icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud

Bijzondere kosten na een calamiteit

Let bij een opstalverzekering goed op de vergoeding na een calamiteit zoals een brand, blikseminslag of ontploffing. De hoogte van de bedragen verschilt enorm.  Sommige verzekeraars vergoeden dit soort kosten volledig. Andere voor een relatief klein deel.
rien meijer

Rien Meijer     Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op: 2 mei 2023

verzekeraars-willen-meer-duidelijkheid-geven-over-contra-expertise

Bereddingskosten

Bereddingskosten zijn kosten die je maakt om grotere schade te voorkomen of om schade te verminderen. Voorbeelden van bereddingskosten zijn:

  • Het vergoeden van een nieuwe blusdeken of brandblusser die is gebruikt om een brand te blussen.
  • Het vergoeden van schade die is ontstaan na het blussen met water.
  • Het vergoeden van het weghalen van een boom die na een storm bijna op je huis valt. Je laat deze boom weghalen om schade aan je huis te voorkomen.

Het gaat dus om de kosten die grotere schade voorkomen. Deze kosten worden vergoed bóven het verzekerd bedrag. De vergoeding varieert van maximaal het verzekerd bedrag (Nationale-Nederlanden) tot onbeperkt.

Opruimingskosten

Bij opruimingskosten kun je denken aan het verwijderen van een uitgebrande keuken. Hieronder valt ook de dekking op het verhaalsrecht van de gemeente, als zij 'jouw' asbest uit de nabije omgeving hebben verwijderd.

Bij de meeste verzekeraars is de hoogte van deze vergoeding onbeperkt of gelijk aan het verzekerd bedrag. Soms is dat niet het geval, zoals bij Aegon. Afhankelijk van de gekozen dekking vergoedt die verzekeraar opruimingskosten voor asbest tot €10.000 of €20.000.

Saneringskosten

Onder saneringskosten vallen kosten die te maken hebben met een (mogelijke) verontreiniging van grond, grondwater of oppervlaktewater. 

Bijna alle opstalverzekeringen vergoeden deze kosten op z'n minst voor een deel. Maar bij Allianz krijg je geen vergoeding voor het opruimen van vervuilde grond of vervuild water. Bij de overige verzekeraars loopt de vergoeding uiteen van maximaal €25.000 per gebeurtenis tot onbeperkt.

Voor het opruimen en/of saneren van asbest(deeltjes) uit je woning of het milieu gelden bij sommige opstalverzekeraars aparte regels.

Tijdelijk verblijf elders

Soms moet je tijdelijk ergens anders wonen als je schade hebt aan je woning. De meest voorkomende termijn is 3 maanden. Als het om een herbouw van de woning gaat, dan wordt deze termijn meestal verlengd tot 52 weken.

Alle opstalverzekeraars bieden hier dekking voor, maar de maximale vergoeding varieert sterk. Van onbeperkt tot €5000, met de Standaard-polissen van Nationale-Nederlanden (NN). Wél kan bij NN daarnaast de huursom die het huis bij verhuur zou opbrengen worden vergoed.

Is je huis onbewoonbaar? Dan biedt de Goudse zelfs uitsluitend een vergoeding gebaseerd op de (potentiële) huuropbrengst van de woning. Hier gaan de uitgespaarde kosten (zoals gas en licht) vanaf. Een expert stelt vast hoe hoog die bespaarde kosten zijn.

Recht op contra-expertise

Bij schade heb je recht op contra-expertise. Je mag dan een eigen expert inschakelen. Zo kan de verzekeraar de schade niet zomaar in je nadeel vaststellen. Maar zo'n expert kost al snel €150 tot €160 per uur. In de wet (artikel 959 BW) staat dat de redelijke kosten die worden gemaakt om de schade vast te stellen voor de verzekeraar zijn. Verzekeraars mogen dus niet zomaar een vergoeding voor een contra-expert weigeren. Ook mogen ze de verzekerde niet laten opdraaien voor een deel van de nota.

Alle inboedel- en opstalverzekeraars bieden het recht op contra-expertise. Maar bij Vereniging Eigen Huis zijn de kosten van een arbiter alleen voor rekening van de verzekeraar als deze de verzekerde in het gelijk stelt. Anders worden deze kosten gedeeld. 

Geen kwaliteitseisen door verzekeraar

Sommige verzekeraars, zoals Achmea, eisen dat een contra-expert moet zijn aangesloten bij Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Of een vergelijkbare beroepsorganisatie. De Hoge Raad oordeelde eind januari 2022 dat Achmea dit niet in de polisvoorwaarden mag eisen. De verzekeringsmaatschappij betaalde tot nu toe alleen de kosten van verzekerden voor aangesloten contra-experts.

Die kwaliteitseisen zorgen voor minder keuzevrijheid om een eigen expert in te schakelen op kosten van de verzekeraar. En dat is in strijd met de wet. In de wet staat dat de verzekeraar deze contra-expert kosten moet vergoeden als ze redelijk zijn.

Salvage-kosten

Stichting Salvage biedt namens alle Nederlandse brandverzekeraars gedupeerden persoonlijke hulp na een brand, blikseminslag, ontploffing, water- of stormschade. Zelfs als je geen inboedelverzekering en/of opstalverzekering hebt. Het gaat om schades waarvoor de brandweer is uitgerukt. Die schakelt de Salvagecoördinator in. De hulpverlening duurt maximaal tot de eerstvolgende werkdag. De verzekeraars hebben er alle belang om de schade te beperken. Zij betalen dan ook gezamenlijk de gemaakte kosten. Deze gaan dus niet ten koste van de schade-uitkering aan de consument.

Schade-afhandeling namens alle verzekeraars

Stichting Salvage is de eerste aanspreekpunt bij rampen. Dat betekent dat Salvage de coördinatie van de schade-afhandeling namens alle verzekeraars krijgt. De hulpverlening kan meerdere dagenof zelfs weken duren. Dat hangt af van de omvang van de ramp. 

Ook heeft de Stichting Salvage bij asbestbranden een coördinerende rol. De Salvagecoördinator krijgt mag dan bedrijven inzetten die zijn gespecialiseerd asbest verwijderen. Verder heeft Salvage toestemmiong om namens verzekeraars te handelen om restanten van zonnepanelen op te (laten) ruimen.