icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

10 belastingtips voor 2020

Hoe zorg je dat je later niet meer belasting betaalt dan nodig? Wij geven tips over bijvoorbeeld schenkingen aan (klein)kinderen, aflossen van (hypotheek)schulden en aftrekbare giften en lijfrentepremies.

Nelleke Rookmaaker

Nelleke Rookmaaker , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:14 januari 2020

belasting-tips

Meer giften aftrekken

Periodieke giften

Kiezen voor een periodieke gift is fiscaal veel gunstiger dan losse schenkingen. Bij periodieke giften aan een goed doel is het hele bedrag namelijk aftrekbaar. Ga eerst na wat een periodieke gift precies is, want met een automatische overschrijving ben je er nog niet.

Let op de drempel

Blijf je naast periodieke giften nog ‘gewone’ (niet-periodieke) giften doen? Voor de gewone giften aan een goed doel geldt altijd de drempel. Deze giften zijn pas aftrekbaar voor zover je in een jaar meer 'gewoon' schenkt dan 1% van je inkomen. Je kunt de drempel omzeilen als je al je giften kunt omzetten in een periodieke gift.

Er is alleen voordeel te behalen bij periodieke schenkingen als de resterende losse giften minder bedragen dan de drempel (1% van je inkomen). Schenk 1% van je inkomen periodiek en 1% gewoon, dan ben je dus niet beter af dan als je 2% van je inkomen gewoon schenkt.

Voordeel bij 'gewone' giften

Wil je liever geen periodieke gift doen? Als jij je giften van 2 of meer jaren allemaal tegelijk in 1 jaar geeft, heb je maar 1 keer last van die drempel. Dat kan ook behoorlijk schelen.
Let op: als je meer dan 10% van je jaarinkomen aan het goede doel geeft, is het meerdere niet aftrekbaar. Behalve bij periodieke giften.

Schenken aan een cultureel goed doel

Schenk je tot €5000 aan culturele instellingen, dan kun je zelfs 125% van de gift aftrekken. Het kan heel aantrekkelijk zijn om een schenking aan een cultureel goed doel voor (minstens) 5 jaar lang vast te leggen. Je kunt dan (minstens) 5 jaar van de extra giftenaftrek profiteren. Een klein voorbehoud: voor de extra giftenaftrek moet nog wel goedkeuring van de Europese Commissie komen.

Weet je niet of het goede doel dat je op het oog hebt een culturele ANBI is? Controleer dan of er in de ANBI-lijst achter de naam van de instelling een datum is ingevuld onder het kopje 'cultuur begindatum'.

Belastingvrij schenken aan (klein)kind

Je mag in 2020 aan elk van je kinderen €5514 belastingvrij schenken. Eén keer in hun leven mag dat zelfs €26.455 zijn, dat ongeacht het bestedingsdoel belastingvrij blijft. Eén van de voorwaarden is dat je kind (of diens partner) dan tussen de 18 en 40 jaar oud is. Een grootouder mag in 2020 zijn kleinkind €2207 belastingvrij schenken.
Als je kind het bedrag (grotendeels) gebruikt voor een dure studie, is een belastingvrije schenking mogelijk tot €55.113. Hij moet dan wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

Eigen huis

Als je (klein)kind het bedrag (grotendeels) gebruikt voor zijn eigen huis is zelfs een belastingvrije schenking tot €103.642 mogelijk. Je kind bespaart hierdoor later erfbelasting, omdat de erfenis kleiner wordt door de schenking. Er zijn voorwaarden verbonden aan €103.642 belastingvrij schenken.

Met middeling belasting terugvragen

Als je inkomen in 3 opvolgende jaren sterk varieert, betaal je meer belasting dan wanneer het in die jaren gelijk zou zijn. Dit verschil kun je terugkrijgen voor zover het meer is dan €545. Bijvoorbeeld als je net bent gestart met werken, een tijd onbetaald verlof hebt opgenomen of bent gestopt met werken (omdat je met pensioen bent gegaan). Bereken of jij met een verzoek om middeling belasting kunt terugkrijgen. De Belastingdienst geeft een ingewikkeld stappenplan voor de berekening, maar je kunt ook gemakkelijk een berekening maken op berekenhet.nl. In een begeleidende brief geef je duidelijk aan wie je bent (met BSN) en dat je verzoekt om middeling toe te passen over 3 aaneengesloten jaren. Geef ook aan om welke 3 jaren het gaat. Het verzoek stuur je naar je belastingkantoor

Middeling heeft overigens geen invloed op toeslagen, zoals zorgtoeslag of huurtoeslag, die je in de jaren die je middelt hebt ontvangen. De aanslagen die je hebt ontvangen van de Belastingdienst blijven ook gewoon in stand.

Pensioensparen via lijfrente

Als je de afgelopen 7 jaar geen of weinig pensioen opbouwde bij je werkgever, kun je fiscaal aantrekkelijk sparen voor je pensioen. Bekijk of je jaarruimte of reserveringsruimte hebt met deze rekenhulp van de Belastingdienst. Je kunt dan in je aangifte inkomstenbelasting betaalde premies aftrekken en betaalt daardoor minder belasting. 

Jaarruimte of reserveringsruimte

Bij het sparen via lijfrentes gaat het over 'jaarruimte' en 'reserveringsruimte'. Je betaalt daardoor in het jaar van aftrek minder belasting. Je hebt jaarruimte als je dit jaar niet voldoende pensioen opbouwt via je werkgever. Je hebt reserveringsruimte als je in de 7 jaren daarvóór niet voldoende pensioen opbouwde. Had je op 1 januari 2020 de AOW-leeftijd, dan heb je geen recht meer op aftrek in de jaarruimte. Misschien heb je dan nog wel reserveringsruimte doordat je in vorige jaren de jaarruimte niet (volledig) hebt gebruikt.

Tip: de rekenhulp begint met de jaarruimte, maar je kunt beter beginnen met het berekenen van de reserveringsruimte. Dan laat je geen rechten verloren gaan.

Voordeel

Het voordeel van het sparen voor je pensioen met een 'lijfrente' is dat de premies (tot de jaar- of reserveringsruimte) aftrekbaar zijn van je inkomen. Je betaalt daardoor in het jaar van aftrek minder belasting. Je kunt er ook voor kiezen om te sparen voor je pensioen op een geblokkeerde bankrekening. Dan is het in het betreffende jaar bijeengespaarde bedrag (tot de jaar- of reserveringsruimte) aftrekbaar.

Later belasting betalen

Je krijgt in het jaar dat je de premie betaalt geld terug van de Belastingdienst. In de jaren waarin de lijfrente uitkeert, moet je straks wel belasting betalen over deze uitkeringen. De kans is groot dat je er dan een lager tarief over betaalt, omdat AOW'ers minder betalen over een inkomen tot ruim €34.000. Bovendien verlaag je door de premiebetalingen en stortingen op de geblokkeerde spaarrekening jarenlang je spaargeld dat belast is in box 3.

Sparen of verzekeren?

Bij sparen op een geblokkeerde bankrekening zijn je kosten veel lager. Aan de andere kant: voor wie erg oud wordt, kan een lijfrenteverzekering juist gunstiger uitpakken. Ga na wat beter bij je past: banksparen of een lijfrenteverzekering.

Tip: raadpleeg een financieel adviseur als je de mogelijkheid hebt om fiscaal aantrekkelijk te sparen voor je pensioen. Zo zie je of het - gezien je inkomen nu èn later - wel verstandig is om een lijfrente af te sluiten.

Wees je bewust van je aftrekposten

Als je gedurende het jaar weet wat er aftrekbaar is, kun je vaak meer aftrekken bij het invullen van de belastingaangifte in het volgende jaar. Je zorgt er dan voor dat je uitgaven voldoen aan de regels voor aftrek. Bijvoorbeeld door een goede administratie bij te houden van de ritten naar een arts of van je giften. Neem daarom op je gemak de lijst aftrekposten in de belastingaangifte door.

Wie studiekosten maakt voor een opleiding voor zijn werk, kan in de komende jaren nog een flinke aftrekpost krijgen. Vanaf 2022 wordt deze aftrekpost hoogstwaarschijnlijk vervangen door een nieuwe subsidieregeling. Maak een beetje haast met het volgen (èn betalen) van een studie voor je (toekomstige) beroep, als je nog gebruik wilt maken van de aftrekpost.

Alimentatie afkopen

Weet je nu al dat je volgend jaar een (flink) lager tarief gaat betalen in box 1, dan kan het zin hebben om partneralimentatie die je aan je ex moet betalen, vooruit te betalen of gedeeltelijk af te kopen. Dat kun je dan nog tegen het hogere tarief van dit jaar aftrekken. Je trekt de kosten dan bijvoorbeeld af tegen 46% (hoogste aftrektarief 2020) in plaats van 37,10% (middentarief 2021). Bovendien is je box 3-vermogen per 1 januari van volgend jaar dan lager, waardoor je er minder belasting over betaalt.

Kosten 2021 vooruitbetalen

Aftrekbare kosten

Soms is het voordelig om kosten voor volgend jaar alvast vooruit te betalen. Dat geldt in sterke mate voor aftrekbare kosten. Als je volgend jaar een lager inkomen hebt en/of de AOW-leeftijd bereikt, kun je de kosten in 2020 vaak aftrekken tegen een hoger belastingtarief.

Er is een andere reden om aftrekbare kosten vooruit te betalen. Zorgkosten, scholingskosten en giften zijn elk jaar pas aftrekbaar voor zover ze een bepaald bedrag overschrijden in 1 jaar (de drempel). Overschrijd je dat bedrag in 2020 en weet je niet of dat in 2021 weer zo is? Dan is dit jaar betalen fiscaal interessant.

Vermogen

Kosten vooruitbetalen in 2020 zorgt er ook voor dat je vermogen op 1 januari 2021 lager is. Dit scheelt belasting in box 3 als je (anders) boven het heffingsvrije vermogen uitkomt. Dit voordeel geldt natuurlijk voor alle kosten die je vooruitbetaalt, en niet alleen voor de aftrekbare kosten.

Vermogen verminderen voor toeslagen of eigen bijdrage zorginstelling

Als je je vermogen in 2020 vermindert, kun je daarmee soms je recht op toeslagen voor volgend jaar veiligstellen. Je krijgt namelijk geen huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kindgebonden budget als je te veel vermogen hebt.

Wlz-bijdrage verminderen

Ook de eigen Wlz-bijdrage bij opname in een verpleeghuis is afhankelijk van je vermogen. Het gaat steeds om je vermogen op 1 januari, bijvoorbeeld van 2021. Je hebt dus nog tot het einde van het jaar om je vermogen te verlagen. Dit kun je doen door te schenken, kosten uit 2021 vooruit te betalen, je aftrekposten te verhogen of met eigen geld de eigenwoningschuld af te lossen (daar kan wel een vermindering van de hypotheekrenteaftrek tegenover staan).

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage voor de Wlz vast op basis van je vermogen van 2 jaar geleden. Een vermindering van je vermogen in dit jaar heeft dus pas effect op je eigen bijdrage over het jaar 2022.

Los kleine schulden af

Je kunt er fiscaal voordeel bij hebben om kleine schulden, zoals creditcardschulden, voor het eind van het jaar af te lossen als je daar genoeg geld voor hebt. Voordat je je schulden in mindering kunt brengen op je vermogen in box 3 moet je namelijk eerst de drempel toepassen. Dat betekent dat je schulden pas kunt opvoeren als ze meer bedragen dan €3100 (of €6200 bij partners). Is je schuld lager, dan kun je deze niet opvoeren in box 3. Maar door af te lossen, verminder je wel het saldo op je bankrekening en dus je vermogen in box 3. Bovendien mag je de betaalde rente niet aftrekken als het geen eigen woning of ondernemingsschuld is. Aflossen loont in dat geval - nog afgezien van de vaak aanzienlijke rentebesparing.

Ga groen beleggen

Heb je meer vermogen dan €30.846 (of als stel €61.692)? Overweeg dan of je (een deel van) je geld groen en duurzaam wil beleggen of sparen. Je komt dan in aanmerking voor belastingvoordeel. In 2020 mag je per persoon maximaal €59.475 aan groene beleggings- of spaarproducten hebben zonder daar belasting over te betalen. Bovendien krijg je ook nog 0,7% heffingskorting over het totale ‘duurzame’ kapitaal tot €59.475. Dat is leuk voor je portemonnee en voor het milieu. 

Let op: het vrijgestelde vermogen voor groen beleggen en sparen telt wél mee bij het berekenen van de vermogenstoets voor zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden budget. 

Lees ook: