! Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Meer nieuws

Meer nieuws

Meer nieuws

Test inboedelverzekeringen

‘Volop misverstanden overstromingsschade’

Nieuws|Bij schade aan gebouwen en goederen door overstroming verwachten de meeste consumenten dat anderen de schade betalen. Favoriet is de eigen verzekeraar (46%), gevolgd door de overheid (35%) en de verzekeraars gezamenlijk (30%). Dit misverstand komt naar voren in een nieuw rapport van het Verbond van Verzekeraars.

Rien Meijer

Rien Meijer , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:15 september 2017

overstroming verzekering nieuws

In werkelijkheid zijn grootschalige overstromingen door neerslag elders, of schade door een dijkdoorbraak, sinds de Watersnoodramp van 1953 helemaal niet verzekerd. Uitzondering is sinds enkele jaren de Overstromingsrisicoverzekering van de kleine maatschappij de Neerlandse. Verder is er alleen het vangnet van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts), die sinds 1998 5 keer in werking is getreden.

Huidige dekking uitbreiden

Het risico op overstromingen neemt intussen flink toe, als gevolg van de klimaatveranderingen. Het Verbond van Verzekeraars pleit er daarom voor de zogenoemde neerslagclausule van woonverzekeringen uit te breiden met ‘kleinschalige overstromingen’. Dit zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot nog hogere premies voor woningen en auto's, óók voor mensen die nauwelijks of geen risico lopen op overstromingsschade.

In ons laaggelegen land is het volgens de Consumentenbond, zeker voor sommige mensen, geen overbodige luxe om zich te verzekeren tegen het risico van een overstroming. Het gaat immers om een steeds reëler risico.

Directe en indirecte schade

Volgens het Verbond is nu voor veel consumenten volstrekt onduidelijk wat er wel en niet onder de neerslagclausule valt. Deze clausule heeft 2 onderdelen:

  1. Directe neerslagschade; neerslag die op of tegen de woning of het gebouw is gevallen, maar ook neerslag die via de straat de woning of het gebouw is binnengedrongen.
  2. Indirecte neerslagschade; het overlopen van sloten en grachten, maar ook van kleine rivieren als gevolg van plaatselijke neerslag.

Voor de hoeveelheid neerslag zijn grenzen genoemd. Die grenzen zijn gebaseerd op het risico van overstroming.

'Onnodig en onwenselijk'

‘Het is in de huidige situatie heel lastig om uit te leggen wat wel of niet gedekt is. Dit is niet in het belang van de klant’, stelt het Verbond in het rapport Hoofd boven water, dat medio september is verschenen. ‘Er is momenteel ook sprake van een gat tussen wat de Wts naar alle waarschijnlijkheid regelt en wat door verzekeraars is gedekt via de neerslagclause. Onnodig en onwenselijk.’

Overstromingsschade wel of niet vergoed?

In Wilnis (Utrecht) bezweek in 2003 een veendijk door droogte. Omdat de overstroming geen gevolg was van extreme neerslag, viel de schade buiten de verzekeringsdekking. Uiteindelijk is een groot deel van de schade vergoed vanuit de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts), maar de gedupeerden zaten lang in onzekerheid.

Stel: de Overijsselse Vecht treedt als gevolg van hevige neerslag in Duitsland buiten de oevers. Hierdoor kan bijvoorbeeld in Ommen een wijk onder water komen te staan. Ook deze schade zou niet gedekt zijn onder de neerslagclausule, omdat de neerslag niet plaatselijk was. Voor zulke kleinschalige gebeurtenissen is de Wts niet bedoeld. Ommen ligt immers niet in een gebied dat door een primaire waterkering wordt beschermd.

Meer nieuws

Meer nieuws

Test inboedelverzekeringen