! Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Zorg - Beoordeel Verzekeraar

Beoordeel je zorgverzekeraar

Wij zijn benieuwd naar je ervaringen met jouw zorgverzekeraar. Schrijf een review en help daarmee anderen.
| Laat je review achter

Geplande zorg in het buitenland

Voor sommige medische behandelingen kun je overwegen naar het buitenland te gaan. Bijvoorbeeld als je de wachtlijst voor de behandeling in Nederland te lang vindt, of je de voorkeur geeft aan andere behandelmethoden. Waar moet je rekening mee houden bij geplande zorg in het buitenland? 
Sandra Mul

Sandra Mul , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op: 18 mei 2021

Wanneer heb je recht op geplande zorg in het buitenland?

De vuistregel is: als de basisverzekering een bepaalde behandeling dekt, is er ook recht op vergoeding als je die behandeling in het buitenland laat uitvoeren. Volgens de Zorgverzekeringswet kun je namelijk voor elke behandeling in alle EU-landen terecht, mits je een verwijzing van de huisarts en eventueel specialist op zak hebt.

De basiszorgverzekering biedt weliswaar een wereldwijde dekking, maar de vergoeding van de kosten is slechts tot het in Nederland gangbare tarief. In veel landen liggen de kosten hoger. Via een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering kan extra dekking voor kosten of behandelingen in het buitenland worden afgesloten. Lees meer over aanvullende zorgverzekering of reisverzekering.

Je polisvoorwaarden geven uitsluitsel over wat de basisverzekering vergoedt en onder welke voorwaarden. Ook staat daarin hoe vaak je recht hebt op een behandeling en of je een eigen bijdrage moet betalen. Je kunt dit ook navragen bij je verzekeraar.

Maximale termijnen voor toestemmingsprocedure

Voor geplande zorg in het buitenland is vaak toestemming van de zorgverzekeraar nodig. Soms duurt het weken voordat een verzekerde hoort of de zorgverzekeraar akkoord is. Sommigen nemen daarom de gok en laten zich behandelen voordat er groen licht is. Dat kan echter op een financieel fiasco uitlopen. 

De Consumentenbond wil maximale termijnen voor de afhandeling van een aanvraag voor zorg in het buitenland. Zo kan de consument op basis van kosten een weloverwogen keuze maken, zonder na de ingreep voor financiële verrassingen te komen staan.

Ook vindt de Consumentenbond dat consumenten die zorg in het buitenland willen krijgen, ook de vrijheid moeten hebben om die keuze te maken. Consumenten moeten dan wel bewust zijn van de consequenties. Het is daarom verstandig vooraf afspraken met de zorgverzekeraar te maken over de vergoedingen en deze schriftelijk vast te leggen.

Eisen vergoeding buitenlandse zorg

Criteria beoordeling aanvraag

Bij het beoordelen van een aanvraag voor de vergoeding van een medische ingreep in het buitenland, wil de zorgverzekeraar antwoord op de volgende vragen:

 • Zit de behandeling in het verzekerde pakket en voldoet hij aan de polisvoorwaarden? Net als in Nederland worden alleen behandelingen vergoed waarvoor je verzekerd bent.
 • Is de behandeling wettelijk erkend in Nederland?
 • Is de indicatiestelling door de buitenlandse arts juist en zorgvuldig tot stand gekomen?
 • Zijn de kosten van de behandeling duidelijk en niet buitenproportioneel hoog?
 • Bij een naturapolis: kun je binnen een medisch redelijke termijn ook terecht bij een zorgaanbieder met wie de verzekeraar een contract heeft?

Eerste consult

Om toestemming bij de zorgverzekeraar te kunnen vragen, moet je al een eerste consult bij de buitenlandse arts gehad hebben. Tijdens dat consult vraag je de arts een indicatiestelling en een overzicht van de te verwachten kosten.

Dit eerste consult wordt vergoed op basis van de polisvoorwaarden. Vraag de verzekeraar vooraf welke vergoeding je voor zo'n eerste consult kunt verwachten.

E112-formulier

Wanneer de zorgverzekeraar toestemming geeft voor de behandeling, ontvang je voor behandeling binnen de Europese Unie/Economische Europese Ruimte een E112-formulier (ook wel S2-formulier genoemd). De zorgverlener kan met dit formulier de kosten van de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. Met een S2-formulier heb je recht op zorg volgens de vergoedingsregels van het land waar je de zorg afneemt.

Verder vermeldt het document de naam van de patiënt, de duur van behandeling en - indien bekend - de naam van het ziekenhuis. Een E112-formulier garandeert een behandeling door bonafide ziekenhuizen en specialisten. Voor verdragslanden bestaat een ander, vergelijkbaar formulier.

Verschil EER en verdragslanden

Verzekeraars maken onderscheid tussen landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en verdragslanden. Verdragslanden zijn landen waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over medische zorg.

 • Europese Economische Ruimte (EER): alle landen van de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
 • Verdragslanden: Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Marokko, Servië, Montenegro, Tunesië en Turkije.

Hoeveel krijg je vergoed bij zorg in het buitenland?

De zorgverzekeraar verrekent de kosten altijd met je eigen risico. Dit bedrag ben je dus sowieso kwijt.

Volledige vergoeding

 • Als in Nederland een internationaal erkende behandeling (nog) niet beschikbaar is, is er binnen de Europese Unie (EU) recht op volledige vergoeding.
  De zorgverzekeraar wil wel vooraf op de hoogte worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan protonentherapie ter bestrijding van kanker.
 • Als je voor de behandeling in Nederland te lang moet wachten, moet de zorgverzekeraar je toestemming geven voor behandeling in het buitenland. De maximaal aanvaardbare wachttijden per ingreep noemt men de treeknorm.
 • Als je naar een ziekenhuis in het buitenland gaat dat een contract heeft afgesloten met je zorgverzekeraar, krijg je de kosten vergoed volgens de contractafspraken.

Geen vergoeding

 • Experimentele zorg wordt nooit vergoed.
 • Zonder verwijsbrief krijg je ook geen vergoeding.
 • Zorg die buiten je verzekeringspakket valt, krijg je niet vergoed. Neem contact op met je zorgverzekeraar om na te gaan of de behandeling die je voor ogen hebt wel verzekerd is.

Gedeeltelijke vergoeding

 • Met een restitutiepolis wordt 100% vergoed van het bedrag dat de behandeling in Nederland zou hebben gekost.
  Een vrije-keuzepolis is meestal duurder dan een naturapolis en verzekerden moeten de ziekenhuisrekening vaak voorschieten.
 • Met een naturapolis krijgt de verzekerde een lager percentage van niet-gecontracteerde zorg vergoed. Het percentage loopt uiteen van 65% tot 80%.
 • Bij een ingreep in een niet-gecontracteerd ziekenhuis krijg je vaak een gedeeltelijke vergoeding. Er is dan ook altijd het risico van onverwachte bijkomende kosten, bijvoorbeeld als er complicaties optreden.
  Verzekeraars calculeren deze in bij operaties in gecontracteerde ziekenhuizen, maar niet bij niet-gecontracteerde zorg.

Checklist medische behandeling buitenland

Ga je naar het buitenland voor een medische behandeling? Ga na welke route je moet volgen:

 1. Verwijzing is nodig. Zorg altijd voor een verwijzing via de huisarts of specialist (en een behandelplan en kostenraming van de zorgverlener).
 2. Lange wachttijd in Nederland? Ga na of deze te lang is volgens de zogenoemde treeknorm. Bij een te lange wachtlijst voor verzekerde zorg adviseren we je om bij je zorgverzekeraar toestemming te vragen via het gratis E112-/S2-formulier.
 3. Geen lange wachttijd? Bij niet-gecontracteerde zorg is het verstandig je zorgverzekeraar schriftelijk toestemming te vragen voor de behandeling. Neem ook bij gecontracteerde zorg altijd vooraf even contact op met je zorgverzekeraar en ga na welke kosten je moet bijbetalen. Ook kun je bemiddeling aanvragen bij je verzekeraar of voor zorg in de buurlanden via de Zorgloketten Duitsland en België.

Tips geplande zorg in het buitenland

 • Laat altijd de hoogte van de vergoeding schriftelijk vastleggen door de verzekeraar.
 • Wie voor een behandeling naar het buitenland wil, kan voor algemene informatie terecht
  bij het Nationaal Contactpunt voor grensoverschrijdende zorg.
 • Let ook altijd op verrekening van de kosten met het eigen risico en ga na of je een eigen bijdrage moet voldoen in het buitenlandse ziekenhuis (zoals kosten per ligdag) of moet rekenen op andere extra kosten, zoals reiskosten.
 • Regel nazorg via zorgverlener en zorgverzekeraar (in het buitenland of in Nederland).
 • Vraag ook na wat de regels en vergoedingen zijn bij (extra behandelingen door) complicaties.
 • Neem altijd een zorgpas mee met verzekeringsgegevens en vraag facturen in het Engels via de buitenlandse zorgverlener. Dit voorkomt vertaalproblemen.

Risico's: MRSA-besmetting

Bij een opname in een buitenlands ziekenhuis loop je volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meer risico op besmetting met de ziekenhuisbacterie MRSA (resistent tegen antibiotica). Dit geldt vooral voor operaties waarbij een katheter of een infuus wordt geplaatst.

Na verblijf in een buitenlands ziekenhuis worden patiënten bij opname in Nederland daarom eerst geïsoleerd verpleegd.

Spoedeisende hulp in het buitenland

Niet alle geneeskundige zorg in het buitenland kun je plannen. Denk aan de zorg die je nodig hebt na een voedselvergiftiging of een gebroken been op vakantie. Voor deze spoedeisende hulp in het buitenland bestaat vergoeding uit de basisverzekering. Wel is de vergoeding gemaximeerd tot het Nederlandse tarief. 

Voor de meerkosten kun je je verzekeren via een aanvullende zorgverzekering met buitenlanddekking of een reisverzekering met geneeskundige dekking. Lees meer over spoedeisende hulp in het buitenland op onze pagina Zorgverzekering buitenland.

Lees ook:

Artikelen binnen Keuzeadvies

Kies de beste zorgverzekering