! Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

De voogdij regelen: hoe doe je dat?

Je hoopt natuurlijk dat het nooit nodig zal zijn, maar voor het geval jij en je partner zelf niet meer voor jullie kind(eren) kunnen zorgen, is het een fijne gedachte dat je een voogd hebt aangewezen. Hoe kies je een voogd? En wat zijn zijn/haar rechten en plichten?
Lauri Ten Grotenhuis

Lauri Ten Grotenhuis , Expert Woning & Huishouden Bijgewerkt op: 16 juni 2021

Wat is een voogd?

Minderjarige kinderen staan in eerste instantie onder het gezag van beide ouders, of onder het gezag van één ouder. Als beide ouders zijn overleden of als ze niet meer het gezag over hun kind(eren) hebben, neemt een voogd het gezag over. Een voogd kan van tevoren aangewezen worden door de ouders, maar dit is niet verplicht. Een voogd kan ook door de rechter aangewezen worden, in het geval de ouders het gezag kwijtraken.

Wie kan voogd worden?

Iedereen boven de 18 jaar die niet onder curatele staat en geestelijk gezond is, kan voogd worden. Het maakt niet uit of de voogd zelf al kinderen heeft, een partner heeft of alleenstaand is. Wil je een voogd aanwijzen voor het geval jou en je partner iets overkomt, kies dan iemand van wie je denkt dat hij of zij je kind kan opvoeden zoals je dat zelf zou willen. Geef diegene de tijd om over je voorstel na te denken.

Weigert de beoogde voogd of heb je geen voogd aangewezen, dan zoekt de Raad voor de Kinderbescherming in eerste instantie binnen de familie naar een geschikte voogd. Wil of kan niemand van de familie voor het kind zorgen, en stelt ook geen bevriende persoon zich beschikbaar, dan gaat de voogdij naar een gezinsvoogdij-instelling. Die probeert een pleeggezin voor het kind te vinden. 

Wat als maar één ouder het gezag had? 

Had maar één van de ouders het gezag? Dan kan de andere ouder óf een voogd het gezag krijgen. De rechter beslist. De beslissing is in het belang van het kind, maar in eerste instantie heeft de ouder de voorkeur. 

Heeft een van de ouders samen met een partner (niet de biologische ouder) het gezag over een kind, dan krijgt de partner bij overlijden van de ouder automatisch de voogdij over het kind. De andere ouder, zonder gezag, kan in dat geval bij de rechter vragen alsnog het gezag over het kind te krijgen. Ook hier geldt dat de rechter beslist in het belang van het kind. De rechter vraagt kinderen van 12 jaar en ouder naar hun mening.

Wat als beide ouders het gezag kwijtraken?

Zijn beide ouders nog in leven, maar beslist een rechter dat zij geen gezag meer hebben over de kind(eren), dan benoemt de rechter een voogd. Er is geen zekerheid dat broertjes en zusjes bij dezelfde voogd worden geplaatst. De rechter zal dat wel proberen. 

Zelf een voogd kiezen: waar leg je dat vast?

Overleg van tevoren met de beoogde voogd dat je hem in je testament wilt opnemen. Zijn je kinderen al wat groter, pols dan ook bij hen of de beoogde voogd bij hen past. Er zijn verschillende manieren om een voogd vast te leggen:

 1. Je kunt als ouders 1 persoon, of 2 personen gezamenlijk, aanwijzen als voogd en in je testament laten opnemen. Dat doe je bij de notaris. De benoeming is dan niet openbaar. Je kunt daarbij aangeven dat je wilt dat de kinderen bij elkaar blijven en ook afspraken maken voor toekomstige kinderen. De kosten voor het regelen van voogdij lopen erg uiteen. Voor één persoon liggen de kosten tussen de €100- €550 en voor twee personen tussen de €200-€700. In de akte van voogdij worden verschillende zaken vastgelegd;
  1. Benoeming van de erfgenamen 
  2. Vastleggen niet-opeisbare erfdelen van de kinderen
  3. ‘Standaard’ extra opeisbaarheidgronden voor de kinderen
  4. ‘Standaard’ uitsluitingsclausule
  5. Benoeming van de executeurdie het geld beheert zolang de kinderen nog geen aanspraak op hun erfdeel kunnen maken.
  6. Uitleg over de verschillende regelingen voor benoeming van een voogd/bewindvoerder.
 2. Je kunt de door jou aangewezen voogd ook laten registreren in het gezagsregister via de rechtbank. De benoeming is dan openbaar en kan alleen voor bestaande kinderen. De registratie gaat per kind. Bij rechtspraak.nl vind je procedures en formulieren voor het aanwijzen en benoemen van een voogd. Een digitale aanvraag is gratis. Bij de schriftelijke aanvraag heb je documenten nodig die je bij de gemeente opvraagt. Daar zijn kosten aan verbonden die verschillen per gemeente.

Wat zijn de rechten en plichten van de voogd? 

Als voogd ben je, net zoals de ouders, de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en beheer je zijn vermogen. Ook ben je verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. De ouders kunnen kiezen om een enkele voogd aan te wijzen, of gezamenlijke voogden. Er zijn een aantal verschillen: 

 

  Enige voogd Gezamenlijk voogd
Beheer van het vermogen van het kind Ja Ja
Wettelijk vertegenwoordiger Ja Ja
Verantwoordelijk voor verzorging van het kind Ja Ja
Verantwoordelijk voor opvoeding van het kind Ja Ja
Verplicht kind in huis nemen Nee, je mag het kind in een pleeggezin onderbrengen Ja
Onderhoudsplicht. (Je moet zelf het levensonderhoud betalen. Je mag daar het vermogen van het kind voor gebruiken, bijvoorbeeld de erfenis van zijn overleden ouders.) Nee Ja
Verantwoording afleggen over vermogensbeheer van het kind bij kantonrechter Ja Ja
Achternaam veranderen Nee Ja, via een rechter. Kind vanaf 12 jaar moet instemmen.

 

Heeft het kind dezelfde rechten als een ‘eigen’ kind?

Een kind onder voogdij behoort wel tot je gezin, maar heeft niet precies dezelfde rechten als je eigen kinderen. Het kind heeft geen juridische familierelatie. Dat betekent dat hij niet deelt in de erfenis. Wil je dit wel, dan moet je (ook) dit kind in je testament aanwijzen als erfgenaam. Een andere optie is adopteren. Na adoptie wordt het kind beschouwd als je eigen kind en heeft dan dezelfde rechten als je andere kinderen.

Wanneer eindigt de voogdij?

De voogdij eindigt zodra het kind 18 jaar en dus meerderjarig is, of als een of beide ouders het gezag over het kind weer terugkrijgt of terugkrijgen. Als de voogd zelf overlijdt of geen voogd meer wil of kan zijn, benoemt de rechter een nieuwe voogd. Zijn er 2 voogden en overlijdt een van beiden, dan krijgt de andere voogd automatisch alleen de voogdij. Na afloop van de voogdij is de voogd niet meer verantwoordelijk voor het kind.

Lees ook:

Nieuw & interessant