icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Aftrekpost: giften

Geef je aan het goede doel, dan krijg je soms een flink belastingvoordeel cadeau via de aangifte inkomstenbelasting. Als je vooraf goed op de hoogte bent van de regels, pak je meer belastingvoordeel mee. 
Carola van Dorp

Carola van Dorp , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op: 16 maart 2022

collectebus-belastingaangifte

De fiscus onderscheidt 2 soorten giften aan goede doelen:

 • Gewone giften
 • Periodieke giften

In de belastingaangifte staan deze onder het kopje 'uitgaven', waar je 'giften' aanvinkt. 

Gewone giften

De meeste giften zijn gewone giften. De term periodieke gift is wat verwarrend. Een automatisch afgeschreven maandelijkse bijdrage aan Artsen zonder Grenzen geldt bijvoorbeeld niet als periodieke gift. Dit is een gewone gift. Helaas, want die zijn alleen aftrekbaar als je in 1 jaar meer schenkt dan 1% van je jaarinkomen. Dat is je inkomen uit box 1, 2 en 3, zonder persoonsgebonden aftrek.

Gezamenlijk aangifte doen

Partners moeten hun inkomen bij elkaar optellen. Er geldt ook een maximum voor de aftrek van gewone giften: 10% van je inkomen. Al met al schiet het bij gewone giften meestal niet echt lekker op met de aftrekpost.

Schriftelijk bewijs

Voor een gewone gift is een schriftelijk bewijs noodzakelijk. Een kwitantie bij contante giften is sinds 1 januari 2021 niet meer voldoende. Betaal je de collectant aan de deur via de QR-code op de collectebus? Dan is je gift wel aftrekbaar.

Tip

Je kunt overwegen de giften die je eigenlijk over 2 (of meer) jaren wilde spreiden in 1 jaar te concentreren. Je hebt dan maar 1 keer met een drempel te maken. Je kunt daardoor in totaal meer belasting aftrekken.

Periodieke giften

Bij periodieke giften wordt het pas echt leuk. Die zijn van de eerste tot en met de laatste euro aftrekbaar. Máár, de fiscus noemt het pas een periodieke gift als je (minstens) 5 jaar een gelijk bedrag schenkt aan een goed doel. En dat vooraf vastlegt in een overeenkomst. Dat klinkt misschien onnodig afschrikwekkend. Laten we het dus een formuliertje noemen. Omdat er sjablonen zijn, is het niet moeilijk.

Overeenkomst maken

Je moet de periodieke gift vastleggen. Download daarvoor een modelovereenkomst van de Belastingdienst of van de website van de organisatie zelf. Vul hem in en stuur hem op naar het goede doel. Dat vult de rest in en stuurt de overeenkomst terug. Bewaar deze bij je administratie, want de fiscus kan ernaar vragen.

Een periodieke gift is bij veel goede doelen een optie voor schenkingen vanaf een paar tientjes per jaar. Soms hanteren ze een hogere grens, bijvoorbeeld €100.

Pas op!

Heb je een belastbaar inkomen boven de €68.507 per jaar? Houd er dan rekening mee dat je aftrektarief flink daalt. Je legt je bij een periodieke schenking namelijk meteen voor 5 jaar vast. De aftrek daalt van 43% (in 2021) in stapjes (van 3% per jaar) naar 37,1% in 2023. Over 2022 is het 'aftrektarief' 40% als je inkomen hoger is dan €68.500.  

Soms zinloos in combinatie met andere schenkingen

Soms heb je niets aan de regeling voor periodieke schenkingen. Geef je meer dan 1% van je inkomen geeft aan gewone giften? Dan is er vaak geen voordeel te behalen als je die maar gedeeltelijk omzet naar periodieke giften. Je hebt dan onder aan de streep toch last van dezelfde aftrekbeperking.

Je kunt dan wel voordeel behalen als het lukt om alle gewone giften om te zetten in periodieke giften. Of als je door de omzetting van giften voortaan minder dan 1% van je inkomen besteedt aan gewone giften. Dan word je niet meer geconfronteerd met de drempel van 1%.

