icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Opstalverzekering en asbestschade

Is je huis gebouwd vóór 1994? Dan is mogelijk asbest gebruikt. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, maar bij bijvoorbeeld brand- of stormschade is het belangrijk dat je opstalverzekeraar alle (extra) kosten vergoedt. Dat doen ze echter niet allemaal.

Rien Meijer

Rien Meijer , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:12 juni 2018

asbest-verwijderen-platen

Verzekering keert niet genoeg uit

Asbest opruimen dat vrijkomt bij een brand kan duur zijn. En het bedrag dat je verzekering uitkeert is vaak niet voldoende. De kosten voor losse brokken opruimen valt nog wel mee. Maar grond en oppervlakke schoonmaken (saneren) is een grotere klus. Preventief asbest verwijderen is trouwens nooit gedekt door je verzekering.

Asbest uit een ándere woning

Na bijvoorbeeld een brand, storm of ontploffing vergoeden alle opstalverzekeraars het opruimen van asbestresten in je eigen huis en bij de buren. Saneringskosten vallen meestal ook onder de dekking. Meestal tot een bepaald maximumbedrag of -percentage van het verzekerd bedrag (VB). Bij Aegon Basis, Allianz en Klaverblad Budget is asbestsanering niet gedekt, bij Aegon Allrisk optioneel. Centraal Beheer, FBTO en Interpolis vergoeden ook de kosten van het verwijderen van asbest afkomstig uit een ándere woning (tot €7500). Bij de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen is asbestschade uit de dekking gehaald.

Overzicht verzekeraars

VerzekeraarOpruimingskostenSaneringskostenDekking aansprakelijkheidsverzekering?
ABN Amroonbeperkt*onbeperkt*ja
Aegon Allrisk10% VB€125.000 (opt.)nee
             Basis10% VBnee 
Allianz€50.000neenee
AllSecur€50.000neenee
ANWBonbeperktonbeperktja
Aon Directonbeperkt€25.000nee
ASR€50.000€25.000ja
BLG20% VB20% VBnee
Bruns ten Brink Budget€50.000€50.000nee
                              Compleetonbeperktonbeperkt 
Centraal Beheer€100.000onbeperktnee
Delta Lloydonbeperktonbeperktnee
Ditzo€50.000€25.000ja
EAG Assuradeuren100% VB100% VBnee
FBTO€100.000€100.000nee
de Goudse€100.000 (opr+san) nee
Hemaonbeperkt€25.000nee
ING100% VB100% VBja
InShared€50.000€35.000nee
Interpolis€100.000onbeperktnee
Klaverblad Budget€25.000neeja
                      Royaal€25.000€500.000 
Nationale-Nederlanden100% VB100% VBja
nowGo100% VB*100% VB*nee
Ohraonbeperktonbeperktja
Reaal Direct20% VB*20% VB*nee
            Basis/Allrisk100% VB100% VB 
SNS€40.000€40.000nee
Unigarantonbeperktonbeperktja
United Insuranceonbeperktonbeperktnee
Univé€100.000€100.000nee
Woongarant10% VB10% VBnee
ZLMonbeperkt€25.000ja

VB = verzekerd bedrag

Verbod op asbestdaken

Intussen bereiden veel opstalverzekeraars zich voor op het voorgenomen verbod op asbestdaken, per 1 januari 2025. Zo passen Centraal Beheer, FBTO en Interpolis per 1 juli 2018 hun afschrijvingspercentages aan. Vindt een (gedekte) schade plaats in 2018, dan stellen de 3 verzekeraars de waarde vast op 25% van nieuwe dakbedekking of gevelbekleding van dezelfde soort. De komende jaren neemt dat verder af tot 20% (2019), 15% (2020), 10% (2021) en ten slotte 5% (2022 of later). Univé heeft sinds 1 januari 2018 een vergelijkbare regeling, maar die geldt alleen voor zakelijke klanten.

Wet- en regelgeving

Reaal en nowGo hanteren bij het vaststellen van de vergoeding bij schade aan asbesthoudende dakbedekking en gevelbekleding een aftrek vanwege waardevermindering of veroudering door slijtage. Daarbij houden zij onder meer rekening met de leeftijd van de dakplaat, de conditie van het oppervlak door verwering én de wet- en regelgeving rondom asbesthoudende daken en gevelbekleding.

Asbestschade uitgesloten

Klaverblad sluit asbest ‘in specifieke gevallen’ via een clausule uit. Een huiseigenaar die weet dat zijn woning asbest bevat, kan nog wel een opstalverzekering bij Klaverblad afsluiten. Maar afhankelijk van de situatie/hoeveelheid wordt dan het volgende uitgesloten:

  • Schade aan asbesthoudende dakbedekking en gevelbekleding.
  • Kosten voor het opruimen en/of saneren van asbest en asbesthoudende zaken (deze uitsluiting geldt niet na een brand of ontploffing).
  • De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door asbest of asbesthoudende zaken. Normaal is Klaverblad juist een van de weinige verzekeraars waar asbestschade wél is gedekt op de AVP.

Nog eens 16 opstalverzekeraars laten weten nu geen afschrijvingsregeling of andere beperking te hebben voor asbestdaken. Maar er in de komende jaren wellicht wel een in te gaan voeren.

Subsidie verwijderen asbestdaken

De overheid heeft €75 miljoen aan subsidie uitgetrokken om asbestdaken te laten verwijderen. Dit subsidiebudget is inmiddels overschreden. Je kunt via mijnrvo.nl nog wel subsidie aanvragen: €4,50 per vierkante meter. Maar de kans dat je ook subsidie krijgt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zeer klein.