbond met de Patiëntenfederatie Nederland een polisprofiel. We vroegen vervolgens de zorgverzekeraars zo’n profiel te gaan gebruiken. Dat doen zij nu met hun versie; de zorgverzekeringskaart. Deze zorgverzekeringskaart is nu beschikbaar voor alle basisverzekeringen. Volgens ons een goede start voor beter inzicht in de polisvoorwaarden. Heb jij de verzekeringskaart weleens gezien? En heeft het je geholpen? Met jouw mening over de zorgverzekeringskaart help je ons deze nog verder te verbeteren. Geef je mening

 • Nieuws | 25 november 2016

  Contractering zorgverzekeraars weer niet tijdig rond

  Zorgverzekeraars zijn er weer niet in geslaagd om op tijd bekend te maken welke zorg ze in 2017 wel en niet  volledig vergoeden. Zo kunnen consumenten moeilijker kiezen voor een passende zorgverzekering. De Consumentenbond wil dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgt dat verzekeraars en zorgaanbieders de contractering voortaan halverwege november hebben afgerond. Lees meer.

 • In de media | 22 november 2016

  De resultaten van het onderzoek

  Minder behandelingen krijgen dan waar je recht op hebt. Of halverwege je behandeling moeten overstappen naar een ander zorgverlener. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de negatieve gevolgen die consumenten ervaren door contractafspraken tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. Lees meer over de resultaten van het onderzoek.

 • Actie gestart | 22 november 2016

  Patiënt de dupe van beperkende voorwaarden zorgverzekeraars

  Ruim driekwart van de zorgverleners die met zorgverzekeraars contracten sluit, kan door beperkende voorwaarden van zorgverzekeraars steeds vaker niet de behandeling geven die zij als professional nodig acht. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond en zorgverlenersorganisatie VvAA. Lees meer

 • Nieuws | 20 juli 2016

  NZa begint met kappen in de Polisjungle

  De NZa lanceert een actieplan voor het komende overstapseizoen, waarmee ze onder andere stappen zetten om de Polisjungle aan te pakken. De Consumentenbond vindt het een stap voorwaarts, maar er kan nog meer verbeteren. Lees verder.

 • Nieuws | 22 februari 2016

  Autoriteit Consument & Markt neemt zorgverzekeraars onder de loep

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt hoe het is gesteld met de concurrentie tussen zorgverzekeraars. Deze maand publiceerde ACM een tussenreportage met 3 vragen. Een van die vragen is of het aanbod van zorgverzekeraars te complex is om een goede keuze te maken. De Consumentenbond is zeer geïnteresseerd in de verdere resultaten van het onderzoek. De resultaten worden in het najaar van 2016 verwacht. Lees meer

 • Nieuws | 9 december 2015

  Twaalf pijnpunten zorgstelsel

  De zorgwoordvoerders van de Tweede Kamer hebben vandaag 12 pijnpunten over het zorg(verzekerings)systeem van de Consumentenbond ontvangen. Volgens de Consumentenbond is er voor consumenten onvoldoende betrouwbare informatie om een zorgverzekeraar en zorgverlener te kiezen. Lees verder

 • In de media | 8 december 2015

  Polisprofiel ontwikkeld

  Veel verzekerden vinden het kiezen van een nieuwe zorgverzekering moeilijk. Patiëntenfederatie NPCF en de Consumentenbond hebben daarom 'mijn Polisprofiel' gemaakt. Door de eenvoudige symbolen zie je snel en gemakkelijk wat een zorgpolis wel en niet verzekert. Lees verder

 • In de media | 28 november 2015

  Consumentenbond in Kassa

  Zaterdag 28 november presenteerden wij in Kassa onze resultaten over de verscheidenheid in zorgverzekeringen. De Consumentenbond wil dat er een einde komt aan de schijnkeuze! Jij kunt onze oproep steunen bovenaan deze pagina. Bekijk de uitzending

 • Nieuws | 18 november 2015

  Hulp bij je keuze?

  Wil jij meer informatie over zorgverzekeringen. Wij helpen je daar graag bij. Vergelijk je zorgverzekering.

 • Nieuws | 11 november 2015

  Volgens Oomen vormen verzekeraars een kartel

  Chris Oomen (topman bij DSW zorgverzekeraar) uit zich over kartelvorming. Lees meer

De beste zorgverzekering

En niet te veel betalen, dat wil jij toch ook? Vergelijk je polis in de gratis Zorgvergelijker en stap over.

Start vergelijken

zorgalert tablet met bol