icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Huurtoeslag: bijzondere situaties

Kun je volgens een proefberekening toeslagen geen huurtoeslag krijgen? In sommige gevallen kun je toch huurtoeslag aanvragen. En er zijn ook situaties waarin je recht hebt op méér huurtoeslag dan wat er uit het programma komt rollen. Controleer daarom of je onder zo'n extra tegemoetkoming valt.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert toeslagenBijgewerkt op:2 april 2024

huurtoeslag

Gunstige voorwaarden

In een aantal bijzondere situaties gelden extra gunstige voorwaarden voor de huurtoeslag. De berekening in de rekenhulp toeslagen klopt dan niet altijd. Soms moet je er ook iets extra’s voor doen om de extra huurtoeslag echt uitbetaald te krijgen. Hieronder lees je meer daarover. 

Toeslag bij co-ouderschap

Kijk na je scheiding of je huurtoeslag kunt krijgen. Gescheiden ouders kunnen hun kinderen meetellen als medebewoner voor de huurtoeslag. Dat kan zorgen voor een hogere toeslag (dit geldt overigens voor alle ouders). Bij co-ouderschap zijn de kinderen (ongeveer) de helft van de tijd bij de ene ouder en de andere helft van de tijd bij hun andere ouder. Ze staan dan op het adres van 1 van beide ouders ingeschreven. Toch kunnen beide ouders hun kind opgeven als medebewoner voor de huurtoeslag.

Willen zowel jij als je ex-partner jullie kinderen laten meetellen als medebewoner voor de huurtoeslag? Stuur dan een brief naar de Belastingdienst/Toeslagen (Postbus 4510, 6401 JA Heerlen). Zet in de brief dat jullie co-ouders zijn, op welke dagen het kind bij jou of je partner is en zorg dat je beide ondertekent. Of gebruik de voorbeeldbrief van de Dienst Toeslagen.

Co-ouderschap kan trouwens ook gevolgen hebben voor de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Geef de wijziging dus op tijd door aan de Belastingdienst.

Jaar buitenshuis

Als er iemand op jouw adres staat ingeschreven, maar langer dan een jaar buitenshuis woont, telt die persoon niet meer mee voor de huurtoeslag. Hierdoor kom je misschien toch in aanmerking voor toeslag of ontvang je meer. Deze uitzondering geldt als je huisgenoot in een verpleeghuis, psychiatrisch ziekenhuis of gevangenis verblijft, maar dus nog wel op jouw adres staat ingeschreven. Vraag alsnog (extra) huurtoeslag aan en geef deze bijzondere situatie door aan de Dienst Toeslagen. Vroeger deed je dit bij de Belastingdienst.

Thuis verzorgd

Als iemand thuis verzorgd wordt in plaats van in een verpleeg- of verzorgingshuis, telt de Dienst Toeslagen een persoon minder mee voor de huurtoeslag. Het gezamenlijk inkomen wordt daardoor lager. Daardoor kan degene die thuis wordt verzorgd, zijn toeslagpartner of zijn medebewoner misschien tóch toeslag krijgen. Of een hogere toeslag. De voorwaarden zijn:

 • Degene die thuis wordt verzorgd, is ouder dan 18 jaar.
 • Het vermogen van de persoon die de Belastingdienst niet meetelt, mag niet te hoog te zijn. De Belastingdienst kijkt hiervoor naar het voordeel uit sparen en beleggen. Deze mag in 2024 niet hoger zijn dan €5201 (2023: €4778). Dit is dus niet het totale vermogen, maar het fictieve rendement dat de Belastingdienst berekent. Ook wel het voordeel uit sparen en beleggen genoemd. Daarbij kijkt de Belastingdienst naar de verdeling in de aangifte inkomstenbelasting. 
 • Het gezamenlijke inkomen is maximaal €57.075 (€52.425 in 2023). Dit is inclusief het inkomen van de persoon die niet wordt meegeteld.
 • Er moet een indicatiebesluit zijn van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In de brief staat dat jij of je toeslagpartner of medebewoner een indicatie hebt op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Haal meer uit je aanvraag

Als je huurtoeslag aanvraagt, moet je iedereen in je huishouden opgeven. De Dienst Toeslagen bepaalt dan in deze bijzondere situatie van wie ze het inkomen en vermogen niet meetellen voor de huurtoeslag. Hierbij kijken zij welke situatie het meest gunstig is voor jullie.

Let op: De aanvrager kun je niet uitsluiten. Zijn inkomen en vermogen tellen altijd mee. Het maakt daarbij geen verschil of deze persoon degene is die verzorging nodig heeft. Het is door deze regeling gunstiger om de aanvraag huurtoeslag niet te laten indienen door degene die het hoogste inkomen en vermogen heeft. Geef jullie situatie via het formulier bijzondere situatie huurtoeslag door aan de Belastingdienst/Toeslagen. 

Groot gezin

Is jouw (grote) huurwoning geschikt en bestemd voor een gezin met 8 personen of meer? Dan kun je ook huurtoeslag krijgen bij een huurprijs boven de maximaal toegestane huurprijs (€880). De Dienst Toeslagen zal de toeslag wel over maximaal €879,66 (2023: €808,06) berekenen. Heb je nu nog geen huurtoeslag, maar denk je er door deze uitzondering wel recht op te hebben? Vraag dan de tegemoetkoming in de huurkosten aan. Vermeld dat het om een bijzondere situatie voor de huurtoeslag gaat.

