icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

10 belastingtips om in 2024 te besparen

Hoe zorg je dat je over 2024 niet meer belasting betaalt dan nodig? Wij geven tips over bijvoorbeeld schenkingen aan (klein)kinderen, aflossen van (hypotheek)schulden en aftrekbare giften en lijfrentepremies.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert belastingaangifteBijgewerkt op:2 januari 2024

Belastingtips 10 stuks

Meer giften aftrekken

Ben je trouw aan een goed doel? Dan kun je veel belasting besparen als je de gift voor minimaal 5 jaar vastlegt. Blijf je liever flexibel in je giften? Dan kan het belastingvoordeel opleveren om het ene jaar veel en het volgende jaar niets te schenken. Maar ook het schenken aan een cultureel doel levert je meer voordeel op.

Lees onze tips voor belastingvoordeel met schenken aan een goed doel

Wees je bewust van je aftrekposten

Als je gedurende het jaar weet wat er aftrekbaar is, kun je vaak meer aftrekken als je de belastingaangifte in het volgende jaar invult. Je zorgt er dan voor dat je uitgaven voldoen aan de regels voor aftrek. Bijvoorbeeld door een goede administratie bij te houden van de ritten naar een arts of van je giften. Neem daarom op je gemak de lijst aftrekposten in de belastingaangifte door.

Vergeet ook niet om het bewijs van de aftrekpost te bewaren. Zoals de factuur, een print of kopie van het bankafschrift met de aftrekpost. Hoelang je kunt terugkijken in je digitale bankafschriften verschilt per bank en kan ook veranderen.

Pensioensparen via lijfrente

Als je de afgelopen 10 jaar geen of weinig pensioen opbouwde bij je werkgever, kun je fiscaal aantrekkelijk sparen voor je pensioen. Bekijk of je jaarruimte of reserveringsruimte hebt met deze rekenhulp van de Belastingdienst. Je kunt dan in je aangifte inkomstenbelasting betaalde premies aftrekken en betaalt daardoor minder belasting. 

Lees meer over deze aftrekpost lijfrente.

Met middeling belasting terugvragen

Als je inkomen in 3 opvolgende jaren sterk varieert, betaal je meer belasting dan wanneer het in die jaren gelijk zou zijn. Dit verschil kun je terugkrijgen als het meer is dan €545.

Bijvoorbeeld als:

  • Je net bent gestart met werken.
  • Je een tijd onbetaald verlof of sabbatical hebt opgenomen.
  • Je bent gestopt met werken (omdat je met pensioen bent gegaan).
  • Je bent ontslagen.

Bereken of je met een verzoek om middeling belasting kunt terugkrijgen.

Als je niet om deze belastingteruggave vraagt, dan krijg je hem nooit. Je moet dus zelf scherp zijn. De inkomensschommeling moet wel in de afgelopen 7 jaar zijn geweest. Afhankelijk van je belastingtarief kan het voorkomen dat je geen teruggave krijgt. Ondanks dat je wel wisselende inkomsten hebt.

Middeling heeft geen invloed op de toeslagen die je krijgt. Zoals zorgtoeslag, kindgebonden budget of huurtoeslag. De aanslagen die je hebt gekregen van de Belastingdienst blijven ook gewoon in stand.

Let op! De middelingsregeling wordt afgeschaft. Het tijdvak 2022-2024 is het laatste tijdvak dat je kunt middelen.

Lees meer over de middelingsregeling.

Doe aangifte over oude jaren

Tot 31 december 2024 kun je nog aangifte doen over het jaar 2018. Daarna niet meer. We merken dat veel mensen ten onrechte bang zijn belasting te moeten (bij)betalen als ze aangifte inkomstenbelasting doen.

Als ze geen brief krijgen waarin staat dat ze verplicht zijn aangifte te doen, laten ze dat zitten. Soms wordt het ook simpelweg vergeten of als te veel moeite gezien. Honderdduizenden mensen laten hierdoor een belastingteruggave schieten. 

We geven een paar voorbeelden waarin je een grote kans hebt op een belastingteruggave. Naast die voorbeelden zijn er nog veel meer situaties.

Zoek uit of je nog belasting kunt terugkrijgen over 2019, 2020, 2021 of 2022. Dat kan ook door middeling. Ons advies: probeer het uit. 

Kosten 2024 vooruitbetalen

Aftrekbare kosten

Soms is het voordelig om kosten voor volgend jaar alvast vooruit te betalen. Dat geldt in sterke mate voor aftrekbare kosten. Als je volgend jaar een lager inkomen hebt en/of de AOW-leeftijd bereikt, kun je de kosten in 2024 vaak aftrekken tegen een hoger belastingtarief.

