icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

Consumentenbond.nl

Inloggen

Vul een geldig e-mailadres in

Vul een wachtwoord in

Ook Kamer wil strengere regels financiële dienstverleners

Nieuws|

Gepubliceerd op:6 oktober 2004


De Tweede Kamer heeft dinsdag met algemene stemmen de Wet financiële dienstverlening (Wfd) aangenomen. Dat betekent dat alle Kamerfracties unaniem voorstander zijn van strengere regels voor financiële dienstverleners als tussenpersonen, banken en verzekeraars. Zij mogen alleen nog diensten aan de consument aanbieden als zij daarvoor een vergunning hebben.

Die vergunning krijgt de financiële dienstverlener slechts als hij aantoont integer te zijn, over voldoende deskundigheid te beschikken, een goede klachtenafhandeling heeft en belooft juiste en niet misleidende informatie aan de consument te verschaffen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) krijgt door deze wet meer bevoegdheden om als waakhond op te treden.

De ellende rondom aandelenlease staat nog steeds in de belangstelling, maar er zijn ook minder opvallende kwalijke activiteiten van financieel dienstverleners bekend. Uit een recent onderzoek in opdracht van het Ministerie van Financiën blijkt dat er bij verkoop van financiële producten door tussenpersonen ‘perverse prikkels’ bestaan. Deze prikkels zetten tussenpersonen aan om meer te kijken naar het eigen financieel belang dan dat van de consument.

Zo zetten aanbieders van consumptief krediet consumenten in bepaalde gevallen aan tot onverantwoorde leningen of tot het afsluiten van een dure of onnodige verzekering. Redenen voor de overheid om strengere regels op te gaan stellen voor aanbieders van hypotheken, verzekeringen en beleggingen. De wet treedt vermoedelijk halverwege volgend jaar in werking.

Beloning tussenpersoon
De Consumentenbond vindt dat tussenpersonen openheid moeten geven over wat zij aan provisie ontvangen. Verder pleit de bond al jaren voor afschaffing van het huidige provisiesysteem, waarbij een tussenpersoon alleen aan het begin van een vaak langjarig-contract een beloning ontvangt en daarna niet meer. Zo’n systeem zet tussenpersonen aan tot provisiejacht en haalt de economische prikkel weg om de klant ook tijdens de looptijd goed te blijven bedienen; de buit is immers al binnen.

De Tweede Kamer steunt de eisen van de bond. Er komen regels die leiden tot die transparantie en die de provisiejacht tegengaan. Minister Zalm gaat over de exacte inhoud hiervan nog overleggen met de brancheorganisaties.

Klachtenregeling
In de nieuwe wet staat verder dat financiële dienstverleners aangesloten moeten zijn bij een door de minister erkend klachteninstituut. Consumenten kunnen hierdoor op een laagdrempelige wijze hun recht halen. De Consumentenbond heeft bepleit dat er zo snel mogelijk één ‘geschillencommissie financiële diensten’ moet komen. De Tweede Kamer heeft toegezegd dat dat gerealiseerd wordt.

Deskundigheidsregister
Tenslotte heeft de Consumentenbond bepleit dat er een openbaar toegankelijk deskundigheidsregister moet komen op persoonsniveau. Consumenten kunnen op die manier zien of degene die hen adviseert over een product ook daartoe bevoegd is.  De Kamer heeft helaas deze wens niet gehonoreerd. In de nieuwe wet komt alleen te staan dat feitelijk leidinggevenden over aantoonbare deskundigheid moeten beschikken.
De bond zal nu binnen de branche zelf pleiten voor het opzetten van een dergelijk register.

Al met al is deze wet een grote stap in de richting van bescherming van de consument ten opzichte van malafide dienstverleners.