icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Onderzoek medisch dossier

Bij het opvragen van een medisch dossier gaat vaak wat fout. Dit bleek wel toen wij eind 2015 aan 40 consumenten vroegen om een kopie van hun complete medisch dossier op te vragen in het ziekenhuis waar ze behandeld zijn. En vervolgens de inhoud van het dossier te beoordelen. Wij hebben de conclusies op een rijtje gezet.

Fauve Panis

Fauve Panis , Expert Voeding & Gezondheid Gepubliceerd op:8 juni 2016

Artikel onderzoek medisch dossier

Mysteryonderzoek  

 • Bijna de helft van de ziekenhuizen (19 van de 40) voldoet niet binnen 14 dagen aan het verzoek van de patiënt. Bij 9 van deze 19 ziekenhuizen hebben patiënten ook na 4 weken hun medisch dossier nog niet in handen. 

 • Bij 5 patiënten is het uiteindelijk helemaal niet gelukt het opgevraagde dossier te ontvangen, ondanks meerdere telefoontjes. 

 • Bij de uitgifte van een fysieke kopie van het medisch dossier hoort de verstrekker de ontvanger om legitimatie te vragen, vanwege de privacy gevoeligheid van het document. Zonder zich te legitimeren ontvingen 5 mensen hun dossier. 

 • Van de 35 mensen die het wel gelukt is hun dossier op te vragen, blijkt het ziekenhuis in 20 gevallen een dossier te hebben verstrekt dat op 1 of meerdere onderdelen onjuist of incompleet is. Bij 3 patiënten mist een groot deel van hun dossier. 

 • 6 patiënten krijgen dossiers met fouten toegestuurd. Zo leest een patiënt in haar dossier dat ze kinderen heeft, terwijl dit niet zo is. Een ander leest een briladvies voor het linkeroog, terwijl het in werkelijkheid zijn rechteroog betrof. 

 • 5 patiënten vinden de fouten in het dossier zo ernstig dat ze de fouten willen laten rechtzetten. 

Conclusie: zowel bij de aanvraag van het medisch dossier als met de inhoud gaat een hoop mis. Wij zijn geschrokken van de resultaten en hebben de ziekenhuizen om een reactie gevraagd (zie onder). Een toegankelijk en zorgvuldig opgebouwd medisch dossier is belangrijk voor de kwaliteit van zorg. Om zeker te weten dat de inhoud van je medisch dossier klopt, adviseren wij om je medisch dossier op te vragen bij de zorgverleners door wie je behandeld bent. Zij kunnen hiervoor een kleine vergoeding vragen.  

Medisch dossier bij de huisarts 

Eind 2013 deden wij een vergelijkbaar mysteryonderzoek, maar dan voor medisch dossiers die bij de huisarts liggen. De resultaten uit 2013 vertonen opvallende gelijkenissen met de resultaten uit 2015. 8 van de 50 deelnemers hebben hun opgevraagde huisartsdossier nooit ontvangen. Van de 42 wel ontvangen huisartsdossiers waren er 27 op een of meerdere onderdelen incompleet of onjuist. Zie hiervoor ook onze nieuwsberichten 'Medisch dossier gatenkaas' en 'Hoge drempels bij opvragen medisch dossier'  

Verhuizing 

Uit eerder onderzoek blijkt dat medisch dossiers vaker niet compleet zijn. Als je bijvoorbeeld vanwege een verhuizing van arts verandert, ga dan altijd na of het opgebouwde dossier bij de oude arts goed wordt overgedragen naar de nieuwe. De nieuwe arts moet op zijn minst een overzicht van de belangrijkste medische informatie over jou hebben. 

Zorgverzekeringen vergelijken

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Met de Zorgvergelijker vind je in een paar stappen de zorgverzekering die het beste bij je past.

Naar de Zorgvergelijker

zorgvergelijker-ipad-nov_2017

Reacties ziekenhuizen  

Geen kopie ontvangen: 

Isala Ziekenhuis Zwolle 
Doorgaans handelen we een verzoek binnen 4 werkdagen af. Om verschillende redenen kan de aanvraag vertraagd zijn, bijvoorbeeld als de aanvraag via de arts is gelopen en deze het verzoek nog in behandeling heeft. Of wanneer bij het dossier veel artsen betrokken zijn. Daarnaast komt het voor dat de aanvrager geen geldig legitimatiebewijs of schriftelijke machtiging bij de aanvraag toegevoegd heeft. Wij vragen dan dit alsnog te doen. Ook kan de kerstperiode voor vertraging gezorgd hebben. 

Alrijne/Diaconessenhuis Leiden 
De deelnemer die in november zijn/haar dossier heeft opgevraagd, kan zelf contact opnemen met 1 van beide locaties om te informeren of deze aanvraag is binnengekomen. Indien iemand zijn of haar medisch dossier opvraagt, duurt het ongeveer 1 à 2 weken voordat het dossier opgehaald kan worden. 

KCK Nootdorp 
Wij zullen een verzoek tot inzage in het medisch dossier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken honoreren. De reden dat dit soms enige tijd kost, is dat het dossier mag worden ingezien voor zover dit de persoonlijke levenssfeer van derden niet raakt. Hiertoe moet onderzoek van het dossier plaats vinden alvorens het beschikbaar wordt gesteld. Waar een verzoek tot inzage wordt gedaan door familie, zal moeten worden beoordeeld wat de wensen van de betrokken patiënt zijn, of de patiënt wilsbekwaam is en wat de wettelijke status van de verzoeker is. Daarnaast moet de zorgverlener een persoonlijke afweging maken met het oog op goede hulpverlening. In onderhavige casus hebben wij geen rechtsgeldige machtiging om inzage of een kopie van het dossier te kunnen geven. 

St. Antonius Ziekenhuis Utrecht 
We hebben enige achterstand opgelopen, vanwege de vele aanvragen die we hebben gehad. De patiënt krijgt altijd een bevestiging van de aanvraag. Hierin wordt de termijn genoemd waarbinnen de patiënt het dossier kan verwachten. Als we niet tijdig kunnen leveren wordt de patiënt hiervan op de hoogte gesteld. 

Alleen online in te zien: 

Spaarne Gasthuis 

Een patiënt van het Spaarne Gasthuis kreeg te horen dat het medisch dossier alleen online is op te vragen. 

Als Spaarne Gasthuis maken wij gebruik van 'Mijn Spaarne Gasthuis'. Dit is een beveiligde website waarbij patiënten bepaalde gegevens kunnen inzien, zoals brieven aan huisartsen en uitslagen van onderzoeken. Ook kunnen zij direct een vraag stellen aan het team dat hen behandelt of een (herhaal)afspraak maken met een arts. Een papieren versie van het dossier behoort zeker ook tot de mogelijkheden. 

MCH-Bronovo, locatie Bronovo 

Een patiënt van MCH-Bronovo (locatie Bronovo) kreeg telefonisch te horen dat een papieren dossier niet meer verstrekt werd, terwijl een andere patiënt van hetzelfde ziekenhuis gewoon een papieren dossier toegestuurd kreeg. 

Patiënten kunnen via 2 wegen inzage krijgen in hun medisch dossier. Ze kunnen een papieren kopie aanvragen, of online inzage krijgen. Deze ervaring is voor ons uiteraard aanleiding om het protocol weer extra onder de aandacht brengen, met name bij medewerkers die deze vraag kunnen verwachten, waaronder de telefooncentrale. 

Dossier niet compleet: 

VUMC 
De patiënt kan aangeven welk deel van zijn dossier hij wenst te ontvangen. Als er niet expliciet wordt gevraagd om een kopie van het volledige dossier wordt dat, mede gezien de kosten, niet zonder meer aangeleverd. 

MCH (Westeinde en Bronovo) 
Als de patiënt de informatie bij een poli heeft opgevraagd, dan was er mogelijk een misverstand waarbij de polimedewerker begreep dat het alleen om informatie van dat specialisme ging. Is het verzoek via de afdeling Kwaliteit gedaan, dan heeft de patiënt een formulier moeten invullen en een kopie van zijn legitimatie bij het verzoek moeten voegen. Mogelijk werd uit het aanvraagformulier onvoldoende duidelijk dat de patiënt een integrale kopie van zijn dossier wenste. Ook bieden wij de mogelijkheid om online gegevens in te zien. Deze gegevens zijn niet altijd direct zichtbaar, soms omdat dat technisch niet mogelijk is en soms omdat de arts de uitslagen eerst zelf wil bespreken met de patiënt. Al onze medewerkers zouden op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheden die we patiënten kunnen bieden voor de inzage in hun medisch dossier. We zorgen ervoor dat het protocol opnieuw aandacht krijgt. 

Gegevens van andere patiënten: 

MCL Leeuwarden 
Het MCL vindt het heel vervelend dat mevrouw informatie van 2 andere patiënten in haar opgevraagde dossier heeft aangetroffen. Niet alleen voor mevrouw zelf, maar vooral ook omdat we de privacy van de patiënten wier informatie is doorgestuurd niet voldoende hebben weten te waarborgen. We zijn geschrokken dat dit is gebeurd. Van dit voorval is een interne incidentmelding gedaan en de zaak is uitgezocht. De conclusie is dat een menselijke fout de oorzaak is van het incident. We hebben mevrouw excuses aangeboden voor deze gebeurtenis. 

Onjuiste informatie: 

LUMC 
We betreuren het dat verwarring is ontstaan over het brilrecept van de patiënt. Elke donderdag is op de poli oogheelkunde een medisch overleg waarin ook de melding over dit brilrecept zal worden besproken. Uit klachten en opmerkingen van patiënten proberen we lering te trekken. Medewerkers van het LUMC doen alles om de behandeling van patiënten optimaal te laten verlopen. Daar werken we hard aan. 

Nieuw & interessant

 • medisch-kinddossier
  Nieuws  |  6 feb.

  Opvragen van medisch kinddossier moeizaam proces

  Het opvragen van medisch dossiers van kinderen bij een consultatiebureau of GGD is niet eenvoudig, blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond.
 • ziekenhuis-keurmerken-ster
  6 okt.

  Keurmerken ziekenhuizen gekeurd

  Bij sommige ziekenhuizen vliegen de vinkjes en pluimen je om de oren. Maar bieden zulke keurmerken eigenlijk waardevolle keuze-informatie voor de patiënt? Niet altijd, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.
 • glurende websites nieuwsbericht
  Nieuws  |  14 sep.

  Hardleerse gezondheidssites blijven privacy schenden

  Veel gezondheidswebsites plaatsen nog steeds commerciële cookies zonder toestemming van de bezoekers. Dit blijkt uit een herhaalonderzoek van de Consumentenbond naar websites die informatie bieden over ziektes en verslavingen.
 • de beste behandling

  Boek: De beste behandeling

  Zelf meebeslissen als je ziek bent? Over bijvoorbeeld therapie en medicijnen? In het boek 'De beste behandeling' staat informatie over 41 chronische ziektes. Van migraine en dementie tot kanker en diabetes.