icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Bezwaar maken bij de Belastingdienst

Ben je het niet eens met je aanslag voor de inkomstenbelasting of erfbelasting? Of heb je een fout gemaakt in je aangifte? Dan kun je bezwaar maken of je aangifte wijzigen. Ga aan de slag met deze tips!
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert belastingaangifteBijgewerkt op:14 december 2023

Bezwaar Belastingdienst

Fout gemaakt in je aangifte?

Heb je een fout gemaakt in je aangifte of ben je iets vergeten? Dan hoef je geen formeel bezwaar te maken. Maar kun je je aangifte opnieuw indienen. Ga dan als volgt te werk.

 • Log in op Mijn Belastingdienst.
 • Kies de aangifte die je wilt wijzigen.
 • Voer je wijzigingen in.
 • Verzend je de aangifte opnieuw.

Twijfel je? Kijk dan in de checklist van de Belastingdienst of de aangifte kunt aanpassen of bezwaar moet maken. 

Dit kun je doen tot 5 jaar na het belastingjaar. Dus in 2023 kun je nog aanpassingen doen over het belastingjaar 2018.

Bezwaar maken

Je kunt bijvoorbeeld een bezwaar indienen als:

 • Je het niet eens bent met aanpassingen van je aanslag.
 • De Belastingdienst je wijzigingen niet of niet helemaal geaccepteerd heeft.
 • Je het niet eens bent met een boete.
 • Je het niet eens bent met de belastingrente.
 • Je het niet eens bent met de wijze van belastingheffing.

In het algemeen heb je tot 6 weken na ontvangst van de aanslag de tijd om je bezwaren kenbaar te maken. Let op de data die genoemd worden op de aanslag. Ook moet in de brief of op de aanslag staan dat je bezwaar kunt maken.

Controleer of een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst in jouw situatie het beste is om te doen. Misschien zijn er andere mogelijkheden. Sinds 2023 is het bezwaar bij de Belastingdienst iets gewijzigd. Zo hoef je niet meer apart voor de belastingrente of boete en het bedrag bezwaar te maken.

Tip: Doe je samen aangifte? En ben je het beide niet eens met de ontvangen aanslagen? Dan moet je allebei bezwaar maken. Voor de Belastingdienst zijn het namelijk 2 verschillende belastingnummers.

Tips voor succesvol bezwaar

Voor een succesvol bezwaar beginnen we bij de basis: 4 algemene tips.

KADER BELASTINGAANGIFTE 2018

Hoe kun je bezwaar indienen?

Een bezwaar kun je online of per post indienen. De Belastingdienst heeft een hulpmiddel waarmee je kunt bekijken op welke wijze je bezwaar kunt indienen. Ook krijg je gelijk de juiste link om online bezwaar in te dienen.

Liever bezwaar op papier doen? Dan kan natuurlijk ook. Download dan het papieren formulier. En stuur dit naar het adres dat op je aanslag of in je brief staat.

Zet in je bezwaar in elk geval:

 • Je naam en adres
 • Datum van verzending
 • Aanslag of beslissing waartegen je bezwaar maakt
 • Aanslagnummer of kenmerk van de beslissing
 • Reden van je bezwaar
 • Je handtekening
 • Eventueel je telefoonnummer

Te laat voor bezwaar?

Gelukkig zijn er nog mogelijkheden als je te laat bent voor een bezwaar. Namelijk het indienen van een verzoek tot vermindering. Dit doe je online door de aangifte te wijzigen en opnieuw te verzenden. Of dien je verzoek tot vermindering online of op papier in bij de Belastingdienst.

Het indienen van een verzoek tot vermindering kan tot 5 jaar na het jaar van de aanslag. Je kunt nog tot 31 december 2023 een verzoek tot vermindering over het belastingjaar 2018 indienen.

De Belastingdienst hoeft je wijziging niet te volgen. Je ontvangt dan een afwijzing. Tegen deze afwijzing kun je dan weer bezwaar maken en aangeven waarom je het niet eens bent met de afwijzing.

Bezwaar afgewezen?

Soms wordt het bezwaar afgewezen en blijf je met vragen of onbegrip achter. Het is dan verstandig om degene die het bezwaar heeft behandeld te bellen. Sommige kwesties worden dan alsnog snel opgelost.

Gebeurt dit niet, dan kun je naar de belastingrechter gaan. Dat kun je zelf doen (zonder advocaat). In beroep gaan kan ook digitaal. Formulieren voor elektronisch in beroep gaan vind je op Rechtspraak.nl. Je moet voor de behandeling van het beroep wel €50 voor griffierecht betalen. Krijg je ongelijk van de rechter en ga je in hoger beroep, dan betaal je nog eens €184 (2024). Word je uiteindelijk geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld? Dan krijg je je geld voor het griffierecht terug.

Bezwaar bij navorderingen

Soms ontvang je ineens een navorderingsaanslag over een ouder belastingjaar. Je herkent een navordering gemakkelijk, want er staat dan ‘navordering’ op de brief. Omdat je erop mag rekenen dat de aanslag inmiddels al is afgewikkeld, mag zo’n navorderingsaanslag niet zomaar worden opgelegd. Een belastinginspecteur mag alleen navorderen in 1 van de volgende 3 situaties:

 1. Hij ontdekt binnen 2 jaar na het opleggen van de aanslag een type- of rekenfout waardoor de opgelegde belasting minstens 30% lager is uitgevallen dan bij een juiste aanslag. Of als de belastingbetaler meteen had kunnen zien dat de aanslag onjuist was. Daarbij wordt een gemiddeld inzicht in het fiscale recht van je verwacht.
 2. Hij ontdekt binnen 5 jaar na het einde van het jaar waarover de navordering gaat:
  • een nieuw feit waarvan hij eerder niet op de hoogte was of kon zijn;
  • dat de belastingbetaler opzettelijk onjuiste inlichtingen heeft verstrekt of informatie heeft achtergehouden. Voor vermogen in het buitenland geldt in dit geval een termijn van 12 jaar;
  • dat een voorlopige aanslag, een voorheffing of een voorlopige teruggaaf verkeerd is verrekend.
 3. Hij ontdekt op enig moment dat de verdeling van gemeenschappelijke inkomens- of vermogensbestanddelen onjuist is. Partners hebben samen minder dan 100% aangegeven.

Bij een navordering inkomstenbelasting gelden extra argumenten om de rekening van de Belastingdienst te laten vervallen. Je kunt er soms onderuit op basis van argumenten over de procedure, zelfs als de Belastingdienst fiscaal-inhoudelijk gelijk heeft. Toon zo mogelijk in je bezwaarschrift aan dat geen van deze situaties van toepassing is.

De termijnen van 5 en 12 jaar gaan in na afloop van het tijdvak van de belasting. Voor de aanslag inkomstenbelasting 2023 is dit dus vanaf 1 januari 2024. De Belastingdienst mag dus tot en met 31 december 2028 een navordering sturen over 2023 op grond van een nieuw feit. Als uitstel is verleend voor het doen van aangifte, worden de navorderingstermijnen verlengd met de duur van dat uitstel. 

Doe de bezwaarcheck inkomstenbelasting van de Belastingdienst

Artikelen binnen Zelf belastingaangifte doen