icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Eigen bijdrage bij opname in verpleeghuis

Als je in een verpleeg- of verzorgingshuis wordt opgenomen, ga je een eigen bijdrage betalen. Welk bedrag ga jij voor je kiezen krijgen? Welke veranderingen zijn aangekondigd? En hoe kun je de eigen bijdrage verminderen?

Nelleke Rookmaaker

Nelleke Rookmaaker , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:5 november 2018

verzorghuis rolstoel

Geen eigen bijdrage bij heel laag inkomen

Als je een uitkering krijgt op basis van de Participatiewet, hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Dat geldt soms ook bij een heel laag inkomen. Je moet daarvoor wel een verzoek indienen bij het CAK.

Lees meer: Ik heb een bijstandsuitkering of heel laag inkomen. Wat nu?

Lage bijdrage

Wie betaalt de lage eigen bijdrdage?

De eerste 6 maanden na verhuizing naar een zorginstelling betaal je de zogeheten ‘lage bijdrage’ voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Die blijf je daarna betalen als je een partner hebt die nog thuis woont. En soms als je kinderen hebt, waarvan je nog aan het levensonderhoud bijdraagt. Op hetcak.nl lees je meer over de hoogte van je eigen bijdrage als je kinderen hebt. Er zijn nog enkele situaties waarin je de lage bijdrage betaalt.

Hoe hoog is de lage bijdrage?

De lage bijdrage is in 2018 maximaal €850 per maand. Je kunt dit  snel berekenen met de eigen bijdrage rekenhulp.

Verlaging per 1 januari 2018

Je eigen bijdragen is sinds 1 januari 2018 gedaald. Het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de lage eigen bijdrage is  verlaagd van 12,5% naar 10%. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport leverde deze wijziging 30.000 mensen een besparing op van €30 tot €150 per maand. Het gaat daarbij vooral om mensen met een middeninkomen.

Verlaging per 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 gaat de lage eigen bijdrage weer omlaag. Deze keer voor mensen met veel vermogen . De eigen bijdrage daalt in heel 2019 met ongeveer 0,4% van je belastbaar vermogen in box 3. Dat vermogen vind je terug in de belastingaangifte. Omdat de lage eigen bijdrage een minimumbedrag en een maximum kent, kan het verschil ook kleiner zijn omdat deze grenzen in beeld komen.

Voorbeeld

Klaas woont in een verpleeghuis.

Hij is alleenstaand, heeft een verzamelinkomen van €40.000 en €130.000 spaargeld (€100.000 boven het heffingsvrij vermogen van €30.000). 

Klaas moet een eigen bijdrage betalen. Die gaat in 2019 ongeveer met €400 per jaar omlaag. In 2018 betaalt Klaas €400 per maand aan eigen bijdrage, in 2019 ongeveer €365.

 

Sneller hoge eigen bijdrage betalen

Maar vanaf 2019 ga je vaak al 4 maanden na je opname in een verpleeghuis de ‘hoge bijdrage’ betalen. Tenminste: als er geen uitzondering voor jou geldt waardoor je de lage bijdrage blijft betalen. Dit geldt alleen als je in 2019 of later wordt opgenomen.

Problemen met dubbele lasten

De eerste maanden met de lage eigen bijdrage zijn er zodat jij of je familie of vrienden de financiële zaken rondom je oude huis kunt afhandelen, zonder dat je met dubbele lasten zit. Het kabinet vindt dat je dit in 4 maanden moet kunnen. Best optimistisch voor veel mensen met een koophuis. Kom je toch in de knel als je langdurige dubbele lasten hebt doordat je je huis niet verkocht krijgt? Er is een betalingsregeling voor als je huis te koop staat. Die zal waarschijnlijk vaker gebruikt moeten gaan worden.

Hoge bijdrage

Wie betaalt de hoge eigen bijdrage?

Alleenstaanden die in 2018 naar een zorginstelling verhuizen, moeten vanaf 6 maanden na de verhuizing naar een verpleeghuis of verzorgingstehuis vaak de 'hoge bijdrage' gaan betalen. Heb je een partner die ook in een zorginstelling verblijft? Dan betaal je na 6 maanden samen éénmaal de hoge bijdrage.

Wordt je na 1 januari 2019 opgenomen, dan betaal je na 4 maanden een hoge eigen bijdrage.

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

De eigen bijdrage kan flink oplopen. Het idee is dat je hele inkomen naar de zorginstelling gaat, op een beetje zakgeld en geld voor wat noodzakelijke uitgaven na. Daarbovenop moet je een deel van je vermogen als eigen bijdrage betalen. Maar er geldt ook een maximum. In 2018 is de hoge eigen bijdrage nooit hoger dan €2332,60 per maand.

Hoe hoog je eigen hoge eigen bijdrage gaat worde bereken je snel met de eigen bijdrage rekenhulp.

Exacte berekening inkomen en eign bijdrage

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt je eigen bijdrage voor heel 2018 vast op basis van je verzamelinkomen in 2016 plus 8% van je belastbaar vermogen in box 3. Je verzamelinkomen vind je terug op Mijn Belastingdienst onder het tabblad ‘Inkomstenbelasting’.

Je hoge eigen bijdrage per jaar is de uitkomst van deze optelsom minus zakgeld en enkele kosten die je dat jaar naar verwachting maakt zoals inkomstenbelasting (van 2 jaar geleden) en de premies van je zorgverzekering. Daar komen nog persoonsafhankelijke correcties bij. Je ziet alle elementen die op jou van toepassing zijn allemaal overzichtelijk terug in de eigen bijdrage rekenhulp .

Verlaging hoge bijdrage vanaf 1 januari 2019

Vanaf 2019 wordt de bijtelling op basis van je vermogen de helft lager. De bijtelling is voortaan nog ‘maar’ 4% van het box 3-saldo van 2 jaar geleden.

Heb je €100.000 spaargeld (bovenop het heffingsvrij vermogen), betaalt daardoor in 2019 tot €4000 minder eigen bijdrage dan in 2018. Met een belast vermogen van €200.000 gaat het al om maximaal €8000 minder. Toch krijg je niet altijd een vermindering van de eigen bijdrage met 4% van ‘grondslag uit sparen en beleggen’. Betaal je nu al de maximale eien bijdrage, dan daalt de eigen bijdrage aanzienlijk minder.

Voorbeelden: vermindering eigen bijdrage

Klaas (70), woont in een verpleeghuis en moet de hoge eigen bijdrage betalen. Hij is alleenstaand, heeft een verzamelinkomen van €40.000 en €130.000 spaargeld (€100.000 boven het heffingsvrij vermogen van €30.000). In 2018 moet Klaas een eigen bijdrage van €1345 per maand betalen, in 2019 nog ongeveer €1000 per maand. Door de nieuwe regels betaalt hij daardoor ongeveer €4000 minder dan in 2018.

Frans (70), woont in een verpleeghuis en moet de hoge eigen bijdrage betalen. Hij is alleenstaand, heeft een verzamelinkomen van €50.000 en €130.000 spaargeld (€100.000 boven het heffingsvrij vermogen van €30.000). In 2018 moet Frans een eigen bijdrage van €2333 per maand betalen, in 2019 nog ongeveer €2275 per maand. Over heel 2019 betaalt hij daardoor ongeveer €700 minder dan in 2018. Dit komt omdat hij op basis van de berekening in 2018 eigenlijk €2609 per maand had moeten betalen, maar omdat dat boven het maximum uitkwam is het afgetopt.

Kritiek op eigen bijdrage

Veel mensen hebben kritiek op de manier waarop de eigen bijdrage wordt vastgesteld.

  • De berekening straft spaarzaamheid in de periode voor de opname af.
  • De eigen bijdrage is veel hoger voor mensen die zelf op een eigen rekening voor hun pensioen sparen dan voor mensen met een ‘gewone’ pensioenregeling.
  • Soms wordt de rekening van de eigen bijdrage zelfs ongemerkt bij de kinderen neergelegd.

Eigen bijdrage verminderen

Gelukkig is er in veel situaties iets te doen aan een onrechtvaardige uitwerking van de eigen bijdrage. Wij geven tips om je eigen bijdrage voor zorginstelling te verminderen.

Lees meer:

Nieuw & interessant