icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Voorwaarden lidmaatschappen

De Consumentenbond biedt verschillende producten en diensten aan, waar iedere consument gebruik van kan maken. We hebben ons aanbod gebundeld in verschillende lidmaatschappen. Daarnaast kun je ook gidsabonnementen afsluiten en losse producten en diensten afnemen. Kies je voor een lidmaatschap, dan bieden we je 4 vormen: het Basislidmaatschap, Kies & Koop, Geld & Recht en Volledig & Vertrouwd.

Datum van inwerkingtreding : 10 augustus 2020
Laatste update: 30 mei 2022
Deze Voorwaarden lidmaatschappen zijn er ook in pdf-vorm.

Wat hebben we je te bieden?

 

Basislidmaatschap

Kies & Koop

Geld & Recht

Volledig & Vertrouwd

€3,25/mnd

€5,25/mnd

€7,75/mnd

€9,25/mnd

Overstap- en bespaarservice

JA

JA

JA

JA

Collectief voordeel

JA

JA

JA

JA

Ledenkorting

JA

JA

JA

JA

Je steunt ons werk

JA

JA

JA

JA

Toegang tot Digitale Consumentengids*

NEE

JA

JA

JA

Alle producttests inzien en vergelijken

NEE

JA

NEE

JA

Financiële en juridische hulp

NEE

NEE

JA

JA

Persoonlijke (klachten)brieven

NEE

NEE

JA

JA

* voor de Consumentengids op papier betaal je een aanvulling van €3/mnd

Iedere afnemer van het Basislidmaatschap, Kies & Koop, Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd is automatisch lid van de vereniging Consumentenbond, inclusief de mogelijkheid om binnen die vereniging actief te zijn. Als verenigingslid heb je de mogelijkheid om verkozen te worden tot lid van de bondsraad en om een stem uit te brengen bij de bondsraadsverkiezingen (meer details daarover vind je in onze statuten.

De Consumentenbond staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 40409495; ons BTW-nummer is NL002877326B01.

Wat betaal je daarvoor?

 • Het tarief voor het Basislidmaatschap is in 2024 €3,25 per maand.
  Met het Basislidmaatschap ben je lid van onze vereniging en steun je het werk dat wij doen voor consumenten. Daarnaast biedt je lidmaatschap collectief voordeel op cv-ketels, energie en private autolease. En je hebt toegang tot meer dan 10 overstap- en bespaardiensten. Of het nou gaat om je autoverzekering, internetabonnement of woonverzekering. Ook ontvang je ledenkorting. En met dit lidmaatschap steun je ons werk.
 • Het tarief voor Kies & Koop is in 2024 €5,25 per maand.
  Met Kies & Koop heb je toegang tot de Digitale Consumentengids en alle testresultaten. Daarnaast krijg je als lid ook het collectief voordeel, de ledenkorting en de hulp om te besparen. Met je lidmaatschap steun je ons werk.
 • Het tarief voor Geld & Recht is in 2024 €7,75 per maand.
  Geld & Recht helpt jou met algemene financiële vragen over bijvoorbeeld betaal- en spaarrekeningen, verzekeringen, hypotheken, belastingaangifte en schenken. Ook krijg je toegang tot de Digitale Consumentengids en kun je bij ons terecht voor juridisch advies bij consumentenkwesties over aankopen, garantie en voorwaarden. Daarnaast krijg je als lid ook het collectief voordeel, de ledenkorting en de hulp om te besparen. Met je lidmaatschap steun je ons werk.
 • Het tarief voor Volledig & Vertrouwd is in 2024 €9,25 per maand.
  Met Volledig & Vertrouwd heb je toegang tot de Digitale Consumentengids en alle testresultaten. Je krijgt met dit lidmaatschap hulp bij (algemene) financiële vragen en juridisch advies bij consumentenkwesties. Daarnaast krijg je als lid ook het collectief voordeel, de ledenkorting en de hulp om te besparen. Met je lidmaatschap steun je ons werk.

De inhoud van de lidmaatschappen kan qua aanbod van collectieve voordelen en/of bespaarservices wijzigen. Zo kunnen er collectieven en/of bespaarservices worden toegevoegd als daarmee in consumentenbehoeften kan worden voorzien en de Consumentenbond erin slaagt om een dergelijke service aan haar dienstverlening toe te voegen. Andersom kan ook om verschillende redenen worden besloten om een collectief/bespaarservice niet meer voort te zetten. Dit kan o.a. het geval zijn wanneer blijkt dat daarmee niet meer in consumentenbehoefte wordt voorzien óf wanneer de service om andere redenen niet meer door de Consumentenbond kan worden aangeboden. Wij zullen je daar uiteraard altijd over informeren. Wanneer een collectief en/of bespaarservice niet wordt voortgezet en je daardoor geen lid meer wilt zijn heb je het recht om je lidmaatschap op te zeggen.

Wanneer je lid van ons bent, worden ook jouw consumentenbelangen door ons behartigd met de Consumentenbond Claimservice. Hiermee geven wij uitvoering aan artikel 2 van onze Statuten, waarin is opgenomen dat wij de belangen van consumenten kunnen beschermen door bedrijven (juridisch) aan te spreken.

Aanmelden voor de Consumentenbond Claimservice is gratis. Voor claims kan een bijdrage in de vorm van een no cure no pay percentage over het behaalde resultaat worden gevraagd. Als er geen resultaat wordt behaald, hoef je ook niets te betalen.
 

Hoe kun je ons bereiken?

Op onze contactpagina vind je alle manieren waarop je ons kunt bereiken.

Hoe kun je je aanmelden?

Je kunt je 24 uur per dag aanmelden voor 1 van onze lidmaatschappen via het aanmeldformulier op onze website.

Je lidmaatschap gaat direct na de aanmelding. Hij loopt door tot 1 maand nadat wij je opzegging hebben ontvangen. Of zoveel later als je de opzegging wilt laten ingaan. Direct na je aanmelding krijg je toegang tot onze website. Heb je het lidmaatschap Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd, dan kun je bovendien gelijk onze advieslijn gebruiken.

Binnen 14 dagen na aanmelding kun je je aanmelding zonder opgave van redenen herroepen. Gebruik daarvoor ons contactformulier. Of kijk op onze contactpagina. Als je al betalingen hebt gedaan, storten wij deze binnen 14 dagen terug. Heb je onze diensten al gebruikt, dan kunnen wij daarvoor kosten in rekening brengen.

Je mag per persoon maar 1 keer het kennismakingsvoordeel op een van onze lidmaatschappen gebruiken.

Welke gegevens hebben we van je nodig?

Bij je aanmelding vragen wij je om de volgende gegevens aan ons door te geven (de met een sterretje aangeduide gegevens zijn verplicht):

 • aanhef (dhr./mevr.) *
 • voorletter(s) *
 • tussenvoegsel
 • achternaam *
 • postcode *
 • huisnummer (+ toevoeging) *
 • woonplaats *
 • e-mail-adres *
 • telefoonnummer
 • IBAN-rekeningnummer *

Wijzigingen in je persoonsgegevens kun je online doorgeven via 'Mijn Consumentenbond' (kies na inloggen voor 'Mijn gegevens') of je kunt gebruik maken van de contactgegevens die bij punt 3 te vinden zijn. Adreswijzigingen dien je 14 dagen voor de verhuizing bij ons te melden.

Hoe gaan we met jouw gegevens om?

De Consumentenbond heeft bescherming van je privacy hoog in het vaandel staan; zie verder ook onze Privacyverklaring op de website. De Consumentenbond houdt zich ook strikt aan de voorwaarden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Je hebt altijd het recht om je persoonlijke gegevens in te zien; dat kan online: via 'Mijn Consumentenbond' (kies na inloggen voor 'Mijn gegevens'). Daar kun je die gegevens ook corrigeren of verwijderen.

Mochten we je gegevens voor de uitvoering van het product of de dienst in kwestie overdragen aan derden, dan zullen we met die bewerkers ook strikte afspraken maken over de bescherming van die gegevens. We zullen persoonsgegevens nooit om commerciële redenen aan derden ter beschikking stellen.

De bij punt 5 genoemde gegevens gebruiken we om:

 • De bij het gekozen abonnement behorende publicaties aan je toe te sturen of voor je toegankelijk te maken
 • De betalingen van het abonnementsgeld te laten plaatsvinden
 • Verbeteringen aan te brengen in de bij het abonnement behorende producten
 • Zelf marktonderzoek uit te voeren
 • Nieuwsbrieven te kunnen toesturen (afmelding hiervoor is mogelijk via de Nieuwsbrief of via de contactgegevens in punt 3)
 • Je op andere manieren te informeren over bestaande dan wel nieuwe producten of diensten van de Consumentenbond (afmelding hiervoor is mogelijk via de contactgegevens bij punt 3)

Hoe is de betaling geregeld?

