icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

Consumentenbond.nl

Inloggen

Vul een geldig e-mailadres in

Vul een wachtwoord in

Bijzondere kosten na een calamiteit

Let bij een opstalverzekering goed op de vergoeding na een calamiteit zoals een brand, blikseminslag of ontploffing. De hoogte van de bedragen varieert enorm. Sommige verzekeraars vergoeden dit soort kosten volledig, andere voor een relatief klein deel.

Rien Meijer

Rien Meijer , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:22 mei 2019

verzekeraars-willen-meer-duidelijkheid-geven-over-contra-expertise

Bereddingskosten

Bereddingskosten ontstaan bij of na een gedekt evenement, met de bedoeling direct dreigende schade te voorkomen of de bestaande schade te verminderen. Hierbij kun je denken aan het vergoeden van een nieuwe blusdeken of brandblusser die is gebruikt om een brand te blussen, maar ook schade ontstaan na het blussen met water. Deze kosten worden vergoed bóven het verzekerd bedrag. De vergoeding varieert van maximaal €50.000 (Bruns ten Brink Budget) tot onbeperkt. ING, Klaverblad en Nationale-Nederlanden vergoeden maximaal het verzekerd bedrag.

Opruimingskosten

Bij opruimingskosten kun je denken aan het verwijderen van een uitgebrande keuken, maar ook het weghalen van asbestresten na bijvoorbeeld een brand. Hieronder valt ook de dekking op het verhaalsrecht van de gemeente, als zij 'jouw' asbest uit de nabije omgeving hebben verwijderd.

Bij de meeste verzekeraars is de hoogte van deze vergoeding onbeperkt of gelijk aan het verzekerd bedrag. Bij Woongarant is dit echter slechts 10% van het verzekerd bedrag, bij BLG en Reaal 20%. SNS vergoedt opruimingskosten tot €40.000, Bruns ten Brink (Budget) tot €50.000, De Goudse en Univé tot €100.000.

Saneringskosten

Naast de opruimingskosten kennen de meeste maatschappijen een aparte dekking voor saneringskosten. Hieronder vallen kosten die te maken hebben met een (mogelijke) verontreiniging van grond, grondwater of oppervlaktewater, bijvoorbeeld het verwijderen van asbestdeeltjes uit het grondwater.

Alle opstalverzekeringen vergoeden deze kosten op z'n minst voor een deel, behalve Aegon Basis en de Budget-polis van Klaverblad. Bij de overige verzekeringen loopt de maximale vergoeding uiteen van €25.000 (Aon Direct, ASR, Hema en ZLM) of 10% van het verzekerd bedrag (Woongarant) tot onbeperkt.

Verplichte veiligheidsmaatregelen

Na een gedekte schade kan een overheidsinstantie veiligheidsmaatregelen opleggen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een hek om de woning bij instortingsgevaar. Ook hier gaan opstalverzekeraars weer verschillend mee om. De Goudse vergoedt dit soort kosten niet, Aegon keert boven het verzekerd bedrag maximaal €500 uit. Bij de overige aanbieders varieert de vergoeding van maximaal €25.000 (ASR, Hema en Klaverblad) of 10% van het verzekerd bedrag (BLG, nowGo, Reaal en Woongarant) tot onbeperkt.

Herstel tuinschade

Kosten voor de aanleg van een nieuwe tuin als die afbrandt, worden lang niet altijd (volledig) vergoed. Aegon en Klaverblad (Budget) vergoeden kosten van de tuin en herbeplanting zelfs helemaal niet. Aegon biedt hiervoor wel dekking op de inboedelverzekering.

Stormschade en vandalisme

Alleen Delta Lloyd, Ohra en de allrisk-polis van ING vergoeden onbeperkt. De meeste opstalverzekeraars tot een bepaald maximum. BLG Wonen, FBTO, Nationale-Nederlanden, Reaal, SNS, United Insurance en Verzekeruzelf.nl bieden een ruime dekking, maar sluiten stormschade aan de tuin uit. ANWB en Unigarant vergoeden stormschade wel, maar sluiten vandalisme aan de tuin dan weer uit.

Tijdelijk verblijf elders

Soms moet je tijdelijk ergens anders woning als je schade hebt aan je woning. De meest voorkomende termijn is 3 maanden. Als het om een herbouw van de woning gaat, dan wordt deze termijn meestal verlengd tot 52 weken. Bijna alle verzekeraars bieden hier dekking voor - onbeperkt of tot een bepaald maximumbedrag - behálve De Goudse.

Huurderving

De Goudse kent wel een riante vergoeding voor huurderving. Dit is de vergoeding voor (fictieve) huurinkomsten, die je door de schade aan je huis bent misgelopen. Bij Aegon, BLG, Reaal, SNS, Verzekeruzelf.nl, Woongarant, ZLM en de Maatwerk-polissen van Nationale-Nederlanden is de vergoeding voor huurderving gelijk aan de vergoeding voor kosten van het verblijf elders.

Contra-expertise

Bij schade heb je recht op contra-expertise. Je mag dan een eigen expert inschakelen, zodat de verzekeraar de schade niet zomaar in je nadeel kan vaststellen. Maar zo'n expert kost al snel €150 tot €160 per uur. In de wet (artikel 959 BW) staat dat de redelijke kosten die worden gemaakt om de schade vast te stellen ten laste komen van de verzekeraar. Verzekeraars mogen dus niet zomaar een vergoeding voor een contra-expert weigeren of de verzekerde laten opdraaien voor een deel van de nota. Bij de inboedel- en opstalverzekering bieden alle verzekeraars het recht op contra-expertise, maar de aangeboden vergoeding is vaak beperkt tot de kosten die de verzekeraar zélf aan het expertonderzoek uitgeeft.

Consumentenbond eist redelijke vergoeding

De Consumentenbond vindt dat het recht op contra-expertise en het recht op een redelijke vergoeding ervan door alle verzekeraars in de polisvoorwaarden moeten worden opgenomen. Verzekeraars mogen deze kosten niet op voorhand beperken. Als verzekeraars hun polisvoorwaarden niet uit eigen beweging of onder aandrang van de AFM aanpassen, moet de wet worden aangescherpt.

Salvage-kosten

Stichting Salvage biedt namens alle Nederlandse brandverzekeraars gedupeerden persoonlijke hulp na een brand, blikseminslag, ontploffing, water- of stormschade. Zelfs  als je geen inboedelverzekering en/of opstalverzekering hebt. Het gaat om schades waarvoor de brandweer is uitgerukt. Die schakelt de Salvagecoördinator in. De hulpverlening duurt maximaal tot de eerstvolgende werkdag. De verzekeraars hebben er alle belang om de schade te beperken en zij betalen dan ook gezamenlijk de gemaakte kosten. Deze gaan dus niet ten koste van de schade-uitkering aan de consument!

Schade-afhandeling namens alle verzekeraars

Vanaf 1 januari 2019 fungeert de Stichting Salvage ook als eerste aanspreekpunt bij rampen. Dat betekent dat Salvage de coördinatie van de schade-afhandeling namens alle verzekeraars krijgt. Afhankelijk van de omvang kan deze hulpverlening meerdere dagen of zelfs weken duren. Sinds 1 maart 2019 heeft Salvage ook bij asbestbranden een coördinerende rol. De Salvagecoördinator krijgt daarbij het mandaat voor de inzet van bedrijven die zijn gespecialiseerd in het saneren van asbest.