icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Bijzondere kosten na een calamiteit

Let bij een opstalverzekering goed op de vergoeding na een calamiteit zoals een brand, blikseminslag of ontploffing. De hoogte van de bedragen verschilt enorm. Sommige verzekeraars vergoeden dit soort kosten volledig. Andere voor een relatief klein deel.
Rien Meijer

Rien Meijer , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op: 27 oktober 2022

verzekeraars-willen-meer-duidelijkheid-geven-over-contra-expertise

Bereddingskosten

Bereddingskosten zijn kosten die je maakt om grotere schade te voorkomen of om schade te verminderen. Voorbeelden van bereddingskosten zijn:

  • Het vergoeden van een nieuwe blusdeken of brandblusser die is gebruikt om een brand te blussen.
  • Het vergoeden van schade die is ontstaan na het blussen met water.
  • Het vergoeden van het weghalen van een boom die na een storm bijna op je huis valt. Je laat deze boom weghalen om schade aan je huis te voorkomen.

Het gaat dus om de kosten die grotere schade voorkomen. Deze kosten worden vergoed bóven het verzekerd bedrag. De vergoeding varieert van maximaal het verzekerd bedrag (bij Klaverblad en Nationale-Nederlanden) tot onbeperkt.

Opruimingskosten

Bij opruimingskosten kun je denken aan het verwijderen van een uitgebrande keuken. Hieronder valt ook de dekking op het verhaalsrecht van de gemeente, als zij 'jouw' asbest uit de nabije omgeving hebben verwijderd.

Bij de meeste verzekeraars is de hoogte van deze vergoeding onbeperkt of gelijk aan het verzekerd bedrag. Soms is dat niet het geval, zoals bij Aegon Basis. Die vergoedt maar 10% van het verzekerd bedrag. De Goudse en Univé vergoeden maximaal €100.000 aan opruimingskosten. 

Saneringskosten

Onder saneringskosten vallen kosten die te maken hebben met een (mogelijke) verontreiniging van grond, grondwater of oppervlaktewater. 

Bijna alle opstalverzekeringen vergoeden deze kosten op z'n minst voor een deel. Maar niet bij Aegon Basis. Bij Allianz vallen saneringskosten onder de opruimingskosten. Bij de overige verzekeringen loopt de maximale vergoeding uiteen van €25.000 (zoals bij Aon, ASR en ZLM) tot onbeperkt.

Voor het opruimen en/of saneren van asbest(deeltjes) uit je woning of het milieu gelden bij sommige opstalverzekeraars aparte regels.

Verplichte veiligheidsmaatregelen

Bij schade kan een overheidsinstantie veiligheidsmaatregelen opleggen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een hek om de woning bij instortingsgevaar. Ook hier gaan opstalverzekeraars verschillend mee om. 

Herstel tuin en beplanting

Kosten voor de aanleg van een nieuwe tuin als die bijvoorbeeld afbrandt, worden lang niet altijd (volledig) vergoed. Aegon vergoedt kosten van de tuin en herbeplanting zelfs helemaal niet. Aegon biedt hiervoor wel dekking op de inboedelverzekering.

Tijdelijk verblijf elders

Soms moet je tijdelijk ergens anders wonen als je schade hebt aan je woning. De meest voorkomende termijn is 3 maanden. Als het om een herbouw van de woning gaat, dan wordt deze termijn meestal verlengd tot 52 weken. Alle verzekeraars bieden hier dekking voor. 

Recht op contra-expertise

Bij schade heb je recht op contra-expertise. Je mag dan een eigen expert inschakelen. Zo kan de verzekeraar de schade niet zomaar in je nadeel vaststellen. Maar zo'n expert kost al snel €150 tot €160 per uur. In de wet (artikel 959 BW) staat dat de redelijke kosten die worden gemaakt om de schade vast te stellen voor de verzekeraar zijn. Verzekeraars mogen dus niet zomaar een vergoeding voor een contra-expert weigeren. Ook mogen ze de verzekerde niet laten opdraaien voor een deel van de nota.

Alle inboedel- en opstalverzekeraars bieden het recht op contra-expertise. Maar bij Avéro Achmea, de Goudse en United Insurance is de aangeboden vergoeding beperkt tot de kosten die de verzekeraar zélf aan het expertonderzoek uitgeeft. Bij ING en de Maatwerk-polissen van Nationale-Nederlanden zit er geen apart maximum op de vergoeding van een contra-expert. 

Geen kwaliteitseisen door verzekeraar

Sommige verzekeraars, zoals Achmea, eisen dat een contra-expert moet zijn aangesloten bij Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Of een vergelijkbare beroepsorganisatie. De Hoge Raad oordeelde eind januari 2022 dat Achmea dit niet in de polisvoorwaarden mag eisen. De verzekeringsmaatschappij betaalde tot nu toe alleen de kosten van verzekerden voor aangesloten contra-experts.

Die kwaliteitseisen zorgen voor minder keuzevrijheid om een eigen expert in te schakelen op kosten van de verzekeraar. En dat is in strijd met de wet. In de wet staat dat de verzekeraar deze contra-expert kosten moet vergoeden als ze redelijk zijn.

Salvage-kosten

Stichting Salvage biedt namens alle Nederlandse brandverzekeraars gedupeerden persoonlijke hulp na een brand, blikseminslag, ontploffing, water- of stormschade. Zelfs als je geen inboedelverzekering en/of opstalverzekering hebt. Het gaat om schades waarvoor de brandweer is uitgerukt. Die schakelt de Salvagecoördinator in. De hulpverlening duurt maximaal tot de eerstvolgende werkdag. De verzekeraars hebben er alle belang om de schade te beperken. Zij betalen dan ook gezamenlijk de gemaakte kosten. Deze gaan dus niet ten koste van de schade-uitkering aan de consument.

Schade-afhandeling namens alle verzekeraars

Stichting Salvage is de eerste aanspreekpunt bij rampen. Dat betekent dat Salvage de coördinatie van de schade-afhandeling namens alle verzekeraars krijgt. De hulpverlening kan meerdere dagenof zelfs weken duren. Dat hangt af van de omvang van de ramp. 

Ook heeft de Stichting Salvage bij asbestbranden een coördinerende rol. De Salvagecoördinator krijgt mag dan bedrijven inzetten die zijn gespecialiseerd asbest verwijderen. Verder heeft Salvage toestemmiong om namens verzekeraars te handelen om restanten van zonnepanelen op te (laten) ruimen.