icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Aftrekpost: giften

Wie aan het goede doel geeft, heeft recht op een flinke aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting. Als je vooraf goed op de hoogte bent van de regels, pak je meer belastingvoordeel mee. 
Nelleke Rookmaker
Nelleke Rookmaker

Expert Geld & Verzekering

collectebus-belastingaangifte

De fiscus onderscheidt 2 soorten giften:

 • gewone giften
 • periodieke giften

Gewone giften

Wie niet over belastingaftrek nadenkt, doet waarschijnlijk gewone giften. De term periodieke gift is misschien wat verwarrend, want de automatisch afgeschreven maandelijkse bijdrage aan bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen geldt meestal niet als periodieke gift. Dat zijn dan gewone giften. Helaas, want die zijn alleen aftrekbaar voor zover je in 1 jaar meer schenkt dan 1% van je jaarinkomen (inkomen uit box 1, 2 en 3, zonder persoonsgebonden aftrek).

Partners moeten hun inkomen bij elkaar optellen. Er geldt ook een maximum voor de aftrek van gewone giften: 10% van je inkomen. Al met al schiet het bij gewone giften niet echt lekker op met de aftrekpost.

Voorbeeld 1: gewone giften

Piet heeft een inkomen van €50.000 en schenkt in 1 jaar in totaal €600 aan goede doelen. Omdat 1% van €50.000 niet aftrekbaar is, kan hij dus maar €100 aftrekken. Omdat Piet 40,40% belasting betaalt, bespaart hij met deze aftrekpost €40 belasting.

Tip: Om het effect van de drempel te verminderen, kun je de giften die je eigenlijk over 2 (of meer) jaren wilde spreiden in 1x schenken. Je hebt dan maar 1x met een drempel te maken en kunt daardoor in totaal meer belasting aftrekken. Pas wel op dat je niet méér dan je maximum geeft.  

Periodieke giften

Bij periodieke giften ligt dat anders. Die zijn van de eerste tot de laatste euro aftrekbaar. Máár: er is pas sprake van een periodieke gift als je van te voren vastlegt dat je (minstens) 5 jaar een gelijk bedrag gaat schenken aan een bepaald goed doel.

Overeenkomst

Je moet de periodieke gift vastleggen. Download daarvoor een modelovereenkomst van de Belastingdienst of van de website van de organisatie zelf. Vul hem in en stuur hem op naar het goede doel. Dat vult de rest in en stuurt de overeenkomst terug. Bewaar deze in je administratie, want de fiscus kan ernaar vragen. 

Een periodieke gift is bij veel goede doelen een optie voor schenkingen vanaf een paar tientjes per jaar. Je kunt de akte eventueel ook via de notaris vastleggen. Voor 2014 was dat zelfs verplicht om te profiteren van de fiscale voordelen voor periodieke giften. Omdat dat niet meer zo is, ligt een notariële akte nu minder voor de hand.

Voorbeeld 2: giften op basis van een overeenkomst

Piet wil €600 geven aan een zijn favoriete goede doel: Artsen zonder Grenzen. Hij twijfelt tussen een schenking ineens of periodiek schenken.

Als Piet de gift van €600 opknipt in 5 jaarlijkse giften van elk €120, kan hij in 5 jaar tijd €600 aftrekken. Ten minste, als hij de gift op de juiste manier vastlegt. Hij is dan verplicht 5 jaar lang te schenken. Dat vindt Piet niet erg, want als hij die €600 in 1x weggeeft, kan hij die schenking ook niet meer terugdraaien. Omdat Piet €50.000 per jaar verdient, bespaart hij uiteindelijk 40,40% van het aftrekbare bedrag. In dit voorbeeld is dat €242. Dat is 6x zoveel als bij een gewone gift (in voorbeeld 1 hierboven).

Soms korter dan 5 jaar

Als er iets gebeurt waardoor je niet meer wilt schenken aan een goed doel of zelf financieel in de problemen komt, zit je juridisch wel vast aan de overeenkomst. Je moet dan blijven schenken.

Maar je kunt wel vastleggen dat de verplichting tot schenken vervalt bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, als het goede doel failliet gaat of de instelling de ANBI-status verliest. In die ongelukkige situaties blijven de schenkingen die je deed aftrekbaar, terwijl je na intreden van die gebeurtenis niet hoeft te blijven schenken. In de modelovereenkomst van de Belastingdienst is deze  optie tegenwoordig gewoon aan te vinken.

