icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Consumentenbond: aanpassing vergoeding GGZ- en wijkzorg in strijd met wet

Nieuws
|
Zorgverzekeraars handelen tegen de Zorgverzekeringswet als zij tornen aan de vergoedingen voor GGZ- en wijkzorg. Dat stelt de Consumentenbond maandag 5 december 2022 in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. De Consumentenbond vindt dat een beperking de positie van consumenten in de zorg verder verzwakt, en vraagt de Tweede Kamer om in te grijpen.
babs van der staak

Babs van der Staak   WoordvoerderGepubliceerd op:5 december 2022

zorgpolis schijnkeuze

Het aantal restitutiepolissen, met volledige keuzevrijheid voor consumenten, neemt in 2023 sterk af. Deze worden vervangen door combinatiepolissen, die GGZ- en wijkzorg niet volledig vergoeden als er geen contract is met de zorgverlener. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dat vinden wij onacceptabel. Hierdoor ontstaat een belemmering voor consumenten om naar de zorgverlener van hun keuze te gaan en tast dus het principe van vrije artsenkeuze aan. Terwijl een peiling onder ruim 10.000 van onze panelleden juist laat zien dat 90% van hen het van groot belang vindt dat zij zelf kunnen bepalen naar welke zorgverlener zij gaan.’ 

Contractering niet tijdig rond 

De Consumentenbond heeft meer fundamentele kritiek op zorgverzekeraars en heeft die eerder al gedeeld met minister Kuipers (VWS). Zo houden zorgverzekeraars zich al jaren niet aan hun wettelijke informatieplicht. In het overstapseizoen, dat begint op 12 november, ontbreekt nog veel informatie die consumenten nodig hebben om een passende zorgverzekering te kunnen kiezen. In veel gevallen is bijvoorbeeld nog niet duidelijk welke zorgverleners een contract hebben met een zorgverzekeraar. 

Ingrijpen in systeem 

Molenaar: ‘In een systeem dat toch al niet goed functioneert, tornen verzekeraars verder aan vergoedingen. Daar kunnen wij niet achter staan. Wij hebben de minister, die verantwoordelijk is voor het zorgverzekeringsstelsel, gevraagd maatregelen te nemen en we zijn hierover al enige tijd in gesprek met VWS. Ook zullen we dit bespreken met toezichthouder NZA. En vandaag vragen we de Kamer dus om in te grijpen.’