icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Genomineerd voor Website van het Jaar |

Wij gaan ervoor. Jij ook? Stem meteen

website van het jaar 2017

Kinderopvangtoeslag

Als jij en je partner allebei werken en jullie maken gebruik van kinderopvang, dan komen jullie mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit geldt ook als je alleenstaande werkende ouder bent. Hoeveel je krijgt, is afhankelijk van je inkomen, het soort opvang en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.
Asha Stuivenwold
Asha Stuivenwold

Expert Geld & Verzekering

Artikel kinderopvangtoeslag

Voorwaarden

Je hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag als je werkt, een opleiding volgt of een traject volgt dat de kans op werk vergroot. Als je een partner hebt, geldt daarvoor hetzelfde. De toeslag is alleen bestemd voor de uren die je daaraan kwijt bent. Het gaat om dagopvang (bijvoorbeeld kinderdagverblijf of gastouder) en buitenschoolse opvang. Zorg er wel voor dat je kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat. Voor opvang bij opa en oma krijg je dus normaal geen kinderopvangtoeslag. Als voorwaarde geldt ook dat je voor je kind kinderbijslag of een pleegouderbijdrage krijgt. Of je onderhoudt het kind in belangrijke mate.

Let op!
Voor tussenschoolse opvang (tussen de middag voor schoolgaande kinderen) kun je geen kinderopvangtoeslag krijgen. Ook voor opvang in een peuterspeelzaal voor kinderen vanaf 2 jaar krijg je geen kinderopvangtoeslag. Dit laatste gaat mogelijk veranderen vanaf 1 januari 2018.

Maximale uurprijs

Er gelden maximum uurprijzen voor de verschillende soorten kinderopvang. De maximum uurprijs voor de dagopvang bedraagt vanaf 1 januari 2017 €7,18. Voor de buitenschoolse opvang is dit €6,96 en voor de gastouderopvang €5,75. Het bedrag boven de maximum uurprijs komt altijd voor je eigen rekening.

Voorbeeld:
Het kindercentrum waar jouw kind naar de buitenschoolse opvang gaat, berekent een uurtarief van €7,70. Jouw kinderopvangtoeslag wordt berekend over maximaal €6,69. Over de resterende €1,01 heb je dus geen recht op toeslag.

Berekent jouw kindercentrum verschillende uurprijzen bij verschillende pakketten? Bijvoorbeeld met of zonder vakantieopvang? Dan loont het om een proefberekening te maken. Soms is een uitgebreider pakket netto toch goedkoper, door de lagere uurprijs. Je hebt dan minder kosten die voor je eigen rekening komen.

Aantal uren

Je kunt per kind voor maximaal 2760 uur per jaar kinderopvangtoeslag krijgen. Dat is maximaal 230 uur per maand. De kinderopvanguren zijn gekoppeld aan de gewerkte uren van de mínst werkende partner. De berekening gaat als volgt:

 • Gaat je kind naar de dagopvang? Vermenigvuldig de uren die je werkt met 140%.
 • Gaat je kind naar de buitenschoolse opvang? Vermenigvuldig de uren die je werkt met 70%.

Je kunt voor de berekening van het aantal uren ook de rekenhulp gebruiken.

Heb jij recht op kinderopvangtoeslag en zo ja, hoeveel? Bereken het op de website van de Belastingdienst.

Bedragen

Voor de kinderopvangtoeslag gelden geen inkomens- of vermogensgrenzen. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is wel inkomensafhankelijk. Hoe hoger je inkomen, hoe minder tegemoetkoming je krijgt voor de kosten voor kinderopvang. Ouders met een inkomen lager dan €18.145  krijgen 94% van de kosten voor kinderopvang vergoed. Bij een tweede kind en verder is dit 95%. Aan de andere kant van het spectrum krijgen ouders met een toetsingsinkomen van €99.999 of hoger 33,3% vergoeding van de totale kinderopvangkosten voor hun eerste kind. Voor het tweede kind en verder krijgt deze groep minimaal 64% en maximaal 84,2% terug. In de toeslagentabel kun je zien op welk percentage kinderopvangtoeslag jij recht hebt. Je moet dan je (gezamenlijk) toetsingsinkomen weten.

Aanvraag kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag kun je maar met 3 maanden terugwerkende kracht aanvragen. Wacht dus niet te lang met aanvragen, anders loop je toeslag mis. Je kunt een toeslag aanvragen met Mijn toeslagen. Hiervoor heb je een DigiD nodig.

Bekijk ook:

Meer tips?

Nieuw & interessant

 • Artikel check je factuur
  Nieuws  |  21 sep.

  Zorgtoeslag 2018

  Op Prinsjesdag stelde het kabinet voor de zorgtoeslag te verhogen voor 2018. Wat betekent dit voor jou?
 • werkzorgberekenaar2
  Eerste indruk  |  19 jun.

  WerkZorgBerekenaar

  De WerkZorgBerekenaar berekent eenvoudig de financiële gevolgen van een verandering in jouw werk-zorgverdeling. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je een dag minder gaat werken en voor de kinderen zorgt? Deze tool berekent het voor je.
 • verzorghuis rolstoel
  21 feb.

  Eigen bijdrage bij opname in verpleeghuis

  Wie in een verpleeg- of verzorgingshuis wordt opgenomen, gaat een eigen bijdrage betalen. Welk bedrag ga jij voor je kiezen krijgen? En is er iets aan te doen om de eigen bijdrage te verminderen?
 • kindgebonden budget
  Nieuws  |  15 dec.

  Kindgebonden budget in 2017 omhoog

  Bijna 800.000 gezinnen krijgen volgend jaar meer geld voor hun kinderen. Het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind gaat omhoog, met maximaal €100 per kind.