icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Rechtsbijstand bij burenruzie

Ruzie met de buren over geluidsoverlast of bijvoorbeeld troep in de tuin kan hoog oplopen. Met een rechtsbijstandverzekering kun je juridische hulp inschakelen, mits je de juiste dekking hebt afgesloten. Heb je ruzie met je buren en kom je er samen niet uit? Bekijk dan je rechtsbijstandverzekering.

Marlies Feytens

Marlies Feytens , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:4 augustus 2020

burenruzie rechtsbijstandverzekering

Oplossen burenruzie

Vaak is de beste oplossing om samen met de buren tot overeenstemming te komen. Dit lukt lang niet altijd, want het aantal burenruzies waarbij juridische hulp wordt gevraagd neemt toe. Bekijk of jouw rechtsbijstandpolis dekking biedt voor burenruzies.

Is het eenmaal zover, dan kun je er niet snel nog dekking voor afsluiten. Een rechtsbijstandverzekering dekt namelijk alleen onvoorziene of nog niet lopende conflicten. 

Basispakket of aanvullende module

Meestal kun je bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering kiezen in welke gevallen je de verzekering wilt gebruiken.

  • Bij sommige verzekeraars zijn burenruzies verzekerd via het basispakket.
  • Bij andere verzekeraars valt burenruzie onder de aanvullende module Wonen.

De rechtsbijstandverzekering van a.s.r. en de Slim Geregeld-polis van Arag dekken burengeschillen helemaal niet. 

Dekkingsgebied

Het dekkingsgebied is meestal beperkt tot Nederland. Bij ABN Amro, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis is het dekkingsgebied Benelux en Duitsland (peildatum: maart 2018).

Vergelijk rechtsbijstandverzekeringen 

Gebruik onze Rechtsbijstandverzekeringvergelijker om te zien welke rechtsbijstandverzekering het beste bij je past.

Burenrecht en burenruzie

Het burenrecht regelt de rechten en plichten van buren onderling. De regels gelden meestal voor de eigenaren van woningen, maar kunnen ook op huurders van toepassing zijn. Buren mogen elkaar geen hinder toebrengen.

Geschillen met de buren die niet (standaard) vallen onder het burenrecht, zoals overlast, vallen bij de rechtsbijstandverzekeraars soms wel onder de dekking burenruzies. Dit is het geval bij de Anker Eigen Jurist Polis Basis.

Steun de Consumentenbond

De Consumentenbond doet regelmatig onderzoek naar de voorwaarden en premies van rechtsbijstandzekering. Zo helpen we jou bij het maken van de juiste keuze. Jij kunt bijdragen door lid te worden.

Word lid

Onenigheid met VvE

Het kan ook gebeuren dat je het niet eens bent met een beslissing die de Vereniging van Eigenaars (VvE) neemt. De VvE kan bijvoorbeeld huisdieren verbieden. Op grond van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) mag dit niet te ver gaan. Dit artikel bepaalt dat iedereen recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.  

Verbod op huisdieren

Geldt er binnen je appartementencomplex een verbod op het houden van huisdieren en ben je het daar niet mee eens? Ga dan eerst het gesprek aan met de VvE. Komen jullie er niet uit, dan kun je overwegen om je rechtsbijstandverzekeraar in te schakelen of naar de kantonrechter te gaan.

De kantonrechter bepaalt uiteindelijk of het verbod al dan niet gerechtvaardigd is. Hij zal bij een dergelijk verbod een belangenafweging maken: het belang van de huisdiereigenaar en zijn recht op een privéleven tegenover het belang van de VvE. De VvE moet aantonen wat zijn belang is bij het opnemen van het verbod om huisdieren te houden. Vaak is het vermijden van overlast de reden.

Dekking VvE-geschillen

VvE-geschillen zijn niet altijd standaard gedekt. Bij de meeste verzekeraars kun je kiezen om dit extra mee te verzekeren. De dekking valt onder de module Wonen.

Een klein aantal verzekeraars heeft geen dekking voor geschillen met de VvE. Het gaat om verzekeraars ARAG Slim geregeld, De Goudse, ING en Nationale-Nederlanden (peildatum 4-8-2020).

Ben je bestuurder van een VvE dan is dekking op de meeste particuliere rechtsbijstandverzekeringen uitgesloten. Vind je dekking voor VvE-geschillen belangrijk? Check dan van tevoren de polisvoorwaarden of doe navraag bij de verzekeraar.

Lees ook: