icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Bezwaar maken bij de Belastingdienst of gemeente

Een aanslag voor de erfbelasting, parkeerbon of te hoge WOZ-beschikking is balen. Maar als die onterecht is, kun je hiertegen bezwaar maken. Ga aan de slag met deze tips!
Carola van Dorp

Carola van Dorp , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op: 4 mei 2022

alternatief Wiebes bagataliseert problemen

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de aanslag die je hebt ontvangen, kun je bezwaar maken. In het algemeen heb je tot 6 weken na ontvangst van de aanslag de tijd om je bezwaren kenbaar te maken.

Bij veel gemeentes kan dit digitaal (via hun website). Ook bezwaar maken tegen de aangifte inkomstenbelasting kan digitaal. Let op de data die genoemd worden op de aanslag.

Controleer of het indienen van een bezwaarschrift bij de Belastingdienst in jouw situatie het beste is om te doen. Wellicht zijn er andere mogelijkheden.

Voor een succesvol bezwaar beginnen we bij de basis: 4 algemene tips.

Tip 1: Draag harde feiten aan

Je behaalt de meeste winst als je harde feiten aandraagt. Inspecteurs zijn vaak goed op de hoogte van het belastingrecht, maar kennen jouw situatie niet altijd precies. Geef de inspecteur dus inzicht in de relevante feiten met een zo concreet mogelijke onderbouwing.

Dit geldt ook voor andere heffingen waartegen je bezwaar maakt. Draag relevante feiten aan over jouw situatie die de heffingsambtenaar niet kan weten. 

Tip 2: Schakel zo nodig een deskundige in

Schakel een deskundige in als er veel op het spel staat. Die weet welke feiten er toe doen en voorkomt soms ook dat je feiten gebruikt die juist ongunstig kunnen uitpakken. Is je financiële belang beperkt en/of is het duidelijk dat er een fout is gemaakt bij de belastingheffing, dan kun je het vaak net zo goed zelf oplossen. Voor bezwaar maken is het inschakelen van een adviseur namelijk niet verplicht. Zelfs naar de rechter stappen over fiscale aangelegenheden mag zonder adviseur.

Tip 3: Eerst bellen

Kijk goed bij welke instantie je terecht moet voor het maken van het bezwaar. Dit staat beschreven op het formulier dat je hebt ontvangen, of op de definitieve aanslag. Bel vervolgens met de betreffende instantie, bijvoorbeeld de Belastingdienst of gemeente. Maak daarbij duidelijk waarom je het niet eens bent met de beslissing en vraag om toelichting. Soms krijg je langs die weg al wat je wilt. De overheid probeert namelijk steeds vaker problemen op te lossen zonder het aan te laten komen op de formele bezwaar- en beroepsprocedures. Slaag je niet meteen, dan krijg je vaak wel meer informatie en uitleg over de beslissing. Dat kan helpen bij het bezwaarschrift. Het is ook mogelijk dat je erachter komt dat het standpunt van de Belastingdienst of de gemeente toch correct is.

Tip 4: Lift mee op uitspraken

Jurisprudentie zoeken

Als je echt goed voorbereid wilt zijn, kun je van tevoren uitzoeken of rechters al uitspraken hebben gedaan in vergelijkbare situaties, die gunstig voor je zijn.

Je kunt op Rechtspraak.nl in uitspraken zoeken op trefwoord. Heb je bijvoorbeeld een parkeerboete gekregen, omdat je bij het parkeren een verkeerd kenteken hebt ingevoerd? Zoek dan op ‘parkeerbelasting kenteken invoeren’. Verwijs in dat geval in het bezwaarschrift naar de uitspraak door de datum en het ECLI-nummer van de uitspraak te vermelden.

Lopende rechtszaken

Soms is de uitspraak die je vindt (of meekrijgt via de media) nog niet 'definitief', maar heb je er inhoudelijk wel wat aan voor jouw bezwaarschrift. Een uitspraak is niet definitief als een van de partijen naar een hogere rechter is gestapt en/of als er nog geen 6 weken zijn verstreken na de uitspraak. In dat geval kun je ‘meeliften’ op de nog lopende procedure. Je dient daarvoor een bezwaarschrift in waarin je verwijst naar de lopende rechtszaak en waarin je vraagt of je het bezwaar mag toelichten als er definitief uitspraak is gedaan. Handig, want dan kun je eerst afwachten hoe die procedure afloopt, zonder dat je zelf het wiel hoeft uit te vinden. Zo’n bezwaarschrift wordt vaak een ‘bezwaarschrift ter behoud van recht’ genoemd. Je kunt namelijk achteraf alleen rechten ontlenen aan een rechterlijke beslissing als je op tijd in bezwaar bent gegaan.

