icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Compensatieregeling eigen bijdrage kinderopvang rond

Nieuws
|
De compensatieregeling vanuit de overheid voor de eigen bijdrage van niet-genoten kinderopvang tijdens de coronacrisis is rond. Het gaat om een eenmalige uitkering die vooralsnog betrekking heeft op de periode van 16 maart tot en met 28 april. Ouders kunnen in juni of juli het geld op hun rekening verwachten.
fauve panis

Fauve Panis   Expert Voeding & GezondheidGepubliceerd op:20 april 2020

Kosten kinderopvang

Eigen bijdrage vergoed

Ouders die vanwege het coronavirus geen gebruik kunnen maken van kinderopvang, behouden recht op kinderopvangtoeslag als zij de kinderopvang blijven doorbetalen. Daarnaast hebben zij recht op een vergoeding voor de (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage van deze niet-genoten kinderopvang.

De overheid reserveert een bedrag van €175 miljoen voor deze compensatie. De kosten tot aan het wettelijk vastgestelde maximale uurtarief worden vergoed door de overheid.

Brancheorganisaties in de kinderopvang hebben in een verklaring de intentie uitgesproken dat wanneer het uurtarief hoger is dan dit maximum uurtarief, kinderopvangorganisaties het resterende deel aan ouders vergoeden.

Gemeentelijke regeling

Sommige ouders maken gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Zij betalen een bijdrage voor de voor- en vroegschoolse educatie (VE), peuteropvang of opvang op basis van sociaal-medische indicatie (SMI) aan de kinderopvangorganisatie of gemeente.

Deze ouders ontvangen meestal via de kinderopvangorganisatie en in sommige gevallen via de gemeente compensatie voor de eigen bijdrage als zij de rekeningen hebben doorbetaald. Ouders kunnen hierover informeren bij de gemeente.

Ouders met cruciale beroepen

De noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen is gratis. Ouders met cruciale beroepen die al een contract hebben bij een kinderopvangorganisatie en de kosten al hebben betaald, krijgen net als alle andere ouders een compensatie voor de eigen bijdrage. Daarnaast geldt dat wanneer zij meer uren afnemen, hier geen extra kosten aan zijn verbonden.

Ouders met een cruciaal beroep zonder contract bij een kinderopvangorganisatie betalen niets voor het gebruik van de noodopvang.

Gastouders

De Vereniging GastOuderBranche (VGOB) adviseert gastouders en gastouderbureaus om de vergoeding van kosten boven de maximum uurprijs op zich te nemen, tot een bedrag van €1,50 boven dit maximum tarief. Dit staat in een notitie van de VGOB.

Voor ouders die gastopvang aan huis hebben geldt dat zij geen recht hebben om het gedeelte boven de maximum uurprijs terug te vorderen van de nanny. Het gaat hier namelijk om een arbeidsrelatie, waarbij de werkgever (ouder) de werknemer (nanny) door moet betalen als er geen werk verricht wordt.

Een gastouderbureau kan wel op vrijwillige basis een vergoeding bieden voor de ouderbijdrage boven de maximum uurprijs. 

Geen kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie

Of er recht op compensatie is voor ouders die de kinderopvang volledig zelf betalen (en dus geen kinderopvangtoeslag ontvangen of gebruikmaken van een gemeentelijke subsidieregeling) is nog onduidelijk.

In een intentieverklaring tussen de overheid, branchepartijen in de kinderopvang en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) wordt gesproken over een vergoeding aan alle ouders. BOinK geeft daarom aan dat zij ervan uitgaat dat er ook voor deze ouders zonder kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie in een later stadium alsnog een oplossing komt.

Meldpunt BOinK

Omdat in de brief van de staatssecretaris staat dat men probeert meer zicht te krijgen op deze groep, heeft BOinK een meldpunt opgericht. Ouders die geen compensatie ontvangen kunnen zich melden door een vragenlijst in te vullen. BOinK wil deze informatie verzamelen en doorgeven aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zo kan BOinK bijdragen aan het snel tot stand komen van een regeling voor deze ouders.

Compensatie bij benadering

De vergoeding voor de eigen bijdrage per huishouden (tot de maximum uurprijs) wordt berekend aan de hand van de gegevens die op 6 april bij de Belastingdienst bekend waren. Het gaat hierbij om gegevens over het aantal kinderen die naar de kinderopvang gaan, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen. De Belastingdienst geeft de hoogte van de vergoeding door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de ouders vervolgens uitbetaalt. Ouders hoeven hier zelf geen actie voor te ondernemen.

Om de vergoeding snel te realiseren, heeft de overheid gekozen voor een vergoeding op basis van de beschikbare gegevens op 6 april. Er kan daarom een verschil zitten in de vergoeding en de daadwerkelijk betaalde kosten. De overheid vraagt begrip aan ouders bij kleine afwijkingen. Bij een grote afwijking kunnen ouders herziening aanvragen.

Uitbetaling

De compensatie wordt eenmalig uitbetaald over de periode van 16 maart tot en met 28 april. Waarschijnlijk wordt het bedrag in juni of juli uitgekeerd. Als de sluitingsperiode voor kinderopvang doorgaat tot na 28 april, zal de uitkering op die langere periode betrekking hebben en op een later moment worden uitgekeerd.

Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang verzoeken kinderopvangorganisaties om de kosten boven de maximum uurprijs voor 28 april aan ouders te betalen.

Lees ook:

Schrijf je in voor onze gratis e-mails

Blijf op de hoogte van nieuws, acties en tips. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop én weet je wat jouw rechten zijn als consument.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren. Afmelden kan altijd.

Nieuw & interessant

 • geld-voor-later-header-1200x800px

  Geld voor later

  Wil je je voorbereiden op het betalen van de studie van je kind? Ga je die ene wereldreis maken, je pensioen aanvullen of wil je meer weten over erven en schenken? Wij geven tips. 

 • tips voor toeslagen-hoofdbeeld

  Tips voor toeslagen

  Laat geen geld liggen. Nog steeds lopen duizenden huishoudens toeslagen mis. We gebruiken de meest gemaakte fouten om je de beste tips te geven.
 • Zorgtoeslag 2023

  Zorgtoeslag

  Iedereen van 18 jaar en ouder met een inkomen tot €38.000, kan geld ontvangen voor de kosten van hun zorgverzekering. Je vraagt de tegemoetkoming aan bij de Dienst Toeslagen.
 • Artikel kinderopvangtoeslag

  Kinderopvangtoeslag

  Werken jij en je partner en gaat jullie kind naar de kinderopvang? Dan kun je kinderopvangtoeslag aanvragen. Wij leggen uit hoe kinderopvangtoeslag werkt.