icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Belastingaangifte te laat ingediend

Als je de belastingaangifte te laat verzendt, heb je gelukkig niet meteen een boete aan je broek. Wat kun je nog doen en wat zijn de gevolgen als je de belastingaangifte te laat indient? 
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert belastingaangifteBijgewerkt op:17 april 2024

Artikel te laat met belastingaangifte

Gevolgen te laat belastingaangifte doen

Als je vergeten bent vóór 1 mei aangifte te doen of uitstel aan te vragen, krijg je gelukkig niet direct een boete. Je krijgt eerst een herinnering en daarna een aanmaning van de Belastingdienst. 

10 werkdagen om aangifte in te dienen

In beide gevallen gunt de Belastingdienst je nog een aantal dagen om de aangifte alsnog in te dienen. Meestal is dat 10 werkdagen. De datum staat in de brief die je ontvangen hebt. Pas als je dat ook niet redt, krijg je een boete. De boete wordt dan onmiddellijk gegeven, ook als je maar een paar minuten te laat bent. 

Boete

De eerste keer krijg je een verzuimboete van €385. De boete is ook €385 als je de belastingaangifte voor de tweede keer te laat indient. Ben je dan nog te laat, dan kun je een boete verwachten van maximaal €5514. 

Alsnog aanslag inkomstenbelasting

Heb je de aangifte inkomstenbelasting na de aanmaning nog niet op tijd ingeleverd? Dan krijg je een boete én alsnog een aanslag inkomstenbelasting. De Belastingdienst legt dan een zogenaamde 'ambtshalve aanslag' op. Daarvoor baseert de Belastingdienst zich op een geschat belastbaar inkomen.

Bezwaar maken

Die schatting moet uitgaan van een redelijke situatie. Maar in de praktijk krijg je meestal een hoge aanslag opgelegd. De Belastingdienst verwacht dat je wel zult protesteren als deze écht te hoog is.

Tegen een ambtshalve aanslag kun je op dezelfde manier bezwaar maken als tegen een normale aanslag. Je krijgt zwaardere bewijslast als je je aangifte niet, of niet behoorlijk ingevuld indient. Dit betekent dat jij moet bewijzen dat de ambtshalve aanslag verkeerd is.

Heb je de belastingaangifte ingediend na het verstrijken van alle extra termijnen maar voor het opleggen van de aanslag? Dan baseert de Belastingdienst de aanslag vaak alsnog op die aangifte. De boete krijg je dan waarschijnlijk wel.

Belastingteruggave duurt langer

Als je de belastingaangifte op of na 1 mei indient en je recht hebt op een teruggave, heeft de Belastingdienst langer de tijd om je teruggave over te maken. De Belastingdienst streeft dan naar uitbetaling binnen 13 weken na het indienen van de aangifte en niet naar uiterlijke uitbetaling in de eerste week van juli.

Ook als je een teruggave verwacht op je aanslag, kun je een boete krijgen als je de belastingaangifte te laat indient. Tenminste, als je een aangiftebrief ontvangen hebt.

Heb je niet zo'n brief ontvangen? Dan loop je geen risico op een boete. Wel loop je dan een teruggave mis als je de aangifte niet alsnog doet.

Geen aangiftebrief ontvangen?

De herinneringsprocedure en boeteprocedure geldt alleen als je van de Belastingdienst een bericht krijgt om aangifte te doen. Ontving je geen aangiftebrief, maar moet je toch verplicht aangifte doen? Je kunt dan een boete krijgen van maximaal €5514. De regels daarvoor zijn iets anders.

Heb je geen aangiftebrief ontvangen? En hoef je niet verplicht aangifte te doen? Dan heb je 5 jaar de tijd om alsnog aangifte te doen. In 2022 kun je nog aangifte doen over het jaar 2017.

Opzettelijk geen aangifte doen

Als de Belastingdienst kan bewijzen dat je met opzet of grove schuld geen aangifte deed, kun je een boete krijgen die nog hoger is dan €5514. Het bedrag van de boete hangt af van belasting die je schuldig bent.

De boete is dan 25 tot 100% van de belasting die je moet betalen. De boete kan zelfs uitkomen op 3 keer de belasting over de inkomsten uit het vermogen (box 3).

Dit zal niet snel gebeuren als je nooit aangifte hebt gedaan en ook geen aangiftebrief hebt ontvangen. Alleen als er iets bijzonders aan de hand is kan deze boete een rol spelen. Bijvoorbeeld als je een loterij wint.

Rente betalen over belastingaanslag

Dien je de aangifte te laat in, dan moet je waarschijnlijk rente betalen over de aanslag. Tenminste, als blijkt dat je over 2023 belasting moet bijbetalen. Het belastingrentetarief is per 1 januari 2024 verhoogd naar 7,5%, daarvoor was de rente vanaf 1 juni 2023 6%.

TIP: Zie je al aankomen dat je niet op tijd aangifte kunt doen? Vraag dan een voorlopige aanslag aan. Deze krijg je niet maandelijks, maar moet je ineens betalen. Doe dit wel uiterlijk voor 1 mei. Als je al een voorlopige aanslag hebt ontvangen, dien dan voor 24 maart een aangepast verzoek in.

Krijg je juist geld terug? Dan ontvang je de teruggave pas bij een latere aangifte. Daarover krijg je geen belastingrente. Tenzij de Belastingdienst veel te lang treuzelt bij het opleggen van de aanslag.

Invorderingsrente

Als je een belastingaanslag te laat betaald, krijg je te maken met invorderingsrente. Per 1 januari 2023 is de invorderingsrente 2%. Met 2 stappen wordt de invorderingsrente weer 4% op 1 januari 2024. De invorderingsrente wordt ook berekend als je uitstel van betaling hebt aangevraagd.

Artikelen binnen Zelf belastingaangifte doen