icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud

10 belastingtips voor 2023

Hoe zorg je dat je later niet meer belasting betaalt dan nodig? Wij geven tips over bijvoorbeeld schenkingen aan (klein)kinderen, aflossen van (hypotheek)schulden en aftrekbare giften en lijfrentepremies.
Carola van Dorp

Carola van Dorp , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op: 3 januari 2023

belasting-tips

Meer giften aftrekken

Periodieke giften

Kiezen voor een periodieke gift is fiscaal veel gunstiger dan losse schenkingen. Bij periodieke giften aan een goed doel is het hele bedrag namelijk aftrekbaar.

Ga eerst na wat een periodieke gift precies is, want met een automatische overschrijving ben je er nog niet. De belangrijkste voorwaarde is dat je bereid bent 5 jaar lang hetzelfde doel te steunen.

Let op de drempel

Blijf je naast periodieke giften nog ‘gewone’ (niet-periodieke) giften doen? Voor de gewone giften aan een goed doel geldt altijd de drempel. Deze giften zijn pas aftrekbaar voor zover je in een jaar meer 'gewoon' schenkt dan 1% van je inkomen. Je kunt de drempel omzeilen als je al je giften kunt omzetten in een periodieke gift.

Er is alleen voordeel te behalen bij periodieke schenkingen als de resterende losse giften minder bedragen dan de drempel (1% van je inkomen). Als je 1% van je inkomen periodiek schenkt en 1% gewoon dan ben je dus niet beter af dan als je 2% van je inkomen gewoon schenkt.

Voordeel bij 'gewone' giften

Wil je liever geen periodieke gift doen? Als jij je giften van 2 of meer jaren allemaal tegelijk in 1 jaar geeft, heb je maar 1 keer last van die drempel. Dat kan ook behoorlijk schelen. Contante giften zijn niet meer aftrekbaar. Gebruik de QR-code of de pinoptie bij de collectiebus. Je gift is dan wel aftrekbaar.

Let op: Als je meer dan 10% van je jaarinkomen aan het goede doel geeft, is het meerdere niet aftrekbaar. Periodieke giften kennen een maximum van €250.000 per jaar.

Schenken aan een cultureel goed doel

Schenk je tot €5000 aan culturele instellingen, dan kun je zelfs 125% van de gift aftrekken. Leg een schenking aan een cultureel goed doel voor (minstens) 5 jaar vast. Dat kan fiscaal heel aantrekkelijk zijn. Je profiteert dan (minstens) 5 jaar van de extra giftenaftrek.

Weet je niet of het goede doel dat je op het oog hebt een culturele ANBI is? Controleer dan of er in de ANBI-lijst achter de naam van de instelling een datum is ingevuld onder het kopje 'cultuur begindatum'.

Belastingvrij schenken aan (klein)kind

Je mag in 2023 aan elk van je kinderen €6035 belastingvrij schenken. Eén keer in hun leven mag dat zelfs €28.947 zijn. Dat blijft belastingvrij, waar ze het ook aan besteden. Eén van de voorwaarden is dat je kind (of diens partner) tussen de 18 en 40 jaar oud is. Gebruik ons stappenplan en voorbeeldovereenkomst om de afspraken vast te leggen.

Een grootouder mag in 2023 per kleinkind maximaal €2418 belastingvrij schenken. Dat is ongeacht de leeftijd van het kleinkind. 

Studie

Gebruikt je kind het bedrag (grotendeels) voor een dure studie? Dan kun je belastingvrij schenken tot €60.298. Hij moet ook dan tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

Eigen huis

Gebruikt je (klein)kind het bedrag (grotendeels) voor zijn eigen huis? Dan kun je tot €28.947 belastingvrij schenken. Je kind bespaart hierdoor later erfbelasting, omdat de erfenis kleiner wordt door de schenking.

Er zijn voorwaarden verbonden aan tot ruim belastingvrij schenken voor de woning. Deze vrijstelling geldt ook als je schenkt een ander (dan een eigen kind of kleinkind) tussen de 18 en 40 jaar. Met onze voorbeeldovereenkomst leg je de afspraken goed vast.

Met middeling belasting terugvragen

Als je inkomen in 3 opvolgende jaren sterk varieert, betaal je meer belasting dan wanneer het in die jaren gelijk zou zijn. Dit verschil kun je terugkrijgen voor zover het meer is dan €545.

Dat kan het geval zijn als je

  • net bent gestart met werken
  • een tijd onbetaald verlof hebt opgenomen
  • bent gestopt met werken (omdat je met pensioen bent gegaan).

Bereken of jij met een verzoek om middeling belasting kunt terugkrijgen.

De Belastingdienst geeft een ingewikkeld stappenplan voor de berekening, maar je kunt ook gemakkelijk een berekening maken op berekenhet.nl. In een begeleidende brief geef je duidelijk aan wie je bent (met BSN). Daarbij zet je dat je verzoekt om middeling toe te passen over 3 aaneengesloten jaren. Geef ook aan om welke 3 jaren het gaat. Het verzoek stuur je naar je belastingkantoor

Middeling heeft overigens geen invloed op toeslagen die je in de jaren die je middelt hebt ontvangen. Zoals zorgtoeslag, kindgebonden budget of huurtoeslag. De aanslagen die je hebt ontvangen van de Belastingdienst blijven ook gewoon in stand.

Pensioensparen via lijfrente

Als je de afgelopen 7 jaar geen of weinig pensioen opbouwde bij je werkgever, kun je fiscaal aantrekkelijk sparen voor je pensioen. Bekijk of je jaarruimte of reserveringsruimte hebt met deze rekenhulp van de Belastingdienst. Je kunt dan in je aangifte inkomstenbelasting betaalde premies aftrekken en betaalt daardoor minder belasting. 

Jaarruimte of reserveringsruimte 

Bij het sparen via lijfrentes gaat het over 'jaarruimte' en 'reserveringsruimte'. Je betaalt daardoor in het jaar van aftrek minder belasting. Je hebt jaarruimte als je vorig jaar niet voldoende pensioen opbouwde via je werkgever. Je hebt reserveringsruimte als je in de 7 jaren daarvóór niet voldoende pensioen opbouwde.

Had je op 1 januari 2023 de AOW-leeftijd, dan heb je geen recht meer op aftrek in de jaarruimte. Misschien heb je dan nog wel reserveringsruimte doordat je in vorige jaren de jaarruimte niet (volledig) hebt gebruikt.

Tip: de rekenhulp begint met de jaarruimte, maar je kunt beter beginnen met het berekenen van de reserveringsruimte. Dan laat je geen rechten verloren gaan.

Voordeel

Het voordeel van het sparen voor je pensioen met een 'lijfrente' is dat de premies (tot de jaar- of reserveringsruimte) aftrekbaar zijn van je inkomen. Je betaalt daardoor in het jaar van aftrek minder belasting.

Je kunt er ook voor kiezen om pensioen weg te zetten op een geblokkeerde bankrekening. Je kunt dan kiezen voor sparen of beleggen. Dan is het in het betreffende jaar overgeboekte bedrag (tot de jaar- of reserveringsruimte) aftrekbaar.

Later belasting betalen

Je krijgt bij de belastingaanslag over het jaar waarin je de premie betaalt geld terug van de Belastingdienst. In de jaren waarin de lijfrente uitkeert, moet je straks wel belasting betalen over deze uitkeringen.

De kans is groot dat je er dan een lager tarief over betaalt. Dat komt omdat AOW'ers minder betalen over een inkomen tot ruim €37.000. Bovendien bespaar je jarenlang belasting in box 3. De waarde van de polis of van je geblokkeerde rekening telt niet mee voor de vermogensheffing.

Sparen, beleggen of verzekeren?

Bij sparen of beleggen op een geblokkeerde bankrekening zijn je kosten veel lager. Bij beleggen loop je meer risico. Ben je toe aan een uitkering? Dan kan een lijfrenteverzekering juist gunstiger uitpakken als je erg oud denkt te worden. Ga na wat beter bij je past: banksparen, bancair beleggen of een lijfrenteverzekering.

Tip: raadpleeg een financieel adviseur als je de mogelijkheid hebt om fiscaal aantrekkelijk te sparen voor je pensioen. Die kijkt mee of het - gezien je inkomen nu èn later - wel verstandig is om een lijfrente af te sluiten.

Wees je bewust van je aftrekposten

Als je gedurende het jaar weet wat er aftrekbaar is, kun je vaak meer aftrekken als je de belastingaangifte in het volgende jaar invult. Je zorgt er dan voor dat je uitgaven voldoen aan de regels voor aftrek. Bijvoorbeeld door een goede administratie bij te houden van de ritten naar een arts of van je giften. Neem daarom op je gemak de lijst aftrekposten in de belastingaangifte door.

Kosten 2023 vooruitbetalen

Aftrekbare kosten

Soms is het voordelig om kosten voor volgend jaar alvast vooruit te betalen. Dat geldt in sterke mate voor aftrekbare kosten. Als je volgend jaar een lager inkomen hebt en/of de AOW-leeftijd bereikt, kun je de kosten in 2023 vaak aftrekken tegen een hoger belastingtarief.

Er is een andere reden om aftrekbare kosten vooruit te betalen. Zorgkosten en giften zijn elk jaar pas aftrekbaar voor zover ze een bepaald bedrag overschrijden in 1 jaar (de drempel). Overschrijd je dat bedrag in 2023 en weet je niet of dat in 2024 weer zo is? Dan is dit jaar betalen fiscaal interessant.

Vermogen

Kosten vooruitbetalen in 2023 zorgt er ook voor dat je vermogen op 1 januari 2024 lager is. Dit scheelt belasting in box 3 als je (anders) boven het heffingsvrije vermogen uitkomt. Dit voordeel geldt natuurlijk voor alle kosten die je vooruitbetaalt, en niet alleen voor de aftrekbare kosten.

Vermogen verminderen voor toeslagen of eigen bijdrage zorginstelling

Als je je vermogen in 2023 vermindert, kun je daarmee soms je recht op toeslagen voor volgend jaar veiligstellen. Je krijgt namelijk geen huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kindgebonden budget als je te veel vermogen hebt.

Wlz-bijdrage verminderen

Ook de eigen Wlz-bijdrage bij opname in een verpleeghuis is afhankelijk van je vermogen. Het gaat steeds om je vermogen op 1 januari, bijvoorbeeld van 2023. Je hebt dus nog tot het einde van het jaar om je vermogen te verlagen. Dit kun je doen door te schenken. Als je nog een koophuis met hypotheek hebt, is het meestal slim om af te lossen.  

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage voor de Wlz vast op basis van je vermogen op 1 januari (ruim) 2 jaar geleden. Een vermindering van je vermogen in 2023 heeft dus pas effect op je eigen bijdrage in het jaar 2026. Tenzij je voor die tijd zelf vraagt om vermindering van de eigen bijdrage.

Los kleine schulden af

Je kunt er fiscaal voordeel bij hebben om kleine schulden, zoals creditcardschulden, voor het eind van het jaar af te lossen. Voordat je je schulden in mindering kunt brengen op je vermogen in box 3 moet je namelijk eerst de drempel toepassen. Dat betekent dat je schulden pas kunt opvoeren als ze meer bedragen dan €3200 (of €6400 bij partners).

Is je schuld lager, dan kun je deze niet opvoeren in box 3. Maar door af te lossen, verminder je wel het saldo op je bankrekening en dus je vermogen in box 3. Bovendien mag je de betaalde rente niet aftrekken als het geen eigen woning- of ondernemingsschuld is. Aflossen loont in dat geval - nog afgezien van de vaak aanzienlijke rentebesparing.

Ga groen beleggen

Heb je meer vermogen dan €57.000 (of als stel €114.000)? Overweeg dan of je (een deel van) je geld groen en duurzaam wil beleggen of sparen. Je komt dan in aanmerking voor belastingvoordeel.

Op 1 januari 2023 mag je per persoon maximaal €65.072 aan groene beleggings- of spaarproducten hebben zonder daar belasting over te betalen. Bovendien krijg je ook nog 0,7% heffingskorting over het totale ‘duurzame’ kapitaal tot €65.072 . Dat is leuk voor je portemonnee en voor het milieu. 

Let op: het vrijgestelde vermogen voor groen beleggen en sparen telt wél mee bij het berekenen van de vermogenstoets voor toeslagen. Het gaat daarbij om huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. Groen beleggen biedt dus geen mogelijkheid om die toeslagen veilig te stellen.