icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
De beste zorgverzekering, die wil jij toch ook? |

Vergelijk en stap over

zorgicoon-45x45px

Zusterorganisaties in het buitenland

Hier vind je een overzicht met links naar de consumentenverenigingen in andere Europese landen.

Finland

Kuluttajatutkimuskeskus (National Consumer Research Centre) is een van de in Finland actieve organisaties die vergelijkbaar zijn met die in Denemarken. Het houdt zich primair bezig met vergelijkend onderzoek.

Suomen Kuluttajaliitto (SK) is een organisatie die meer als belangenbehartiger actief is.

http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/en/ 

http://www.kuluttajaliitto.fi/ 

Frankrijk

De Union Federale des Consommateurs (UFC) is een algemene consumentenorganisatie die onderzoek doet, publicaties uitbrengt en consumentenbelangen behartigt, onafhankelijk van de overheid, gefinancierd door leden en middels opbrengsten van eigen uitgaven.

Het Institut National de Consommation (INC) is een door de overheid gefinancierde organisatie die eveneens het gehele scala aan activiteiten ter ondersteuning van de consument ontplooit.

http://www.quechoisir.org/

Ierland

De Consumers’ Association of Ireland (CAI) is een nog tamelijk kleine, onafhankelijke organisatie die door de leden wordt gefinancierd. Zij ontplooit activiteiten op het terrein van onderzoek, publicaties, ledenservice en belangenbehartiging.

http://www.consumerassociation.ie/

Luxemburg

De Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC) is een onafhankelijke organisatie, gefinancierd door leden met enige aanvullende ondersteuning van de overheid.

http://www.ulc.lu/

België

De Verbruikersunie is een algemene consumentenorganisatie gelijkend op de Consumentenbond, die zich echter primair toelegt op onderzoek en publicaties en zich slechts in beperkte mate inlaat met belangenbehartiging.

http://www.testaankoop.be

Denemarken

De Forbrurgerrådet (FR) is een mede door de overheid gefinancierde organisatie die echter ook bijdragen van leden ontvangt. De organisatie voert een onafhankelijke koers met een sterk accent op beleidsmatig werk.

Statenshussholt is een door de overheid gefinancierde organisatie die zich primair bezighoudt met vergelijkend onderzoek.

http://www.fbr.dk/

Griekenland

De Association for the Quality of Life (E.K.PI.ZO) is een kleine organisatie die zowel onderzoek doet als ledenservice en belangenbehartiging biedt.

Kepka (Consumers Protection Centre) is één van de andere organisaties die zich in Griekenland inzet voor de consumentenbelangen.

http://www.ekpizo.gr/

http://www.kepka.org/

Duitsland

Stiftung Warentest is een testorganisatie die zich uitsluitend bezighoudt met het verrichten van onderzoek en het verzorgen van publicaties, voor een beperkt deel nog ondersteund door de overheid.

De Verbraucherzentrale Bundesverband (VzBv) is een door de overheid gefinancierde maar onafhankelijke organisatie die zich met beleidsmatige aangelegenheden bezighoudt. Leden van VzBv zijn onder anderen de diverse Verbraucher Zentralen in de Duitse deelstaten.

http://www.stiftung-warentest.de/

Groot-Brittannië

De Consumers’ Association (CA) is vergelijkbaar met de Consumentenbond: een private organisatie gefinancierd uit ledengelden, die onafhankelijk is en een vergelijkbaar activiteitenpakket aanbiedt.

De National Consumer Council (NCC) is een door de overheid gefinancierde organisatie, maar die onafhankelijk is in haar doen en laten en zich primair bezighoudt met beleidsmatige studies en beleidsmatige uitingen.

De Consumers in the European Union Group (CEG) is een samenwerkingsverband van diverse organisaties dat zich primair bezighoudt met EU-aangelegenheden.

Daarnaast is er bijvoorbeeld ook nog een consumentenorganisatie uit Wales.

http://www.which.net/

http://www.ceg.co.uk/welcome

http://www.wales-consumer.org.uk/

IJsland

Neytendasamtökin (NS) is een onafhankelijke organisatie die vijf keer per jaar een blad uitgeeft voor leden. Ze zet zich in voor algemene belangenbehartiging, maar ook voor individuele problemen.

http://www.ns.is/

Italië

Het Comitato Difesa Consumentori (CDC) hanteert hetzelfde model als dat van de organisaties in Spanje en Portugal. Het is een onafhankelijke organisatie met het accent op belangenbehartiging en ledenservice.

http://www.cdc.it

Noorwegen

De Forbrukerrådet wordt in belangrijke mate door de overheid gefinancierd. Naast het verrichten van onderzoek, uitgeven van publicaties en klachtenbehandeling, wordt er ook beleidsmatig gewerkt en is de organisatie in regionaal verband zeer actief.

http://www.forbrukerradet.no/