icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud

Aftrekpost: giften

Geef je aan het goede doel, dan is soms een flink belastingvoordeel mogelijk via de aangifte inkomstenbelasting. Als je vooraf goed op de hoogte bent van de regels, pak je meer belastingvoordeel mee. 
ellen kloor

Ellen Kloor , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op: 2 januari 2023

collectebus-belastingaangifte

Wanneer is een gift aftrekbaar?

Een gift is aftrekbaar als het goede doel is opgenomen in de lijst van algemene nut beogende instellingen (ANBI's). Periodieke giften aan andere verenigingen met ten minste 25 leden zijn onder voorwaarden ook aftrekbaar. Je mag je gift dan in de aangifte inkomstenbelasting aftrekken. Door de aftrekpost wordt het bedrag dat je moet betalen aan inkomstenbelasting lager.

De Belastingdienst onderscheidt 2 soorten giften aan goede doelen:

 • Gewone giften
 • Periodieke giften

In de belastingaangifte staan deze onder het kopje 'uitgaven', waar je 'giften' aanvinkt. 

Gewone giften

De meeste giften zijn gewone giften. De term periodieke gift is wat verwarrend. Een maandelijkse gift aan een goed doel is niet automatisch een periodieke gift. Dat wordt het pas als je aan alle voorwaarden van een periodieke gift voldoet. Helaas, want gewone giften zijn niet volledig aftrekbaar.

Belastingvoordeel: drempel en maximum

Gewone giften zijn alleen aftrekbaar als je in 1 jaar meer schenkt dan 1% van het verzamelinkomen. Er geldt ook een maximum.  Je mag maximaal 10% van het totale verzamelinkomen van jezelf en je eventuele partner aftrekken. Al met al schiet het bij gewone giften meestal niet echt lekker op met de aftrekpost.

Schriftelijk bewijs verplicht

Voor een gewone gift is een schriftelijk bewijs noodzakelijk. Bijvoorbeeld een bankafschrift. Ook een gift aan de deur via de QR-code op de collectebus staat op je afschrift. Contante giften zijn niet aftrekbaar.

Tip: spaar je giften van 2 jaar op

Je kunt overwegen de giften die je eigenlijk over 2 (of meer) jaren wilde spreiden in 1 jaar te concentreren. Je hebt dan maar 1 keer met een drempel te maken. Je kunt daardoor in totaal meer belasting aftrekken.

Voorwaarden periodieke gift

Periodieke giften leveren meer belastingvoordeel op. Die zijn van de eerste tot en met de laatste euro aftrekbaar. Maar alleen als je voldoet aan de voorwaarden.

 • Je moet (minstens) 5 jaar hetzelfde bedrag schenken aan hetzelfde goede doel.
 • Je moet de periodieke gift schriftelijk vastleggen. Dit kan met een standaardovereenkomst.
 • Je moet kunnen bewijzen dat je de gift hebt gedaan. Bijvoorbeeld met een bankafschrift.
 • De periodieke gift eindigt na overlijden van de schenker(s).

Een periodieke gift is bij veel goede doelen mogelijk vanaf een paar tientjes per jaar. Soms hanteren ze een hogere grens, bijvoorbeeld €100.

Meerdere schenkers mag ook

De uitspraak van de Hoge Raad van 7 oktober 2022 maakt duidelijk dat een periodieke gift aftrekbaar is als je aan bovengenoemde voorwaarde voldoet. Ook als de periodieke gift afhankelijk is van 2 levens. Dat betekent dat je in de overeenkomst 2 personen invult bij wiens overlijden de periodieke gift eindigt. Bijvoorbeeld jezelf en je partner. Hierbij mag de kans dat beide schenkers overlijden gedurende de looptijd kleiner zijn dan 1%. 

Overeenkomst periodieke gift

De Belastingdienst heeft een duidelijke voorbeeldovereenkomst periodieke gift. In die overeenkomst moet je één persoon invullen bij wiens overlijden de periodieke gift eindigt. Wil je een overeenkomst met 2 schenkers? Dan kun je zelf een overeenkomst opstellen of het de notaris laten doen. Veel goede doelen hebben ook zelf een standaardovereenkomst op hun website staan.

Vul de overeenkomst in en stuur hem op naar het goede doel. Mailen kan natuurlijk ook. Het goede doel tekent de overeenkomst en vult een uniek transactienummer in. Dat nummer moet je opgeven bij de belastingaangifte. Bewaar deze bij je administratie, want de fiscus kan ernaar vragen.

In ons stappenplan 'doneren met een plan' (pdf) vertellen we je waar je op moet letten bij het invullen van de overeenkomst. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een vaste looptijd of voor onbepaalde tijd. Bekijk in het stappenplan eerst de voor- en nadelen van een periodieke gift voor onbepaalde tijd voordat je een keuze maakt.

Belastingvoordeel in 2023 lager

Heb je een hoger inkomen dan €73.031 (€69.398 in 2022) in box 1? Dan daalt het belastingvoordeel van alle aftrekposten. In 2022 kun je giften nog tegen maximaal 40% aftrekken, in 2023 is dat maximaal 37,1%.

Kortere looptijd periodieke gift 

Er kan altijd iets gebeuren waardoor je niet meer wilt schenken aan een goed doel. Dan zit je juridisch wel vast aan de overeenkomst. De overeenkomst is dus niet zomaar een formuliertje voor de Belastingdienst. In de overeenkomst staat standaard dat de giften eindigen als je komt te overlijden tijdens de looptijd. En je kunt vastleggen dat de verplichting tot schenken vervalt:

 • Bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.
 • Als het goede doel failliet gaat.
 • Als de instelling de ANBI-status verliest.

In die situaties stopt de periodieke gift maar blijven de schenkingen die je in eerdere jaren deed aftrekbaar. In de standaardovereenkomst van de Belastingdienst kun je deze opties aanvinken.

Combi gewone en periodieke gift soms zinloos

Soms heb je niets aan de regeling voor periodieke schenkingen. Geef je meer dan 1% van je inkomen aan gewone giften? Dan is er vaak geen voordeel te behalen als je die maar gedeeltelijk omzet naar periodieke giften. Je hebt dan onder aan de streep toch last van dezelfde aftrekbeperking.

Je kunt dan wel voordeel behalen als het lukt om alle gewone giften om te zetten in periodieke giften. Geef je meer dan 10% van je inkomen uit aan gewone giften? Dan kun je direct voordeel behalen als je die (deels) omzet naar periodieke schenkingen.

Giften culturele instellingen

Schenk je aan een culturele instellingen? Dan kun je zelfs 125% van de gift aftrekken. Weet je niet of het goede doel dat je op het oog hebt een culturele ANBI is? Check dan of er in de lijst van ANBI's achter de naam van de instelling een datum is ingevuld onder het kopje 'cultuur begindatum'.

Deze regeling kent wel een maximum. Geef je meer dan €5000, dan mag je de gift met maximaal €1250 verhogen in je aangifte. Let op: de Belastingdienst ging er tot nu toe van uit dat de maximale verhoging van €1250 ook gold bij fiscale partners. Dat klopt niet met de huidige wettekst. Deze fout is recent ontdekt. Voor partners geldt het maximum van 2 keer €1250, dus samen €2500. De aangiften vanaf 2017 waar dit speelt, worden automatisch door de Belastingdienst aangepast. Sinds 2023 geldt voor fiscale partners wél een gezamenlijk maximum van €1250.

Vrijwilligerswerk

Doe je vrijwilligerswerk voor een goed doel?  Als je afziet van een vergoeding voor vrijwilligerswerk bij een ANBI-organisatie kun je daarvoor soms ook een bedrag opvoeren als een gift. Denk aan reiskosten of materiaalkosten. Het doet er hierbij niet toe of de instelling de kosten had willen vergoeden als je om een vergoeding gevraagd had.

Je moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De vergoeding is in 2023 maximaal €190 (€180 in 2022) per maand en ook niet meer dan €1900 (€1800 in 2022) per jaar. 
 • De organisatie is in staat de vergoeding uit te betalen.
 • De organisatie heeft daarvoor een regeling en wil de vergoeding ook echt uitbetalen.
 • Je bent vrij om te kiezen of je de vergoeding aan de organisatie schenkt of niet.

Stappenplan doneren met een plan

Als je geld aan een goed doel geeft, wil je dit natuurlijk op de beste manier doen. Voor het goede doel, maar ook voor jezelf. Maar hoe maak je een keuze uit al die duizenden goede doelen? Hoe zorg je dat je gift ook besteed wordt aan de projecten die jij belangrijk vindt? En waar moet je allemaal aan denken bij het regelen van een periodieke gift?

Met ons stappenplan doneer je slim, en met een plan. Bepaal in 9 stappen aan wie en op welke manier je wilt doneren.

Meer over belasting bij schenken en giften:

Nieuw & interessant

 • schenken zonder schenkbelasting
  2 jan.

  Schenking eigen woning: veelgestelde vragen

  Sinds 1 januari 2023 is het tijdperk van de jubelton voorbij. In 2023 kun je nog €28.947 belastingvrij schenken voor de eigen woning. En kun je de schenking van 2021 of 2022 aanvullen.
 • Goede doelen donatie
  11 okt.

  Goede doelen: slim geld doneren

  Als je geld aan een goed doel geeft, wil je dit natuurlijk op de beste manier doen. Voor het goede doel, maar ook voor jezelf. Bepaal met ons stappenplan aan wie en op welke manier je wilt doneren.
 • Erfenis aanvaarden
  6 jul.

  Is beneficiair aanvaarden verstandig?

  Een erfenis is meestal een financiële meevaller. Maar soms erf je meer schulden dan bezittingen. Door een erfenis op de juiste manier te accepteren, ben je niet aansprakelijk voor de schulden.
 • Onterecht schenk- of erfbelasting betaald
  22 sep.

  Recht op een teruggave erf- of schenkbelasting?

  In sommige gevallen heb je recht op teruggave van erf- of schenkbelasting. Kijk of je hier recht op hebt als je in de afgelopen 5 jaar erf- of schenkbelasting hebt betaald.