! Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Overstromingsrisico-verzekering

Eerste indruk
|
Het klimaat op aarde verandert waarbij de temperatuur en de zeespiegel stijgen en er vaker sprake is van hevige regenval. Volgens Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) is de kans groter dat je wordt getroffen door een overstroming vanwege zwakke dijken dan dat er in je huis brand uitbreekt. Wat biedt de onlangs geïntroduceerde Overstromingsrisicoverzekering als aanvulling op je woonhuisverzekering in het geval van zo’n ramp?
Rien Meijer

Rien Meijer , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op: 22 augustus 2016

overstromingsrisico inboedelverzekering eerste indruk

Update 30 juli 2021: niet meer af te sluiten

'Door het terugtrekken van de risicodrager per 1 januari 2020' kan de Overstromingsrisicoverzekering niet meer worden afgesloten.

Conclusie

Nederlanders hebben de neiging alles te verzekeren, van huisdieren tot hun smartphone. Zeker tegen die achtergrond is een verzekering tegen het risico van een overstroming in ons laag gelegen landje geen overbodige luxe. Het gaat om een steeds reëler risico, dat lang niet verzekerbaar was maar nu kan dat voor pakweg een tientje per maand wél.

Wat is een overstromingsrisicoverzekering?

Schade aan je huis of spullen veroorzaakt door overstroming valt niet onder de dekking van je opstal- of inboedelverzekering, als die het gevolg is van een dijkdoorbraak, het niet (goed) sluiten van een sluis of het falen van een stormvloedkering. Het enige vangnet was tot dusver de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) op grond waarvan de overheid gedupeerden bij rampen (zoals een overstroming) financieel tegemoet kan komen. Daarnaast is er sinds eind juli de Overstromingsrisicoverzekering, als aanvulling op de reguliere woonverzekeringen. Schade door hevige neerslag (direct of via de grond) valt niet onder de dekking van deze verzekering. Hiervoor dien je de dekking van je inboedel- en opstalverzekering na te gaan.

De Overstromingsrisicoverzekering vervangt de geflopte Catastrofeverzekering en is online af te sluiten via assurantiebedrijf Klap. De verzekeringsmaatschappij op de achtergrond is opnieuw de Neerlandse en voor de afwikkeling van je schade neem je contact op met claimservicebedrijf Broadspire.

Hoe werkt het?

De overstromingsverzekering werkt aan de hand van inschrijvingen. Per regio wordt een maximum aantal mensen verzekerd. Hierdoor wordt het risico gespreid, zodat na één ramp de premiepot niet meteen leeg is. Wanneer er voldoende inschrijvingen zijn voor de eerste ronde, gaat de inschrijving van ronde twee van start. Naar verwachting zal binnen 2 tot 5 jaar iedere Nederlander een Overstromingsrisicoverzekering kunnen afsluiten.

Voor wie is het?

De overstromingsrisicoverzekering is bedoeld voor huiseigenaren, huurders, Vereniging van Eigenaars (VvE’s) en appartementseigenaren (VvE-leden) woonachtig in een overstroombaar gebied.

Persoonlijk overstromingsrisicoprofiel

De risico-inschatting is gebaseerd op het meest actuele inzicht van het overstromingsrisico in Nederland. Hierbij zijn de resultaten van Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) leidend.
Voor elk adres in Nederland is een uniek overstromingsprofiel opgesteld. Aan de hand van de postcode en huisnummer krijg je een risicoscan te zien.

Premie en eigen risico

De premie kun je online berekenen op basis van jouw persoonlijke overstromingsprofiel. Bij een hoog risico kun je de premie verlagen door het nemen van voorzorgsmaatregelen, zoals het bezitten van zandzakken en/of waterschotten. De minimumpremie voor een huiseigenaar is €7,21 per maand en voor een huurder of eigenaar van een appartement (VvE-lid) €3,61 per maand.

De Overstromingsrisicoverzekering is op basis van premier risque. Dit betekent dat de regels van onderverzekering niet van toepassing zijn. Wanneer je schade hebt, keert de verzekering maximaal het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag uit. Elk jaar wordt het verzekerd bedrag aangepast aan de hand van de CBS-index en het vastgestelde premier risque bedrag. Dit betekent dat je premie voor elk nieuw verzekeringsjaar wijzigt.

Voor de waardebepaling gebruik je de inboedel- en/of herbouwwaardemeter van je huidige inboedel- en/of opstalverzekering in. Ook kan een recent taxatierapport het uitgangspunt zijn.
Voor huiseigenaren is het standaard eigen risico €1000 per schade, voor huurders en appartementeigenaren €250 per schade en voor VvE’s €500 per €1.000.000 herbouwwaarde, met een minimum van €1000.

Voordelen

 • De mogelijkheid wordt geboden om je huis en/of spullen te verzekeren voor schade veroorzaakt door overstroming.
 • Aan de hand van de check kun je zien hoe hoog het water bij jou kan komen.
 • Veel lagere premies dan de Catastrofeverzekering.
 • Is overstromingsrisico groot? Dan kun je er vanaf een bepaalde premie (met de premie-/dekkingschuif op de site van de aanbieder) voor kiezen je voor een lager bedrag te verzekeren. Uiteraard tegen een lagere premie.
 • Door voorzorgsmaatregelen te treffen, kun je 5% premiekorting ontvangen.
 • Je kunt een of meerdere externe berging(en) meeverzekeren.

Nadelen

 • Niet alle adressen worden gevonden als je online je overstromingsrisico berekent. Om je adres te laten toevoegen moet je een e-mailadres en telefoonnummer doorgeven.
 • Als je huis in onbeschermd gebied ligt, bijvoorbeeld direct aan de rivier buitendijks, dan kan het zijn dat je deze verzekering (nog) niet kunt afsluiten. Volgens de Brochure Waterveiligheid Buitendijks van de Rijksoverheid (pdf) gaat het om 115.000 mensen (geen huishoudens).
 • Hoog eigen risico. Bij ‘normale’ woonhuisverzekeringen is het maximale eigen risico €500 afgezien van het optionele eigen risico bij verzekeraar Generali van €1000 en de eigen risico’s die van toepassing zijn bij stormschade.
 • Het gebruik van de premie-/dekkingschuif op de site van de aanbieder is (nog) onduidelijk.
 • Op de website staat er bij de polismap geen privacy statement. Dit document is wel te vinden op de website van Klap.

Update 19 augustus 2016

Neerlandse heeft als reactie laten weten dat een alternatief voor 'de schuif' en het privacy statement live zijn gezet op overstromingsrisicoverzekering.nl.

Lees ook:

Meer eerste indrukken

Meer eerste indrukken

Test inboedelverzekeringen