icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Kinderopvangtoeslag

Werken jij en je partner beiden en gaat jullie kind naar de kinderopvang of kinderdagverblijf (voorheen peuterspeelzaal)? Dan kun je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Ook als je een alleenstaande werkende ouder bent of een opleiding volgt. Hoeveel je krijgt, is afhankelijk van je inkomen, het soort opvang en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.
Carola van Dorp

Carola van Dorp , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op: 14 december 2021

Artikel kinderopvangtoeslag

Wijzigingen in 2022

De rekenhulp voor de kinderopvangtoeslag voor 2022 staat online. We hebben voor je uitgezocht wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van vorig jaar. 

1. Meer toeslag voor de schoolgaande kinderen

Je kunt in 2022 voor veel meer uren kinderopvangtoeslag krijgen dan in 2021. Er wordt vanaf 1 januari 2022 voor buitenschoolse opvang toeslag gegeven voor tweemaal zoveel uur als in 2021. Het gaat om 140% van de gewerkte uren. Bij stellen gaat het om de uren van de minst werkende ouder. In 2021 is dit 70%. 

Dit is om ouders tegemoet te komen die niet op reguliere kantooruren werken. Die kwamen er bekaaid vanaf met de regels die tot en met 2021 gelden. Heb je vaak extra opvang nodig vanwege avond-, nacht-, of weekendwerk? Dan neem je al snel meer uren buitenschoolse opvang af dan 70% van je gewerkte uren. 

Ook voor sommige andere ouders komt dit goed uit. Bijvoorbeeld als je iedere dag veel reistijd hebt. Of als de (minstwerkende) ouder voornamelijk in de middag werkt. Dan kreeg je tot nu toe misschien ook niet voor al je opvanguren kinderopvangtoeslag.   

2. Minder vaak terugbetalen

Krijg je een iets te hoog voorschot kinderopvangtoeslag in 2022? Dan hoef je dit niet altijd terug te betalen. Je moet alleen terugbetalen als je meer van €98 te veel toeslag hebt gekregen. In 2021 moet je al toeslag terugbetalen als er meer dan €48 te veel hebt ontvangen.

3. Cijfers iets aangepast

De cijfers worden zoals ieder jaar 'geïndexeerd'. Dat komt neer op een soort inflatiecorrectie. De nieuwe cijfers staan hieronder vermeld. De kosten van de opvangorganisaties zullen vaak harder stijgen dan de toeslag. Daardoor zullen veel ouders in 2022 onder aan de streep uiteindelijk meer moeten betalen voor de opvang. Steeds meer kinderopvangorganisaties berekenen een hogere uurprijs dan het bedrag waarvoor een vergoeding wordt gegeven.

4. Partner in detentie

Werk je en heb je  een partner in de gevangenis? Dan kom je  eerder in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dat geldt ook als de vrije partner niet werkt, maar bezig is met een opleiding, re-integratietraject of inburgeringstraject. Of als er sprake is van een andere vrijheidsbenemende straf dan in de gevangenis. Tot 1 januari 2022 is er recht op kinderopvangtoeslag bij een detentietermijn van 1 jaar. Vanaf die datum al bij een detentietermijn vanaf 3 maanden.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Je werkt of volgt een opleiding

Gaat je kind naar de kinderopvang? Je hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag als je werkt, een opleiding volgt of een traject volgt dat de kans op werk vergroot. Je kunt ook toeslag krijgen als je een verplichte inburgeringscursus volgt. De toeslag is alleen bestemd voor de uren die je daaraan kwijt bent. Verlies je je baan, dan heb je daarna nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Als je een partner hebt, hebben jullie samen recht op toeslag op basis van de uren die de minst werkende kwijt is aan zijn werk.