Onze lidmaatschappen worden alleen aangeboden met automatische incasso. De prijs die wij vragen voor deze lidmaatschappen is ook afgestemd op deze betaalwijze. De maandelijkse factuur (met daarop de incassodatum) en de actuele betaalstatus kun je 24 uur per dag online inzien via 'Mijn Consumentenbond' (kies na inloggen voor  'Mijn facturen').

Als je te laat betaalt ontvang je een betalingsherinnering. Als er 2 weken later nog niet betaald is, kunnen we vanaf dat moment incassokosten en wettelijke rente in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

 

 

Hoe kun je je afmelden?

Je aanmelding voor één van onze lidmaatschappen geldt tot wederopzegging.  Al onze lidmaatschappen zijn maandlidmaatschappen, dus je kunt per maand opzeggen. Als je bij het aangaan van je lidmaatschap voorts kiest voor de betaaloptie ‘jaarbetaling met korting’ én daarbij het jaar volledig uitzit, krijg je 10% korting op het door jou te betalen lidmaatschapsgeld. 

Ieder lidmaatschap stopt één maand nadat wij je opzegging hebben ontvangen of zoveel later als je de opzegging wilt laten ingaan. Wanneer je voor een jaar vooruit hebt betaald en binnen de periode van dat jaar tot opzegging besluit, vervalt je korting en betaal je het reguliere maandtarief voor de maanden dat je lid bent geweest. In dat geval voldoe je dus niet (langer) aan de voor de korting gestelde voorwaarde en wordt de korting met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. Het bedrag dat je teveel aan contributie hebt betaald, krijg je dus zonder korting terug.

Afmelden kan 24 uur per dag online, via 'Mijn Consumentenbond' (kies na inloggen voor 'Mijn gegevens'), maar je kunt ook gebruik maken van de contactgegevens die bij punt 3 te vinden zijn. Binnen 14 dagen ontvang je een bevestiging van je opzegging.

Wat als er iets fout gaat?

Wij hechten veel waarde aan tevreden consumenten. Maar als er onverhoopt iets fout gaat of een misverstand ontstaat heb je er recht op dat wij dat zo snel mogelijk herstellen, gevraagd of ongevraagd. Voor klachten over onze lidmaatschappen (of over andere zaken) kun je gebruikmaken van de contactgegevens die bij punt 3 te vinden zijn. Je krijgt binnen 3 weken een reactie van ons. Of je krijgt een melding dat we die termijn niet halen, plus een aanduiding wanneer je wel een antwoord mag verwachten. Ben je niet tevreden met onze reactie, dan kun je daarover schriftelijk en gemotiveerd je beklag doen bij de directie van de Consumentenbond, p/a Enthovenplein 1, 2521 DA Den Haag. De directie zal je binnen 4 weken laten weten of en zo ja, in hoeverre we aan je bezwaren tegemoet zullen komen.

Disclaimer

Wij stellen al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de door ons verstrekte informatie en adviezen te waarborgen. Maar als je gebruikmaakt van deze informatie en/of adviezen, doe je dat altijd voor eigen rekening en risico. Wij raden je dan ook aan om altijd goed te letten op de datum van de publicatie die je leest, dan wel van de test, de prijspeiling of andere informatie die je gebruikt. Meer informatie is te vinden op de algemene disclaimer van de Consumentenbond.

Auteursrechten

Je mag de inhoud van onze publicaties, de inhoud van onze website of de inhoud van andere onder het Auteursrecht vallende, door ons verstrekte of openbaar gemaakte informatie, niet vermenigvuldigen of aan anderen beschikbaar wilt stellen, tenzij je daar onze uitdrukkelijke toestemming voor hebt gevraagd en/of gekregen. Datzelfde geldt voor onze merkenrechtelijk beschermde logo's en predicaten. 

Wijzigingen

Om steeds up-to-date te blijven, behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden; we zullen deze steeds zo veel mogelijk per 1 januari laten ingaan. Kijk dus aan het begin van het nieuwe jaar in deze voorwaarden, als je benieuwd bent naar de meest actuele stand van zaken.

Datum inwerkingtreding: 10 augustus 2020.
Datum laatste update: 30 mei 2022.