! Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Bijzondere kosten na een calamiteit

Let bij een opstalverzekering goed op de vergoeding na een calamiteit zoals een brand, blikseminslag of ontploffing. De hoogte van de bedragen varieert enorm. Sommige verzekeraars vergoeden dit soort kosten volledig, andere voor een relatief klein deel.

Rien Meijer

Rien Meijer , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:15 april 2021

verzekeraars-willen-meer-duidelijkheid-geven-over-contra-expertise

Bereddingskosten

Bereddingskosten ontstaan bij of na een gedekt evenement, met de bedoeling direct dreigende schade te voorkomen of de bestaande schade te verminderen. Hierbij kun je denken aan het vergoeden van een nieuwe blusdeken of brandblusser die is gebruikt om een brand te blussen, maar ook schade ontstaan na het blussen met water. Deze kosten worden vergoed bóven het verzekerd bedrag. De vergoeding varieert van maximaal het verzekerd bedrag (ING, Klaverblad, Nationale-Nederlanden en Rhion) tot onbeperkt.

Opruimingskosten

Bij opruimingskosten kun je denken aan het verwijderen van een uitgebrande keuken. Hieronder valt ook de dekking op het verhaalsrecht van de gemeente, als zij 'jouw' asbest uit de nabije omgeving hebben verwijderd.

Bij de meeste verzekeraars is de hoogte van deze vergoeding onbeperkt of gelijk aan het verzekerd bedrag. Bij Aegon Basis is dit echter slechts 10% van het verzekerd bedrag. SNS vergoedt opruimingskosten tot €40.000, de Goudse en Univé tot €100.000.

Saneringskosten

Naast de opruimingskosten kennen de meeste maatschappijen een aparte dekking voor saneringskosten. Hieronder vallen kosten die te maken hebben met een (mogelijke) verontreiniging van grond, grondwater of oppervlaktewater.

Alle opstalverzekeringen vergoeden deze kosten op z'n minst voor een deel, behalve Aegon Basis en de Budget-polis van Klaverblad. Bij Allianz vallen saneringskosten onder de opruimingskosten. Bij de overige verzekeringen loopt de maximale vergoeding uiteen van €25.000 (Aon, ASR, Hema en ZLM) tot onbeperkt.

Voor het opruimen en/of saneren van asbest(deeltjes) uit je woning of het milieu gelden bij sommige opstalverzekeraars aparte regels.

Steun de Consumentenbond

De Consumentenbond doet regelmatig onderzoek naar de voorwaarden en premies van opstalverzekeringen. Zo helpen we jou bij het maken van de juiste keuze. Jij kunt bijdragen door lid te worden.

Word lid

Verplichte veiligheidsmaatregelen

Na een gedekte schade kan een overheidsinstantie veiligheidsmaatregelen opleggen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een hek om de woning bij instortingsgevaar. Ook hier gaan opstalverzekeraars weer verschillend mee om. Rhion vergoedt dit soort kosten niet, Aegon keert boven het verzekerd bedrag maximaal €500 uit. Bij de overige aanbieders varieert de vergoeding van maximaal €25.000 (ASR, de Goudse, Hema en Klaverblad) of 10% van het verzekerd bedrag (Verzekeruzelf.nl) tot onbeperkt.

Herstel tuinschade

Kosten voor de aanleg van een nieuwe tuin als die afbrandt, worden lang niet altijd (volledig) vergoed. Aegon en Klaverblad (Budget) vergoeden kosten van de tuin en herbeplanting zelfs helemaal niet. Aegon biedt hiervoor wel dekking op de inboedelverzekering.

Stormschade en vandalisme

Alleen Ohra en de allrisk-polis van ING vergoeden onbeperkt. De meeste opstalverzekeraars tot een bepaald maximum. FBTO, Nationale-Nederlanden, SNS, United Insurance en Verzekeruzelf.nl bieden een ruime dekking, maar sluiten stormschade aan de tuin uit. ANWB en Unigarant vergoeden stormschade wel, maar sluiten vandalisme aan de tuin dan weer uit.

Tijdelijk verblijf elders

Soms moet je tijdelijk ergens anders woning als je schade hebt aan je woning. De meest voorkomende termijn is 3 maanden. Als het om een herbouw van de woning gaat, dan wordt deze termijn meestal verlengd tot 52 weken. Bijna alle verzekeraars bieden hier dekking voor - onbeperkt of tot een bepaald maximumbedrag - behálve De Goudse.

Huurderving

De Goudse kent wel een riante vergoeding voor huurderving. Dit is de vergoeding voor (fictieve) huurinkomsten, die je door de schade aan je huis bent misgelopen. Bij Aegon, SNS, Verzekeruzelf.nl, ZLM en de Maatwerk-polissen van Nationale-Nederlanden is de vergoeding voor huurderving gelijk aan de vergoeding voor kosten van het verblijf elders.

Contra-expertise

Bij schade heb je recht op contra-expertise. Je mag dan een eigen expert inschakelen, zodat de verzekeraar de schade niet zomaar in je nadeel kan vaststellen. Maar zo'n expert kost al snel €150 tot €160 per uur. In de wet (artikel 959 BW) staat dat de redelijke kosten die worden gemaakt om de schade vast te stellen ten laste komen van de verzekeraar. Verzekeraars mogen dus niet zomaar een vergoeding voor een contra-expert weigeren of de verzekerde laten opdraaien voor een deel van de nota.

Alle inboedel- en opstalverzekeraars bieden het recht op contra-expertise. Maar bij Avéro Achmea, de Goudse en United Insurance is de aangeboden vergoeding beperkt tot de kosten die de verzekeraar zélf aan het expertonderzoek uitgeeft. Bij ING en de Maatwerk-polissen van Nationale-Nederlanden zit er geen apart maximum op de vergoeding van een contra-expert. 

Consumentenbond eist redelijke vergoeding

De Consumentenbond vindt dat het recht op contra-expertise en het recht op een redelijke vergoeding ervan door alle verzekeraars in de polisvoorwaarden moeten worden opgenomen. Verzekeraars mogen deze kosten niet op voorhand beperken. Als verzekeraars hun polisvoorwaarden niet uit eigen beweging of onder aandrang van de AFM aanpassen, moet de wet worden aangescherpt.

Salvage-kosten

Stichting Salvage biedt namens alle Nederlandse brandverzekeraars gedupeerden persoonlijke hulp na een brand, blikseminslag, ontploffing, water- of stormschade. Zelfs als je geen inboedelverzekering en/of opstalverzekering hebt. Het gaat om schades waarvoor de brandweer is uitgerukt. Die schakelt de Salvagecoördinator in. De hulpverlening duurt maximaal tot de eerstvolgende werkdag. De verzekeraars hebben er alle belang om de schade te beperken en zij betalen dan ook gezamenlijk de gemaakte kosten. Deze gaan dus niet ten koste van de schade-uitkering aan de consument!

Schade-afhandeling namens alle verzekeraars

Vanaf 1 januari 2019 fungeert de Stichting Salvage als eerste aanspreekpunt bij rampen. Dat betekent dat Salvage de coördinatie van de schade-afhandeling namens alle verzekeraars krijgt. Afhankelijk van de omvang kan deze hulpverlening meerdere dagen of zelfs weken duren. 

Sinds 1 maart 2019 heeft Salvage ook bij asbestbranden een coördinerende rol. De Salvagecoördinator krijgt daarbij het mandaat voor de inzet van bedrijven die zijn gespecialiseerd in het saneren van asbest.

Sinds 1 mei 2020 mag Stichting Salvage zonder toestemming van de opstalverzekeraar ondersteunen bij aanrijdingsschade tussen een motorrijtuig en een gebouw. Ook dit is een mandaat; eind 2021 wordt besloten of Salvage ingezet blijft worden bij aanrijdingsschade.

Grip op je geldzaken

Geldzaken hoeven niet ingewikkeld te zijn. Onafhankelijke tips en adviezen vind je in de Geldgids. Zo maak je zelf makkelijk de juist keuze. Nieuwsgierig?

 

Lees de gratis artikelen

kader_icoon_geldgids-special