! Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Huurtoeslag: bijzondere situaties

Kun je volgens een proefberekening toeslagen geen huurtoeslag krijgen? In sommige gevallen kun je toch huurtoeslag aanvragen. En er zijn ook situaties waarin je recht hebt op méér huurtoeslag dan wat er uit het programma komt rollen. Controleer daarom of je onder zo'n extra tegemoetkoming valt.
Nelleke Rookmaaker

Nelleke Rookmaaker , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op: 29 juli 2021

Toeslag bij co-ouderschap

Kijk na je scheiding of je huurtoeslag kunt krijgen. Gescheiden ouders kunnen hun kinderen meetellen als medebewoner voor de huurtoeslag. Dat kan zorgen voor een hogere toeslag (dit geldt overigens voor alle ouders). Bij co-ouderschap zijn de kinderen (ongeveer) de helft van de tijd bij hun vader en de andere helft van de tijd bij hun moeder. Ze staan dan op het adres van 1 van beide ouders ingeschreven. Toch kunnen beide ouders hun kind opgeven als medebewoner voor de huurtoeslag.

Willen zowel jij als je ex-partner jullie kinderen laten meetellen als medebewoner voor de huurtoeslag? Stuur dan een brief naar de Belastingdienst/Toeslagen (Postbus 4510, 6401 JA Heerlen). Zet in de brief dat jullie co-ouders zijn, op welke dagen het kind bij jou of je partner is en zorg dat je beide ondertekent.

Co-ouderschap kan trouwens ook gevolgen hebben voor de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Geef de wijziging dus op tijd door aan de Belastingdienst.

Jaar buitenshuis

Als er iemand op jouw adres staat ingeschreven, maar langer dan een jaar buitenshuis woont, telt die persoon niet meer mee voor de huurtoeslag. Hierdoor kom je misschien toch in aanmerking voor toeslag of ontvang je meer. Deze uitzondering geldt als je huisgenoot in een verpleeghuis, psychiatrisch ziekenhuis of gevangenis verblijft, maar dus nog wel op jouw adres staat ingeschreven. Vraag alsnog (extra) huurtoeslag aan en geef deze bijzondere situatie door aan de Belastingdienst.

Thuis verzorgd

Als iemand thuis verzorgd wordt in plaats van in een verpleeg- of verzorgingshuis, telt de Belastingdienst een persoon minder mee voor de huurtoeslag. Het gezamenlijk inkomen wordt daardoor lager. Daardoor kan degene die thuis wordt verzorgd, zijn toeslagpartner of zijn medebewoner misschien tóch toeslag krijgen. Of een hogere toeslag. De voorwaarden zijn:

 • Degene die thuis wordt verzorgd, is ouder dan 18 jaar.
 • Het vermogen van de persoon die de Belastingdienst niet meetelt, mag maximaal €177.725 zijn als deze persoon geen fiscale partner heeft. Heeft de persoon die de fiscus niet meetelt wel een fiscaal partner, dan mogen zij samen niet meer dan €227.725 aan vermogen hebben.
 • Het gezamenlijke inkomen is maximaal €48.800. Dit is inclusief het inkomen van de persoon die niet wordt meegeteld.
 • Er moet een indicatiebesluit zijn van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), waarin staat dat jij of je toeslagpartner of medebewoner een indicatie hebt op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Haal meer uit je aanvraag

Als je huurtoeslag aanvraagt, moet je iedereen in je huishouden opgeven. De Belastingdienst bepaalt dan in deze bijzondere situatie van wie ze het inkomen en vermogen niet meetellen voor de huurtoeslag. Hierbij kijken zij welke situatie het meest gunstig is voor jullie.

Maar let op, de aanvrager kun je niet uitsluiten. Zijn inkomen en vermogen telt altijd mee. Het maakt daarbij geen verschil of deze persoon degene is die verzorging nodig heeft. Het is door deze regeling gunstiger om de aanvraag huurtoeslag niet te laten indienen door degene die het hoogste inkomen en vermogen heeft. Geef jullie situatie via het formulier bijzondere situatie huurtoeslag door aan de Belastingdienst.

Groot gezin

Als jouw (grote) huurwoning geschikt en bestemd is voor een gezin met 8 personen of meer, kun je ook huurtoeslag krijgen bij een huurprijs boven de maximaal toegestane huurprijs voor huurtoeslag (€752,33). De Belastingdienst zal de toeslag wel over maximaal €752,33 berekenen. Heb je nu nog geen huurtoeslag, maar denk je er door deze uitzondering wel recht op te hebben? Vraag dan de tegemoetkoming in de huurkosten aan en vermeld dat het om een bijzondere situatie voor de huurtoeslag gaat.

Aangepaste woning

Als jij, je toeslagpartner of medebewoner gehandicapt is en jullie in een aangepaste woning wonen, kun je misschien (meer) huurtoeslag krijgen.

Is je huur tussen de €633 en €752? Dan kun je vaak bovenop je huurtoeslag een verhoging krijgen. Het gaat om maximaal €48 extra per maand. Of en hoeveel verhoging je krijgt, hangt af van het aantal bewoners en je exacte huurprijs.

 • Woon je alleen of met z’n tweeën? Dan is de verhoging 40% van het deel van de huur boven de €633. Maximaal €48 extra per maand dus.
 • Is het huishouden groter, dan is de verhoging 40% van het deel van de huur dat uitkomt boven de €678.

Is je huur meer dan €752, dan kun je in deze situatie toch recht hebben op huurtoeslag.

Lees op de website van de Belastingdienst hoe je dit regelt.

Uitgezonderde inkomsten

Soms tellen bepaalde inkomsten niet mee voor het maximale inkomen voor de huurtoeslag. Hierdoor kun je ondanks de proefberekening misschien toch in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het gaat om:

 • Afkoopsom van een klein ouderdoms- of nabestaandenpensioen.
 • Nabetaling van inkomsten (loon of uitkering) over vorige jaren.
 • Wezenuitkering als je niet de wettelijke vertegenwoordiger bent.
 • Afkoopsom op grond van de Liquidatiewet ongevallenwetten.
 • Verhoging van je Waz-, Wajong- of WAO-uitkering voor hulpbehoevenden, voor kosten van oppas en verzorging.

Omdat deze inkomsten niet meetellen voor je inkomen voor de huurtoeslag, kan het zijn dat je alsnog in aanmerking komt voor (extra) huurtoeslag. Lees hoe je ervoor zorgt dat de Belastingdienst rekening houdt met deze uitgezonderde inkomsten.

Uitgezonderd vermogen

Soms telt vermogen niet mee voor het maximale vermogen voor de huurtoeslag. Hierdoor kun je ondanks de proefberekening misschien toch in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Vermogen van een pleegkind.
 • Vermogen van een minderjarig kind waar jij, je toeslagpartner, je medebewoners en je kind niet aan kunnen komen. Bijvoorbeeld door een BEM-clausule (Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen).
 • Smartengeld.

Er zijn meer vermogensbestanddelen die je krijgt uit speciale uitkeringen en niet meetellen voor het bepalen van je vermogen. Denk je alsnog voor de huurtoeslag in aanmerking te komen? Vraag huurtoeslag aan en vermeld vervolgens in het formulier 'Verzoek bijzonder vermogen toeslagen' dat het om bijzonder vermogen gaat. Heb je al huurtoeslag ontvangen, dan kun je het nog proberen met een bezwaar waarin je aangeeft dat het om een bijzondere situatie gaat.

Termijn aanvragen

De termijn om de Belastingdienst te vragen rekening te houden met een bijzondere situatie bij toeslagen is 5 jaar. De periode van 5 jaar gaat in na afloop van het jaar waarover het verzoek gaat. Je kunt in 2021 nog een verzoek doen voor de jaren 2016 en verder.

Heb je nog geen verzoek ingediend en is er sprake van een bijzondere situatie? Of was je te laat met het indienen? Dan kun je mogelijk alsnog een aanvraag indienen. 

Een verzoek kun je indienen via het formulier 'Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag'. Gaat het om vermogen? Gebruik dan het formulier 'Verzoek bijzonder vermogen toeslagen'.

Lees meer:

Nieuw & interessant

 • belasting-toeslag-1200x800px
  Nieuws | 9 feb.

  Consumenten lopen geld mis door Belastingdienst

  Consumenten lopen mogelijk honderden tot soms duizenden euro’s per jaar mis aan huurtoeslag en kindgebonden budget. In 2020 kregen veel meer mensen hier recht op, maar de informatie hierover vanuit de Belastingdienst schiet tekort, zo stelt de Consumentenbond.
 • Kosten kinderopvang
  Nieuws | 20 apr.

  Compensatie eigen bijdrage kinderopvang rond

  De compensatieregeling voor de eigen bijdrage van niet-genoten kinderopvang tijdens de coronacrisis is rond. Ouders kunnen de vergoeding in juni of juli op hun rekening verwachten.
 • Kinderopvangtoeslag-1
  Nieuws | 8 apr.

  Recht op compensatie voor kinderopvang

  Je hebt recht op compensatie als je tijdelijk geen gebruik kunt maken van kinderopvang door de maatregelen vanwege corona. We vertellen je er meer over.
 • belastingaangifte-berichtenboxapp-eersteindruk
  Eerste indruk | 18 okt.

  MijnOverheid Berichtenbox app

  Met de nieuwe Berichtenbox app bekijk je berichten van de overheid direct op je smartphone zonder elke keer in te loggen met DigiD.