icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Eigen bijdrage bij opname in verpleeghuis

Na opname in een verpleeg- of verzorgingshuis betaal je een eigen bijdrage voor de zorg én de kost en inwoning. De hoogte is voor iedereen verschillend. En hangt af van de hoogte van je inkomen of je vermogen. Maar ook of je een partner hebt. Wat kun je doen om de eigen bijdrage te verlagen?
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert belastingaangifteBijgewerkt op:17 juni 2024

Eigen bijdrage verpleeghuis

Na opname in een verpleeghuis betaal je een eigen bijdrage. Dit is een vergoeding voor de kosten die gemaakt worden voor je verblijf. Denk hierbij aan (medische) zorg, onderdak en maaltijden. De eigen bijdrage is niet voor iedereen gelijk. De hoogte hangt af van een aantal factoren zoals inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg. Je betaalt een eigen bijdrage als je gebruik maakt van Wet langdurige zorg (Wlz).

Betaal ik de lage of hoge eigen bijdrage?

De eerste 4 maanden na je verhuizing naar een zorginstelling betaal je een lage bijdrage. Na 4 maanden bepaalt je gezinssituatie of je de lage of hoge eigen bijdrage betaalt.

Lage bijdrage

Je betaalt de lage eigen bijdrage als:

  • je een partner hebt en die partner woont nog thuis (zie toelichting hieronder)
  • je regelmatig kosten maakt voor de opvoeding van een kind dat jonger is dan 27 jaar.
  • je niet in een zorginstelling woont, maar op een andere manier zorg ontvangt. Bijvoorbeeld intensieve thuiszorg.
  • je binnenkort weer zelfstandig gaat wonen. Dan betaal je in de laatste 4 maanden ook weer de lage bijdrage. Dit is de ‘regeling terugkeer naar zelfstandig wonen'. Vraag je zorgkantoor om dit te regelen.

Hoge bijdrage

In alle overige gevallen betaal je de hoge eigen bijdrage. Woont je partner ook in een zorginstelling, dan betaal je samen 1 keer de hoge eigen bijdrage.

Partner blijft thuis wonen

Standaard betaal je de lage bijdrage als je partner nog thuis woont. Maar hierop is 1 uitzondering. Namelijk als je de AOW voor ongehuwden, ook wel AOW voor alleenstaanden, ontvangt. Na opname in een zorginstelling krijg je de keuze tussen een AOW-uitkering voor ongehuwden of voor gehuwden. De Sociale Verzekeringsbank stuurt je een brief met instructie over deze keuze. 

Lees meer over welke AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Kies bij het kopje 'U woont alleen' de optie: ‘U bent getrouwd/geregistreerd partner en u of uw partner woont in een verpleeghuis’. Hier staan de gevolgen van de keuze beschreven.

Woon je wel samen, maar ben je niet getrouwd of zijn jullie geen geregistreerde partners? Kijk dan bij de optie: 'U heeft een partner maar bent niet getrouwd. U of uw partner woont in een verpleeghuis'. Maar ook bij de optie: ‘U bent getrouwd/geregistreerd partner en u of uw partner woont in een verpleeghuis’. De aanpassing van de AOW heeft niet alleen gevolgen voor de bijdrage van het CAK, maar ook op andere belangrijke zaken. Deze staan alleen beschreven bij de optie van gehuwden, maar deze gelden in de meeste gevallen ook voor ongehuwden.

Gevolgen ongehuwde AOW-uitkering

Het AOW-bedrag voor ongehuwden is hoger dan voor gehuwden, maar na 4 maanden betaal je de hoge bijdrage in plaats van de lage. De hoge bijdrage gaat uit van je eigen inkomen en vermogen. En niet meer van de gezamenlijke financiële gegevens. Vaak wordt door het hogere inkomen de eigen bijdrage hoger, maar dit is niet altijd het geval.

In de rekenhulp eigen bijdrage van het CAK kun je berekenen welke keuze het meest gunstig is. Voor de berekening op basis van een AOW voor ongehuwden vul je in dat je alleenstaand bent. En vul je alleen je eigen inkomen en/of vermogen in. 

Maximale eigen bijdrage?

Lage bijdrage

De lage bijdrage is in 2024 minimaal €200,40 (2023: €184) en maximaal €1052,20 (2023: €966,60) per maand. Hoeveel je betaalt hangt af van je verzamelinkomen. Je kunt de lage eigen bijdrage berekenen met de rekenhulp van het CAK.

Hoge bijdrage

De hoge eigen bijdrage kan oplopen van €0 tot €2887,40 per maand in 2024 (2023: €2652,40). In principe gaat vrijwel je hele inkomen naar de zorginstelling. Op een beetje zakgeld en geld voor wat noodzakelijke uitgaven na. Daar bovenop betaal je een deel van je vermogen als eigen bijdrage. Dit is grofweg 4% van je eigen vermogen per jaar. Bereken met de rekenhulp van het CAK de hoogte van de eigen bijdrage.

Uitgangspunten berekening

Het CAK stelt je eigen bijdrage vast op basis van je gegevens op 1 januari (ruim) 2 jaar geleden. Dus voor de berekening van 2024 kijken ze naar je inkomen en vermogen op 1 januari 2022. Heb je een partner? Dan gaan ze uit van de financiële gegevens van jullie samen.

Het gaat om je verzamelinkomen plus 4% van je vermogen boven het toetsvermogen. Het toetsvermogen bedraagt €31.747 (2023: €31.340) of €63.494 (2023: €62.680) als je een partner hebt. Je verzamelinkomen vind je terug op Mijn Belastingdienst onder ‘Inkomstenbelasting’. Hou voor het maken van een berekening van de eigen bijdrage ook je netto inkomen bij de hand.

Problemen met dubbele lasten

De eerste 4 maanden betaal je altijd de lage eigen bijdrage. Het idee hierachter is dat jij, je partner of een vriend de financiële zaken rondom je oude huis kan afhandelen. Zonder dat je met dubbele lasten zit. De overheid vindt dat je dit in 4 maanden moet regelen. Kom je toch in de knel door langdurige dubbele lasten omdat je je huis niet verkocht krijgt? Er is een betalingsregeling voor als je huis te koop staat.

Geen eigen bijdrage bij heel laag inkomen

Als je een uitkering krijgt op basis van de Participatiewet (bijstand), hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Dat geldt soms ook bij een heel laag inkomen. Je moet daarvoor wel een verzoek indienen bij het CAK. Deze vrijstelling hoef je alleen voor de lage bijdrage aan te vragen.

Lees meer: Ik heb een bijstandsuitkering of heel laag inkomen. Wat nu?

Hoeveel spaargeld mag ik hebben in een verzorgingshuis?

Als je spaargeld hoger wordt dan €31.747 (2023: €31.340) ga je een bijdrage betalen over je vermogen aan het verzorgingshuis. Heb je een partner? Dan is de grens €63.494 (2023: €62.680).

Eigen bijdrage verkomen of verminderen

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van je inkomen en je vermogen. Het voorkomen van de eigen bijdrage is meest niet mogelijk als je inkomen hebt. Maar het is vaak wel mogelijk om op een aantal manieren de eigen bijdrage te verlagen. 

Opnieuw laten vaststellen

Is je vermogen en/of inkomen inmiddels fors lager dan 2 jaar geleden? Vraag het CAK dan of ze je eigen bijdrage opnieuw vaststellen op basis van je huidige gegevens. Het CAK doet dit niet automatisch, maar alleen als je hierom vraagt. Soms levert dit een flinke besparing op.

Let op: Betaal je de hoge bijdrage? Dan gelden er extra voorwaarden voor het aanpassen van de peildatum. Op de website van het CAK vind je ook een stappenplan om te berekenen of je in aanmerking komt.

Vermogen verlagen 

Door je vermogen te verlagen, kun je de eigen bijdrage voor een verpleeghuis of verzorgingshuis ook flink verlagen. Notarissen weten hier veel over en kunnen je hierbij helpen, maar je kunt ook veel zelf regelen. We geven tips om je vermogen te verlagen. Het verlagen van je vermogen werkt alleen als je op 1 januari 2024 meer vermogen hebt dan €31.717 of €63.494 samen met je partner.

Tip: In een levenstestament kun je iemand aanwijzen die financiele zaken regelt als jij dit niet meer kunt.

Inkomen verlagen 

Bij het berekenen van je eigen bijdrage speelt ook je belastbaar inkomen een belangrijke rol. Dat inkomen kun je verlagen met aftrekposten. Dat levert niet alleen belastingvoordeel op, maar ook je eigen bijdrage wordt er lager door.

Is de eigen bijdrage WLZ aftrekbaar?

Nee helaas niet. In je belastingaangifte kun je niets met het betaalde bedrag aan de zorginstelling.

Artikelen binnen Zelf belastingaangifte doen