icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Bijzondere situaties huurtoeslag

Soms volgt er uit een proefberekening toeslagen dat je geen recht hebt op huurtoeslag (de vroegere huursubsidie). Ook kan de fiscus de aanvraag zelfs hebben afgewezen. Toch zijn er best wat uitzonderingssituaties waardoor je tóch recht kunt hebben op (hogere) huurtoeslag. Controleer of jij onder zo’n speciale regeling valt. Bijvoorbeeld als je gescheiden bent, een pleegkind hebt, als je partner al een tijd in een verpleeghuis woont of als je je pensioen hebt afgekocht.

Asha Stuivenwold

Asha Stuivenwold , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:1 februari 2018

huurtoeslag

Toeslag bij co-ouderschap

Na je scheiding is het aan te raden om na te gaan of je in aanmerking komt voor huurtoeslag. Gescheiden ouders kunnen hun kinderen meetellen als medebewoner voor de huurtoeslag. Dat kan zorgen voor een hogere toeslag (dit geldt overigens voor alle ouders). Bij co-ouderschap zijn de kinderen (ongeveer) de helft van de tijd bij hun vader en de andere helft van de tijd bij hun moeder. Ze staan dan op het adres van 1 van beide ouders ingeschreven. Toch kunnen beide ouders hun kind opgeven als medebewoner voor de huurtoeslag.

Willen zowel jij als je ex-partner jullie kinderen laten meetellen als medebewoner voor de huurtoeslag? Stuur dan een brief naar de Belastingdienst/Toeslagen (Postbus 4510; 6401 JA Heerlen). Zet in de brief dat jullie co-ouders zijn en zorg dat je beide ondertekent.

Co-ouderschap kan trouwens ook gevolgen hebben voor de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Zorg ervoor dat je op tijd de wijziging doorgeeft aan de Belastingdienst.

Jaar buitenshuis

Als er iemand uit jouw huishouden langer dan een jaar buitenshuis woont, telt die persoon niet meer mee voor de huurtoeslag. Hierdoor kom je wellicht toch in aanmerking voor de toeslag of ontvang je meer. Deze uitzondering geldt als je huisgenoot in een verpleeghuis, psychiatrisch ziekenhuis of gevangenis verblijft maar nog wel op jouw adres staat ingeschreven. Vraag alsnog (extra) huurtoeslag aan en geef deze bijzondere situatie door aan de Belastingdienst.

Thuis verzorgd

Als iemand  thuis verzorgd wordt in plaats van in een verpleeg- of verzorgingshuis, telt de fiscus een persoon minder mee voor de huurtoeslag. Het gezamenlijk inkomen wordt daardoor lager, waardoor huurtoeslag eerder aan de orde is. Degene die thuis wordt verzorgd, zijn toeslagpartner of medebewoner kan dan wellicht tóch in aanmerking komen voor huurtoeslag. De voorwaarden zijn:

 • Degene die thuis wordt verzorgd, is ouder dan 18 jaar.
 • Het voordeel uit sparen en beleggen in box 3 van de persoon die de Belastingdienst niet meetelt, is maximaal €4202 per jaar. Dit betekent dat het 'belaste' vermogen (dus boven het heffingsvrije vermogen) op 1 januari niet meer mag zijn dan ongeveer €208.500.
 • Het gezamenlijke inkomen is maximaal €46.100. Dit is inclusief het inkomen van de persoon die niet wordt meegeteld.
 • Er moet een indicatiebesluit zijn van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), waarin staat dat jij of je toeslagpartner of medebewoner een indicatie hebt op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Als je in deze situatie zit, is het goed om vooraf na te denken over wie huurtoeslag aanvraagt. Als je huurtoeslag aanvraagt, moet je iedereen in je huishouden opgeven. De fiscus bepaalt dan in deze bijzondere situatie van wie ze het inkomen en vermogen niet meetellen voor de huurtoeslag. Hierbij kijken zij welke situatie het meest gunstig is voor jullie. Maar let op, de aanvrager kan niet worden uitgesloten. Zijn inkomen en vermogen telt altijd mee. Het maakt daarbij geen verschil of deze persoon degene is die verzorging nodig heeft. Het is door deze regeling gunstiger om de aanvraag huurtoeslag niet te laten indienen door degene die het laagste inkomen en vermogen heeft. Geef dit via het formulier bijzondere situatie huurtoeslag door aan de Belastingdienst.

Groot gezin

Als jouw (grote) huurwoning geschikt en bestemd is voor een gezin met 8 personen of meer, kun je ook huurtoeslag krijgen bij een huurprijs boven de maximaal toegestane huurprijs voor huurtoeslag (€710,68). De Belastingdienst zal de toeslag wel over maximaal €710,68 berekenen. Heb je nu nog geen huurtoeslag, maar denk je er door deze uitzondering wel recht op te hebben? Vraag dan de tegemoetkoming in de huurkosten aan en vermeld vervolgens dat het om een bijzondere situatie voor de huurtoeslag gaat.

Aangepaste woning

Als jij, je toeslagpartner of medebewoner gehandicapt is en jullie in een aangepaste woning wonen, kun je wellicht (meer) huurtoeslag krijgen. Als je huur lager is dan €710,68, kun je bovenop je huurtoeslag een verhoging krijgen. Woon je alleen of met z’n tweeën? Dan is de verhoging 40% van het deel van de huur boven de €597,30 (maximaal €45,35 extra per maand). Is het huishouden groter, dan is de verhoging 40% van het huurdeel dat uitkomt boven de €640,14. Bedraagt je huur meer dan €710,68, dan kan je in deze situatie toch recht hebben op huurtoeslag. De Belastingdienst zal de toeslag wel over maximaal € 710,68 berekenen. Vraag de huurtoeslag aan bij de Belastingdienst en vermeld vervolgens dat het om een bijzondere situatie voor de huurtoeslag gaat.

Uitgezonderde inkomsten

Soms tellen bepaalde inkomsten niet mee voor het maximale inkomen voor de huurtoeslag. Hierdoor kun je ondanks de proefberekening misschien toch in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het gaat om:

 • een afkoopsom van een ouderdoms- of nabestaandenpensioen;
 • een nabetaling van inkomsten (loon of uitkering) over vorige jaren;
 • een wezenuitkering als je niet de wettelijke vertegenwoordiger bent;
 • een afkoopsom op grond van de Liquidatiewet ongevallenwetten;
 • de verhoging van je Waz-, Wajong- of WAO-uitkering voor hulpbehoevenden, voor kosten van oppas en verzorging.

Omdat deze inkomsten niet meetellen voor je inkomen voor de huurtoeslag, kan het zijn dat je alsnog in aanmerking komt voor (extra) huurtoeslag. Lees hoe je ervoor zorgt dat de Belastingdienst rekening houdt met deze uitgezonderde inkomsten.

Uitgezonderd vermogen

Soms telt bepaald vermogen niet mee voor het maximale vermogen voor de huurtoeslag. Hierdoor kun je ondanks de proefberekening misschien toch in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • vermogen van een pleegkind;
 • vermogen van een minderjarig kind waar jij, je toeslagpartner, je medebewoners en je kind niet aan kunnen komen. Bijvoorbeeld door een BEM-clausule (Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen);
 • smartengeld.

Er zijn meer vermogensbestanddelen die verkregen zijn uit speciale uitkeringen en niet meetellen voor de bepaling van het vermogen. Denk je alsnog voor de huurtoeslag in aanmerking te komen? Vraag huurtoeslag aan en vermeld vervolgens in dit formulier dat het om bijzonder vermogen gaat. Heb je al huurtoeslag ontvangen, dan kun je het nog proberen met een bezwaar waarin je aangeeft dat het om een bijzondere situatie gaat.

Lees meer:

Nieuw & interessant

 • kinderopvang-toeslagen
  Nieuws  |  24 sep.

  Kinderopvangtoeslag stijgt in 2019 fors

  De kinderopvangtoeslag stijgt volgend jaar voor alle ouders. De vooruitgang is het grootst voor ouders met kinderen op de crèche.
 • kindgebonden-budget-toeslag
  Nieuws  |  24 sep.

  Kindgebonden budget neemt waarschijnlijk toe

  Het kindgebonden budget gaat flink omhoog in 2019. Er gaat 500 miljoen per jaar extra naartoe.
 • Fiscale-wijzigingen-2018
  11 sep.

  Fiscale wijzigingen

  In 2018 zijn er weer een aantal belastingwetten veranderd. Hier heb je last van of je profiteert ervan, en soms kun je er een beetje op inspelen. Check of de belangrijkste wetswijzigingen goed of slecht nieuws zijn voor jou.
 • verzorghuis rolstoel
  26 jun.

  Eigen bijdrage bij opname in verpleeghuis

  Als je in een verpleeg- of verzorgingshuis wordt opgenomen, ga je een eigen bijdrage betalen. Welk bedrag ga jij voor je kiezen krijgen? En is er iets aan te doen om de eigen bijdrage te verminderen?