icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Volkswagen dieselgate

Volkswagen sjoemelde met de uitstootwaarden van dieselauto’s. De ACM heeft Volkswagen hiervoor inmiddels een boete opgelegd. Wij vinden dat Volkswagen ook de schade van de kopers moet compenseren. We vroegen gedupeerden zich aan te melden en hebben inmiddels individuele procedures aangespannen.

 • Schade door gesjoemel

  Volkswagen sjoemelde met de uitstootwaarden van dieselauto’s. Die werden als milieuvriendelijk verkocht, maar waren dat niet.

 • Wij eisen compensatie

  De Consumentenbond vindt dat Volkswagen de schade aan gedupeerde moet compenseren en een boete verdient van de toezichthouder. We vroegen gedupeerden zich aan te melden.

 • Wat wij doen

  Uit de vele aanmeldingen die we ontvingen selecteerden we tot nu toe 4 gevallen waarvoor we individuele rechtszaken voeren die als voorbeeld voor anderen kunnen dienen.

Veelgestelde vragen

Tot nu toe

 • Nieuws | 26 april 2022

  Klaar voor de inhoudelijke strijd

  Samen met de Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting (VGDES), voeren we sinds 2020 en 2021 rechtszaken bij 4 verschillende rechtbanken en kantonrechters in Nederland. Dit doen we namens 4 sjoemeldieseleigenaren. Na lang wachten ligt de weg nu open voor een inhoudelijke behandeling van de zaak. Onze hoop is dat de rechter Volkswagen tussen nu en 1,5 jaar veroordeelt tot het vergoeden van de schade. De vonnissen moeten zorgen voor een oplossing voor alle (huidige en voormalige) eigenaren en leasenemers van een sjoemeldiesel.

  Vertraging door andere procedure

  Op verzoek van Volkswagen deed de rechter eerst uitspraak in een andere zaak. De Consumentenbond is daarin geen partij. Inzet was de vraag of de nieuwe Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (de Wamca) van toepassing is op het Volkswagen Dieselschandaal. De rechter oordeelde dat dat niet het geval is. Deze uitkomst betekent dat er geen reden meer is om onze 4 rechtszaken langer aan te houden.

  Niet stilgezeten

  In de tussentijd zaten wij en onze partner VGDES niet stil. Er vonden zittingen plaats in het bijzijn van de eigenaren van de sjoemeldiesels. Volkswagen probeerde de 4 zaken te laten samenvoegen met een collectieve procedure in Amsterdam. De rechtbanken wezen dit verzoek af.

 • Nieuws | 30 september 2021

  Duidelijk signaal richting Volkswagen vanuit de CPC

  De Europese organisatie die toeziet op het naleven van EU-wetgeving voor consumenten, Consumer Protection Cooperation Network (CPC), heeft een duidelijk signaaal afgegeven richting Volkswagen. De CPC vindt dat Volkswagen met een passende oplossing moet komen voor gedupeerde kopers van Volkswagen diesels. Dit laat zien dat het tij aan het keren is voor Volkswagen en dat de druk om kopers te compenseren toeneemt. Tot nu hebben alleen Duitse gedupeerden een compensatie ontvangen. Volkswagen rijders in andere landen wachten hier nog steeds op, omdat Volkswagen rechtszaken traineert.

 • Nieuws | 14 juli 2021

  Rechtbank: Kopers hebben recht op prijsverlaging

  In de zaak die de Stichting Car Claim tegen Volkswagen heeft aangespannen vonniste de rechtbank in Amsterdam dat kopers van een sjoemeldiesel recht hebben op een prijsverlaging van €3000 voor nieuwe auto’s of €1500 voor tweedehands. Deze uitspraak bevestigt dat Volkswagen aansprakelijk is voor de schade die berijders hebben geleden en is het startpunt voor verdere onderhandelingen over een mogelijke schikking met de gedupeerden. De Consumentenbond -niet betrokken in deze rechtszaak- is blij met deze doorbraak, die de uitkomsten van de procedures die de bond tegen Volkswagen voert gunstig kan beïnvloeden. Helaas heeft Volkswagen ook hier al aangekondigd tegen de uitspraak in te beroep gaan.

  Lees het nieuwsbericht

 • In de media | 8 juli 2021

  Volkswagen treft schikking met Europese Commissie in zaak Adblue-kartel

  Volkswagen is één van de Duitse autofabrikanten is die een schikking trof met de Europese Commissie naar aanleiding van het onderzoek naar het zogenaamde Adblue kartel. Met Daimler, het moederbedrijf van Mercedes en BWM waren afspraken gemaakt het gebruik van ureum (‘Adblue’) voor de nabehandeling van uitlaatgassen in de door hen geproduceerde auto’s te beperken. Hierdoor waren uitlaatgassen viezer dan nodig was. Daimler meldde de praktijk bij de Commissie en kreeg daarom geen boete. BMW moet 375 miljoen euro betalen, Volkswagen 500 miljoen.

 • In de media | 8 juli 2021

  Italiaanse rechtbank kent compensatie toe na collectieve actie

  Een rechter in Venetië besloot dat Volkswagen Italiaanse bezitters van een zogenaamde sjoemeldiesel moet compenseren. Ieder van de 63 000 deelnemers in de collectieve actie heeft recht op €3300, plus rente, waarmee het totale bedrag op ruim 200 miljoen euro komt. De actie was een initiatief van onze Italiaanse zusterorganisatie Altro Consumo en was de derde rechtszaak in Europa waarin een groep consumenten in het gelijk werd gesteld. Eerder gebeurde dat al in Duitsland en Spanje. In diverse andere Europese lidstaten, onder meer België, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland, lopen nog (stroperige) procedures waarvan het einde nog niet in zicht is. In Nederland lopen nog zaken van de Stichting Car Claim (‘der Claim’) en de Stichting Diesel Emissions Justice

 • Nieuws | 14 juni 2021

  Consumentenbond start 4 individuele procedures

  In samenwerking met de Consumentenbond is de Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting (VGDES) rechterlijke procedures tegen Volkswagen gestart. Namens 4 eigenaren, geselecteerd uit de aanmeldingen die we ontvingen, worden inmiddels 4 individuele procedures gevoerd waarvan de uitkomsten van belang zullen zijn voor álle sjoemeldieselbezitters. In de procedures zelf zit weinig schot omdat Volkswagen steeds uitstel weet te krijgen.

 • Nieuws | 1 juni 2021

  Weer uitstel in beroepszaak ACM

  Na een handhavingsverzoek van de Consumentenbond heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de Volkswagen groep een boete van € 450.000 opgelegd wegens het plegen van oneerlijke handelspraktijken. Volkswagen ging tegen dat besluit in beroep bij de bestuursrechter te Rotterdam. De rechter stelde de uitspraak uit in afwachting van antwoorden op juridische vragen door het Europese Hof van Justitie. Die antwoorden zijn er inmiddels (zie berichten hieronder) en zouden een snelle uitspraak niet in de weg staan, maar Volkwagen wenst nog een mondelinge behandeling die pas in het vierde kwartaal van dit jaar kan plaatsvinden. Weer uitstel dus.

 • In de media | 25 januari 2021

  Spaanse rechter acht Volkswagen schuldig

  In een collectieve actie waarin onze zusterorganisatie OCU betrokken was, oordeelde een Spaanse rechter dat Volkswagen schuldig was aan oneerlijke handelspraktijken. Aan iedere aan de actie deelnemende (ex)dieselbezitter is een schadevergoeding van €3000 toegekend, de helft daarvan is voor waardevermindering van de auto, de andere helft voor morele schade. Bij dat laatste moet je denken aan schade die voortvloeit ‘…uit onrust, ongemak, verlies van vertrouwen, frustratie van milieubetrokkenheid, wantrouwen in het voertuig, de wens om van het voertuig af te komen', De rechtbank vond dit een redelijk bedrag in vergelijking tot de bedragen die in Duitsland (tussen €1.350 en €6.250) en de VS (tussen €5.100 en €10.000) zijn overeengekomen. Volkswagen is in beroep gegaan.

 • In de media | 17 december 2020

  Uitspraak Europese Hof van Justitie

  Het Europese Hof van Justitie deed de lang verwachte uitspraak over zogenoemde ‘defeat devices’, voorzieningen in de auto waarmee de samenstelling van uitlaatgassen gemanipuleerd kunnen worden. Het Hof was duidelijk en stelde dat het een autofabrikant niet toegestaan is een manipulatie-instrument (‘sjoemel-software’) te installeren dat tijdens goedkeuringsprocedures de kwaliteit van uitlaatgassen van voertuigen systematisch verbetert waardoor het voertuig een goedkeuring krijgt. Fabrikanten meenden dat de wetgeving die optie bood, maar dat is dus niet zo. Deze uitspraak op het hoogste niveau is van belang voor verschillende lopende procedures. Ook de beroepsprocedure in de zaak van de ACM die Volkswagen tot een boete van €450.000 veroordeelde vanwege oneerlijke handelspraktijken wachtte op deze uitspraak.

 • Nieuws | 26 mei 2020

  Consumentenbond en Stichting dagvaarden Volkswagen

  In samenwerking met de Consumentenbond brengt de Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting (VGDES) in juni de eerste dagvaarding uit in een aantal individuele proef procedures tegen Volkswagen vanwege de sjoemeldiesel-affaire.

  Lees het nieuwsbericht

 • Nieuws | 6 maart 2020

  Wij stellen een ultimatum!

  De Consumentenbond stelt Volkswagen een ultimatum van 2 weken om de sjoemeldiesel-affaire op te lossen door Nederlandse consumenten die getroffen zijn, compensatie te bieden.

  Lees het nieuwsbericht

 • Nieuws | 4 december 2018

  ACM-boete Volkswagen om sjoemeldiesel blijft overeind

  Volkswagen moet tóch de boete betalen die het van de ACM kreeg wegens misleiding. Het gaat om de verkoop van zogenaamde ‘sjoemeldiesels’ die als milieuvriendelijk werden verkocht, maar het niet waren. VW tekende bezwaar aan tegen het boetebesluit, maar de ACM heeft dat ongegrond verklaard. Lees verder.

 • Nieuws | 13 december 2017

  Stichting Volkswagen Car Claim start rechtszaak tegen Volkswagen

  De Stichting Volkswagen Car Claim is een gerechtelijke procedure gestart tegen Volkswagen, haar (voormalig) bestuurders, SEAT, Skoda, softwareleverancier Bosch, importeur PON en de Nederlandse autohandelaren. Deze zogenaamde collectieve procedure wordt bij de Rechtbank Amsterdam gevoerd, in het belang van ongeveer 180.000 Nederlandse autobezitters, die zijn getroffen door Dieselgate. De eerste zitting zal plaatsvinden op 6 november 2018. De Consumentenbond heeft waardering voor het door de Stichting getoonde initiatief. Net als de Stichting wil de Consumentenbond dat de door Volkswagen gedupeerde consumenten gecompenseerd worden voor eventuele schade.

 • In de media | 28 november 2017

  ACM stelt vast dat Volkswagen consumenten heeft misleid

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld dat Volkswagen consumenten heeft misleid bij de verkoop van dieselauto’s. Wij zijn positief over dit oordeel en hopen hiermee dat Volkswagen om de tafel komt om te praten over een compensatieregeling voor Europese consumenten.

 • Nieuws | 7 september 2017

  ACM en andere Europese toezichthouders doen een oproep aan Volkswagen

  De ACM en andere Europese toezichthouders roepen Volkswagen op problemen in verband met het aanpassen van de software op te lossen. Lees verder

 • Nieuws | 24 juli 2017

  Schade door update komt voor rekening van Volkswagen

  Volkswagenbezitters die mankementen ervaren na de update van de software in hun (sjoemel)diesel, moeten die kosteloos kunnen laten repareren. Wie reeds heeft betaald voor reparatie, moet dat geld terugkrijgen. De Consumentenbond roept Volkswagen op dieselrijders actief te benaderen en hen hierover te informeren. Lees verder

 • Nieuws | 16 juni 2017

  Deal VW – Europese Commissie sigaar uit eigen doos

  De Consumentenbond heeft geen goed woord over voor de uitkomst van overleg tussen de Europese Commissie en Volkswagen om eigenaren van ‘sjoemeldiesels’ 2 jaar extra garantie te geven. Het is een sigaar uit eigen doos en mag niet in de plaats komen van een daadwerkelijke compensatie voor de frauduleuze praktijken. Lees meer

 • Nieuws | 5 april 2017

  EP wil met wetsvoorstel volgende Dieselgate voorkomen

  Het Europees Parlement (EP) heeft voor een set belangrijke maatregelen gestemd om een herhaling van het dieselschandaal in Europa te voorkomen. De plenaire vergadering van het EP keurde een wetsontwerp goed dat een grote verbetering van het huidige gebrekkige systeem voor het testen van auto’s  moet opleveren. Lees meer.

 • Nieuws | 3 april 2017

  ‘Europees Parlement kan einde maken aan zelfgenoegzaamheid auto-industrie’

   ​Op 4 april maken 2 cruciale stemmingen in het Europese Parlement duidelijk of de EU-beleidsmakers echt gaan voor het beschermen van consumenten en het aanpakken van fundamentele problemen in de auto-industrie, zoals fraude met uitstootgegevens. De Consumentenbond heeft aan de Nederlandse Europarlementariërs een stemadvies gestuurd. Lees verder.

 • Nieuws | 14 februari 2017

  30% geeft gehoor aan oproep sjoemelsoftware

  Een jaar na het begin van de terugroepactie op de zogenoemde 'sjoemeldiesels' heeft slechts 30% van de opgeroepen eigenaren de auto pas laten aanpassen. Veel eigenaren laten de actie volledig aan zich voorbij gaan.

 • Nieuws | 19 december 2016

  ACM onderzoek sjoemelsoftware hard nodig

  volkswagen embleem nieuws

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start een onderzoek naar de sjoemelaffaire van Volkswagen. De Consumentenbond had hierom gevraagd omdat het een uitspraak wil over de oneerlijke en misleidende praktijken van Volkswagen. Lees meer.

 • Nieuws | 30 september 2016

  Handhavingsverzoek VW wegens sjoemelsoftware

  Europese toezichthouders moeten een uitspraak doen over de oneerlijke en misleidende praktijken van Volkswagen met sjoemelsoftware. De Consumentenbond heeft daarom een handhavingsverzoek aan de Nederlandse toezichthouder ACM gestuurd. Lees verder

 • Nieuws | 8 juli 2016

  Erkenning Peugeot opsteker voor eerlijkere autotest

  Peugeot-Citroën heeft als eerste autofabrikant toegegeven dat zijn auto's meer verbruiken dan aan kopers is voorgespiegeld. Die bekentenis toont wederom de noodzaak aan van een snelle invoering van een eerlijke verbruikstest, vindt de Consumentenbond. Lees meer

 • Nieuws | 10 juni 2016

  'Staatssecretaris verzet u tegen uitstel eerlijkere auto-test'

  De Consumentenbond roept staatssecretaris Dijksma op om zich te verzetten tegen uitstel van een nieuwe, realistischere testmethode voor auto's. Lees meer

 • Nieuws | 29 april 2016

  Europese consumentenorganisaties luiden noodklok

  BEUC, de Europese koepel van consumenten-organisaties waar ook de Consumentenbond lid van is, roept overheden op hun verantwoordelijkheid te nemen in de zich alsmaar opeenstapelende schandalen in de autobranche.

 • Nieuws | 2 februari 2016

  EC scherpt voorschriften aan

  De Europese Commissie (EC) stelt voor de voorschriften bij de typegoedkeuring van nieuwe auto's aan te scherpen. Dit voorstel valt in goede aarde bij de Europese Consumentenorganisatie BEUC en bij de Consumentenbond.

 • Nieuws | 22 december 2015

  VW geeft maar ten dele gehoor aan oproep BEUC

  Volkswagen heeft eindelijk gehoor gegeven aan de oproep van de Europese Consumentenorganisatie BEUC om informatie te geven over de maatregelen die het bedrijf treft  voor klanten in Europa. Het uitzicht op een passende compensatie voor gedupeerden is echter volgens BEUC onvoldoende.

 • Nieuws | 8 december 2015

  Auto's met 'sjoemelsoftware' in de vergelijker gemarkeerd

  Enige modellen van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda zullen in de komende tijd opnieuw getest worden vanwege het 'dieselgate'-schandaal. De betreffende auto's zijn in de vergelijker gemerkt met een sterretje.

 • Nieuws | 24 november 2015

  Volkswagen moet zijn verantwoordelijkheid nemen

  Consumenten met een Volkswagen zijn nog steeds in het ongewisse over de mogelijke gevolgen die de 'dieselgate' voor hen heeft. Europese consumentenorganisaties vinden dat onaanvaardbaar en roepen Volkswagen op om eindelijk zijn verantwoordelijkheid te nemen en duidelijkheid te verschaffen. Lees meer

 • Nieuws | 13 november 2015

  Overgangsperiode maximumwaarde NOx

  In de praktijk stoten nagenoeg alle diesels nu een veelvoud aan stikstofoxiden (NOx ) uit dan dat ze doen tijdens de wettelijke tests. Soms wel meer dan 10 keer zo veel! De auto's worden namelijk geoptimaliseerd voor de tests, binnen de mazen van de wet. Om de praktijkuitstoot omlaag te krijgen heeft de Europese Unie nu voorgesteld dat er bij de nieuwe testmethode een overgangsperiode zal gelden waarin de fabrikanten de werkelijke NOx-uitstoot kunnen verminderen. Het huidige maximum is 80 milligram NOx per kilometer, vanaf 1 september 2017 mogen fabrikanten dit nog met een factor 2,1 (dus tot maximaal 168 mg/km) overschrijden. Vanaf begin 2020 wordt de factor teruggebracht tot 1,5, dus tot maximaal 120 mg/km.

 • Nieuws | 2 oktober 2015

  Consumentenorganisaties eisen openheid en compensatie

  De Consumentenbond komt op voor gedupeerde Volkswagenkopers. Wij hebben, samen met ruim 40 Europese consumentenorganisaties verenigd in de Europese consumentenkoepel BEUC, Volkswagen per brief opgeroepen tot volledige openheid van zaken over welke auto's nu 'sjoemelsoftware' hebben. Ook hebben wij in dat verband aangedrongen op een passende compensatie van gedupeerde consumenten.

 • Nieuws | 24 september 2015

  Nieuw testsysteem bittere noodzaak

  Alle Europese consumentenorganisaties, gebundeld in BEUC, roepen op tot een snelle aanpassing van de emissie- en verbruikstest, en eisen onafhankelijk toezicht dat manipulatie van testuitslagen tegengaat. Lees meer

 • Video | 12 mei 2015

  Video: Werkelijk brandstofverbruik auto's

  Let op!

  Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies

  Instellingen aanpassen