icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

De optimale verdeling tussen partners in de belastingaangifte

Partners mogen bij bepaalde inkomsten, aftrekposten en het vermogen zelf bepalen wie wélk deel daarvan aangeeft in de aangifte. Het is soms erg lastig om op eigen kracht te beredeneren welke verdeling het voordeligst is. Wat optimaal is, hangt van je persoonlijke situatie af.

Nelleke Rookmaaker

Nelleke Rookmaaker , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:18 februari 2020

optimale verdeling belasting

Rekenhulp inschakelen in de belastingaangifte

De optimale verdeling vind je vrij gemakkelijk in de belastingaangifte. Antwoord daarvoor in de rubriek ‘partner’ altijd ‘ja’ op de vraag ‘Wilt u samen aangifte doen?’ Dan helpt de Belastingdienst je namelijk een handje tijdens het invullen van de aangifte.

Er verschijnt dan een rekenhulp in de rubriek ‘verdelen’ die direct na het invullen van de gekozen verdeling aangeeft hoeveel belasting je bij die verdeling samen betaalt. Als je ‘nee’ antwoordt, zet je die ongemerkt buitenspel.

Kwestie van uitproberen

Als je aan het eind van de aangifte in het scherm 'verdelen' terechtkomt, kun je met posten schuiven. Bij elke aanpassing zie je meteen of de belasting daardoor afneemt.

Op de onderste regel van het scherm staat steeds hoeveel belasting je samen in totaal moet betalen of terugkrijgt. Je mag elke post ook gedeeltelijk aan de een en gedeeltelijk aan de ander toedelen. Bijvoorbeeld bij €100 de een en €800 bij de ander.

Schuiven heeft niet bij alle posten hetzelfde effect. Kijk dus per regel afzonderlijk wat er gebeurt.

Hulp bij de belastingaangifte

Belastingaangifte doen moeilijk? Niet met onze hulp. Wij loodsen je door het belastingseizoen heen.

Ja, ik wil hulp

Belastinghulp Consumentenbond

Schuiven met vermogen loont

Vermogen vanaf €132.370

Heb je een gezamenlijk vermogen in box 3 van boven de €132.370? Dan daalt de belasting over het vermogen als je het gelijkmatig(er) over beide partners verdeelt. Probeer dat dus in elk geval uit.

In het verdeelscherm vind je het vermogen terug als ‘grondslag sparen en beleggen’. Dit is jullie totale gezamenlijk vermogen na aftrek van het heffingsvrije vermogen van €60.720.

Komt het bedrag dat vermeld is als grondslag sparen en beleggen boven de €71.650 uit? Dan is het vermogen verdelen bijna altijd een aanrader. Bij een lager vermogen doet de verdeling van het vermogen er vaak niet toe.

Voorbeeld
De Belastingdienst heeft voor 2019 een voorbeeld uitgewerkt waarin 2 partners die samen €260.720 vermogen hebben. Zij kunnen €541 belasting  besparen door een gelijkere verdeling.

Als ze beiden de helft opgeven, betalen ze €794 per persoon. Dat is samen €1588.

Als ze het totale vermogen bij één van hen onderbrengen, is de belasting €2129.

Fifty-fifty?

Als je je bezittingen fifty-fifty verdeelt, betaal je zeker niet te veel rendementsheffing. Maar toch is dit niet altijd de beste verdeling.

De verdeling van het vermogen beïnvloedt ook andere onderdelen van de belastingaangifte. Met name de heffingskortingen. Zo krijg je bijvoorbeeld soms meer ouderenkorting bij een andere verdeling.

Dus ook bij het vermogen geldt: probeer verschillende verdelingen uit en kijk hoe dit de totaal te betalen belasting beïnvloedt.

Schuiven met de woning

De regel in het verdeelscherm over de eigen woning is een optelsom van de aftrekpost voor de eigen woning en de belasting voor de eigen woning (het eigenwoningforfait).  

  • Heb je per saldo een aftrekpost? Dan kun je deze meestal het best opgeven bij degene met het hoogste belastingtarief.
  • Moet je belasting voor de woning betalen? Je kunt deze post dan meestal het best toedelen aan degene met het laagste belastingtarief.

Onderling verrekenen?

Sommige partners gooien alle financiën op een grote hoop en andere niet. Je kunt natuurlijk met je partner afspreken dat je de belasting en het belastingvoordeel achteraf onderling verrekent. Bijvoorbeeld als het voordelig blijkt dat je partner de studiekosten aftrekt die jij maakte.

Hoe pak je dat aan?

Om tot een goede onderlinge verrekening te komen, is het handig om de rubriek ‘verdelen’ eerst zo in te vullen dat ieder zijn eigen inkomsten, aftrekposten en vermogen invult. Laten we dit de ‘eerlijke verdeling’ noemen.

Je ziet dan in dat scherm hoeveel jullie dan samen zouden moeten betalen of terug zouden krijgen. En hoeveel ieder van jullie afzonderlijk. Noteer die 3 bedragen en zoek daarna de voordeligste verdeling op, waarmee je de aangifte uiteindelijk ook indient.

Bereken het verschil tussen de door beide partners in totaal te betalen (of ontvangen) belasting bij de eerlijke verdeling en de voordeligste verdeling. En deel dit door 2. Dit bedrag is ieders voordeel van de gunstige verdeling.

Degene die bevoordeeld is door de aangepaste verdeling, zorgt dat de ander uiteindelijk krijgt waar hij of zij recht op had volgens de eerlijke verdeling. Door het bedrag van de fiscus aan te vullen. Aangevuld met diens voordeel van de gunstige verdeling.

Voorbeeld onderlinge verdeling

Reinier en Anne hebben samen een huis gekocht. De jaarlijkse aftrek voor de woning is €10.000. Als Anne de aftrekpost claimt, besparen ze daarmee €3810 belasting. Als ze allebei de helft claimen, besparen ze €4493 belasting. Als Reinier hem claimt, besparen ze €5175 belasting. Dat laatste doen ze dus.

Wat moet Reinier nu aan Anne betalen om haar te compenseren? De voordeligste verdeling (teruggave van €5175) levert €682 meer netto belastingvoordeel op dan eerlijke verdeling (teruggave van €4493). Als Reinier haar de helft daarvan betaalt, hebben ze allebei €341 voordeel van deze verdeling.

Zou het huis alleen van Anne zijn, dan is een vergoeding van €4493 het overwegen waard. Dat zit zo. Ze besparen €1365 belasting door de slimme verdeling (€5175-€3810). Het is eerlijk als ze daarvan allebei voor de helft profiteren: ieder €683. Anne laat het belastingvoordeel van €3810 schieten, daarom moet zij naast die €683 ook nog €3810 van Reinier krijgen.

Verdeling aanpassen

Heb je de aangifte al verzonden en ben je bang dat je er niet het maximale uit hebt gehaald? Je kunt de verdeling nog aanpassen. Open de digitale aangifte, wijzigen hem en verstuur hem opnieuw. Je kunt alleen met toestemming van je partner de verdeling wijzigen.

Als je inmiddels gescheiden bent en je partner wil niet meewerken aan een andere verdeling, kun je daar helaas niets aan doen.

Let op:

Je kunt een verzoek tot wijziging van de verdeling indienen totdat de aanslagen van beide partners vaststaan. Een aanslag staat vast als er geen mogelijkheid meer is om tegen de aanslag in bezwaar of beroep te gaan.

Als je niets onderneemt tegen de aanslag, is dat 6 weken na de verzenddatum die op de definitieve aanslag staat. 

Rechtbank Gelderland oordeelde begin 2019 dat de termijn langer openstaat. Namelijk totdat je geen bezwaar meer kunt maken tegen een afwijzing van het ‘verzoek om ambtshalve vermindering’. Dat zou betekenen dat je ruim 5 jaar de tijd zou hebben om de verdeling aan te passen. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden verwierp die uitspraak in hoger beroep. 

Lees ook: