icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Bespaar met het Energiecollectief |

Bekijk het aanbodBekijk het aanbod.

Energiecollectief icon

Bijzondere situaties huurtoeslag

Soms volgt er uit een proefberekening toeslagen dat je geen recht hebt op huurtoeslag of heeft de fiscus de aanvraag zelfs afgewezen. Maar er zijn best wat uitzonderingssituaties waardoor je tóch recht kunt hebben op (hogere) huurtoeslag. Check of jij onder zo’n speciale regeling valt. Bijvoorbeeld als je gescheiden bent, een pleegkind hebt, als je partner al een tijd in een verpleeghuis woont of als je je pensioen hebt afgekocht.
Asha Stuivenwold
Asha Stuivenwold

Expert Geld & Verzekering

huurtoeslag

Co-ouderschap

Het is raadzaam na te gaan of je in aanmerking komt voor huurtoeslag na je scheiding. Gescheiden ouders kunnen hun kinderen meetellen als medebewoner voor de huurtoeslag. Dat kan zorgen voor een hogere toeslag (overigens geldt dit voor alle ouders). Bij co-ouderschap zijn de kinderen (ongeveer) de helft van de tijd bij hun vader en de andere helft van de tijd bij hun moeder. Ze staan dan op het adres van een van beide ouders ingeschreven. Toch kunnen beide ouders hun kind opgeven als medebewoner.

Willen zowel jij als je ex-partner jullie kinderen laten meetellen als medebewoner voor de huurtoeslag? Stuur dan een brief naar de Belastingdienst/Toeslagen (Postbus 4510; 6401 JA Heerlen). Zet in de brief dat jullie co-ouders zijn en zorg dat je beide ondertekent.

Jaar buitenshuis

Als er iemand uit jouw huishouden langer dan een jaar buitenshuis woont, telt die persoon niet meer mee voor de huurtoeslag. Hierdoor kom je wellicht toch in aanmerking voor de toeslag of ontvang je meer. Deze uitzondering geldt als je huisgenoot in een verpleeghuis, psychiatrisch ziekenhuis of gevangenis verblijft maar nog wel op jouw adres staat ingeschreven. Vraag alsnog (extra) huurtoeslag aan en geef deze bijzondere situatie door aan de Belastingdienst.

Thuis verzorgd

Als iemand  thuis verzorgd wordt in plaats van in een verpleeg- of verzorgingshuis, telt de fiscus een persoon minder mee voor de huurtoeslag. Het gezamenlijk inkomen wordt daardoor lager, waardoor huurtoeslag eerder aan de orde is. Degene die thuis wordt verzorgd, zijn toeslagpartner of medebewoner kan dan wellicht tóch in aanmerking komen voor huurtoeslag. Er gelden voorwaarden:

 • Degene die thuis wordt verzorgd, is ouder dan 18 jaar.
 • Het voordeel uit sparen en beleggen van de persoon die de Belastingdienst niet meetelt, is maximaal €4.166 per jaar. Dit betekent dat het belaste vermogen (dus boven het heffingsvrije vermogen) op 1 januari niet meer mag zijn dan ongeveer €143.500.
 • Het gezamenlijke inkomen is maximaal €45.725. Dit is inclusief het inkomen van de persoon die niet wordt meegeteld.
 • Er moet een indicatiebesluit zijn van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), waarin staat dat jij of je toeslagpartner of medebewoner een indicatie hebt op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Als je in deze situatie zit, is het goed vooraf na te denken over wie huurtoeslag aanvraagt. Als je huurtoeslag aanvraagt, moet je iedereen in je huishouden opgeven. De fiscus bepaalt dan in deze bijzondere situatie van wie ze het inkomen en vermogen niet meetellen voor de huurtoeslag. Hierbij kijken zij welke situatie het meest gunstig is voor jullie. Maar let op, de aanvrager kan niet worden uitgesloten. Zijn inkomen en vermogen telt altijd mee. Het maakt daarbij geen verschil of deze persoon degene is die verzorging nodig heeft. Het is door deze regeling gunstiger om de aanvraag niet te laten indienen door degene die het laagste inkomen en vermogen heeft. Geef de bijzondere situatie door aan de Belastingdienst. 

