icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Bekijk de Vlucht Claim Service |

Compensatie tot €600 per persoon

VluchtClaimService

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis krijg je een volledige vergoeding en heb je meer keuzevrijheid tussen zorgaanbieders. Maar net als bij naturapolissen sluiten veel verzekeraars wel contracten af met zorgverleners. Wij vertellen je hoe een restitutieverzekering precies werkt.
Sandra Mul
Sandra Mul

Expert Geld & Verzekering

Artikel restitutiepolis

Hoe werkt een restitutiepolis?

Bij een restitutieverzekering krijg je bij elke zorgaanbieder een vergoeding, vaak tot een maximaal bedrag en heb je dus meer keuzevrijheid. Ga je naar een zorgverlener waarmee geen contract is afgesloten dan moet je vaak de rekening voorschieten. Deze kun je later bij je zorgverzekeraar declareren.

Bij een zuivere restitutiepolis ben je volledig vrij om je eigen zorgverlener te kiezen. Het is wel mogelijk dat je de rekening moet voorschieten die je daarna moet declareren bij de zorgverzekeraar.

Als je zorgverzekeraar met zorgaanbieders afspraken heeft gemaakt over de betaling, hoef je niets voor te schieten. Bij een restitutiepolis vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van zorg, tenzij het tarief excessief hoog is. 

Verschil tussen restitutie- en naturapolis

Een belangrijk verschil tussen een naturapolis en restitutiepolis is dat je met een restitutiepolis zelf je arts en andere zorgverleners mag kiezen zonder dat dit van invloed is op de vergoeding van zorg die je ontvangt. Ga je met een naturapolis naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan betaal je een gedeelte van de rekening zelf. Een restitutieverzekering is vaak wel wat duurder dan een naturaverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijg je bij een restitutiepolis de kosten van (niet-gecontracteerde) zorg volledig vergoed, tenzij het in rekening gebrachte tarief excessief hoog is. In de polisvoorwaarden van de verschillende restitutieverzekeringen, wordt echter niet altijd gesproken over volledige vergoeding 'tenzij excessief hoog'. Wij zetten de verschillende omschrijvingen van vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg bij de zelfbenoemde restitutiepolissen op een rijtje:
 

Verzekeraar                                Polis                           Omschrijving niet-gecontracteerde zorg polisvoorwaarden         

Avéro Achmea

 

Basisverzekering ZorgPlan Restitutie

  Vergoeding van zorg tot maximaal het (maximum) tarief dat op dat moment is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Is er geen (maximum) tarief op basis van de Wmg vastgesteld? Dan wordt 100% van de kosten tot maximaal het in Nederland geldende marktconforme bedrag vergoed.

CZ

 

Zorgkeuzepolis

  100% vergoeding tot maximaal het marktconforme tarief.

De Amersfoortse

 

Basisverzekering restitutie

 

Wanneer je naar een zorgverlener of zorginstelling binnen Nederland gaat waarmee De Amersfoortse geen tarieven heeft afgesproken en er geldt een wettelijk maximumtarief, dan wordt de behandeling 100% tot maximaal het wettelijk maximumtarief vergoed.

De Friesland

 

Vrije Keus Polis

 

Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan loop je het risico dat je de kosten niet volledig vergoed krijgt. Ook kan het dan gebeuren dat je de rekening eerst zelf moet betalen. Zorg verleend door een zorgaanbieder die niet voldoet aan de criteria zoals genoemd in de verzekeringsvoorwaarden, komt in het geheel niet voor vergoeding in aanmerking.

Medisch specialistische zorg algemeen:

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.

Delta Lloyd

 

Basisverzekering restitutie 

  Delta Lloyd heeft bijna altijd lagere tarieven met zorgverleners afgesproken dan de tarieven die een niet-gecontracteerde zorgverlener rekent. Het afgesproken tarief is dan lager dan de prijs die een niet-gecontracteerde zorgverlener rekent. Ook al heb je recht op volledige vergoeding, je hebt alle belang bij een lager tarief vanwege de verrekening met het eigen risico. Het eigen risico moet je tenslotte zelf betalen. Ook als je verzekerd bent voor een zorgverzekering restitutie profiteer je dan toch mee van de lagere tarieven voor de zorg die voor de zorgverzekeringen natura zijn gecontracteerd.

