icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Eigen risico zorgverzekering: hoe werkt het?

Het verplichte eigen risico van de zorgverzekering is €385 voor 2017 en 2018. Maar niet alle zorgkosten vallen hieronder. Hoe werkt eigen risico? Wanneer moet je precies eigen risico betalen? En wat is het verschil met de eigen bijdrage?
Sandra Mul
Sandra Mul

Expert Geld & Verzekering


Wat is het verplichte eigen risico?

Voor de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico. Voor 2017 en 2018 is het eigen risico €385. Dat betekent dat je de eerste €385 die je aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten. Het eigen risico geldt per persoon en is niet overdraagbaar. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben ook géén eigen risico.

Wat is het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico, bestaat er ook vrijwillig eigen risico. Daarmee kun je korting krijgen op je premie. Bekijk onze keuzehulp eigen risico om te zien of het verstandig is om het eigen risico te verhogen.

Wat valt er onder het eigen risico zorgverzekering?

Het eigen risico geldt voor de meeste zorg uit de basisverzekering. Denk hierbij aan ziekenhuiszorg en veel hulpmiddelen en medicijnen. Omdat de kosten van veel ziekenhuisbehandelingen lager zijn dan het eigen risico (en je deze dus zelf betaalt), loont het om prijzen te vergelijken. Helaas is dit nog nauwelijks mogelijk.

Deel je ziekenhuiskosten met ons om de ziekenhuistarieven inzichtelijk te maken.

Wat valt er niet onder het eigen risico?

Niet alle medische zorg telt mee voor het verplichte eigen risico van €385. Voor de volgende zorg krijg je géén rekening van de zorgverzekeraar:

 • zorg door de huisarts
 • verloskundige zorg
 • kraamzorg
 • bruikleenartikelen
 • de griepprik voor risicogroepen
 • gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker)
 • zorg die vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt
 • (tandheelkundige) zorg uit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar
 • wijkverpleging

Let op bij spoedeisende hulp, want voor een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost geldt geen eigen risico. Voor een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis wel. Het is dus verstandig om voor medische hulp eerst naar de huisarts of de huisartsenpost te gaan. Als het nodig is, verwijst de huisarts door naar het ziekenhuis.

Zorg die de huisarts voorschrijft (zoals medicijnen) of aanvraagt (zoals een bloedonderzoek), wordt wél verrekend met je eigen risico.

Zorgverzekeringen vergelijken

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Met de Zorgvergelijker vind je in een paar simpele stappen een zorgverzekering die aansluit bij je wensen.

Naar de Zorgvergelijker

zorgvergelijker-ipad-nov_2017

Eigen risico kind onder de 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar hoef je geen eigen risico te betalen. Kinderen zijn verder ook gratis verzekerd voor de basisverzekering. Als je kind 18 wordt, dan moet hij of zij zelf een zorgverzekering afsluiten. Vanaf dat moment geldt er dan ook eigen risico en betaalt hij of zij premie voor de basisverzekering.

Kinderen tot 18 jaar zijn daarnaast verzekerd voor zorg uit het aanvullende pakket van de ouder waarbij ze staan ingeschreven. Houd er rekening mee dat verzekeraars voor aanvullende verzekeringen wél extra kosten mogen rekenen voor kinderen.

Wat als je eigen risico op is?

Als je eigen risico op is en je vervolgens zorg uit de basisverzekering gebruikt waarvoor normaal eigen risico geldt, dan betaalt de zorgverzekeraar de kosten volledig (afgezien van een eventuele eigen bijdrage). Let op: Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Een volgemaakt eigen risico is dus niet van invloed op kosten die je moet bijbetalen voor zorg vanuit de aanvullende verzekering.

Vrijstelling verplicht eigen risico door de verzekeraar

Zorgverzekeraars kunnen het verplicht eigen risico gedeeltelijk of helemaal niet in rekening brengen. Je kunt hiervoor in aanmerking komen als je:

 • naar een zorgverlener gaat met wie de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt;
 • gebruikmaakt van geneesmiddelen of hulpmiddelen die de zorgverzekeraar aanraadt;
 • een preventieprogramma volgt tegen diabetes, overgewicht of hart- en vaatziekten.

In welke gevallen je vrijstelling of korting op het verplicht eigen risico krijgt, beslist elke zorgverzekeraar zelf. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Wat is de eigen bijdrage?

Naast het eigen risico kun je ook te maken krijgen met een eigen bijdrage. Dit betekent dat je een bepaald bedrag of percentage van de zorgkosten zelf moet bijbetalen. Je eigen risico wordt niet verrekend met de kosten die je zelf bij moet betalen. Bijvoorbeeld voor bepaalde medicijnen, kraamzorg, hoortoestellen, orthopedische schoenen of een kunstgebit.

De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en de zorgsoorten waarvoor een eigen bijdrage geldt. De eigen bijdrage betaal je altijd zelf, ook als het eigen risico op is. Je eigen risico wordt niet verrekend met de kosten die je zelf moet bijbetalen.

Als je zorgkosten maakt waarvoor een eigen bijdrage geldt en je nog eigen risico hebt openstaan, dan betaal je eerst de eigen bijdrage. Het bedrag dat overblijft komt ten laste van je eigen risico.

Rekenvoorbeeld eigen zorg en eigen bijdrage

Mevrouw van Zijl heeft bij haar zorgverzekering alleen het verplichte eigen risico van €385. Dit bedrag moet zij dus zelf betalen aan zorgkosten, voordat de verzekering haar verdere zorgkosten vergoedt.

 • Zij gebruikt medicijnen à €170. Deze worden verrekend met haar eigen risico (betaalt ze zelf). Ze heeft dus nog een restant aan eigen risico van €385 - €170 = €215.

Nu heeft mevrouw van Zijl een nieuw hoortoestel nodig. Het toestel kost €900. De basisverzekering vergoedt 75% van de kosten voor hoortoestellen. Er is dus een eigen bijdrage van 25%.  

 • 25% van €900 = €225 eigen bijdrage moet zij zelf betalen.
 • 75% van €900 = €675 betaalt de verzekering. Er staat echter nog €215 eigen risico open, dus die moet zij ook eerst zelf betalen.  

Vergoeding hoortoestel à €900:

 • Mevrouw van Zijl betaalt €225 eigen bijdrage + €215 eigen risico = €440.
 • De verzekeraar betaalt €460.

 

Naast zorg uit de Zorgverzekeringswet, waarvoor je soms een eigen bijdrage moet betalen, kun je ook te maken krijgen met een eigen bijdrage voor zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Kies de beste zorgverzekering