Groot gezin

Als jouw (grote) huurwoning geschikt en bestemd is voor een gezin met 8 personen of meer, kun je ook huurtoeslag krijgen bij een huurprijs boven de maximaal toegestane huurprijs voor huurtoeslag (€710,68). De Belastingdienst zal de toeslag wel over maximaal €710,68 berekenen. Heb je nu nog geen huurtoeslag, maar denk je er door deze uitzondering wel recht op te hebben? Vraag dan de tegemoetkoming in de huurkosten aan en vermeld vervolgens in dit formulier dat het om een bijzondere situatie gaat.

Aangepaste woning

Als jij, je toeslagpartner of medebewoner gehandicapt is en jullie in een aangepaste woning wonen, kun je wellicht (meer) huurtoeslag krijgen. Als je huur lager is dan €710,68, kun je bovenop je huurtoeslag een verhoging krijgen. Woon je alleen of met z’n tweeën? Dan is de verhoging 40% van het deel van de huur boven de €592,55  (maximaal €47,25  extra per maand). Is het huishouden groter, dan is de verhoging 40% van het huurdeel dat uitkomt boven de €635,05. Bedraagt je huur meer dan €710,68, dan kan je in deze situatie toch recht hebben op huurtoeslag. De Belastingdienst zal de toeslag wel over maximaal € 710,68 berekenen. Vraag de toeslag aan bij de Belastingdienst en vermeld vervolgens in dit formulier dat het om een bijzondere situatie gaat.

Uitgezonderde inkomsten

Soms tellen bepaalde inkomsten niet mee voor het toetsingsinkomen. Hierdoor kun je ondanks de proefberekening misschien toch in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het gaat om:

 • een afkoopsom van een ouderdoms- of nabestaandenpensioen;
 • een nabetaling van inkomsten (loon of uitkering) over vorige jaren;
 • een wezenuitkering aan een ander dan de wettelijke vertegenwoordiger;
 • een afkoopsom op grond van de Liquidatiewet ongevallenwetten;
 • een verhoging van je Waz-, Wajong- of WAO-uitkering voor kosten van oppas en verzorging.

Omdat deze inkomsten niet meetellen voor je inkomen voor de huurtoeslag, kan het zijn dat je alsnog in aanmerking komt voor (extra) huurtoeslag. Lees hoe je ervoor zorgt dat de Belastingdienst rekening houdt met deze uitgezonderde inkomsten. 

Uitgezonderd vermogen

Soms telt bepaald vermogen niet mee voor de vermogenstoets. Hierdoor kun je ondanks de proefberekening misschien toch in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • vermogen van een pleegkind;
 • vermogen van een minderjarig kind waar jij, je toeslagpartner, je medebewoners en je kind niet aan kunnen komen. Bijvoorbeeld door een BEM-clausule (Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen);
 • smartengeld.

Er zijn meer vermogensbestanddelen die verkregen zijn uit speciale uitkeringen en niet meetellen voor de bepaling van het vermogen. Denk je alsnog voor de huurtoeslag in aanmerking te komen? Vraag deze aan en vermeld vervolgens in dit een formulier dat het om bijzonder vermogen gaat. Heb je al huurtoeslag ontvangen, dan kun je het nog proberen met een bezwaar en het formulier waarop je aangeeft dat het om een bijzondere situatie gaat. 

Nieuw & interessant

 • Home tips voor alle toeslagen
  26 okt.

  Eindejaarstips 2017

  Specifieke tips voor oktober, november en december om op een vrij eenvoudige manier belasting te besparen of toeslagen veilig te stellen.
 • Fiscale-wijzigingen-2018
  12 dec.

  Fiscale wijzigingen

  In 2018 veranderen er weer een aantal belastingwetten. Hier heb je last van of je profiteert ervan, en soms kun je er een beetje op inspelen. Check of de belangrijkste wetswijzigingen goed of slecht nieuws zijn voor jou.
 • Artikel check je factuur
  Nieuws  |  21 sep.

  Zorgtoeslag 2018

  Op Prinsjesdag stelde het kabinet voor de zorgtoeslag te verhogen voor 2018. Wat betekent dit voor jou?
 • werkzorgberekenaar2
  Eerste indruk  |  19 jun.

  WerkZorgBerekenaar

  De WerkZorgBerekenaar berekent eenvoudig de financiële gevolgen van een verandering in jouw werk-zorgverdeling. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je een dag minder gaat werken en voor de kinderen zorgt? Deze tool berekent het voor je.