icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Langdurige zorg

In 2015 is een deel van de langdurige zorg ondergebracht in het basispakket van de zorgverzekering. Een deel is naar de gemeente gegaan en een gedeelte naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Wat valt waaronder? We zetten het op een rij.
Sandra Mul

Sandra Mul   Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:19 oktober 2023

Artikel langdurige zorg

Langdurige zorg was tot 2015 geregeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De wet was bedoeld voor mensen die langdurige zorg of ondersteuning nodig hadden. Sinds 2015 valt de langdurige zorg onder 4 verschillende wetten:

  • De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt verpleging en verzorging thuis. De Zvw wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraar.
  • De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt langdurige, intensieve zorg in een instelling of thuis. Dit is voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg of toezicht in de buurt nodig hebben. De Wlz wordt uitgevoerd door het zorgkantoor.
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp om zelfstandig thuis te wonen en mee te doen in de samenleving. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente.
  • De Jeugdwet regelt zorg en ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar (en hun ouders) die ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Ook de Jeugdwet wordt uitgevoerd door de gemeente.

Langdurige zorg thuis kan vanuit verschillende wetten geregeld worden. Onder welke wet je valt is afhankelijk van de aard van je zorgbehoeften en je situatie. Lees meer over de verschillen tussen de Wmo, Zvw en Wlz bij zorg thuis op regelhulp.nl.

Zorg door zorgverzekeraar

Verpleging en verzorging thuis

Persoonlijke verpleging en verzorging die je thuis ontvangt wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Deze zorg heet dan wijkverpleging. Hiervoor betaal je geen eigen risico. Ook sommige hulpmiddelen worden vergoed vanuit de zorgverzekering.

Let op: een klein deel van de persoonlijke verzorging valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat is het geval als de persoonlijke verzorging onderdeel is van begeleiding in het dagelijks leven en er geen lichamelijke hulp is. 

Ook de eerste 3 jaar verblijf in een GGZ-instelling wordt vergoed vanuit de zorgverzekering.

Zintuiglijke gehandicaptenzorg

Heb je een zintuiglijke handicap (blindheid, doofheid of een taalontwikkelingsstoornis)? Dan krijg je de 'behandelingen zonder opname' vergoed door je zorgverzekeraar. Je hebt hiervoor wel een verwijzing nodig van je arts en je betaalt eigen risico over de zorg. Behandelingen met opname worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zorg door Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt langdurige, intensieve zorg voor mensen die blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld voor mensen met een ernstige beperking door een handicap of chronische ziekte. Meestal gaat het om zorg in een zorginstelling. Je kunt ook Wlz-zorg thuis ontvangen als dat gezien de situatie verantwoord is. Je regelt deze zorg in 3 stappen.

  1. Check of je recht hebt op Wlz.
  2. Vraag een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of je recht hebt op een vergoeding en hoeveel je krijgt. Je geeft in de aanvraag ook aan hoe je de zorg wilt ontvangen. In natura of via een persoonsgebonden budget (pgb).
  3. Heb je recht op zorg uit de Wlz? Schakel dan een zorgkantoor in. Het zorgkantoor in je regio koopt zorg voor je in, informeert je daarover en helpt je met vragen.

Langdurige GGZ

'Langdurige GGZ' is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen die langere tijd in een zorginstelling verblijven. Hun behandeling is gericht op herstel. De eerste 3 jaar dat zij in een zorginstelling verblijven, krijgen zij hun vergoeding van de zorgverzekeraar.

Zodra je langer dan 3 jaar in de zorginstelling verblijft, wordt de zorg geregeld door de Wlz. Dan betaal je een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Zorg door de gemeente

Wie regelt de jeugdhulp?

Sinds 2015 valt veel jeugdhulp onder de Jeugdwet en dus onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het gaat dan om zorg voor kinderen die hulp nodig hebben bij het opgroeien. Denk aan kinderen met een lichte lichamelijke en/of verstandelijke beperking, opgroeiproblemen of een psychische stoornis. 

Kinderen met een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking die blijvend 24-uurszorg of -toezicht nodig hebben, vallen onder de Wlz.

Welke langdurige zorg gaat naar de gemeente?

Wil je graag thuis blijven wonen, maar heb je hulp nodig bij het opruimen en schoonmaken van je huis? Of heb je een aanpassing nodig zoals een verhoogd toilet? Dan kun je ondersteuning vanuit de gemeente vragen, vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De gemeente doet onderzoek naar je situatie en besluit of je recht hebt op ondersteuning vanuit de Wmo.

De Wmo is voor ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo is ook voor mantelzorgers. Want als je intensief voor een naaste zorgt, is tijd voor jezelf soms hard nodig. Vanuit de Wmo kan een vrijwilliger of beroepskracht tijdelijk jouw mantelzorgtaken overnemen. Lees er meer over op de website mantelzorg.nl. Ook is er soms vanuit de aanvullende verzekering recht op vervangende mantelzorg.