icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Financiële voor- en nadelen van schenken op papier

Bekijk voordat je schenkt op papier eerst welke voor- en nadelen dit heeft in jullie situatie. Valt er erfbelasting te besparen en hoeveel dan? Vergeet ook niet te kijken naar de gevolgen voor de inkomstenbelasting en toeslagen.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert Geld & VerzekeringBijgewerkt op:1 januari 2024

Artikel_bankvoorwaarden

Bij een schenking op papier stel je de uitbetaling van de schenking voor je uit. Je maakt afspraken over de schenking. Je kind ontvangt de schenking niet, maar ‘leent’ het geld aan je terug. Over deze lening maak je ook afspraken. Als ouder blijf je wel gewoon over het geld beschikken, maar op papier heb je een schuld.

Deze slimme truc kan je voordeel opleveren. Er zijn wel gevolgen voor verschillende belastingen. Met dit stappenplan helpen we je deze gevolgen in kaart te brengen.

Stappenplan

Hieronder geven we de voor- en nadelen weer van diverse belastingen. Maar hoe bepaal je nu of een schenking op papier voordelig is? Dit stappenplan helpt je op weg.

 1. Bepaal de voor- en nadelen voor de erfbelasting.
 2. Bepaal de voor- en nadelen voor de inkomstenbelasting van de schenker.
 3. Bepaal de voor- en nadelen voor de inkomsten van de ontvanger.
 4. Bepaal de gevolgen voor de toeslagen van de schenker.
 5. Bepaal de gevolgen voor de toeslagen van de ontvanger.
 6. Bepaal de gevolgen voor de eigen bijdrage voor een zorginstelling.
 7. Bepaal het totaal van de voor- en nadelen door de voorgaande uitkomsten op te tellen. En weeg daarna af of de nadelen opwegen tegen de voordelen.

Sommige voor- of nadelen gaan in de toekomst pas spelen. Zeker nu de heffing van het vermogen in de inkomstenbelasting onzeker is. Probeer hier een zo goed mogelijke inschatting van te maken.

Wij adviseren een schenking op papier alleen als de voordelen flink groter zijn dan de nadelen. Maar wat als je situatie tussentijds wijzigt? Kun je dan nog afzien van de schenking? Ja, gelukkig zijn er nog oplossingen. We hebben de antwoorden op de veelgestelde vragen voor je op een rij gezet.

Ben je overtuigd van de voordelen van de schenking op papier? Maak dan gebruik van ons stappenplan en onze voorbeeldovereenkomst.

Erfbelasting

Kun je belasting besparen?

Met schenkingen op papier kun je de toekomstige aanslag erfbelasting van je kinderen vaak flink verlagen. Tenminste, als je kinderen erfbelasting moeten betalen als je niet schenkt. Om je te helpen inschatten of dat zo is, hebben we een afzonderlijk artikel: Moeten mijn kinderen later erfbelasting betalen?

Hoeveel erfbelasting bespaar je?

Wij hebben een paar voorbeelden voor je uitgewerkt. Daarin kun je zien dat schenken op papier echt veel erfbelastingvoordeel op kan leveren. Met deze voorbeelden krijg je ook een beter beeld van hoe schenken op papier werkt. Lees het artikel 'Hoeveel erfbelasting kun je besparen met een schenking op papier?'

Inkomstenbelasting 

Inkomstenbelasting besparen is meestal een mooie bijvangst van schenken op papier. Maar er zijn ook mensen die schenken op papier met een besparing van inkomstenbelasting als hoofdreden.

Toeslagen

Ouders kunnen door een schenking op papier een toeslag behouden of krijgen.

Kinderen kunnen juist een toeslag verliezen of een toekomstige toeslag mislopen. Dit geldt voor de zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget. Voor kinderopvangtoeslag geldt geen vermogenstoets.

Toeslag behouden of krijgen in 2024

Je hebt recht op toeslagen als je vermogen onder een bepaald bedrag is. Als je deze grens overschrijdt, heb je ineens geen recht meer op deze toeslag. 

  Alleen Samen
Zorgtoeslag €140.213 €177.301
Huurtoeslag €36.952 €73.904
Kindgebonden budget €140.213 €177.301

Schenken op papier is soms een mooie redding van je toeslag. Daarmee kun je zoveel weggeven dat je weer uitkomt onder het maximale vermogen voor de toeslagen. En omdat de schenking op papier is, hoef je nog niets te missen. 

Alleen je vermogen op 1 januari doet ertoe. Heb je tussendoor even meer vermogen, maar op 1 januari alweer niet meer? Dan loopt de toeslag ononderbroken door.

Je kunt na het doen van een schenking op papier ook voor het eerst in aanmerking komen voor een toeslag. Dit hangt niet alleen af van je vermogen, maar ook van je inkomen. Maak een proefberekening met deze rekenhulp toeslagen. Het recht op toeslag begint dan in januari van het jaar na de schenking.

Toeslag verliezen

Je kind kan door de schenking één of meer toeslagen of een uitkering verliezen. Het vermogen van je kind stijgt namelijk door de schenking op papier. Ook al krijgt hij of zij nog niets in handen. Ontvangt hij of zij al een toeslag? Controleer dan voor je de schenking heeft of je kind onder de vermogensgrenzen blijft. 

Tip: Kijk voor alle grenzen op de toeslagenkaart. Hierop staan alle belangrijke bedragen bij elkaar.

Wijziging doorgeven

Kom je door een ontvangen schenking boven de vermogensgrens uit? Dan heb je vanaf januari van het jaar na de schenking geen recht meer op de toeslag. Je moet deze wijzigingen zelf doorgeven. Anders loopt de toeslag gewoon door. Te veel ontvangen toeslag moet je dan later terugbetalen met 4% rente. Het is dus slim om de vermogenswijziging snel door te geven aan de Belastingdienst. 

Afweging nu en in de toekomst

Verwacht je dat je kind door de schenking op papier nu of in de toekomst een toeslag verliest? Dan is een schenking op papier soms een afrader. Je moet de voor- en nadelen dan goed naast elkaar zetten. Het kan zijn dat een schenking op papier loont, ondanks dat er een toeslag vervalt. 

Misschien ligt het in de verwachting dat je de komende jaren kleinkinderen krijgt. Dan komen je kinderen mogelijk in aanmerking voor kindgebonden budget. Die toeslag is er (anders dan zorgtoeslag en huurtoeslag) soms ook voor mensen met een hoog inkomen. Deze toeslag kan duizenden euro’s per jaar opleveren. Ook die kun je mislopen door een schenking op papier. 

Andere uitkeringen

Als je kind een andere uitkering krijgt, is het slim ook de voorwaarden daarvan te checken. Uitkeringen hebben vaak ook voorwaarden die samenhangen met je vermogen.

Eigen bijdrage zorginstelling 

Opname van de ouder

De eigen bijdrage voor het CAK bij opname in een zorginstelling wordt afgestemd op je inkomen en vermogen. Schenk je, dan gaat je vermogen en vaak ook je belastbaar inkomen omlaag. Dat geldt ook bij een schenking op papier. Ook al schenk je alleen maar op papier en lever je in feite nog niets van je koopkracht in. Je kunt op de website van het CAK berekenen wat de gevolgen zijn van een lager vermogen.

Tip: de eigen bijdrage wordt berekend over het inkomen en vermogen van 2 jaar geleden. Wil je direct voordeel hebben van de schenking op papier? Vraag dan een aanpassing van peildatum aan.

Wij kunnen ons voorstellen dat de regels strenger zullen worden. Zodat je niet meer zo makkelijk met een schenking op papier je eigen bijdrage kunt verlagen. Je kunt daarom vastleggen dat de kinderen de vordering mogen opeisen als je blijvend in een zorginstelling komt. Veel notarissen doen dat standaard. Wij hebben ook iets hierover in onze voorbeeldovereenkomst gezet.

Opname van kind 

Als je kind wordt opgenomen in een zorginstelling, kan het last hebben van een schenking op papier. De eigen bijdrage neemt meestal toe als het vermogen stijgt. Je kunt op de website van het CAK berekenen wat de gevolgen zijn van een hoger vermogen.

Artikelen binnen Erven en schenken

Nieuw & interessant

 • Levenstestament

  Levenstestament: waarom verstandig?

  Door het opstellen van een levenstestament houd je zelf de regie over je leven. Leg vast wat je wilt en wie beslissingen mag nemen als je dat zelf niet meer kunt.
 • Persoonlijk memorandum maken

  Informatie voor je nabestaanden

  Zet je persoonlijke wensen en gegevens in een nalatenschapsdossier en maak het je naasten makkelijker na je overlijden.
 • Schenken overzicht mogelijkheden

  Schenken: voordelen en nadelen

  Schenken levert vaak een flinke belastingbesparing op. Lees meer over de voor- en nadelen van schenken.
 • Periodieke gift goede doelen

  Belastingvoordeel periodieke gift goede doelen

  Een periodieke gift aan een goed doel levert extra belastingvoordeel op. Gebruik onze voorbeeldovereenkomst en lees alles over de voorwaarden.
 • Wie je erfgenamen zijn

  Wie zijn mijn erfgenamen?

  Wie zijn eigenlijk mijn erfgenamen? Als je een testament hebt, bepaal je zelf wie je erfgenamen zijn. Maar wat als je geen testament hebt? Wie krijgt dan de erfenis?
 • Ontvanger schenking moois kopen

  Overeenkomst voor verhoogde schenking

  Profiteer van de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling voor een kind. Met ons stappenplan en voorbeeldovereenkomst leg je alle afspraken goed vast.