icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Het faillissement van EnergieFlex

We willen benadrukken dat we het betreuren dat een energieleverancier die aan het Energiecollectief heeft deelgenomen failliet is gegaan. En vooral dat consumenten daardoor schade hebben geleden. 

_Geen auteur   Gepubliceerd op:30 november 2021

Artikel_enkelofdubbeltarief

Het faillissement van EnergieFlex in 2018 kwam voor ons ook als een verrassing. En zadelde heel wat consumenten op met schade, soms van honderden euro’s. We vonden en vinden dit bijzonder vervelend. Zeker omdat EnergieFlex nog in 2017 onze energieveiling had gewonnen.

Informatie niet openbaar

We hadden in 2017 andere besluiten genomen als de ACM de informatie waarover zij destijds kennelijk beschikte met ons had kunnen delen.

We voelen ons ook misleid en benadeeld door EnergieFlex. Zeker nu uit het verslag van de curator in 2021 blijkt dat Energieflex aan het Energiecollectief heeft deelgenomen terwijl het bedrijf wist dat een faillissement aanstaande was. En de kans dus groot was dat klanten benadeeld konden worden. 

Wat heeft de Consumentenbond na het faillissement gedaan?

Direct na het faillissement van EnergieFlex in 2018 hebben we ons voor en achter de schermen ingezet om de positie van consumenten op de energiemarkt te versterken.

Wettelijke bescherming

We vinden dat energie een eerste levensbehoefte is. Consumenten mogen niet de dupe zijn van een faillissement. Ze moeten (wettelijk) worden beschermd tegen de financiële risico’s die zij door het omvallen van hun energieleverancier lopen.

Compensatie en waarborgfonds

Bescherming van gedupeerde consumenten kan bestaan uit een financiële compensatie uit een waarborgfonds. Of een garantstelling van de overheid en het versterken van het mandaat van de toezichthouder, de Autoriteit Consumenten en Markt (ACM). 

We zijn vanaf 2018 regelmatig in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de ACM om dit te realiseren. Tot nu toe heeft het kabinet helaas onvoldoende gedaan om consumenten te beschermen tegen de gevolgen van een faillissement. Daarnaast hebben we onderzocht hoe we in onze vergelijkers en collectieven de belangen van onze leden beter kunnen beschermen. 

Jaarlijks onderzoek

We doen nu jaarlijks een onderzoek naar de financiële positie van energieleveranciers. Dat doen we op basis van openbare gegevens zoals gepubliceerde jaarrekeningen. Dit is in feite een terugblik. En hoewel zo’n onderzoek geen garantie geeft, krijgen we wel een indruk van de financiële handel en wandel van de bedrijven.

Resultaten 2019

In 2019 stelden we vast dat 10 van de 30 onderzochte energiebedrijven (diep) in de rode cijfers bleken te zitten. Deze resultaten waren voor ons ook aanleiding om bij de minister aan te dringen op bescherming van consumenten. Zij mogen niet het slachtoffer zijn van een faillissement.

Resultaten 2020 en 2021

Ook in 2020 en 2021 hebben we het onderzoek uitgevoerd. We gaan altijd met een bedrijf in gesprek als de onderzoeksresultaten hiertoe aanleiding geven en we meer informatie willen. We delen de onderzoeksresultaten ook met de ACM.

Risico’s uitsluiten

We waren en zijn echter nooit in staat om alle risico’s uit te sluiten. De onderzoeksresultaten zijn per definitie gedateerd. Ze zeggen dus niets over de actuele stand van zaken en tegen frauduleus handelen is weinig bescherming mogelijk. Het is aan de toezichthouder om hierop toe te zien. En de politiek moet de toezichthouder als dat nodig is meer handvatten bieden om problemen op tijd te signaleren.

Zie kader voor informatie over de risico's van samenwerking met nieuwe partijen (start-up-bedrijven).

Noodzaak onverminderd groot

De recente faillissementen van energiebedrijven, zoals Enstroga en Welkom Energie, tonen aan dat de noodzaak voor betere bescherming van consumenten onverminderd groot is. In de loop van december zullen we hierover opnieuw met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en kamerleden in gesprek gaan. We blijven aandringen op bescherming van de consument.

Olof King, directeur belangenbehartiging

 

 

 

 

 

Schrijf je in voor onze gratis e-mails

Blijf op de hoogte van nieuws, acties en tips. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop én weet je wat jouw rechten zijn als consument.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren. Afmelden kan altijd.