icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

Consumentenbond.nl

Inloggen

Vul een geldig e-mailadres in

Vul een wachtwoord in

Aftrekbare vervoerskosten bij artsenbezoek

De zorgverzekering vergoedt de meeste zorg die we nodig hebben, maar de ritten erheen zijn vaak voor eigen rekening. Vooral als je veel ritten maakt om medische redenen is dat eigenlijk best wel oneerlijk. De Belastingdienst betaalt gelukkig vaak wel een deel mee.

Nelleke Rookmaaker

Nelleke Rookmaaker , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:24 augustus 2016

aftrekbare vervoerskosten bij artsenbezoeks belasting

Voorwaarden

Je mag alle vervoerskosten naar artsen (huisarts, tandarts, medisch specialist) zonder meer opvoeren in de belastingaangifte als aftrekbare vervoerskosten.

Ritten naar de fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthoptist, podotherapeut, mondhygiënist en huidtherapeut vallen ook onder die aftrekpost. Maar alleen als die je een verklaring meegeeft waarin onder andere staat wat de klachten zijn en hoeveel behandelingen nodig zijn. Voor een reeks behandelingen is in totaal één verklaring nodig. Je kunt die ook achteraf nog opvragen.

Ritten naar andere paramedici, zoals een pedicure, psycholoog, verslavingskliniek of acupuncturist zijn alleen aftrekbaar bij behandelingen op voorschrift en onder begeleiding van een arts.

Aftrekbare kosten

Bij vervoer met het openbaar vervoer, de ambulance of de taxi, is het simpel. Je kunt voor elke rit de prijs opvoeren die je in rekening gebracht krijgt. Maar als je met de auto naar een arts of medische behandeling reist, dan vergt het heel wat rekenwerk om het aftrekbare bedrag te berekenen.

Ook in dat geval zijn de werkelijke uitgaven voor reiskosten naar een arts of ziekenhuis aftrekbaar, maar die staan niet op een bonnetje, kaartje of rekening. Het gaat niet alleen om de benzinekosten, maar om alle vaste en variabele kosten voor de rit.

De kosten per kilometer berekenen

Volgens de website van de Belastingdienst mag je bij gebruik van je auto de volgende kosten meenemen:

 • brandstofkosten
 • wegenbelasting
 • verzekeringspremie voor de auto
 • afschrijving
 • onderhoudskosten
 • parkeergelden
 • overige kosten, zoals kosten van de wasstraat

Tel je totale kosten in het jaar hiervoor bij elkaar op. De uitkomst deel je door het totaal aantal kilometers dat je in het hele jaar reed. Dat zijn je persoonlijke werkelijke kosten per kilometer.

Dat bedrag vermenigvuldig je met het aantal gereden kilometers voor ritten naar medici en medische behandelingen. De uitkomst hiervan mag je in de belastingaangifte invullen bij zorgkosten onder ‘vervoerskosten door ziekte of invaliditeit’.

Dat geldt alleen als je geen vergoeding kreeg voor deze ritten van de zorgverzekeraar, werkgever, UWV, gemeente of van het Rijk.

Kreeg je wel een vergoeding? Dan is er vaak nog wel iets op te voeren als vervoerskosten in de rubriek zorgkosten van de belastingaangifte omdat de vergoeding vaak lager is dan de hierboven omschreven werkelijke kosten.

Kostenvergoeding, eigen risico en eigen bijdrage

Kreeg je al een vergoeding voor deze reiskosten van de zorgverzekeraar, werkgever, UWV, gemeente of van het Rijk? Trek deze dan eerst af van de kosten, want kosten die vergoed worden zijn niet aftrekbaar.

Als je vervoerskosten hebt die in principe wel in aanmerking komen voor vergoeding door de verzekeraar, maar die toch voor je eigen rekening zijn, vermindert dit de aftrek ook. Ook al krijg je die kosten niet daadwerkelijk vergoed van de verzekeraar. Dat geldt:

 • als je zelf een eigen bijdrage betaalt voor de vervoerskosten
 • als vervoerskosten uiteindelijk niet vergoed worden doordat ze onder het eigen risico vallen
 • als je vervoer naar een arts gedekt is onder je verzekering, maar je kiest voor een vervoersbedrijf dat niet onder de dekking valt

Voorbeeld

De basisverzekering vergoedt in 2019 standaard €0,30 per kilometer bij ritten voor nierdialyses.

Reed je in 2019 2000 km voor nierdialyses dan is dat in totaal €600.
Daar gaat nog wel de standaard eigen bijdrage voor vervoerskosten van €103 vanaf (bedrag 2019).

Heb je nog een eigen risico dat je niet hebt gebruikt, bijvoorbeeld €97? Dan gaat dat er ook nog van af. 
De zorgverzekeraar betaalt je dan uiteindelijk maar €400 uit.

Stel dat je hebt uitgerekend dat de werkelijke kosten van je auto €0,50 per kilometer zijn.
In totaal kosten de ritten naar de nierdialyses dan €1000.

Je mag als aftrekbare vervoerskosten in de rubriek zorgkosten in de aangifte inkomstenbelasting dan €400 invullen. Dat is €1000 - €400 - €103 - €97 = €400.

  Laag inkomen? Extra hoge aftrekpost!

