icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Alle artikelen

Artikelen binnen Internationale samenwerking

Anne Fransen Fonds

De Stichting Anne Fransen Fonds heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van (beginnende) consumentenorganisaties in de ontwikkelingslanden en Oost-Europa.


Doel van het Anne Fransen Fonds

AGF_crIn 1988 richtte de Consumentenbond de Stichting Anne Fransen Fonds op. De stichting is genoemd naar Anne Fransen, de eerste directeur van de Consumentenbond, die van 1964 tot haar overlijden in 1981 de organisatie de eerste groei gaf.

Het Anne Fransen Fonds is een organisatie die zich richt op het versterken van consumentenrechten door steun te geven aan consumentenorganisaties in ontwikkelingslanden. Dit gebeurt door financiële ondersteuning aan projecten en programma's die zijn geselecteerd en aanbevolen door de overkoepelende internationale organisatie Consumers International (CI).

Werkwijze Anne Fransen Fonds

Per jaar geeft het Anne Fransen Fonds zo'n €60.000 aan consumentenorganisaties. Dit geld is voornamelijk afkomstig van de Consumentenbond, die jaarlijks 0,15% van zijn omzet bijdraagt. Uitgaande van de jaarlijkse bijdrage van de Consumentenbond kunnen 5 à 6 aanvragen voor ondersteuning gehonoreerd worden.

Criteria projecten

Aanvragen dienen aan de volgende 7 door het bestuur vastgelegde criteria te voldoen:

 1. De aanvrager dient lid te zijn van Consumers International.
 2. Het project moet duidelijk gelinkt zijn aan 1 van de 8 consumentenrechten:
  • Toegang tot noodzakelijke producten en diensten
  • Veiligheid
  • Informatie
  • Keuze
  • Inspraak en vertegenwoordiging
  • Klacht en verhaal
  • Consumenteneducatie
  • Gezonde leef-/werkomgeving
 3. Het project moet gericht zijn op een van de door het Anne Fransen Fonds of Consumers International vastgestelde prioriteiten (financiële dienstverlening, consumentenrecht en -bescherming, voeding, digitaal, medicijnen en gezondheid).
 4. Het project moet binnen 1 jaar worden uitgevoerd.
 5. Het budget mag niet hoger zijn dan €10.000.
 6. Aanvragers moeten vrij zijn van onethische praktijken, waaronder financiële en juridische kwesties, die van invloed kunnen zijn op de juridische status van de organisatie of de voortzetting van het lidmaatschap van CI.
 7. Overhead en indirecte kosten (locatie, eten, reizen, personeel en vrijwilligers) mogen niet meer dan 40% van het budget bedragen.

Contact
Postbus 1000
2500 BA Den Haag
070 445 45 45

Projecten

In 2018 selecteerde Consumers International 21 projectvoorstellen voor het Anne Fransen Fonds. Uit deze lijst koos het bestuur van het fonds 6 projecten in de jaarlijkse bestuursvergadering . Elk project krijgt een bedrag tussen €9000 en €10.000. Het gaat om de volgende plannen:

1. Association des Consommateurs du Mali (ASCOMA), Mali

Een campagne tegen nep-medicijnen en zelfmedicatie. De actie wijst Malinese consumenten op de potentiële nadelen van zelfmedicatie en de risico's van nep-medicijnen. Zelfmedicatie is een wijdverspreide gewoonte.

2. Voluntary Consumers Training and Awareness Society (VOCTA) Bangladesh

Consumenten bewustmaken van de voedselveiligheid in restaurants. Dit project beoordeelt de voedselkwaliteit, hygiëne, locatie en infrastructuur van kleinere restaurants in Dakha. Het resultaat wordt gedeeld met het publiek. Het is de bedoeling dat de voedselkwaliteit en veiligheid op termijn voldoen aan de HACCP-standaarden (Hazard Analysis and Critical Point).

3. SEWA, Nepal

Consumenten in Nepal bewustmaken van hun algemene rechten en hun rechten als digitale consument in het bijzonder. Enerzijds door ze via mediacampagnes op hun rechten te wijzen. Anderzijds door een mechanisme op te zetten om klachten in te dienen en verhaal te halen. Consumenten worden begeleid en ondersteund in specifieke situaties.

4. Consumer Awareness Organization (COA), Nigeria

Bestaande rechten van consumenten op een effectievere manier afdwingen. Enerzijds door mensen bewust te maken van deze rechten. Anderzijds door ze te wijzen op de meest efficiënte weg om een klacht in te dienen en verhaal te halen. Op de langere termijn moet dit leiden tot actieve zelfbewuste consumenten.

5. Consumer Protection Association of The Gambia (CPAG), Gambia

Consumenten bewustmaken van de gevaren van aflatoxine in voedselgewassen. Door het verspreiden van op feiten gebaseerde informatie leren ze over de risico's. Ze kunnen aflatoxine straks in de praktijk herkennen en hun eigen voedselveiligheid en gezondheid bewaken.

6. Consomidores Argentinos (CA), Argentinië

Een digitaal platform creëren waarin consumenten en leveranciers in conflictsituaties tot een oplossing proberen te komen. Het digitale proces van klachten indienen en verhaal halen gebeurt op vrijwillige basis. Hierin staan de rechten van consumenten centraal en het vindt plaats onder toezicht van een lokale consumentenorganisatie.

Donateur worden?

De Consumentenbond geeft ieder jaar een bedrag aan het Anne Fransen Fonds. Maar dat is niet genoeg om alle projectaanvragen te financieren. Meer steun is dus altijd welkom. Voor €10 ben je al donateur. Je kunt dit bedrag overmaken op rekening NL81INGB0003224200 ten name van Stichting Anne Fransen Fonds, o.v.v. donateur.

De gift is in principe aftrekbaar voor belasting.

Bestuur

Het bestuur van het Anne Fransen Fonds bestaat uit:

 • de heer Marcel Warmerdam, voorzitter
 • de heer Bart Combée, secretaris
 • mevrouw Ellen Wesselingh, penningmeester
 • mevrouw Maria Huibers, lid

De kascontrolecommissie van het Anne Fransen Fonds bestaat uit:

 • de heer Peter Stutvoet, lid
 • de heer Andele Nauta, lid
 • de heer Hugo Brink, lid