icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

Consumentenbond.nl

Inloggen

Vul een geldig e-mailadres in

Vul een wachtwoord in

Geweigerd voor een verzekering

Je kunt (onterecht) geweigerd worden voor een verzekering vanwege je leeftijd of na te veel claimen. De verzekeraar kan je polis ook stopzetten, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt. Het is dan lastig een nieuwe verzekering af te sluiten. De Consumentenbond geeft tips.

Marlies Feytens

Marlies Feytens , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:13 augustus 2019

Artikel afwijzing schorsing royement autoverzekering

Mag je worden geweigerd voor een verzekering?

Ja. Voor de meeste verzekeringen zijn verzekeraars niet verplicht je te accepteren. Ook een schadeverzekeraar kan jou dus weigeren als klant. Bijvoorbeeld als ze vinden dat je te veel hebt geclaimd of op basis van je leeftijd.

Wijst een verzekeraar jouw aanvraag voor een verzekering af, dan heb je in elk geval recht op een goed gemotiveerde afwijzing. De Gedragscode Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars schrijft namelijk voor dat een afwijzing in 'schriftelijke en begrijpelijke bewoordingen' moet worden gecommuniceerd.

Vraag de verzekeraar desnoods schriftelijk om een toelichting als de motivatie voor een afwijzing onduidelijk is.

Gebruik de voorbeeldbrief: Afwijzing verzekering (doc).

Jouw schadeverleden geregistreerd: CIS

Bij het beoordelen van nieuwe klanten maken verzekeraars gebruik van databases als Roy Data en het Centraal Informatie Systeem (CIS). Hierin staat jouw schadeverleden geregistreerd, wat een nieuwe verzekeringsaanvraag soms flink in de weg kan zitten. Alleen schadeclaims mogen vastgelegd worden, informatieverzoeken niet. 

Verzekerden zouden over iedere CIS-registratie moeten worden ingelicht, maar dit gebeurt niet altijd even duidelijk. Vaak wordt alleen via de polisvoorwaarden en eventueel bij een schadeclaim of fraude op CIS-registraties gewezen.

Weigering door CIS-registraties?

In CIS kunnen verzekeraars de schadeclaims (behalve zorgdeclaraties en rechtsbijstandclaims) inzien. Fraudegevallen blijven tot maximaal 8 jaar in CIS staan, schadeclaims en opzeggingen 5 jaar. De schuldvraag staat niet in CIS, maar die informatie kunnen verzekeraars wel bij elkaar opvragen. Als je een schade claimt en deze (alsnog) zelf betaalt, kan er toch een registratie zijn.

Alleen een registratie is geen reden om iemand te weigeren. Een verzekeraar moet zijn beleid kunnen uitleggen. Verzekeraars mogen de CIS-database slechts gebruiken om gegevens die een nieuwe verzekerde opgeeft te controleren.

Checkt een verzekeraar registraties in de database om je te weigeren voor een verzekering? Klaag dan bij stichting CIS (telefonisch of per e-mail) zodat de verzekeraar kan worden aangesproken.

Inzage vragen in de CIS-database

  • Wil je de CIS-registraties inzien, dien dan kosteloos een inzageverzoek in via Stichting CIS.
  • Klopt de registratie niet, dan kun je bij CIS een correctieverzoek indienen waarna contact wordt opgenomen met de verzekeraar. Jaarlijks krijgt CIS zo’n 400 correctieverzoeken, waarvan een kwart leidt tot aanpassing van een registratie. Klop voor een toelichting op CIS-registraties aan bij de betreffende verzekeraar.
  • Wordt het correctieverzoek geweigerd? Klaag dan bij de verzekeraar en vervolgens (kosteloos) bij het Kifid of schakel juridische hulp in.

Weigering door andere gegevens?

Verzekeraars gebruiken naast CIS nog veel meer databronnen, zoals van datadealers en kredietinformatiebureaus, zoals EDM, EDR, Experian, Focum en Infofolio. Die bedrijven verzamelen zoveel mogelijk gegevens over consumenten via openbare bronnen zoals kranten en tijdschriften, internet en social media.

Gemaakte klantprofielen en risico-inschattingen voor bijvoorbeeld (schade aan) de woning en auto en het betaalgedrag worden doorverkocht. De prijs en voorwaarden van een verzekering kunnen hierop worden aangepast, zonder dat dit voor verzekerden inzichtelijk is. 

Inzage in andere persoonlijke gegevens

  • Word je afgewezen puur op basis van wat er uit de computer rolt (geautomatiseerde gegevensverwerking)? Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens heb je dan recht op een heldere toelichting en nieuw oordeel door een medewerker. Vraag hier dus om.
  • Wil je inzage in gegevens bij bedrijven of datahandelaren, zoals Focum en Experian? Gebruik dan het stappenplan voor het doen van een inzage en correctieverzoek.

Hogere premie door je postcode

Onder meer auto- en woonverzekeraars kijken bij de acceptatie van een nieuwe verzekerde ook naar zogenoemde risicogebieden en wijken. Dit doen ze door naar je postcode en soms ook je huisnummer te kijken. Als je in een wijk met sociale huurwoningen woont, kan het zijn dat je een hogere premie betaalt voor je verzekering. 

Ook het betalingsgedrag van een oud-bewoner kan ervoor zorgen dat je wordt afgewezen of een hogere premie moet betalen. Vraag ook dan om de reden voor een afwijzing of hogere premie, vraag inzage in je gegevens en dien een correctieverzoek in. 

Weigering door woonadres: discriminatie?

Discriminatie op grond van onder meer geslacht, ras en nationaliteit mag volgens het College voor de Rechten van de Mens niet. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er vooral mensen met een niet-Nederlandse afkomst in een gebied wonen. Deze indirecte vorm van discriminatie via bijvoorbeeld postcode is vaak moeilijk te bewijzen en hangt ook sterk af van de casus.

Voel je je gediscrimineerd door een verzekeraar, dan kun je dit melden bij het College voor de Rechten van de Mens. Deze registreert het signaal of start een procedure die uitmondt in een uitspraak waarin staat of er wel of geen sprake is van discriminatie.

Problemen na een aankoop?

Je gelijk halen kan soms flink tegenvallen. We helpen je graag verder. Afhankelijk van de aard van je klacht kan dat bijvoorbeeld met een Brief op maat of persoonlijke Bemiddeling.  Bel 070 - 445 45 45 en bespreek je mogelijkheden.

kader_bembom1

Stopzetten verzekering na veel claims

Verzekeraars kunnen te veel claimen afstraffen met een premieverhoging, het inperken van de dekking en het opzeggen van de polis (royement). Dit moet dan wel in de voorwaarden van je verzekering staan, inclusief de opzegtermijn.

Een opzegging vanwege te veel claims kan alleen op de datum waarop de polis afloopt (de contractvervaldatum) óf met een heel goede reden, zoals fraude. Na welk aantal en soort schades een verzekering wordt stopgezet (royement), kan per verzekeraar verschillen. Deze specifieke informatie staat doorgaans niet of niet duidelijk in de voorwaarden.

Overstappen na veel claims

Overstappen na ‘te veel’ claims kan lastig zijn, omdat een nieuwe verzekeraar het schadeverleden - zo mogelijk - meeweegt voor acceptatie. In het slechtste geval kun je alleen nog een polis tegen een veel hogere premie afsluiten bij de Vereende (voorheen Rialto), een verzekeraar die zich richt op risicovolle klanten.

Er zijn goedkopere alternatieven zoals Lastpoint verzekeringen, waar je een 'herstelpolis' kunt aanvragen bij een andere verzekeraar. Je moet de premie voor een halfjaar of jaar dan wel in 1 keer vooruitbetalen.

Premie verzekering niet betaald

Een ongemerkte en onbedoelde betalingsachterstand - bijvoorbeeld door een foutje met de post, een gewijzigd rekeningnummer of mislukte incasso - kan zorgen voor royement van je verzekering.

Als een premieachterstand te lang duurt, schorsen verzekeraars de dekking. Je bent dan niet meer verzekerd. Pas als alle achterstallige bedragen zijn voldaan, wordt de schorsing opgeheven. De dekking in de tussenliggende periode wordt niet hersteld. Als de achterstallige betaling te lang open blijft staan, wordt je door de verzekeraar geroyeerd.

Omdat een royement eveneens geregistreerd wordt in CIS, is het lastig om daarna nog elders een (schade)verzekering af te sluiten. Verzekeraars checken dat systeem namelijk als je een aanvraag indient. Ook kunnen verzekeraars bij de aanvraag de vraag stellen of je ooit geroyeerd of geweigerd bent voor een verzekering. Als je de vraag onterecht ontkennend beantwoordt, kan de verzekeraar je registreren als fraudeur. 

Aanmaning voor schorsing

Voordat een verzekeraar tot schorsing overgaat, moet de verzekeraar eerst een aanmaning sturen. Daarin moeten de wettelijke betalingstermijn van 14 dagen staan en de consequenties zijn van niet of te laat betalen. Verzekeraars maken hier weleens fouten in. De aanmaning mag bijvoorbeeld niet verstuurd worden binnen de 'respijttermijn' (meestal 30 dagen na de premievervaldatum).

Klagen over schorsing dekking verzekering

Ben je het oneens met de schorsing of stopzetting van je verzekering (royement) na een betalingsachterstand? Protesteer dan schriftelijk bij de verzekeraar en dreig met een gang naar het Kifid. Draag ook voorbeelduitspraken aan waaruit blijkt dat je onterecht geschorst of geroyeerd bent.

Voorbeeldklacht: een verzekerde werd geroyeerd door Ditzo vanwege een vermeende betalingsachterstand, waarna zijn schade ook niet werd uitgekeerd. Volgens een uitspraak van het Kifid heeft de verzekeraar niet tijdig gewaarschuwd voor het risico van een betalingsachterstand en schorsing van de dekking. De verzekeraar moest de schade daarom alsnog uitkeren.

Deel je ervaring

Ben jij zonder duidelijke reden weleens geweigerd door een bedrijf als klant of werd een bepaalde dienst je geweigerd omdat je in een bepaald 'risicoprofiel' valt, zonder duidelijke toelichting? Of heb je wel eens vooruit moeten betalen omdat je een 'verkeerde' postcode hebt? Mail je ervaring naar ons meldpunt: dupevanjedata@consumentenbond.nl