Er is een andere reden om aftrekbare kosten vooruit te betalen. Zorgkosten en giften zijn elk jaar pas aftrekbaar voor zover ze een bepaald bedrag overschrijden in 1 jaar (de drempel). Overschrijd je dat bedrag in 2024 en weet je niet of dat in 2025 weer zo is? Dan is dit jaar betalen fiscaal interessant.

Vermogen

Kosten vooruitbetalen in 2024 zorgt er ook voor dat je vermogen op 1 januari 2025 lager is. Dit scheelt belasting in box 3 als je (anders) boven het heffingsvrije vermogen uitkomt. Dit voordeel geldt natuurlijk voor alle kosten die je vooruitbetaalt, en niet alleen voor de aftrekbare kosten.

Belastingvrij schenken aan (klein)kind

Door te schenken aan je (klein)kind bespaar je vooral erfbelasting in de toekomst. Je mag in 2024 aan elk van je kinderen €6633 belastingvrij schenken. Eén keer in hun leven mag dat zelfs €31.813 zijn. Dat blijft belastingvrij, waar ze het ook aan besteden. Eén van de voorwaarden is dat je kind (of diens partner) tussen de 18 en 40 jaar oud is. Gebruik ons stappenplan en voorbeeldovereenkomst om de afspraken vast te leggen.

Een grootouder mag in 2024 per kleinkind maximaal €2658 belastingvrij schenken. De leeftijd van het kleinkind maakt niet uit. 

Studie

Gebruikt je kind het bedrag (grotendeels) voor een dure studie? Dan kun je belastingvrij schenken tot €66.268. Hij moet ook dan tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

Eigen huis

In 2024 is het niet meer mogelijk om een extra schenking voor de eigen woning te doen. Deze vrijstelling is vervallen.

Vermogen verminderen voor toeslagen of eigen bijdrage zorginstelling

Als je je vermogen in 2024 vermindert, kun je daarmee soms je recht op toeslagen voor volgend jaar veiligstellen. Je krijgt namelijk geen huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kindgebonden budget als je te veel vermogen hebt.

Wlz-bijdrage verminderen

Ook de eigen Wlz-bijdrage bij opname in een verpleeghuis is afhankelijk van je vermogen. Het gaat steeds om je vermogen op 1 januari, bijvoorbeeld van 2024. Je hebt dus nog tot het einde van het jaar om je vermogen te verlagen. Dit kun je doen door te schenken. Als je nog een koophuis met hypotheek hebt, is het meestal slim om af te lossen.  

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage voor de Wlz vast op basis van je vermogen op 1 januari (ruim) 2 jaar geleden. Een vermindering van je vermogen in 2024 heeft dus pas effect op je eigen bijdrage in het jaar 2027. Tenzij je voor die tijd zelf vraagt om vermindering van de eigen bijdrage.

Los kleine schulden af

Met de huidige belasting-berekening over je vermogen, levert het aflossen van schulden nog maar weinig belastingvoordeel op. Toch is deze tip nog wel interessant door de meestal aanzienlijke rentebesparing die de aflossing oplevert. En bovendien mag je de betaalde rente niet aftrekken als het geen eigen woning- of ondernemingsschuld is.

Voordat je je schulden in mindering kunt brengen op je vermogen in box 3 moet je eerst de drempel toepassen. Dat betekent dat je schulden pas kunt opvoeren als ze meer bedragen dan €3700 (of €7400 bij partners in 2024). Is je schuld lager, dan kun je deze niet opvoeren in box 3. Maar door af te lossen, verminder je wel het saldo op je bankrekening en dus je vermogen in box 3. 

Ga groen beleggen

Heb je meer vermogen dan €57.000 (of als stel €114.000)? Overweeg dan of je (een deel van) je geld groen en duurzaam wil beleggen of sparen. Je komt dan in aanmerking voor belastingvoordeel.

Op 1 januari 2025 mag je naar verwachting per persoon maximaal €30.000 (2024: €71.250) aan groene beleggings- of spaarproducten hebben zonder daar belasting over te betalen. Bovendien krijg je ook nog 0,7% heffingskorting over het totale ‘duurzame’ kapitaal tot €30.000 (2024: €71.250). Dat is leuk voor je portemonnee en voor het milieu. 

Let op: het vrijgestelde vermogen voor groen beleggen en sparen telt wél mee bij het berekenen van de vermogenstoets voor toeslagen. Het gaat daarbij om huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. Groen beleggen biedt dus geen mogelijkheid om die toeslagen veilig te stellen.

Artikelen binnen Zelf belastingaangifte doen