FBTO

 

FBTO Zorg basisverzekering restitutiepolis

  Je hebt recht op vergoeding van 100% van de kosten van die zorg. FBTO vergoedt de zorg tot maximaal het (maximum) tarief dat op dat moment is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Is er geen (maximum) tarief op basis van de Wmg vastgesteld? Dan vergoedt FBTO 100% van de kosten tot maximaal het in Nederland gangbare tarief.

IZZ

 

Basisverzekering Restitutie

 

Het marktconforme tarief is het tarief dat we in Nederland redelijk vinden voor een bepaalde behandeling. Soms rekent een zorgaanbieder veel meer dan dit redelijke tarief. In dat geval vergoedt IZZ niet het hele bedrag.

 

Bepaling marktconforme tarief per zorgsoort:

 

- Stap 1: Is er al een wettelijk vastgesteld bedrag, zoals het Wmg-tarief? Dan houdt IZZ dit tarief aan.
- Stap 2: Is er geen wettelijk vastgesteld tarief? Maar bestaat er wel één gecontracteerd tarief voor alle aanbieders van bepaalde zorg? Dan houdt IZZ dat tarief aan.
- Stap 3. Is er geen wettelijk vastgesteld tarief? En zijn er verschillende tarieven voor een behandeling afgesproken? Dan houdt IZZ het hoogst gecontracteerde tarief aan.

Kiemer

 

Basisverzekering restitutie

  Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan loop je het risico dat je de kosten niet volledig vergoed krijgt. Ook kan het dan gebeuren dat je de rekening eerst zelf moet betalen. Zorg verleend door een zorgaanbieder die niet voldoet aan de criteria zoals genoemd in de verzekeringsvoorwaarden, komt in het geheel niet voor vergoeding in aanmerking.

Menzis

 

Basis Vrij

  Je krijgt 100% vergoed, onredelijk hoge rekeningen tot maximaal de in Nederland geldende tarieven.

OHRA

 

Zorgverzekering restitutie

  OHRA vergoedt de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgt de zorgverzekeraar een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat deze rekening niet vergoed mag worden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

ONVZ

 

Vrije Keuze Basisverzekering

 

ONVZ vergoedt de kosten tot maximaal:

 

- Het tarief volgens de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), of
- Als er geen Wmg-tarief bestaat, een marktconform bedrag.

 

Onder marktconform bedrag verstaat ONVZ: het door de zorgverlener in rekening gebrachte bedrag, voor zover dat in verhouding tot het door de overige zorgverleners in Nederland voor gelijksoortige activiteiten berekende bedrag niet onredelijk hoog is.

Voor verpleging en verzorging die worden vergoed in de vorm van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) geldt echter de maximale vergoeding vermeld in het Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging.

PMA (Menzis)

 

Basis Vrij

 

Je krijgt 100% vergoed, onredelijk hoge rekeningen tot maximaal de in Nederland geldende tarieven.

PNOzorg

 

Basisverzekering restitutie

  De kosten worden volledig vergoed, tot wat wettelijk is toegestaan.

ProLife

 

Principe Polis Restitutie

 

Bij een zorgverlener waarmee ProLife geen afspraken heeft gemaakt, betaal je de nota eerst zelf. Deze nota kun je bij ProLife declareren. Je ontvangt dan over het algemeen een lagere vergoeding tot maximaal 100% van het marktconforme tarief.

 

ProLife adviseert je om de zorgverlener zelf te vragen welk tarief de zorgverlener in rekening zal brengen. Hoeveel ProLife vergoedt verschilt per zorgsoort.

Stad Holland

 

Basisverzekering restitutie

 

- 100% tot wettelijk maximumtarief. (Uitzondering: specialistische GGZ, verpleging en verzorging en zelfstandige kaakchirurgische behandelcentra).
- 100% vergoeding, voor zover het gehanteerde tarief van de zorgverlener niet buitensporig hoog is. De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sluit de vergoeding van excessieve tarieven namelijk uit.

Univé

 

Zorg Vrij

  Maximaal 100% van het marktconform tarief.

VGZ

 

Eigen Keuze

 

Maximaal 100% van het marktconform tarief. Het marktconforme tarief is het tarief dat we in Nederland redelijk vinden voor een bepaalde behandeling. Soms rekent een zorgaanbieder veel meer dan dit redelijke tarief. In dat geval vergoedt VGZ niet het hele bedrag.

 

Op basis van de volgende stappen kiest VGZ het marktconforme tarief per zorgsoort:

 

- Stap 1: Is er al een wettelijk vastgesteld bedrag, zoals het Wmg-tarief? Dan houdt VGZ dit tarief aan.
- Stap 2: Is er geen wettelijk vastgesteld tarief? Maar bestaat er wel één gecontracteerd tarief voor alle aanbieders van bepaalde zorg? Dan houdt VGZ dat tarief aan.
- Stap 3: Is er geen wettelijk vastgesteld tarief? En zijn er verschillende tarieven voor een behandeling afgesproken? Dan houdt VGZ het hoogst gecontracteerde tarief aan.

VvAA

 

Zorgverzekering Basis

  Met de restitutiepolis van VvAA heb je vrije zorgkeuze. VvAA legt in contracten met zorgverleners geen beperkingen op voor het aantal behandelingen. Ook schrijft de verzekeraar niet voor welke medicijnen zij moeten verstrekken. Met de VvAA zorgverzekering krijg je dus de behandelingen en medicijnen die de zorgverlener het beste vindt voor jou.

ZEKUR

 

Gewoon ZEKUR Vrij

  De kosten worden vergoed tot maximaal de wettelijke tarieven. Zijn er geen wettelijke tarieven, dan vergoedt ZEKUR de kosten tot maximaal de in Nederland geldende marktprijs.

Zilveren Kruis

 

Basis Exclusief

 

Wil je zorg van een zorgverlener of zorginstelling met wie of waarmee Zilveren Kruis geen contract heeft afgesloten? Dat kan. Zilveren Kruis vergoedt de nota. Maar let op: er wordt nooit meer vergoed dan wat in Nederland gebruikelijk is. Als de zorgaanbieder meer vraagt, zijn de extra kosten voor eigen rekening.

 

Zilveren Kruis vergoedt je nota in de meeste gevallen 100%. Als regel houdt de verzekeraar aan:

 

- Is er een wettelijk tarief; dan vergoedt Zilveren Kruis de nota tot maximaal dit wettelijke tarief.
- Is er geen wettelijk tarief; dan vergoedt Zilveren Kruis de nota tot maximaal het bedrag dat in Nederland gebruikelijk is (marktconform tarief). Dit betekent dat de verzekeraar in de meeste gevallen de nota 100% zal vergoeden. Alleen onredelijk hoge bedragen vergoedt Zilveren Kruis niet!

Zorg & Zekerheid

 

Kies vrijheid

  Bezoeken aan een niet-gecontracteerde zorgverlener worden tot een maximum bedrag vergoed uit de basisverzekering.

UMC

 

Basisverzekering restitutiepolis

 

Ga je naar een zorgaanbieder waarmee UMC geen overeenkomst heeft gesloten? Dan heb je recht op vergoeding van de kosten van zorg tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke Wmg-tarieven. Als er geen Wmg-tarieven gelden, dan worden de kosten vergoed tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprijs.

Meer zorgnieuws?

Als eerste op de hoogte zijn van ontwikkelingen rondom je zorgverzekering? Meld je dan aan voor de ZorgAlert van de Consumentenbond en we houden je per e-mail op de hoogte.

Aanmelden voor ZorgAlert

zorgalert tablet met bol

Kies de beste zorgverzekering

Zorgverzekering vergelijken

Vergelijk, kies en sluit direct de voor jou beste zorgverzekering af. Kies hieronder jouw situatie.