icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Te veel belasting betaald bij groen sparen?

Belastingplichtigen met groene spaarproducten betalen soms te veel belasting over 2021 en/of 2022. Dit komt door een fout in de aangiftesoftware van de Belastingdienst. Je kunt deze te veel betaalde belasting terugvragen. Dien hiervoor een verzoek in bij de Belastingdienst.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert belastingaangifteBijgewerkt op:15 december 2023

Blok-4-pagina-belasting

Voorwaarden

Tussen eind augustus 2022 en half december 2022 worden de definitieve aanslagen over 2021 verstuurd. Inmiddels blijkt dat voor investeerders in groene producten niet altijd de juiste belasting berekend is. Dit is het geval als je voldoet aan de voorwaarden:

  • Op 1 januari 2021 is de waarde van je groene beleggingen/aandelenfonds en/of groene spaarrekeningen meer dan €60.429 (of €120.858 als stel).
  • Alles of een deel staat op een groene spaarrekening.

Het gaat hier om belastingheffing volgens de nieuwe methode voor de spaartaks. Is de oude methode voordeliger voor je en voldoe je wel aan de voorwaarden? Dan heb je misschien toch te veel betaald. En is de nieuwe methode met de juiste berekening voordeliger.

Wat gaat er mis?

Over het bedrag boven de vrijstelling (€60.429 of €120.828 als stel) betaal je belasting. In de berekening van de Belastingdienst is het saldo van de groene spaarrekening meegenomen onder de beleggingen. Dit is nadelig want over beleggingen wordt een hoger belastingtarief berekend dan over spaartegoeden. En dus betaal je te veel belasting.

Daarnaast wil je dat de vrijstelling voor groene producten eerst toegepast wordt op je groene beleggingen. En het restant pas op je groene spaartegoeden. Zo blijft er zo veel mogelijk saldo over in de spaartegoeden. Als dit niet goed toegepast wordt, betaal je te veel belasting.

Naast de vrijstelling heb je recht op een heffingskorting voor groene beleggingen. Controleer altijd of je definitieve aanslag klopt met de aanslag die jij hebt ingediend. We hebben signalen ontvangen dat de heffingskorting over 2021 niet toegepast is in de definitieve aanslag.

Belastingdienst erkent fout

In de software voor het rechtsherstel is hier geen rekening mee gehouden. De Belastingdienst erkent dit probleem en geeft toe dat dit niet goed is gegaan. Je hebt daarom recht op een teruggave.

Hoe krijg ik de belasting terug?

Je krijgt de te veel betaalde belasting niet vanzelf terug. Hiervoor moet je zelf een verzoek indienen bij de belastingdienst. Dit heet een verzoek tot ambtshalve vermindering. Je hebt hiervoor 5 jaar de tijd. Gerekend vanaf het jaar waarover de belasting gaat. In dit geval tot 31 december 2027.

Op de website geeft de Belastingdienst aan dat je je aangifte opnieuw kunt indienen. Dat is in dit geval niet mogelijk. Het probleem in de software is nog niet opgelost. Je kunt daarom de groene spaarrekening niet invullen bij het spaargeld. Om het verzoek te kunnen doen, moet je inloggen op Online bezwaar. Je kunt je verzoek ook per post versturen.

Helaas zijn er nog geen rekentools beschikbaar die rekening houden met de groene producten. Is de oude methode voor de vermogensbelasting toegepast in je aangifte 2021? En twijfel je of de nieuwe voordeliger is? Stuur dan in elk geval een verzoek naar de Belastingdienst.

Hulp voor leden

Speciaal voor leden met een Geld & Recht- of Volledig & Vertrouwd-abonnement bieden we hulp. We hebben een stappenplan voor het online bezwaar opgesteld. Stuur je liever een brief? Dan hebben we een voorbeeldbrief voor je. Stuur een e-mail met daarin je naam en lidmaatschapnummer. Vermeld hierbij ook of je het stappenplan of de voorbeeldbrief wilt ontvangen.

Minder dan de vrijstelling?

Heb je minder geïnvesteerd dan de vrijstelling? Dan geeft het niet dat het spaargeld onder de beleggingen staat. Het saldo valt dan weg tegen de vrijstelling. Je hebt hierdoor geen belasting betaald over je groene spaargeld. En geen last van de softwarefout.

Aangifte 2022

Helaas speelt deze problematiek ook bij de aangifte over 2022. Wij adviseren dit op de volgende manier op te lossen:

  • Vul je groene beleggingen/aandelenfonds in onder de categorie beleggen. Heb je nog ruimte voor je vrijstelling?
  • Vul de spaarrekening in onder de categorie beleggingen voor het bedrag dat nog in de vrijstelling valt.
  • Het bedrag boven de vrijstelling dat belast moet worden in de categorie sparen, vul je vervolgens zelf in onder het kopje spaarrekeningen.

Is de berekening in je aanslag niet goed gegaan? Dan kun je bezwaar maken. Kijk hiervoor bij 'hulp voor leden' hierboven. Let op. Je kunt pas bezwaar maken als je een definitieve aanslag ontvangen hebt. In veel gevallen is de definitieve aanslag 2022 nog niet opgelegd in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad dit voorjaar.

Aangifte 2023

In de aangifte van 2023 kun je beide elementen afzonderlijk invullen. De berekening gaat dan wel goed. En bezwaar is niet meer nodig. Kijk wel goed of de bedragen in de vooringevulde aangifte ook goed gesplitst zijn. 

Bezwaarmakers

Dit probleem speelt ook voor de jaren 2017 tot en met 2020. Ben je een van de bezwaarmakers? Dan kun je ook voor jaren 2017 tot en met 2020 bezwaar maken. Dat kan als in die jaren de waarde van de groene beleggingen hoger was dan de vrijstelling.

Voor 2017 kon je tot 31 december 2022 een verzoek indienen. Wij raden om ook na deze datum toch een verzoek in te sturen. Wordt dit verzoek afgewezen? Dan kun je waarschijnlijk een beroep doen op de hardheidsclausule.