icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Fiscale wijzigingen 2024

Ieder jaar verandert er wel iets in de fiscale regels. Zo zijn er dit jaar wijzigingen voor de vermogensbelasting, de eigen woning en is te laat aangifte doen een dure grap geworden. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor 2024 op een rij.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert belastingaangifteBijgewerkt op:2 januari 2024

belastingaangifte-tijdig-bezwaar

Niet alleen wij zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij. De overheid heeft een speciale website waarbij je een persoonlijk overzicht krijgt van de wijzigingen voor 2024. Je beantwoordt een aantal vragen over je persoonlijke situatie. Daarna krijg je een overzicht van de wijzigingen die voor jou van toepassing zijn.

Belasting over je vermogen verandert

Belasting over je inkomen

Dit jaar zijn er weer beperkte aanpassingen in het belastingtarief van de eerste schijf. 

Het tarief stijgt met 0,04% naar 36,97%. Dat betekent bij een inkomen van €45.000 dat je €18 meer belasting betaalt. Het tarief van de tweede schijf blijft 49,5%. Dit tarief betaal je als je inkomen hoger is dan €75.518. Dit bedrag ligt €2487 hoger dan in 2023.

AOW

Ook voor AOW-gerechtigden is het tarief in de eerste en tweede schijf verhoogd met 0,04%. Je betaalt 19,07% over de eerste €38.098 (€37.149 in 2023). Bij een inkomen tussen de €38.098 en €75.518 betaal je 36,97% belasting. Is je inkomen hoger? Dan blijft het tarief 49,5%.

Heffingskortingen 

Niet alleen de belastingtarieven en -schijven veranderen. Ook de heffingskortingen zijn weer aangepast, waardoor je netto-inkomen verandert. Deze heffingskortingen hebben meer gevolgen dan de aanpassing van het belastingtarief.

Betalingskorting bij betaling ineens 

Een voorlopige aanslag mag je ineens betalen of spreiden over de resterende maanden in het kalenderjaar. Voorheen kreeg je bij de betaling ineens een korting. Maar deze korting is sinds 1 januari 2024 afgeschaft.

Staat het geld voor de aanslag op een rekening waar je rente op ontvangt? Dan levert gespreid betalen je voordeel op. Op een rekening zonder rente maakt het niet uit of je ineens of gespreid betaalt.

Te laat aangifte nog duurder 

De belastingrente is per 1 januari verhoogd naar 7,5%. Dat betekent dat het te laat aangifte doen nog duurder wordt. Je betaalt dan namelijk belastingrente. Ben je bijvoorbeeld te la je aanslag €1000 te betalen? Dan komt hier nog €75 (€1000 x 7,5%) aan rente bij.

Tip. Verwacht je geen aangifte te kunnen doen voor 1 mei 2024? Vraag dan alvast een voorlopige aanslag aan. En zorg dat deze iets hoger is dan verwacht. Je aanslag wordt dan een teruggave en zo heb je geen last van de belastingrente.

Aftrekposten

Er komen 3 wijzigingen als het gaat om aftrekposten.

Veranderingen eigen woning

Voor de eigen woning verandert er dit jaar niet zo heel veel. Al zal je door de gestegen WOZ-waarde wel meer belasting gaan betalen. Ben jij het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde? En wil je dat rechtzetten? Kom dan in actie. Neem contact op met je gemeente en maak bezwaar tegen de hoogte.

Veranderingen bezwaar maken woz/bpm 

Als je bezwaar maakt tegen je woz-waarde heb je recht op een vergoeding. Regel je dit niet zelf, maar maak je gebruik van een bureau zoals ‘Eerlijke WOZ’ of ‘KosteloosBezwaar.nl’? Dan ontvangen zij deze vergoeding van je gemeente. Zij maken gratis bezwaar voor jou, maar de gemeente betaalt wel een vergoeding aan het bureau.

Vanaf 1 januari 2024 betaalt de gemeente deze vergoeding niet meer aan het bureau, maar direct aan jou als bewoner. Ook gaat de vergoeding flink omlaag. De vergoeding verschilt per situatie en gemeente. Maar bedraagt in 2024 nog maar 25% van het bedrag van 2023 als je WOZ aangepast wordt. In andere gevallen is het nog maar 10%.

Dit geldt ook voor bezwaar maken tegen de BPM-waarde.

Heb je een kleine of geen hypotheek?

Wie een huis heeft zonder hypotheek betaalt elk jaar meer belasting voor de woning. Dat komt door de afbouw van de Wet Hillen. Dat geldt ook voor wie een kleine schuld heeft. Dat is een schuld die zo klein is, dat je geen aftrekpost hebt voor de woning. Die afbouw kost je meer dan wat de tariefdaling je oplevert. 

Afschaffen middelingsregeling

De middelingsregeling is een interessante regeling voor mensen met wisselende inkomsten. Dit geldt voor ondernemers en voor mensen met een ontslagvergoeding. Maar denk ook aan vroegpensioen, onbetaalde sabbatical of als je na je pensionering veel minder inkomsten ontvangt.

Bij de regeling wordt de belasting berekend over het gemiddelde van de 3 jaren. Dit levert bij wisselende inkomsten vaak belastingteruggave op. Helaas wordt de regeling afgeschaft en is 2022-2024 het laatste tijdvak waarover je middeling kunt toepassen.

De middelingsregeling is een ingewikkelde regeling die je veel kan opleveren. Uit onderzoek blijkt dat 85% van de mensen die recht hebben op een teruggave hier geen beroep op doet. Denk hierbij aan een teruggave van minimaal €500. Controleer of jij hier gebruik van kan maken op Berekenhet.nl.

Vergoedingen werkgever 

Een werkgever mag verschillende vergoedingen belastingvrij verstrekken. 

Vrijstelling schenkbelasting

In 2024 zijn de jaarlijkse bedragen weer verhoogd. 

  • Aan alle kinderen mag je in 2024 belastingvrij tot €6633 schenken. 
  • Aan anderen mag je in 2024 per persoon maximaal €2658 belastingvrij schenken. 

Ook de eenmalige schenkingen zijn weer verhoogd.

  • Kinderen tussen de 18 en 40 jaar mogen €31.813 ontvangen.
  • Voor de dure studie kun je je kind eenmalig €66.268 schenken.

Afschaffen schenking eigen woning

In 2024 mag je niet meer belastingvrij schenken voor de eigen woning. Deze schenkingsvrijstelling bestaat niet meer.

Ouders kunnen hun kinderen tot 40 jaar nog wel eenmalig een hoog bedrag belastingvrij schenken. Dit is de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van €31.813. Voor anderen is het niet meer mogelijk om meer belastingvrij te schenken dan de jaarlijkse vrijstelling van €2658.

Verhoging vrijwilligersvergoeding

Per 1 januari 2024 gaat de vrijwilligersvergoeding omhoog. De bedragen worden dan maximaal €5,50 per uur, €210 per maand en €2100 per jaar. De vergoeding die je krijgt voor je vrijwilligerswerk toets je aan de 3 bedragen. Tel ook je vergoeding voor de gemaakte onkosten hierbij op. Zoals bijvoorbeeld reisvergoeding.

Ontvang voor een middag €15? Dan moet je minimaal 3 uur bezig zijn geweest. En je kunt niet alle maanden €210 ontvangen. Want dan komt het jaarbedrag weer hoger uit dan €2100. Ontvang je wel meer? Dan betaal je hier belasting over.

Als je afziet van een vergoeding voor je werk bij een goed doel, dan is dit een gift. Je kunt deze gift weer aftrekken in je belastingaangifte.

Toeslagen

De bedragen voor de toeslagen zijn verhoogd, behalve de zorgtoeslag. Hierdoor hebben meer mensen recht op huurtoeslag en kindgebonden budget dan in 2023. Loop geen toeslag mis en maak een proefberekening om te zien of je recht hebt op een toeslag. En geef je nieuwe inkomen door als je al toeslag kreeg. Zo voorkom je dat je achteraf terug moet betalen.

Artikelen binnen Zelf belastingaangifte doen