  De aftrekpost is bij een laag inkomen om 2 redenen hoger dan bij een hoog inkomen:

  1. Iedereen in Nederland heeft te maken met een soort 'fiscaal eigen risico'. Dit heet het drempelbedrag. Pas als (en voor zover) de aftrekbare zorgkosten boven deze drempel uitkomen, betaalt de fiscus hier via de aftrekpost voor zorgkosten aan mee. De hoogte van de drempel scheelt per persoon en is vooral afhankelijk van je inkomen (en dat van je partner). Hoe lager het inkomen, hoe lager de drempel en hoe hoger dus de aftrekpost.
  2. Als je in 2019 (samen met een eventuele partner) minder inkomen hebt dan €34.817, wordt de aftrek voor een aantal zorgkosten (waaronder deze vervoerskosten) vermenigvuldigd met 1,4 of 2,13. Die 2,13 geldt als je op 1 januari 2019 de AOW-leeftijd had. Die 1,4 als je jonger was.

  Maar let op: Heb je de AOW-leeftijd én een inkomen lager dan €34.817, dan is het profijt hebt van de hogere aftrekpost niet zo groot. Dat komt omdat je in een lager belastingtarief valt. En de besparing door de aftrek wordt bepaald door de aftrekpost te vermenigvuldigen met je belastingtarief.

  Reparaties, parkeerkosten en elektrische garagedeuren

  Je mag ook rekeningen van de garage voor reparaties aan je auto meetellen. Dat valt op te maken uit meerdere rechterlijke uitspraken. Ook de energiekosten voor een elektrische garagedeur tellen mee als je hem nodig hebt omdat je een lichamelijke beperking hebt. Dat blijkt uit een uitspraak van rechtbank Arnhem.

  Bereken je de kilometerprijs zonder de parkeerkosten bij het ziekenhuis? Dan mag je de parkeerkosten optellen bij de kilometerprijs. Of je kunt ervoor kiezen de parkeerkosten mee te nemen in de berekening van de kilometerprijs. In dat geval mag je de parkeerkosten niet meer los aftrekken.

  Dat is trouwens nieuw. In de vorige jaren vermeldde de Belastingdienst alleen de laatstgenoemde mogelijkheid.

  Kosten voor aanpassingen

  Kosten voor aanpassingen aan de auto vanwege een handicap kun je niet meerekenen bij de vervoerskosten door ziekte of invaliditeit. Denk aan de kosten voor bredere portieren, een liftinstallatie voor een rolstoel of handgas en handremmen.

  Deze kosten zijn wel aftrekbaar, maar moeten worden ingevuld in de rubriek 'hulpmiddelen' bij zorgkosten. Deze tel je niet mee bij de berekening van de werkelijke uitgaven voor vervoer.

  Afschrijvingsmethode

  Hoe je de afschrijving van de auto moet berekenen is niet erg duidelijk. De Consumentenbond betreurt het dat de Belastingdienst hier geen hulpmiddel voor ter beschikking stelt. Ondanks het gemis aan een toelichting van hoe de afschrijving berekend moet worden, blijkt de Belastingdienst wel kritisch op de berekening van de afschrijving.

  In de rechtspraak wordt duidelijk dat je zelfs kans loopt op een vermindering van de door jou berekende aftrekpost voor vervoerskosten, als je uitgaat van een lineaire afschrijvingsmethode. Dat wil zeggen dat je de aankoopprijs van je auto vermindert met de geschatte toekomstige verkoopopbrengst. De uitkomst daarvan deel je door het aantal jaren dat je de auto verwacht te bezitten.

  Toch al een lastige som met veel aannames. Een lineaire afschrijving is namelijk niet voldoende nauwkeurig als de Belastingdienst aantoont dat een andere (jaarlijks dalende) afschrijving realistischer is.

  ANWB-tool

  Voor auto’s tot 15 jaar oud kun je de tool 'Bereken autokosten' van de ANWB gebruiken voor een grove inschatting van de kosten. Als je daar gebruik van maakt, zal de fiscus de aftrekpost hooguit achteraf naar beneden kunnen aanpassen. Dat dat in de praktijk wel eens gebeurt, blijkt uit de rechtspraak.

  Van een boete zal dan geen sprake zijn, want je hebt een redelijk onderbouwde aanname gedaan. Er wordt daarom regelmatig geadviseerd de aftrekpost gemakshalve op deze manier te berekenen.

  Let op: Reken je nog niet rijk totdat de aanslag definitief is. Gerechtshof Amsterdam verminderde de op de ANWB-site berekende kosten van €1 per kilometer tot €0,32 per kilometer. Nogal een verschil.

  Beleid Belastingdienst

  We vroegen de Belastingdienst of iemand die opziet tegen de ingewikkelde berekening ook een bepaald bedrag per kilometer kan aftrekken waarmee hij of zij 'safe' zit. Bijvoorbeeld de €0,19 per kilometer waar in de inkomstenbelasting vaker mee gerekend wordt.

  De woordvoerder van de Belastingdienst kon echter niet garanderen dat je met €0,19 per kilometer altijd goed zit.

  Haal voordeel uit je belastingaangifte

  Ben je goed voorbereid op de belastingaangifte? Met de gratis e-mailreeks van de Belastingcoach ontvang je het hele jaar door informatie over wijzigingen in het belastingstelsel. En daarnaast een stappenplan voor je aangifte en een heleboel praktische tips.

   

  Meld je gratis aan

  Mediapool Belasting E-DM 1200x800

  Lees ook: