icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Afwijzing verzekering

Je kunt ten onrechte geweigerd worden voor een verzekering, of tussentijds een waarschuwing krijgen na te veel claims.

Marlies Feytens

Marlies Feytens , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:28 mei 2019

Gebruikstips_Afwijzingverzekering

Te veel claimen

Verzekeraars kunnen 'te veel claimen' afstraffen met een premieverhoging, het inperken van de dekking of zelfs het opzeggen van de polis (royement). Dit moet dan wel in de voorwaarden staan, inclusief de opzegtermijn. Doorgaans telt iets alleen als claim als het om een geschil gaat waarbij juridische bijstand is verleend. Een tussentijdse opzegging vanwege te veel claims kan alleen op de datum waarop de polis afloopt (de contractvervaldatum) óf met een heel goede reden, zoals fraude.

De Vereende

Na welk aantal en soort schades een verzekerde wordt geroyeerd, kan per verzekeraar verschillen. Dit staat vaak niet of niet duidelijk in de voorwaarden. Overstappen na ‘te veel’ claims kan lastig zijn, omdat een nieuwe verzekeraar het schadeverleden indien mogelijk, meeweegt voor acceptatie. In het slechtste geval kun je alleen nog een polis tegen een veel hogere premie afsluiten bij de Vereende (voorheen Rialto), een verzekeraar die zich richt op risicovolle klanten. Er zijn goedkopere alternatieven zoals Lastpoint verzekeringen, waar je een 'herstelpolis' kunt aanvragen bij een andere verzekeraar. Je moet de premie voor een halfjaar of jaar dan wel in 1 keer vooruitbetalen.

Claims geregistreerd

In het Centraal Informatie Systeem (CIS) kunnen verzekeraars de schadeclaims (behalve zorgdeclaraties) inzien. Verzekerden worden alleen via de polisvoorwaarden en eventueel bij een schadeclaim of fraude op deze registraties gewezen. De schuldvraag en afhandeling van de claim wordt niet in het systeem vermeld. Als je een schade claimt en deze (alsnog) zelf betaalt, kan er dus toch een registratie zijn. Fraudegevallen blijven tot maximaal 8 jaar in CIS staan, schadeclaims 5 jaar. Wil je de registraties inzien, dien dan kosteloos een inzageverzoek in via Stichting CIS. Klopt de registratie niet, dan kun je bij CIS een correctieverzoek indienen waarna contact wordt opgenomen met de verzekeraar.

Afwijzing verzekering

Bij zorgverzekeringen kun je niet geweigerd worden voor een basisverzekering, maar wel voor aanvullende zorgverzekeringen. Dit kan op basis van medische gronden, zo ook bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering en andere levensverzekeringen. Ook schadeverzekeraars kunnen je weigeren als nieuwe klant. Naast de database CIS maken verzekeraars bij het beoordelen van een nieuw klant gebruik van informatie via handelsinformatiebureaus als Experian en Focum. Deze bureaus verzamelen zo veel mogelijk informatie over consumenten.

Bezwaar tegen afwijzing

Wijst een verzekeraar de aanvraag van een verzekering af, dan heeft de aanvrager recht op een goed gemotiveerde afwijzing. De Gedragscode Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars schrijft namelijk voor dat een afwijzing in 'schriftelijke en begrijpelijke bewoordingen' moet worden gecommuniceerd. Uit meldingen bij de Consumentenbond blijkt dit niet altijd te gebeuren.

Vraag de verzekeraar schriftelijk om een toelichting als de motivatie voor een afwijzing vaag is: bekijk de voorbeeldbrief.

Risicoselectie en postcode

Verzekeraars kijken bij de acceptatie ook naar zogenoemde risicogebieden via de postcode. Als je in een wijk met sociale huurwoningen woont, kan het zijn dat je een hogere premie betaalt. Reaal kijkt zelfs naar het huisnummer voor het bepalen van het risico bij een autoverzekering. Discriminatie op grond van onder meer geslacht, ras en nationaliteit en indirect via postcodes mag volgens het College voor de Rechten van de Mens niet. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er vooral mensen met een niet-Nederlandse afkomst in een gebied wonen.

Deze indirecte vorm van discriminatie is vaak moeilijk te bewijzen en het hangt ook helemaal af van de casus. Vermoed je discriminatie door een verzekeraar, dan kun je dit melden bij het College voor de Rechten van de Mens. Deze registreert het signaal of start een procedure die uitmondt in een uitspraak waarin staat of er wel of geen sprake is van discriminatie. Er zijn 2 oude onderzoeken van het College naar postcodegebieden en discriminatie:

Meldpunt dupe van je data

Verzekeraars en andere bedrijven verzamelen en verwerken steeds meer persoonlijke gegevens. De gegevens kunnen gebruikt worden om mensen uit te sluiten. Weigerde een bedrijf jou ooit een bepaalde dienst omdat je in een bepaald 'risicoprofiel' valt, of heb je wel eens vooruit moeten betalen omdat je adres een 'verkeerde' postcode heeft? Mail je ervaring dan naar ons meldpunt: dupevanjedata@consumentenbond.nl

Inzagerecht

Door een inzageverzoek te doen bij een organisatie, kun je vaststellen of een organisatie wel met de juiste gegevens over jou werkt. Dit is jouw wettelijke recht. De organisatie moet je dan vertellen welke gegevens ze over je hebben, hoe ze aan die gegevens zijn gekomen en hoe ze die hebben gebruikt. Vraag inzage via het stappenplan van de Consumentenbond.

Lees ook: