icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Opstalverzekering en asbestschade

Is je huis gebouwd vóór 1994? Dan is mogelijk asbest gebruikt. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, maar bij bijvoorbeeld brand- of stormschade is het belangrijk dat je opstalverzekeraar alle (extra) kosten vergoedt. Dat doen ze echter niet allemaal.
Rien Meijer
Rien Meijer

Expert Geld & Verzekering

Gepubliceerd op:  12 juni 2018

asbest-verwijderen-platen

'Uitgekeerde bedrag ontoereikend'

‘De kosten van het opruimen van bij brand vrijgekomen asbest kunnen zeer hoog oplopen’. Dat stond in 2006 al in een rapport van het toenmalige ministerie van VROM. ‘Het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag is dikwijls niet toereikend.’ Het opruimen van losse brokken valt qua kosten nog wel mee. Maar het schoonmaken (saneren) van grond en oppervlaktewater is een grotere klus.

Asbest uit een ándere woning

Na bijvoorbeeld een brand, storm of ontploffing vergoeden alle opstalverzekeraars het opruimen van asbestresten in je eigen huis en bij de buren. Saneringskosten vallen meestal ook onder de dekking. Meestal tot een bepaald maximumbedrag of -percentage van het verzekerd bedrag (VB). Bij Aegon Basis, Allianz en Klaverblad Budget is asbestsanering niet gedekt, bij Aegon Allrisk optioneel. Centraal Beheer, FBTO en Interpolis vergoeden tevens de kosten van het verwijderen van asbest afkomstig uit een ándere woning (tot €7500). Bij de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen is asbestschade uit de dekking gehaald.

Overzicht verzekeraars

Verzekeraar Opruimingskosten Saneringskosten Dekking aansprakelijkheidsverzekering?
ABN Amro onbeperkt* onbeperkt* ja
Aegon Allrisk 10% VB €125.000 (opt.) nee
             Basis 10% VB nee  
Allianz €50.000 nee nee
AllSecur €50.000 nee nee
ANWB onbeperkt onbeperkt ja
Aon Direct onbeperkt €25.000 nee
ASR €50.000 €25.000 ja
BLG 20% VB 20% VB nee
Bruns ten Brink Budget €50.000 €50.000 nee
                              Compleet onbeperkt onbeperkt  
Centraal Beheer €100.000 onbeperkt nee
Delta Lloyd onbeperkt onbeperkt nee
Ditzo €50.000 €25.000 ja
EAG Assuradeuren 100% VB 100% VB nee
FBTO €100.000 €100.000 nee
de Goudse €100.000 (opr. + san.)   nee
Hema onbeperkt €25.000 nee
ING 100% VB 100% VB ja
InShared €50.000 €35.000 nee
Interpolis €100.000 onbeperkt nee
Klaverblad Budget €25.000 nee ja
                      Royaal €25.000 €500.000  
Nationale-Nederlanden 100% VB 100% VB ja
nowGo 100% VB* 100% VB* nee
Ohra onbeperkt onbeperkt ja
Reaal Direct 20% VB* 20% VB* nee
            Basis/Allrisk 100% VB 100% VB  
SNS €40.000 €40.000 nee
Unigarant onbeperkt onbeperkt ja
United Insurance onbeperkt onbeperkt nee
Univé €100.000 €100.000 nee
Woongarant 10% VB 10% VB nee
ZLM onbeperkt €25.000 ja

VB = verzekerd bedrag

Verbod op asbestdaken

Intussen bereiden veel opstalverzekeraars zich voor op het voorgenomen verbod op asbestdaken, per 1 januari 2024. Zo passen Centraal Beheer, FBTO en Interpolis per 1 juli 2018 hun afschrijvingspercentages aan. Vindt een (gedekte) schade plaats in 2018, dan stellen de 3 verzekeraars de waarde vast op 25% van nieuwe dakbedekking of gevelbekleding van dezelfde soort. De komende jaren neemt dat verder af tot 20% (2019), 15% (2020), 10% (2021) en ten slotte 5% (2022 of later). Univé heeft sinds 1 januari 2018 een vergelijkbare regeling, maar die geldt alleen voor zakelijke klanten.

Wet- en regelgeving

Reaal en nowGo hanteren bij het vaststellen van de vergoeding bij schade aan asbesthoudende dakbedekking en gevelbekleding een aftrek vanwege waardevermindering of veroudering door slijtage. Daarbij houden zij onder meer rekening met de leeftijd van de dakplaat, de conditie van het oppervlak door verwering én de wet- en regelgeving rondom asbesthoudende daken en gevelbekleding.

Asbestschade uitgesloten

Klaverblad sluit asbest ‘in specifieke gevallen’ via een clausule uit. Een huiseigenaar die weet dat zijn woning asbest bevat, kan nog wel een opstalverzekering bij Klaverblad afsluiten. Maar afhankelijk van de situatie/hoeveelheid wordt dan het volgende uitgesloten:

  • Schade aan asbesthoudende dakbedekking en gevelbekleding.
  • Kosten voor het opruimen en/of saneren van asbest en asbesthoudende zaken (deze uitsluiting geldt niet na een brand of ontploffing).
  • De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door asbest of asbesthoudende zaken. Normaal is Klaverblad juist een van de weinige verzekeraars waar asbestschade wél is gedekt op de AVP.

Nog eens 16 opstalverzekeraars laten weten nu geen afschrijvingsregeling of andere beperking te hebben voor asbestdaken. Maar er in de komende jaren wellicht wel een in te gaan voeren.

Preventief verwijderen

Preventieve asbestverwijdering is nooit gedekt. Voor het laten verwijderen van asbestdaken kun je tot en met eind 2019 wel subsidie aanvragen: €4,50 per vierkante meter. Dit kan tot 6 maanden na de sanering, via mijnrvo.nl.

Test opstalverzekeringen