Niet voor iedere opvang

Het gaat om dagopvang (bijvoorbeeld kinderdagverblijf of gastouder) en buitenschoolse opvang. Je kunt ook kinderopvangtoeslag aanvragen als je kind naar de peuterspeelzaal gaat en de gemeente niet meebetaalt. Voor buitenschoolse opvang tussen de middag voor schoolgaande kinderen krijg je geen kinderopvangtoeslag. 

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag als je kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat. Controleer daarom of daar sprake van is bij de opvang die je op het oog hebt. Voor opvang bij opa en oma krijg je dus normaal geen kinderopvangtoeslag. Tenzij hij of zij is ingeschreven als gastouder bij een geregistreerde kinderopvang. 

Ook als je kind naar een ouderparticipatie crèche (OPC) gaat, kun je recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Je ontvangt kinderbijslag

Als voorwaarde geldt ook dat je voor je kind kinderbijslag of een pleegouderbijdrage krijgt. Of je moet het kind in belangrijke mate onderhouden.

Maximale uurprijs

Er gelden maximale uurprijzen voor de verschillende soorten kinderopvang. Het bedrag boven de maximum uurprijs betaal je altijd helemaal zelf. Het gedeelte van de prijs onder de maximale uurprijs wordt deels vergoed door de kinderopvangtoeslag,

  Maximale uurprijs 2022
Dagopvang €8,50
Buitenschoolse opvang €7,31
Gastouderopvang €6,52

Aantal uren

Je kunt per kind nooit voor meer dan 2760 uur per jaar kinderopvangtoeslag krijgen. Dat is maximaal 230 uur per maand. Maar meestal heb je recht op minder uren. Het aantal kinderopvanguren waarvoor je toeslag krijgt, wordt gebaseerd op de gewerkte uren van de mínst werkende partner. De berekening gaat als volgt: vermenigvuldig de uren van degene die het minst werkt met 140%. 

Je kunt voor de berekening van het aantal uren ook de rekenhulp gebruiken. 

Let op! Door corona kon je in 2021 voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag krijgen. Ongeacht het aantal gewerkte uren.  Dat blijkt als we de rekenhulp invullen. 

Hoogte kinderopvangtoeslag

Wil je weten hoeveel kinderopvangtoeslag jij (straks) kunt krijgen? Bereken je toeslag op de website van de Belastingdienst.

Voor de kinderopvangtoeslag gelden geen inkomens- of vermogensgrenzen. Dat wil zeggen dat je recht hebt op een bedrag aan toeslag als je aan de voorwaarden voldoet. Ook al is je inkomen of vermogen nog zo hoog.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is wel inkomensafhankelijk. Hoe hoger je inkomen, hoe minder tegemoetkoming je krijgt voor de kosten voor kinderopvang.

 • Ouders met een gezamenlijk toetsingsinkomen lager dan €26.066 krijgen 96% van de kosten voor kinderopvang vergoed (tot de maximum uurprijs). Het toetsingsinkomen is vaak grofweg jullie gezamenlijke jaarinkomen. Je kunt je eigen toetsingsinkomen vinden op je belastingaanslag onder de term 'verzamelinkomen'.
 • Aan de andere kant van het spectrum staan ouders met een toetsingsinkomen van €127.939 of hoger. Zij krijgen 33,3% vergoed voor hun kind dat het meeste aantal uren naar de opvang gaat. Hebben zij nog een of meer andere kinderen op de geregistreerde opvang? Dan krijgen ze voor die kinderen minimaal 67,1% en maximaal 82,9% terug. Ook bij deze ouders komen de kosten die uitstijgen boven de maximum uurprijs niet voor vergoeding in aanmerking.

In de toeslagentabel kun je zien op welk percentage kinderopvangtoeslag jij recht hebt. Je moet dan je (gezamenlijk) toetsingsinkomen weten. Dat kun je berekenen met de rekenhulp toetsingsinkomen.

Aanvraag kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag kun je maar met 3 maanden terugwerkende kracht aanvragen. Wacht dus niet te lang met aanvragen, anders loop je toeslag mis. Je kunt een toeslag aanvragen met Mijn toeslagen. Hiervoor heb je een DigiD nodig.

Extra teruggave vragen voor corona

In 2 periodes in 2020-2021 is de kinderopvang gesloten geweest vanwege corona. Voor gemiste (en/of nood)opvang in die periode hebben de ouders inmiddels een teruggave ontvangen. Het kan zijn dat de gegevens waarmee de Belastingdienst rekende (op basis van je opgave vooraf) achteraf onjuist blijken. In dat geval heb je mogelijk recht op een aanvullende teruggave via een herziening. Zodra er meer bekend is over deze herziening, lees je dat op de website van de Svb.

Ouder in zorginstelling

Ook als je partner is opgenomen in een zorginstelling kun je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Je moet dan laten weten dat je geen toeslagpartner meer bent. Bel de Belastingtelefoon (0800-0543) als je in deze situatie zit.

Kinderopvangtoeslag app

De Belastingdienst heeft een app ontwikkeld waarin je makkelijker gegevens kunt aanpassen als je situatie verandert. Snel veranderingen doorgeven in je situatie is belangrijk. Zo blijft je voorschot kinderopvangtoeslag overeenkomen met het bedrag waarop je uiteindelijk recht hebt. 

De app vergelijkt maandelijks of de gegevens van je kinderdagverblijf (of andere opvang) nog wel overeenkomen met je eigen informatie. Klopt het niet, dan krijg je een seintje. Het idee is dat gebruikers van de app minder risico lopen dat ze achteraf grote bedragen moeten terugbetalen aan de Belastingdienst. Maar hij biedt geen garantie dat je uiteindelijk niets hoeft terug te betalen. Bij een inkomenswijziging krijg je bijvoorbeeld geen seintje dat je iets moet aanpassen. Gebruik van de kinderopvangtoeslag app is trouwens niet verplicht.

Geef je wijzigingen door via Mijn Toeslagen? Dan kun je ook terugbetalingen achteraf voorkomen. Je loopt alleen sommige automatische tussentijdse controles mis.

Kinderopvangtoeslagaffaire

Denk je dat je gedupeerd bent door de kinderopvangtoeslagaffaire? Dan kun je op de website van de Belastingdienst lezen hoe de Belastingdienst hiermee omgaat. Als je je nog niet hebt aangemeld als gedupeerde van deze affaire, kun je dat alsnog doen. 
 

Schrijf je in voor onze gratis e-mails

Blijf op de hoogte van nieuws, acties en tips. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop én weet je wat jouw rechten zijn als consument.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren. Afmelden kan altijd.

Nieuw & interessant

 • carrousel-dagelijkse-uitgaven-1200x1200px

  Benieuwd hoe je kunt besparen?

  Hogere energiekosten, duurdere boodschappen en stijgende brandstofprijzen. Iedereen voelt de snel stijgende prijzen in de portemonnee. We geven tips om de pijn wat te verzachten.

 • Kosten kinderopvang
  Nieuws | 20 apr.

  Compensatie eigen bijdrage kinderopvang rond

  De compensatieregeling voor de eigen bijdrage van niet-genoten kinderopvang tijdens de coronacrisis is rond. Ouders kunnen de vergoeding in juni of juli op hun rekening verwachten.
 • belastingaangifte-berichtenboxapp-eersteindruk
  Eerste indruk | 18 okt.

  MijnOverheid Berichtenbox app

  Met de nieuwe Berichtenbox app bekijk je berichten van de overheid direct op je smartphone zonder elke keer in te loggen met DigiD.
 • kinderopvang-toeslagen
  Nieuws | 24 sep.

  Kinderopvangtoeslag stijgt in 2019 fors

  De kinderopvangtoeslag stijgt volgend jaar voor alle ouders. De vooruitgang is het grootst voor ouders met kinderen op de crèche.