In de overeenkomst moet zijn bepaald dat de uitkeringen eindigen als je komt te overlijden tijdens de looptijd. Je kunt de overeenkomst in plaats daarvan ook afhankelijk maken van het leven van iemand anders.

Overige vereisten

 • Als je een tegenprestatie krijgt voor de gift, zoals een lot bij een loterij, is de gift niet aftrekbaar.
 • De gift is aftrekbaar als het goede doel is opgenomen in de lijst van algemene nut beogende instellingen (ANBI's). Periodieke giften aan andere verenigingen met ten minste 25 leden zijn onder voorwaarden ook aftrekbaar.
 • Je moet kunnen bewijzen dat je de gift hebt gedaan (bijvoorbeeld met een bankafschrift).

Wie schenkt aan culturele instellingen kan tot en met 2017 zelfs 125% van de gift aftrekken (bij schenkingen tot €5000). Let op bij periodieke giften, want vanaf 1 januari 2018 is de maximale aftrek waarschijnlijk weer 100%. Weet je niet of het goede doel dat je op het oog hebt een culturele ANBI is? Check dan of er in de lijst achter de naam van de instelling een datum is ingevuld onder het kopje 'cultuur begindatum'.

Pas op: De modelovereenkomst van de Belastingdienst is niet (meer) bruikbaar als je de schenkingen afhankelijk wilt maken van het leven van meerdere personen. In de praktijk maakten veel mensen de overeenkomst afhankelijk van het leven van de langstlevende van zichzelf en hun partner. Of de schenking dan wel geheel aftrekbaar is als ‘periodieke gift’ met een zelf of door de notaris op te stellen overeenkomst, hangt volgens de rechter af van de leeftijd van beide partners. De kans dat beiden overlijden gedurende de looptijd, moet op basis van beide leeftijden minstens 1% zijn om in aanmerking te komen voor de gunstige giftenaftrek voor periodieke giften. Dat betekent in de praktijk dat koppels die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt, fiscale voordelen verliezen door samen zo’n overeenkomst aan te gaan. De 1% sterftekans is geen vereiste (meer) voor overeenkomsten op het leven van één persoon. Kies daar dus voor.

Vrijwilligerswerk

Als je vrijwilligerswerk doet voor een goed doel en daarvoor kosten maakt die je niet declareert, kun je die kosten vaak opvoeren als aftrekbare gift. Het moet wel gaan om een ANBI. Denk aan reiskosten, porto en kosten voor papier, enveloppen en inkt. Het doet er hierbij niet toe of de instelling de kosten had willen vergoeden als je om een vergoeding gevraagd had.

Als je afziet van een vergoeding voor vrijwilligerswerk bij een ANBI-organisatie kun je daarvoor soms ook een bedrag opvoeren als een gift. Je moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De vergoeding is maximaal €150 per maand en niet meer dan €1500 per jaar.
 • De organisatie is in staat de vergoeding uit te betalen.
 • De organisatie heeft daarvoor een regeling en wil de vergoeding ook echt uitbetalen.
 • Je kunt zelf bepalen of je de vergoeding aan de organisatie schenkt.

Meer over belasting bij schenken en giften:

Nieuw & interessant

 • Fiscale-wijzigingen-2018
  12 dec.

  Fiscale wijzigingen

  In 2018 veranderen er weer een aantal belastingwetten. Hier heb je last van of je profiteert ervan, en soms kun je er een beetje op inspelen. Check of de belangrijkste wetswijzigingen goed of slecht nieuws zijn voor jou.
 • Home tips voor alle toeslagen
  26 okt.

  Eindejaarstips 2017

  Specifieke tips voor oktober, november en december om op een vrij eenvoudige manier belasting te besparen of toeslagen veilig te stellen.
 • Afbeelding-brief-Belastingdienst
  Nieuws  |  12 dec.

  Laat je niet misleiden

  Heb je een brief ontvangen waarin staat dat je waarschijnlijk geen belasting hoeft te betalen over 2016? Laat je niet op het verkeerde been zetten.
 • belastingaangifte-hypotheekrente-vooruitbetalen
  Nieuws  |  1 dec.

  Tip niet meer actueel

  Het spijt ons. We hebben deze tip nog eens nader onderzocht en hij is niet meer actueel. De wetgever heeft er inmiddels een stokje voor gestoken.