icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Zorgverzekering in het buitenland

Met je zorgverzekering ben je voor spoedeisende hulp ook in het buitenland verzekerd. Er zitten wel wat haken en ogen aan waar je rekening mee moet houden. En hoe zit het als je tijdelijk in het buitenland gaat studeren of werken?
Sandra Mul

Sandra Mul   Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:9 april 2024

Zorg in het buitenland

Werelddekking zorgverzekering

Met de basisverzekering heeft elke Nederlander wereldwijd recht op zorg die je onverwachts met spoed nodig hebt. Krijg je op vakantie een ongeluk, dan worden de ziekenhuiskosten dus (voor een deel) vergoed.

Misschien moet je wél flink bijbetalen

Let op: Heb je zorg nodig dan krijg je alleen vergoed wat de behandeling in Nederland kost. Word je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten geopereerd, dan zul je flink moeten bijbetalen. De kosten voor de gezondheidszorg zijn in de VS namelijk veel hoger dan hier. Ook in Canada, Zwitserland, Japan en een aantal Zuid-Amerikaanse landen zijn de kosten voor zorg veel hoger. Met een aanvullende verzekering of reisverzekering kun je dat voorkomen.

Meerkosten verzekeren

Wil je jezelf verzekeren voor kosten van geneeskundige zorg in het buitenland die niet door de basisverzekering wordt vergoed? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

Kijk voor je een aanvullende verzekering afsluit dus eerst of je een reisverzekering hebt waarin medische kosten zijn gedekt. Je kunt vaak kiezen voor Europadekking of Werelddekking.

Reisverzekering

De plus- en minpunten van een reisverzekering met dekking voor geneeskundige kosten:

Pluspunten

 • Een reisverzekering heeft een uitgebreide en hoge dekking.
 • Een reisverzekering kun je het hele jaar door afsluiten.
 • Vaak kun je het eigen risico van de basisverzekering declareren op de reisverzekering, als geneeskundige dekking is meeverzekerd bij je reisverzekering.

Minpunt 

Een reisverzekering kan dubbelop zijn met je zorgverzekering. 

Aanvullende zorgverzekering

De plus- en minpunten van de aanvullende zorgverzekering voor geneeskundige zorg in het buitenland:

Pluspunt

Je hoeft geen extra losse verzekering af te sluiten. 

Minpunten

 • De aanvullende verzekering met buitenlanddekking vergoedt niet alle kosten.
 • De aanvullende zorgverzekering met buitenlanddekking vergoedt niet het eigen risico vanuit de basisverzekering van geneeskundige zorg in het buitenland. 
 • Bij sommige aanvullende zorgpolissen is de dekking buiten Europa beperkt tot maximaal 2 keer het Nederlandse tarief. 
 • Een aanvullende zorgverzekering kun je niet het hele jaar door afsluiten.

Wie betaalt wat?

Om te voorkomen dat de klant van het kastje naar de muur wordt gestuurd, sloten verzekeraars in 2007 het convenant Samenloop Reis- en Zorgverzekeringen. Deze overeenkomst is in 2017 vernieuwd.

De overeenkomst houdt in dat de alarmcentrale die het eerst wordt benaderd zorgt voor de hulpverlening en de kostenafhandeling. Achteraf bepalen de verzekeraars dan met elkaar wie wat moet betalen. Zo heeft de klant maar 1 aanspreekpunt.

Niet iedereen heeft het convenant getekend

Sommige kleine reisverzekeraars en zorgverzekeraar Menzis hebben het convenant niet ondertekend. 

Europese gezondheidskaart aanvragen

De kosten voor zorg in het buitenland kunnen snel oplopen. Het is vervelend als je dit allemaal moet voorschieten. Een Europese gezondheidskaart (of EHIC) biedt uitkomst. Met deze kaart hoef je in het buitenland niet zelf de rekening te betalen en de kosten later te declareren. De kaart is een soort garantie van de verzekeraar naar de buitenlandse zorgverlener dat de rekening betaald wordt, op basis van laagste prijsklasse. 

Vaak is je zorgpas ook een EHIC

Bij veel zorgverzekeraars geldt de zorgpas zelf als EHIC. Op de achterkant van je zorgpas kun je zien of deze ook een EHIC is. Je hoeft dan geen aparte kaart aan te vragen. In andere gevallen kun je de EHIC gratis aanvragen bij je zorgverzekeraar.

Waar is de EHIC geldig?

De EHIC is geldig bij zorgaanbieders die aangesloten zijn bij het openbare zorgstelsel van deze landen:

 • Alle EU-landen
 • Liechtenstein
 • Noorwegen
 • IJsland
 • Zwitserland
 • Macedonië
 • Australië

Voorlopig is de EHIC ook nog geldig in het Verenigd Koninkrijk.

Geen particuliere zorg

Particuliere zorg, zoals privéklinieken, accepteren de EHIC meestal niet. Je moet de rekening van de privékliniek dan zelf betalen, terwijl je verzekeraar kosten achteraf maar voor een deel vergoedt. Neem in zo’n geval altijd eerst contact op met de zorgverzekeraar voor advies. Controleer ook wat er dan gedekt is. 

Nadeel van de EHIC

Let op: dat je een EHIC op zak hebt, betekent niet dat je die in geval van nood ook moet gebruiken. Bij het verrekenen van de kosten geldt de eigen bijdrage van het vakantieland. Dat kan een nadeel zijn. Zoals bijvoorbeeld in Duitsland. Zonder EHIC geldt gewoon het eigen risico van je eigen zorgverzekering.

Verdragsformulier 111

In Marokko, Tunesië, Turkije, Kaapverdië en het voormalige Joegoslavië (behalve EU-land Slovenië) kun je in plaats van de EHIC een verdragsformulier 111 gebruiken. Ook die vraag je aan bij je zorgverzekeraar.

(Tijdelijk) wonen en werken in het buitenland

Wanneer je werkt in het buitenland, zijn de regels anders dan wanneer je (tijdelijk) in het buitenland verblijft zonder er te werken. Werk je langer dan 3 maanden in het buitenland, dan kun je je Nederlandse zorgverzekering alleen aanhouden als je in Nederland verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Verzekerd blijven via de Wlz

De Wlz is een volksverzekering en dekt ziektekosten die niet onder de gewone zorgverzekering vallen. Check bij de Sociale Verzekeringsbank of jij hiervoor verzekerd blijft.

Je blijft verzekerd voor de Wlz

Als je verzekerd blijft voor de Wlz, kun je een zorgverzekering in Nederland afsluiten. Met de basisverzekering ben je wereldwijd verzekerd voor medische zorg tot maximaal de in Nederland geldende tarieven. Met een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering kun je je verzekeren voor de meerkosten. 

Je blijft niet verzekerd voor de Wlz

Als je niet verzekerd blijft voor de Wlz, moet je je Nederlandse verzekering opzeggen voor de maanden die je in het buitenland werkt. Werk je bijvoorbeeld in Duitsland, dan moet je je daar verzekeren bij een zogenoemde Krankenkasse. Vraag je werkgever om meer informatie.

Werken in Nederland en wonen in het buitenland

Wanneer je in het buitenland woont, maar in Nederland werkt, dan ben je verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Je gezinsleden kunnen zelf geen Nederlandse zorgverzekering afsluiten, maar soms kun je ze wel meeverzekeren. Dat hangt af van het land waarin je woont. 

Meer informatie hierover 

Meer informatie over de zorgverzekering bij werken in Nederland en wonen in het buitenland vind je op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Pensioen uit Nederland en wonen in het buitenland

Als je een wettelijk pensioen uit Nederland ontvangt en naar het buitenland verhuist, dan kun je je niet meer in Nederland verzekeren. Je moet je dan aanmelden bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Je sluit dan een verzekering af in het nieuwe woonland en betaalt premie aan het CAK. 

Verdragspolis

Heb je een buitenlandse zorgverzekering, maar woon je in Nederland? Dan kun je een Verdragspolis afsluiten om ook zorg in Nederland vergoed te krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je jezelf registreren als ‘verdragsgerechtigde’.

Registeren als verdragsgerechtigde

Dit kan via de website van CZ, sinds 2006 de enige zorgverzekeraar die de Verdragspolis aanbiedt. Je moet daarbij een verdragsformulier kunnen overleggen:

 • Verdragsformulier 106 of S1 voor werknemers.
 • Verdragsformulier 121 of S1 voor gepensioneerden of uitkeringsgerechtigden.

Hiermee verklaart de buitenlandse ziektekostenverzekeraar dat de aanvrager recht heeft op zorg in Nederland.

De Verdragspolis is bedoeld voor Nederlandse inwoners die inkomen (loon, pensioen, uitkering) ontvangen uit een land dat behoort tot:

 • De Europese Economische Ruimte. Dat is de EU plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
 • Zwitserland.
 • Een verdragsland. Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië en Turkije.

Naturapolis

De Verdragspolis is een naturapolis. Dit betekent dat alleen de basiszorg volledig wordt vergoed van zorgverleners waarmee CZ een contract heeft. Er wordt geen premie voor in rekening gebracht, omdat al premie wordt betaald in het werkland.

Eigen risico 

De regels rond het eigen risico voor de Nederlandse zorgverzekering gelden ook voor de Verdragspolis. Er wordt geen eigen risico in rekening gebracht voor de zorg die wordt vergoed door de verzekeraar in het werkland.

Verdragsgerechtigden die een uitgebreidere dekking willen, kunnen kiezen uit verschillende aanvullende ziektekostenverzekeringen. Hiervoor moet wél premie worden betaald aan CZ.

Andere handige informatie over de zorgverzekering en wonen of werken in het buitenland staat op de website van het CAK.

Internationale zorgverzekering

Je kunt een internationale zorgverzekering afsluiten als je Nederlandse zorgverzekering in het buitenland niet genoeg dekking biedt. Of als je in het buitenland woont en je lokale verzekering onvoldoende dekking biedt. Een internationale zorgverzekering of internationale ziektenkostenverzekering, kun je afsluiten bij verschillende partijen in Nederland of het buitenland. 

Geplande zorg in het buitenland

Nederlanders gaan voor sommige medische behandelingen steeds vaker naar het buitenland. Redenen om te kiezen voor een behandeling in het buitenland: 

 • Geen of een korte wachtlijst.
 • Andere behandelmethoden.
 • Voorkeur voor een specialist die in het buitenland werkt.
 • Het ziekenhuis in België of Duitsland is voor Nederlanders die in de grensstreek wonen vaak dichterbij. 
 • Een medische ingreep in het land van herkomst kan allochtone Nederlanders soms meer vertrouwen geven en de communicatie vergemakkelijken. Dan is het wel belangrijk dat de zorgverzekeraar een behandeling vergoedt. Dat is niet altijd zo, vraag dit daarom na bij je zorgverzekeraar.

Lees meer op onze pagina over geplande zorg in het buitenland.