Aangepaste woning

Als jij, je toeslagpartner of medebewoner gehandicapt is en wonen jullie in een aangepaste woning? Dan kun je misschien (meer) huurtoeslag krijgen.

 • Is je huur lager dan €880? Dan kun je vaak bovenop je huurtoeslag een verhoging krijgen.
 • Is je huur meer dan €880? Dan kun je in deze situatie toch recht hebben op huurtoeslag. In andere situaties bestaat bij die huurprijs geen recht op huurtoeslag.

Lees op de website van de Dienst Toeslagen hoe je dit regelt.

Tijdelijk geen toeslag gehad

Als je huur hoger is dan de maximale huur, dan heb je geen recht op huurtoeslag. Behalve als je huur boven de maximale huur uitstijgt terwijl je al huurtoeslag krijgt.

Vanaf 2022 wordt je situatie op het moment waarop je huurprijs de maximumhuur overschrijdt minder belangrijk. 
De overschrijding kan gebeuren in een jaar waarin je net even geen recht op huurtoeslag hebt. Bijvoorbeeld omdat je inkomen of vermogen te hoog is. Zakt je inkomen en vermogen weer beneden de grenzen? Dan heb je weer  je recht op huurtoeslag, ondanks de te hoge huur. Voorwaarde is wel dat je in het verleden voor deze woning ooit huurtoeslag hebt gehad. De huurtoeslag wordt dan berekend over de maximale huur.

Uitgezonderde inkomsten

Soms tellen bepaalde inkomsten niet mee voor het maximale inkomen voor de huurtoeslag. Hierdoor kun je ondanks de proefberekening misschien toch in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het gaat om:

 • Afkoopsom van een klein ouderdoms- of nabestaandenpensioen.
 • Nabetaling van inkomsten (loon of uitkering) over vorige jaren.
 • Wezenuitkering als je niet de wettelijke vertegenwoordiger bent.
 • Afkoopsom op grond van de Liquidatiewet ongevallenwetten.
 • Verhoging van je Waz-, Wajong- of WAO-uitkering voor hulpbehoevenden, voor kosten van oppas en verzorging.

Omdat deze inkomsten niet meetellen voor je inkomen voor de huurtoeslag, kan het zijn dat je alsnog in aanmerking komt voor (extra) huurtoeslag. Lees hoe je ervoor zorgt dat de Belastingdienst rekening houdt met deze uitgezonderde inkomsten.

Uitgezonderd vermogen

Soms telt vermogen niet mee voor het maximale vermogen voor de huurtoeslag. Hierdoor kun je ondanks de proefberekening misschien toch in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Vermogen van een pleegkind.
 • Vermogen van een minderjarig kind waar jij, je toeslagpartner, je medebewoners en je kind niet aan kunnen komen. Bijvoorbeeld door een BEM-clausule (Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen).
 • Smartengeld.

Er zijn meer vermogensbestanddelen die je krijgt uit speciale uitkeringen en niet meetellen voor het bepalen van je vermogen. Denk je alsnog voor de huurtoeslag in aanmerking te komen? Vraag huurtoeslag aan en vermeld vervolgens in het formulier 'Verzoek bijzonder vermogen toeslagen' dat het om bijzonder vermogen gaat. Heb je al huurtoeslag ontvangen, dan kun je het nog proberen met een bezwaar waarin je aangeeft dat het om een bijzondere situatie gaat.

Termijn aanvragen

De termijn om de Belastingdienst te vragen rekening te houden met een bijzondere situatie bij toeslagen is 5 jaar. De periode van 5 jaar gaat in na afloop van het jaar waarover het verzoek gaat. Je kunt in 2023 nog een verzoek doen voor de jaren 2018 en verder.

Heb je nog geen verzoek ingediend en is er sprake van een bijzondere situatie? Of was je te laat met het indienen? Dan kun je mogelijk alsnog een aanvraag indienen. 

Een verzoek kun je indienen via het formulier 'Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag'. Gaat het om vermogen? Gebruik dan het formulier 'Verzoek bijzonder vermogen toeslagen'.

Schrijf je in voor onze gratis e-mails

Blijf op de hoogte van nieuws, acties en tips. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop én weet je wat jouw rechten zijn als consument.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren. Afmelden kan altijd.

Nieuw & interessant

 • geld-voor-later-header-1200x800px

  Geld voor later

  Wil je je voorbereiden op het betalen van de studie van je kind? Ga je die ene wereldreis maken, je pensioen aanvullen of wil je meer weten over erven en schenken? Wij geven tips. 

 • tips voor toeslagen-hoofdbeeld

  Tips voor toeslagen

  Laat geen geld liggen. Nog steeds lopen duizenden huishoudens toeslagen mis. We gebruiken de meest gemaakte fouten om je de beste tips te geven.
 • Zorgtoeslag 2023

  Zorgtoeslag

  Iedereen van 18 jaar en ouder met een inkomen tot €38.000, kan geld ontvangen voor de kosten van hun zorgverzekering. Je vraagt de tegemoetkoming aan bij de Dienst Toeslagen.
 • Artikel kinderopvangtoeslag

  Kinderopvangtoeslag

  Werken jij en je partner en gaat jullie kind naar de kinderopvang? Dan kun je kinderopvangtoeslag aanvragen. Wij leggen uit hoe kinderopvangtoeslag werkt.