Bezwaar na verkeerde informatie

Vertrouwensbeginsel

Maak je bezwaar tegen een belastingaanslag die niet klopt met een eerder standpunt van de Belastingdienst? Dan heb je vaak recht op een vermindering van je aanslag. Als je tenminste niet kon weten dat de inspecteur je destijds verkeerd informeerde. De fiscus schendt dan het vertrouwensbeginsel.

Brief of BelastingTelefoon

Je staat het sterkst als het standpunt van de inspecteur uit een brief blijkt. Bijvoorbeeld als je om een standpunt vroeg in een brief aan het belastingkantoor. De aanslag zal pas worden verlaagd als dit standpunt een bewuste reactie is op je vraag of verzoek. Een beroep op het vertrouwensbeginsel valt of staat met een heldere toelichting van je situatie aan de Belastingdienst. Als je schade lijdt door verkeerde informatie van de BelastingTelefoon, loont bezwaar maken soms ook.

Bezwaar bij navorderingen

Bij een navordering inkomstenbelasting gelden extra argumenten om de rekening van de Belastingdienst te laten vervallen. Je kunt er soms onderuit op basis van argumenten over de procedure, zelfs als de Belastingdienst fiscaal-inhoudelijk gelijk heeft. Je herkent een navordering gemakkelijk, want er staat dan ‘navordering’ op de brief. Omdat je erop mag rekenen dat de aanslag inmiddels al is afgewikkeld, mag zo’n navorderingsaanslag niet zomaar worden opgelegd. Een belastinginspecteur mag alleen navorderen in 1 van de volgende 3 situaties:

  1. Hij ontdekt binnen 2 jaar na het opleggen van de aanslag een type- of rekenfout waardoor de opgelegde belasting minstens 30% lager uitvalt dan bij een juiste aanslag. Of als de belastingbetaler meteen had kunnen zien dat de aanslag onjuist was. Daarbij wordt een gemiddeld inzicht in het fiscale recht van je verwacht.
  2. Hij ontdekt binnen 5 jaar na het einde van het jaar waarover de navordering gaat:
    • een nieuw feit waarvan hij eerder niet op de hoogte was of kon zijn;
    • dat de belastingbetaler opzettelijk onjuiste inlichtingen heeft verstrekt of informatie heeft achtergehouden (voor vermogen in het buitenland geldt in dit geval een termijn van 12 jaar);
    • dat een voorlopige aanslag, een voorheffing of een voorlopige teruggaaf verkeerd is verrekend.
  3. Hij ontdekt op enig moment dat de verdeling van gemeenschappelijke inkomens- of vermogensbestanddelen onjuist is. Partners hebben samen minder dan 100% aangegeven.

Toon zo mogelijk in je bezwaarschrift aan dat geen van deze situaties van toepassing is. De termijnen van 5 en 12 jaar gaan in na afloop van het tijdvak van de belasting. Voor de aanslag inkomstenbelasting 2021 is dit dus vanaf 1 januari 2022. De fiscus mag dus tot en met 31 december 2026 een navordering sturen over 2021 op grond van een nieuw feit. Als uitstel is verleend voor het doen van aangifte, worden de navorderingstermijnen verlengd met de duur van dat uitstel.

Bezwaar afgewezen?

Soms wordt het bezwaar afgewezen en blijf je met vragen of onbegrip achter. Het is dan verstandig om degene die het bezwaar heeft behandeld te bellen. Sommige kwesties worden dan alsnog snel opgelost.

Gebeurt dit niet, dan kun je naar de belastingrechter gaan. Dat kun je zelf doen (zonder advocaat). In beroep gaan kan ook digitaal. Formulieren voor elektronisch in beroep gaan vind je op Rechtspraak.nl. Je moet voor de behandeling van het beroep wel €50 voor griffierecht betalen. Krijg je ongelijk van de rechter en ga je in hoger beroep, dan betaal je nog eens €136. Word je uiteindelijk geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld? Dan krijg je je geld voor het griffierecht terug.

Voorbeeldbrief voor WOZ-beroep

Heb je bezwaar gemaakt tegen je WOZ-beschikking, maar gaf de gemeente je ongelijk? Dan kun je digitaal of schriftelijk in beroep gaan bij de rechtbank. Liever schriftelijk? Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je stap voor stap naar de juiste voorbeeldbrief

Lees ook: