icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Belangrijke week discussie zorgverzekeringswet

Nieuws
|
In een week waarin de beslissing over het wijzigen van artikel 13 in de Zorgverzekeringswet en de beperking van vrijeartsenkeuze in de Tweede Kamer besproken wordt, laat de Consumentenbond nogmaals weten tegen deze wijziging te zijn. Op de hoorzitting van 16 juni 2014 sprak Carl Jakobs namens de Consumentenbond zijn zorgen uit. Op woensdag 18 juni 2014 is de discussie in de Tweede Kamer en roept de Consumentenbond consumenten op zich tegen de wijzigingen uit te spreken.

   Gepubliceerd op:17 juni 2014

Huisarts dokter

De Consumentenbond is van mening dat er in elk geval meer tijd nodig is om een systeem van selectieve contractering nader in te vullen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Met de juiste kwaliteitsindicatoren en afdoende informatie naar de verzekerden over de kwaliteit van de geselecteerde zorg, zal beperking van de vergoeding niet nodig blijken. Verzekerden kiezen dan vanzelf voor kwaliteit (en zo de geselecteerde zorgaanbieders)".  De Consumentenbond stuurde al eerder een uitgebreide brief met argumenten tegen de wijziging van artikel 13 Zorgverzekeringswet (Zvw) aan de commissie VWS. Combée: "Voor de  hoorzitting van 16 juni zette we een aantal van de argumenten in een position paper nog eens op rij".

@consumentenbond #vrijeartsenkeuze

Voorafgaand aan de discussie in de Tweede Kamer over dit onderwerp roept de Consumentenbond consumenten op om met @consumentenbond mee te twitteren naar politici; realiseren die wel voldoende waar zij mogelijk mee instemmen? Leidt de aanpassing echt tot een besparing van een miljard?  

Geen verdere beperking

  • Omdat de overgrote meerderheid van consumenten het niet wil. 
  • Helderheid over op welke gronden zorgverzekeraars wel/niet contracteren is er niet.
    Voor consumenten belangrijke criteria als bejegening, samenwerking tussen zorgverleners - vooral bij complexe behandelingen en meerdere aandoeningen tegelijk - en het resultaat van de behandeling zoals door consumenten ervaren, ontbreken helemaal.
  • Consumenten 'kennen' het systeem onvoldoende, waardoor consequenties van een verkeerde keuze pas op het moment dat deze zich voordoen zich voor hem openbaren. Bewustmaking / eisen aan informatie over consequenties selectieve inkoop zullen eerst aandacht moeten krijgen.
  • Het is een utopie te denken dat er een 'heldere' driedeling van verzekeringspolissen ontstaat. Veel meer is de gedachte - ook onder zorgverzekeraars - dat er een variëteit aan zorgpolissen met beperkte vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg zal ontstaan. Voor verzekerden betekent dit een onoverzichtelijke situatie bij de keuze van een zorgverzekering, met het grote gevaar dat verkeerde keuzen worden gemaakt.

Lees ook: