! Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Sinds 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) van kracht. Deze wet regelt de Nederlandse zorgverzekering. Maar wat staat er in de Zorgverzekeringswet? En hoe wordt de zorg eruit betaald?
Fauve Panis

Fauve Panis , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op: 4 november 2021

zorgverzekering

Wat is de Zorgverzekeringswet (Zvw)?

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is de wet die de zorgverzekering regelt. Het vormt samen met de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet, het Nederlandse zorgstelsel. In de Zvw staan verschillende regels rondom de Nederlandse zorgverzekering. Met de zorgverzekering wordt hier enkel de basisverzekering bedoeld, niet de aanvullende zorgverzekering.

Enkele belangrijke onderdelen van de Zorgverzekeringswet zijn bijvoorbeeld:

Verzekeringsplicht
De Zorgverzekeringswet (Zvw) bepaalt dat iedereen die verzekerd is voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht een Nederlandse zorgverzekering moet hebben. In de praktijk komt dat neer op iedereen die in Nederland woont én iedereen die in het buitenland woont maar inkomsten uit Nederland ontvangt (door arbeid of een uitkering). De aanvullende zorgverzekering valt niet onder de Zvw en is dus niet verplicht.

Acceptatieplicht
Zorgverzekeraars zijn op hun beurt weer verplicht om mensen te accepteren voor de zorgverzekering. Ook hier gaat het alleen om de basisverzekering. Voor een aanvullende verzekering geldt geen acceptatieplicht vanuit de verzekeraar.

Begin en einde van de zorgverzekering
De Zvw regelt bijvoorbeeld dat de verzekeringnemer de zorgverzekering uiterlijk 31 december op kan zeggen, met ingang van 1 januari het volgende kalenderjaar.

Inhoud van de basisverzekering
De inhoud van het basispakket is wettelijk geregeld. De rijksoverheid laat zich voor de inhoud van het basispakket adviseren door het Zorginstituut Nederland. In het Besluit zorgverzekering (Bzv) staan de zorgvormen die in de basisverzekering zitten.

Premie
De Zvw stelt dat de verzekeringnemer premie moet betalen voor de zorgverzekering. Voor kinderen geldt een uitzondering. Tot de maand die volgt op de 18e verjaardag van een persoon, is er geen premie verschuldigd.

Eigen risico
In de Zvw staat de werking en de hoogte van het verplichte eigen risico vermeld. Verder stelt de Zvw dat verzekeraars een vrijwillig eigen risico mogen aanbieden van €100, €200, €300, €400 of €500 per kalenderjaar, in ruil voor premiekorting.

Financiering Zorgverzekeringswet

De Zvw-zorg wordt bekostigd via verschillende financieringsstromen:

Infographic Financiering Zvw

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

De zorguitgaven van verzekeraars bestaan uit de kosten die hun verzekerden hebben gemaakt voor zorg uit het basispakket. Om deze zorguitgaven te bekostigen, ontvangen zorgverzekeraars van hun verzekerden inkomsten in de vorm van het eigen risico en de nominale premie voor de zorgverzekering. Vanuit het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) ontvangen zorgverzekeraars een vereveningsbijdrage. Dat is een financiële compensatie voor verzekeraars die meer verzekerden hebben met hoge zorgkosten.

Het Zorgverzekeringsfonds ontvangt op zijn beurt een rijksbijdrage kinderen vanuit de overheid. Daarnaast ontvangt het Zorgverzekeringsfonds inkomsten via de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB). De inkomensafhankelijke bijdrage is een bedrag dat iedereen die inkomen ontvangt moet betalen voor de Zorgverzekeringswet. De hoogte ervan hangt, zoals de naam al zegt, af van de hoogte van je inkomen. Vaak betaalt de werkgever of uitkeringsinstantie de IAB, en houdt hij de bijdrage in op het loon of de uitkering van de burger.

De overheid ontvangt belastingen via burgers en werkgevers. Burgers met lage inkomens ontvangen op hun beurt zorgtoeslag van de overheid ter compensatie voor de zorgpremie.

Tot slot ontvangen zorgverleners (naast de betalingen voor zorgkosten door verzekeraars) van het Zorgverzekeringsfonds nog een beschikbaarheidsbijdrage voor kosten die niet bij verzekerden in rekening kunnen worden gebracht.

Artikelen binnen Keuzeadvies

Kies de beste zorgverzekering