icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Correcties Belastinggids 2016

Correcties en actuele aanpassingen op de Belastinggids 2016.

Nelleke Rookmaaker

Nelleke Rookmaaker , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:9 februari 2016

Artikel correcties belastingaangifte

Helaas wordt de Belastinggids van de Consumentenbond wel eens ingehaald door de actualiteit. Na het drukken van de gids kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd, die niet in de Belastinggids staan vermeld. We verzamelen de actualiteiten en verschrijvingen op deze pagina.

Belastinggids2016Ondernemer kan online aangifte doen 

In de Belastinggids 2016 staat op pagina 133 onder punt 9.3 dat het niet mogelijk is om gezamenlijke aangifte te doen als een van beiden ondernemer is. Onlangs werd bekend dat ook ondernemers hun aangifte inkomstenbelasting vanaf dit jaar via Mijn Belastingdienst kunnen invullen. Voordeel is dat ze nu samen met hun partner aangifte kunnen doen en de optimale verdeling in het verdeelscherm kunnen uitzoeken. 

Ouderentoeslag box 3

Op pagina 134 onder punt 9.4c staat een onjuistheid. De ouderentoeslag van box 3 is van toepassing als iemand de AOW-leeftijd heeft bereikt en zijn inkomen uit werk en woning vóór persoonsgebonden aftrekposten lager is dan €20.075.   

Levensloopregeling

De tekst zoals op pagina 8 luidt: 'Heb je in 2015 je hele nog aanwezige levenslooptegoed opgenomen, dan is daarvan vrijgesteld 80% van de waarde die dit tegoed had op 31 december 2013. Is het totaal van het tegoed lager dan de waarde op 31 december, dan is 80% daarvan vrijgesteld.' Dit is onjuist.

De tekst moet luiden: 'Heb je in 2015 je hele nog aanwezige levenslooptegoed opgenomen, dan is daarvan vrijgesteld 20% van de waarde die dit tegoed had op 31 december 2013. Is het totaal van het tegoed lager dan de waarde op 31 december, dan is 20% daarvan vrijgesteld.' 

Algemene heffingskorting

De informatie gegeven in de laatste zin onder het kopje 'Teruggaaf algemene heffingskorting aan fiscale partner' op pagina 164 van de Belastinggids 2016 is niet juist. Hier staat dat de beperking geldt als de minstverdiener geboren is voor 1 januari 1963. Dit moet zijn na 1 januari 1963.  

Leegwaarderatio

Op pagina 62 staat onduidelijke informatie over toepassing van de leegwaarderatio. Om de leegwaarderatio te kunnen toepassen moet de woning op 1 januari verhuurd zijn. De leegwaarderatio wordt berekend aan de hand van de huur op 1 januari. Deze moet met 12 worden vermenigvuldigd, ook als de woning in de loop van het jaar leeg komt te staan. Maar als de woning op 1 januari leeg staat, mag geen leegwaarderatio worden toegepast.