icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Rechtsbijstand bij strafzaken

Welke dekking biedt jouw rechtsbijstandverzekering bij een strafzaak? We checkten 43 rechtsbijstandverzekeringen. Geen enkele daarvan biedt rechtshulp bij delicten die met opzet plaatsvonden. In andere strafzaken bieden ze soms wél uitkomst. 
Marlies Feytens
Marlies Feytens

Expert Geld & Verzekering

Gepubliceerd op:  14 februari 2017

rechtsbijstandverzekering rechter

Vergoeding van rechtshulp

Wie verdacht wordt van een ernstig strafbaar feit - zoals zware mishandeling of inbraak - en wordt aangehouden, krijgt in veel gevallen een advocaat toegewezen. De verdachte hoeft deze advocaat niet te betalen, ongeacht de hoogte van zijn inkomen of vermogen.

Bij minder ernstige zaken komt een verdachte niet standaard in aanmerking voor een gratis advocaat. Of de verdachte de rechtshulp vergoed krijgt via de rechtsbijstandsverzekering, hangt af van de vraag of er wel of geen sprake is van schuld of opzet.

Schuld of opzet

We namen - in februari 2017 - 43 rechtsbijstandverzekeringen onder de loep, via gegevens van onderzoeksbureau MoneyView. Geen enkele rechtsbijstandverzekering biedt rechtshulp bij delicten die met opzet plaatsvinden.

Bijna alle onderzochte rechtsbijstandverzekeringen vergoeden wél achteraf de kosten voor rechtshulp als de verzekerde ontslagen wordt van alle rechtsvervolging (ovar), niet wordt vervolgd of vrijspraak krijgt.

  • Bij een aantal rechtsbijstandverzekeringen die onder rechtshulpverlener Arag vallen, moet de verzekerde zich binnen 1 maand na vrijspraak, seponering of ovar melden bij de verzekeraar om de kosten vergoed te krijgen.
  • Deze termijn bedraagt 2 weken voor consumenten die een rechtsbijstandverzekering hebben die onderdeel zijn van Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR).

Strafzaken in het verkeer

Alle 43 bekeken rechtsbijstandverzekeringen bieden dekking voor strafzaken in het verkeer, behalve de Anker Eigen Jurist Polis Basis.

  • Bij 19 verzekeringen is dit standaard verzekerd.
  • Bij 23 verzekeringen is deze dekking optioneel.

Er gelden wel beperkingen om voor dekking in aanmerking te komen. Bij sommige rechtsbijstandverzekeringen is er bijvoorbeeld geen dekking als de verzekerde de strafzaak kan afdoen door betaling van een boete. Bij een aantal polissen is er ook geen dekking bij geschillen over invordering van een rijbewijs in een strafrechtelijke procedure.

Overige strafzaken

  • Ongeveer 25% van de 43 onderzochte rechtsbijstandverzekeringen biedt geen dekking voor strafzaken die niets met verkeer te maken hebben.
  • Bij 12 verzekeringen zijn niet-verkeersgerelateerde strafzaken standaard meeverzekerd.
  • 9 verzekeringen hebben een beperkte dekking.

Beperkte dekking

Bovag bijvoorbeeld biedt alleen dekking bij strafzaken die te maken hebben met werkzaamheden in loondienst. Nog 25 andere rechtsbijstandverzekeringen hebben deze beperking.

ING gaat zelfs een stapje verder en geeft in zo'n situatie alleen dekking aan politieambtenaren, verpleegkundigen en mensen die beroepshalve zijn verbonden aan een academisch ziekenhuis. Bij Univé geldt een vergelijkbare regeling: alleen verzekerden in dienst van politie en defensie hebben dekking bij een strafzaak die voortvloeit uit de loondienstbetrekking.

14 van de 43 rechtsbijstandverzekeringen bieden geen dekking als dood of letsel door schuld ten laste wordt gelegd.

Franchise en externe kosten

Veel rechtsbijstandverzekeringen kennen een franchise om de schadelast van de verzekeraar te beperken. Bij strafzaken zal het financieel belang in veel gevallen groter zijn dan de franchise.

  • Desondanks geldt bij 18 verzekeringen geen franchise bij strafzaken, terwijl deze standaard wel geldt. 
  • 17 verzekeringen geven bij strafzaken een hogere vergoeding dan standaard voor geschillen geldt.
  • Bij bijna de helft van de 43 rechtsbijstandverzekeringen is de vergoeding voor externe kosten bij strafzaken zelfs onbeperkt. Kanttekening hierbij is dat nooit meer wordt vergoed dan de ‘redelijke en noodzakelijke’ kosten.

Vrije advocaatkeuze

Maak je als verzekerde gebruik van het recht op vrije advocaatkeuze bij procedures waarbij een advocaat niet verplicht is, dan geldt bij strafzaken géén afwijkende vergoeding ten opzichte van de ‘normale’ vergoeding in dergelijke gevallen.

Tip: vergelijk de testresultaten en voorwaarden van ruim 40 rechtsbijstandverzekeringen en zie direct welke rechtsbijstandverzekering het beste bij je past.

Bron: MoneyView

Lees ook:

Test rechtsbijstandverzekeringen