icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Energievergelijker

Via onze energievergelijker kun je overstappen naar energieleveranciers waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben. Zo heb je altijd een scherpe, actuele deal.
Christiaan Doolaard

Christiaan Doolaard   Expert energieBijgewerkt op:28 juli 2016

Artikel 1.

De Consumentenbond biedt op de website een vergelijker en overstapservice aan waarmee de consument een contract kan sluiten, een offerte kan aanvragen of anderszins informatie kan inwinnen bij energieleveranciers. De Consumentenbond fungeert daarbij uitsluitend als doorgeefluik tussen consument en energieleverancier en niet als contractspartij. De Consumentenbond zorgt voor het aanbieden van relevante keuze-informatie op aspecten als tarieven, contractduur en/of andere (contract)voorwaarden van de energieleveranciers.

Artikel 2.

Voor de Energievergelijker werkt de Consumentenbond samen met energievergelijker RISK. RISK houdt de energieproducten en tarieven up-to-date. De Consumentenbond is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeoordelingen van de energieleveranciers.

Artikel 3.

Indien de consument dit wenst kan hij of zij, een elektronisch formulier, met zijn of haar contract- en naam/adres-gegevens invullen. De Consumentenbond zal in samenwerking met RISK vervolgens zorg dragen voor versturing naar de door de gebruiker gewenste energieleverancier.

Artikel 4.

De keuze van de energieleverancier is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de consument zelf. Ook de eventuele afname door de consument van andere producten van de energieleverancier komt volledig voor eigen risico, rekening en verantwoordelijkheid. De Consumentenbond aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade.

Artikel 5.

De door de consument gekozen energieleverancier is verantwoordelijk voor:

 • de omschakeling en/of start van de dienstverlening;
 • de opzegging van het bestaande contract van de consument met een
  energieleverancier.

Mocht het tarief of een andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd zijn weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven informatie zijn besteld, dan kan de energieleverancier weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven tarieven of voorwaarden.

Artikel 6.

De Consumentenbond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • de door de energieleverancier gehanteerde aanmeld- c.q. acceptatiecriteria;
 • de door de energieleverancier gekozen en/of gegarandeerde contractdatum;
 • voor enige ontstane schade door het niet of te laat afsluiten van het contract.

 

 

 

Artikel 7.

Het is de consument die gebruik maakt van de Energievergelijker van de Consumentenbond niet toegestaan om:

 • de diensten van Consumentenbond of van de energieleverancier door te verkopen;
 • valse gegevens in te voeren, zoals bijvoorbeeld valse namen, adressen en andere contact gegevens;
 • misbruik te maken van credit card nummers;
 • te trachten de beveiliging of het netwerk van Consumentenbond te omzeilen of 'kraken', zoals bijvoorbeeld het toegang krijgen tot gegevens die niet voor de gebruiker zijn bedoeld, het inloggen bij een server of account waartoe de gebruiker geen toestemming heeft en elke wijze van het monitoren van het netwerk om illegaal gegevens te onderscheppen;
 • ongevraagd e-mails te verzenden, bijvoorbeeld in de vorm ‘junk mailing’, 'bulk mailing' of 'mail bombing', die advertenties en/of promoties en/of aankondigingen en/of daarmee vergelijkbare inhoud bevatten;
 • frauduleuze transacties aan te gaan met energieleveranciers, zoals bijvoorbeeld het doelbewust begaan van handelingen voor een derde partij zonder diens toestemming.

Artikel 8.

De website waarop de Energievergelijker van de Consumentenbond wordt aangeboden is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Consumentenbond, voor dit betreffende deel in samenwerking met RISK. De informatie op de website is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. De Consumentenbond kan echter geen garanties geven over de juistheid van de verschafte informatie en adviezen. Snelle ontwikkelingen en of prijswijzigingen kunnen er incidenteel toe leiden dat deze informatie verouderd, niet correct of onvolledig is.

Artikel 9.

De Consumentenbond behoudt zich het recht voor om de Energievergelijker op elk gewenst moment ontoegankelijk te maken of te beëindigen danwel om de toegang (deels) te beperken zonder voorafgaande melding. De Consumentenbond en RISK kunnen op elk gewenst moment elke energieleverancier (of elk product of dienst van een energieleverancier) verwijderen uit de Energievergelijker.

Artikel 10.

Indien de consument de aangevraagde dienst van de energieleverancier om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dan heeft hij of zij op grond van de wet Koop op Afstand het recht om de leveringsovereenkomst binnen 14 dagen na de ontvangst van de aanvraagbevestiging van de energieleverancier te ontbinden. De consument dient dit verzoek tot ontbinding te allen tijde rechtstreeks bij de energieleverancier in te dienen.

Artikel 11.

De in het kader van de Energievergelijker op de website van de Consumentenbond afgebeelde gegevens, waaronder producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij de Consumentenbond en/of RISK en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Ook de overige inhoud van de website van de Consumentenbond wordt beschermd door het auteursrecht en mag niet elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van Consumentenbond, behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

Artikel 12.

Op de inhoud van de door de Consumentenbond en door RISK voor en in het kader van de Energievergelijker gebruikte database(s), alsmede de daarin opgenomen gegevens en de daarop toegepaste structuur is het databankenrecht van toepassing. De databases mogen, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de Consumentenbond en RISK op geen enkele manier elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, behalve voor zover noodzakelijk om de website van de Consumentenbond op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

Artikel 13.

In zaken waar deze Algemene Voorwaarden Energievergelijker niet in voorzien zijn de voor het lidmaatschap in brede zin van de Consumentenbond geldende Algemene Voorwaarden van toepassing.