icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Waarom stopt de Consumentenbond met de tweezijdige algemene voorwaarden?

De Consumentenbond is al jaren betrokken bij het sluiten van en het aanpassen van tweezijdige algemene voorwaarden, waarover wij namens consumenten onderhandelen met brancheorganisaties. We hebben eind mei 2023 besloten om hiermee te stoppen. Op 2 juni 2023 hebben we daarom de tweezijdigheid van alle tweezijdige algemene voorwaarden opgezegd.
close up contract

Waarom doen we dit?

 • Omdat de wettelijke rechten van consumenten over de afgelopen decennia sterk zijn uitgebreid en verbeterd, is het niet meer nodig dat de Consumentenbond de positie van de consument in tweezijdige algemene voorwaarden versterkt.
 • De onderhandelingstrajecten met de brancheorganisaties over de inhoud van de tweezijdige algemene voorwaardenduren lang, met achterhaalde en niet geactualiseerde voorwaarden als gevolg. 
 • Tweezijdige algemene voorwaarden zijn geen wettelijk vereiste voor het oprichten en in stand houden van een ADR-erkende geschillencommissie.
 • De SER had al eerder besloten de totstandkoming van tweezijdige voorwaarden niet meer te faciliteren, waardoor de inzet van de Consumentenbond verder intensiveerde. De financiering van de werkzaamheden van de Consumentenbond kwam volledig uit het lidmaatschapsgeld van onze leden, daar de betrokken ministeries (Economische Zaken en Justitie) niet bereid waren tot structurele financiering.
 • De Consumentenbond heeft al veel eerder (2019) twijfels uitgesproken over de tweezijdige voorwaarden, wat o.a. heeft geleid tot het tijdelijk stopzetten van de gesprekken. Ons besluit kan daarom geen verrassing zijn voor betrokken partijen.
 • Gelet op al deze omstandigheden heeft de Consumentenbond ervoor gekozen om zijn schaarse tijd en middelen op andere wijzen in te zetten in plaats van aan een taak die feitelijk ook niet bij de Consumentenbond berust.

Wat betekent dit voor laagdrempelige toegang tot het recht?

 • Dat de Consumentenbond stopt met de tweezijdige voorwaarden staat volledig los van de laagdrempelige toegang tot het recht die via diverse geschillencommissies wordt gegarandeerd.
 • De bevoegdheid van een geschillencommissie ontstaat bij het aanbod daartoe door een bij de Stichting Geschillencommissie aangesloten ondernemer en/of brancheorganisatie die dat kenbaar maakt via algemene voorwaarden, een overeenkomst en/of via zijn/haar website en de aanvaarding daarvan door een consument. 
 • Voor een groeiend aantal ondernemingen en brancheorganisaties geldt inmiddels een wettelijke verplichting om zich aan te sluiten bij een ADR-erkende geschilleninstantie; voor consumentenzaken is dat de Stichting Geschillencommissie. 
 • De Consumentenbond strijdt van oudsher (sinds de jaren ’70) voor laagdrempelige toegang tot het recht, die via geschillencommissies als de Stichting Geschillencommissie, Kifid (financiële diensten en producten) en SKGZ (Zorg) wordt gegarandeerd. Recent nog heeft de Consumentenbond gepleit voor het toekennen van een structurele en veel hogere jaarlijkse subsidie aan Stichting Geschillencommissie, net zoals dat bij de andere ADR-instanties in Nederland gebeurt. De Consumentenbond heeft veel input geleverd voor het betreffende SER-advies.
 • Voor alle brancheorganisaties geldt dat zij hun voorwaarden eenvoudig kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie, waardoor de laagdrempelige toegang tot het recht voor consumenten blijft gegarandeerd. Een goed voorbeeld vormen de recent aangepaste voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Banken.
 • De Consumentenbond is en blijft als medeoprichter van de Stichting Geschillencommissie een groot voorstander van alternatieve geschillenbeslechting. Hier blijft de Consumentenbond zich onvermoeibaar voor inspannen, in Nederland via o.a. de SER, en in Europa via de koepelorganisatie in Brussel (Beuc).
 • De Consumentenbond blijft betrokken bij de Stichting Geschillencommissie door een zetel in het bestuur. Ook blijft de Consumentenbond commissieleden voordragen voor de geschillencommissies.