Overweeg dan ook de kleinere schenkingen om te zetten in periodieke giften. Geef je meer dan 10% van je inkomen uit aan gewone giften? Dan kun je direct voordeel behalen als je die (deels) omzet naar periodieke schenkingen.

Soms korter dan 5 jaar

Er kan altijd iets gebeuren waardoor je niet meer wilt schenken aan een goed doel. Dan zit je juridisch wel vast aan de overeenkomst. De overeenkomst is dus niet zomaar een formuliertje voor de fiscus.

Maar je kunt wel vastleggen dat de verplichting tot schenken vervalt:

 • Bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.
 • Als het goede doel failliet gaat.
 • Als de instelling de ANBI-status verliest.

In die ongelukkige situaties blijven de schenkingen die je deed aftrekbaar, terwijl je na intreden van die gebeurtenis niet hoeft te blijven schenken. In de modelovereenkomst van de Belastingdienst kun je deze optie tegenwoordig gewoon aanvinken.

In de overeenkomst moet zijn bepaald dat de uitkeringen eindigen als je komt te overlijden tijdens de looptijd. Je kunt de overeenkomst in plaats daarvan ook afhankelijk maken van het leven van iemand anders.

Overige vereisten

 • Als je een tegenprestatie krijgt voor de gift is de gift niet aftrekbaar. Zoals een lot voor een loterij.
 • De gift is aftrekbaar als het goede doel is opgenomen in de lijst van algemene nut beogende instellingen (ANBI's). Periodieke giften aan andere verenigingen met ten minste 25 leden zijn onder voorwaarden ook aftrekbaar.
 • Je moet kunnen bewijzen dat je de gift hebt gedaan (bijvoorbeeld met een bankafschrift).

Pas op!

Maak de schenking niet afhankelijk van het leven van meerdere personen. Veel mensen maakten in de praktijk de overeenkomst afhankelijk van het leven van de langstlevende van zichzelf en hun partner. Of de schenking dan wel geheel aftrekbaar is als ‘periodieke gift’ hangt af van de leeftijd van beide partners.

De kans dat beiden overlijden gedurende de looptijd, moet op basis van beide leeftijden minstens 1% zijn. Anders kom je niet in aanmerking voor de gunstige giftenaftrek voor periodieke giften. Dat betekent dat koppels die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt, fiscale voordelen verliezen door samen zo’n overeenkomst aan te gaan. De 1% sterftekans is geen vereiste (meer) voor overeenkomsten op het leven van 1 persoon. Kies dus daarvoor.

Culturele instellingen

Schenk je aan een culturele instellingen? Dan kun je zelfs 125% van de gift aftrekken (bij schenkingen tot €5000).  Weet je niet of het goede doel dat je op het oog hebt een culturele ANBI is? Check dan of er in de lijst van ANBI's achter de naam van de instelling een datum is ingevuld onder het kopje 'cultuur begindatum'.

Vrijwilligerswerk

Doe je vrijwilligerswerk voor een goed doel en maak je daarvoor kosten die je niet declareert? Dan kun je die kosten vaak opvoeren als aftrekbare gift. Het moet wel gaan om een ANBI. Denk aan reiskosten, porto en kosten voor papier, enveloppen en inkt. Het doet er hierbij niet toe of de instelling de kosten had willen vergoeden als je om een vergoeding gevraagd had.

Als je afziet van een vergoeding voor vrijwilligerswerk bij een ANBI-organisatie kun je daarvoor soms ook een bedrag opvoeren als een gift. Je moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De vergoeding is in 2022 maximaal €180 per maand en ook niet meer dan €1800 per jaar. 
 • De organisatie is in staat de vergoeding uit te betalen.
 • De organisatie heeft daarvoor een regeling en wil de vergoeding ook echt uitbetalen.
 • Je bent vrij om te kiezen of je de vergoeding aan de organisatie schenkt of niet.

Meer over belasting bij schenken en giften: