icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Anne Fransen Fonds

De Stichting Anne Fransen Fonds heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van (beginnende) consumentenorganisaties in de ontwikkelingslanden en Oost-Europa.

Bijgewerkt op:  7 november 2017


Doel van het Anne Fransen Fonds

AGF_crIn 1988 richtte de Consumentenbond de Stichting Anne Fransen Fonds op. De stichting is genoemd naar Anne Fransen, de eerste directeur van de Consumentenbond, die van 1964 tot haar overlijden in 1981 de organisatie de eerste groei gaf.

Het Anne Fransen Fonds is een organisatie die zich richt op het versterken van consumentenrechten door steun te geven aan consumentenorganisaties in ontwikkelingslanden. Dit gebeurt door financiële ondersteuning aan projecten en programma's die zijn geselecteerd en aanbevolen door de overkoepelende internationale organisatie Consumers International (CI).

Werkwijze Anne Fransen Fonds

Per jaar geeft het Anne Fransen Fonds zo'n €60.000 aan consumentenorganisaties. Dit geld is voornamelijk afkomstig van de Consumentenbond, die jaarlijks 0,15% van zijn omzet bijdraagt. Uitgaande van de jaarlijkse bijdrage van de Consumentenbond kunnen 5 à 6 aanvragen voor ondersteuning gehonoreerd worden.

Lees meer over projecten in 2017

Criteria projecten

Aanvragen dienen aan de volgende 7 door het bestuur vastgelegde criteria te voldoen:

 1. De aanvrager dient lid te zijn van Consumers International.
 2. Het project moet duidelijk gelinkt zijn aan 1 van de 8 consumentenrechten:
  • toegang tot noodzakelijke producten en diensten
  • veiligheid
  • informatie
  • keuze
  • inspraak en vertegenwoordiging
  • klacht en verhaal
  • consumenteneducatie
  • gezonde leef-/werkomgeving 
 3. Het project moet gericht zijn op een van de door het Anne Fransen Fonds of Consumers International vastgestelde prioriteiten (financiële dienstverlening, consumentenrecht en -bescherming, voeding, digitaal, medicijnen en gezondheid).
 4. Het project moet binnen 1 jaar worden uitgevoerd.
 5. Het budget mag niet hoger zijn dan €10.000.
 6. Aanvragers moeten vrij zijn van onethische praktijken, waaronder financiële en juridische kwesties, die van invloed kunnen zijn op de juridische status van de organisatie of de voortzetting van het lidmaatschap van CI.
 7. Overhead en indirecte kosten (locatie, eten, reizen, personeel en vrijwilligers) mogen niet meer dan 40% van het budget bedragen.

Contact
Postbus 1000
2500 BA Den Haag
070 445 45 45

Donateur worden?

De Consumentenbond geeft ieder jaar een bedrag aan het Anne Fransen Fonds. Maar dat is niet genoeg om alle projectaanvragen te financieren. Meer steun is dus altijd welkom. Voor €10 ben je al donateur. Je kunt dit bedrag overmaken op rekening NL81INGB0003224200 ten name van Stichting Anne Fransen Fonds, o.v.v. donateur.

De gift is in principe aftrekbaar voor belasting.

Bestuur

Het bestuur van het Anne Fransen Fonds bestaat uit:

 • de heer Marcel Warmerdam, voorzitter
 • de heer Bart Combée, secretaris
 • mevrouw Ellen Wesselingh, penningmeester
 • mevrouw Maria Huibers, lid
 • de heer Salvador Gutierrez Baelemans, lid

De kascontrolecommissie van het Anne Fransen Fonds bestaat uit:

 • de heer Herbert van den Ende, lid
 • de heer Andele Nauta, lid
 • de heer Hugo Brink, lid

Projecten

In 2017 selecteerde Consumers International 20 projectvoorstellen voor het Anne Fransen Fonds. In de jaarlijkse bestuursvergadering van het Anne Fransen Fonds werden hieruit 6 projecten gekozen. Aan elk project is een bedrag tussen €9.000 en €10.000 toegekend. Het betreft de volgende projecten:

Organización de Consumidores y Usarios de Chile (ODECU) – Chili

ODECU gaat onderzoek doen naar het gebruik van antibiotica bij de productie van pluimvee, varkens en zalm bestemd voor menselijke consumptie. Met de onderzoeksresultaten én informatie afkomstig van de World Health Organization zal actie worden gevoerd richting het openbaar bestuur om het gebruik van antibiotica aan banden te leggen. Daarnaast zal ODECU campagne voeren in de media en sociale netwerken om het consumentenbewustzijn over antibioticagebruik te vergroten.

Consumer VOICE – India

Consumer Voice heeft een initiatief opgezet om de digitale geletterdheid van Indiërs te vergroten. Het voorstel vergroot enerzijds de toegang tot de digitale economie en samenleving; anderzijds wijst het nadrukkelijk op digitale veiligheid en privacy. Het proefproject wordt gehouden in Delhi voor verschillende kwetsbare consumentengroepen zoals jongeren, vrouwen en ouderen.

Consumer Council of Fiji (CCF)

In Fiji zijn de laatste jaren Non-Communicable Diseases (NCD's) - niet overdraagbare aandoeningen -  de belangrijkste oorzaak van overlijden geworden. Een ongezonde levensstijl speelt hierin een belangrijke rol. Consumer Council of Fiji wil consumenten beter informeren hoe zij NCD’s de baas kunnen blijven door dagelijks de juiste keuzes te maken met betrekking tot voeding. Het project benadert met name de arme bevolking, die vaak in traditionele dorpsgemeenschappen wonen, weg van de stadscentra.

Tribuna - Ecuador

In Ecuador is in 2013 een voedingswijzer ingevoerd die met afbeeldingen informatie geeft over voedingswaarden (vet, zout, suiker, calorieën en dergelijke). Deze staat op de etiketten van verwerkte en verpakte producten. Project Tribuna wil het gebruik van dit systeem onder consumenten vergroten met supermarktonderzoek en informatiecampagnes.

Tegelijkertijd wil Tribuna het voortbestaan van het systeem waarborgen. Daartoe gaat het de positie versterken van de Nutrition Label Observatory, een organisatie die de uitvoering van het voedseletiketteringssysteem monitort. Uiteindelijk moet dit leiden tot goed geïnformeerde consumenten die eenvoudig gezonde voedselkeuzes kunnen maken.

Selangor and Federal Territory Consumers Association (SCA) – Maleisië

SCA wil met een online blog betrouwbare informatie geven over de veiligheid van diensten en producten. De Safety Insider blog wil de nummer één worden in het leveren van betrouwbare informatie door grondig onderzoek - eventueel met behulp van laboratoriumtests - en betrouwbare informatie te verzamelen en te publiceren. SCA wil daartoe een partnerschap aangaan met Standards Users, een organisatie aangesloten bij SCA.

Consumer Education and Research Society (CERS) – India

In India maken consumenten vaak verkeerde keuzes door misleidende, valse en aanstootgevende advertenties. Er is daarom een dringende behoefte om deze advertenties effectief te monitoren en te ontmoedigen. De eerste en meest belangrijke stap daarin: arme en kwetsbare consumenten van dit soort advertenties bewust maken, zodat ze deze herkennen en zichzelf ertegen beschermen. CERS wil misleidende advertenties aan de toezichthouder GAMA rapporteren. Als het nodig is zal CERS desnoods naar de rechter stappen om advertenties die misleidend, onjuist of aanstootgevend zijn, te laten verbieden.

Association pour la Defence de l’Environnement et des Consommateurs (ADEC) – Senegal

Het project heeft als doel het basisrecht van consumenten op een gezonde omgeving te bevorderen. Of zoals het staat in het Verenigde Naties handvest voor Consumentenrecht: 'Recht op een gezonde werk- en leefomgeving'. ADEC wil hiervoor een aantal lokale gemeenschappen in het departement Rufisque ondersteunen. Door middel van informatie, training en organisatie wil ADEC een sociale verandering bewerkstelligen waardoor gemeenschappen zelf verantwoordelijkheid nemen voor een betere hygiëne en een duurzame leefomgeving. 

Lees meer over internationale samenwerking