icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Sterftecijfers

Ziekenhuizen zijn sinds 1 maart 2014 verplicht hun sterftecijfers openbaar te maken. Daarover is veel commotie omdat volgens deskundigen de cijfers (nog) niet geschikt zijn om de kwaliteit van ziekenhuizen aan af te lezen en met elkaar te vergelijken. De Consumentenbond is het daar deels mee eens, maar juicht de publicatie van sterftecijfers toch toe. Maar dan wel met tekst en (goede) uitleg, zodat consumenten de cijfers kunnen interpreteren.

Fauve Panis

Fauve Panis , Expert Voeding & Gezondheid Gepubliceerd op:12 mei 2014


Het sterftecijfer

Ziekenhuizen moeten zowel het algemeen sterftecijfer als het sterftecijfer voor een aantal aandoeningen, zoals hartstilstand en slokdarmkanker, publiceren. Het algemeen sterftecijfer, de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR), geeft aan of het totaal aantal overleden patiënten in een ziekenhuis hoger of lager is dan verwacht mag worden ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De Standardised Mortality Ratio (SMR) is het sterftecijfer per aandoening. Veel ziekenhuizen scharen zich achter de opvatting van onder andere de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dat de sterftecijfers ongeschikt zijn om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. 

Uitleg onvoldoende op consumenten toegesneden

Al zijn de sterftecijfers zelf nog niet goed vergelijkbaar, de toelichtingen van de ziekenhuizen zijn dat wel. Aan de uitleg bij de sterftecijfers schort het nogal eens, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond in 2014. De informatie is vaak veel te summier. Ook de verplicht te publiceren betrouwbaarheidsintervallen - die aangeven hoe betrouwbaar het sterftecijfer is - ontbreken op sommige pagina's. Zonder zo'n betrouwbaarheidsinterval is niet te beoordelen of een sterftecijfer echt hoger of lager is dan het landelijk gemiddelde. Het is dus van belang dat ziekenhuizen ook deze vermelden. 

Informatie ontbreekt bij tabellen

Niet alleen moeten ziekenhuizen een algemeen sterftecijfer vermelden, ook moeten ze dat doen van aparte diagnosegroepen, zoals borstkanker of hartritmestoornis. Die cijfers ontbreken nogal eens, of zijn moeilijk te vinden. En als ziekenhuizen ze publiceren, doen ze dat veelal in grote tabellen zonder (duidelijke) leeswijzer. 

Verklaring hoge cijfers

Ziekenhuizen met een hoog algemeen sterftecijfer bieden meestal wel een verklaring voor dit hoge cijfer. Maar dat geldt niet voor hoge sterftecijfers bij de aparte diagnosegroepen. Het kan om een registratiefout gaan of aan de kwaliteit van de zorg liggen. Er zijn maar enkele ziekenhuizen die daar echt specifiek dieper op ingaan.

Leeswijzer

De Consumentenbond meent dat consumenten recht hebben op begrijpelijke uitleg. Daarom publiceert de bond op de website een leeswijzer die consumenten kunnen gebruiken bij het interpreteren van de informatie over sterftecijfers. Hierin staat bijvoorbeeld wat er met de 'betrouwbaarheidsinterval' wordt bedoeld.

De leeswijzer dient als algemene uitleg bij de cijfers, maar is niet de verklaring waarom de cijfers hoog of laag zijn en geeft ook niet aan niet wat ziekenhuizen met de resultaten doen. Deze verklaring is minstens zo belangrijk, maar moet van ziekenhuizen zelf komen, hier is geen leeswijzer voor te ontwikkelen.

Hopelijk zetten de ziekenhuizen met het publiceren van de leeswijzer een stap in de goede richting en worden de goede voorbeelden uit het veld gevolgd met uiteenzetting van de achtergrond van cijfers.

Nieuw & interessant

 • medisch-kinddossier
  Nieuws  |  6 feb.

  Opvragen van medisch kinddossier moeizaam proces

  Het opvragen van medisch dossiers van kinderen bij een consultatiebureau of GGD is niet eenvoudig, blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond.
 • ziekenhuis-keurmerken-ster
  6 okt.

  Keurmerken ziekenhuizen gekeurd

  Bij sommige ziekenhuizen vliegen de vinkjes en pluimen je om de oren. Maar bieden zulke keurmerken eigenlijk waardevolle keuze-informatie voor de patiënt? Niet altijd, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.
 • glurende websites nieuwsbericht
  Nieuws  |  14 sep.

  Hardleerse gezondheidssites blijven privacy schenden

  Veel gezondheidswebsites plaatsen nog steeds commerciële cookies zonder toestemming van de bezoekers. Dit blijkt uit een herhaalonderzoek van de Consumentenbond naar websites die informatie bieden over ziektes en verslavingen.
 • de beste behandling

  Boek: De beste behandeling

  Zelf meebeslissen als je ziek bent? Over bijvoorbeeld therapie en medicijnen? In het boek 'De beste behandeling' staat informatie over 41 chronische ziektes. Van migraine en dementie tot kanker en diabetes.