icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Wij strijden al 30 jaar voor collectieve schadevergoedingen

De Consumentenbond strijdt al sinds 1988 voor het invoeren van de mogelijkheid van een collectieve schadevergoeding voor consumenten die zijn gedupeerd door dezelfde onrechtmatige praktijk van een bedrijf. Eind september 2018 staat de behandeling van het 'Wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in een collectieve actie' op de agenda in de Tweede Kamer.

   Gepubliceerd op:18 september 2018

Financiën Tweede Kamer

Het begon al in 1988

In 1988 vroeg de toenmalige minister van Justitie advies aan de Commissie Vorderingsrecht Belangenorganisaties van de Sociaal Economische Raad over het invoeren van de mogelijkheid voor belangenorganisaties om in het belang van anderen (zoals consumenten) naar de rechter te kunnen stappen. De Consumentenbond maakte deel uit van die commissie, die in 1990 het gevraagde advies uitbracht.

Helaas nam het toenmalige kabinet de wens van de Consumentenbond niet over om op die manier ook schadevergoeding in geld te kunnen eisen. In het Burgerlijk Wetboek werd toen een uitzondering opgenomen in het collectieve actierecht, zoals dat sindsdien bestaat: een collectieve schadevergoeding kan nu niet via de rechter worden gevraagd.

Bedrijven komen nog steeds met wanpraktijken weg

Consumenten nemen steeds meer gestandaardiseerde producten af. Als bij het aanbieden, leveren van een product of dienst iets mis gaat, krijgen grote groepen consumenten vaker met dezelfde problemen te maken. Als individuele gedupeerde naar de rechter stappen om de hierdoor geleden schade te verhalen is kostbaar en moeilijk. Daarom zien veel consumenten ervan af hun recht te halen. Dat is een slechte zaak.

Bedrijven die de wet overtreden en schade veroorzaken komen daar nu veelal mee weg. Dat is ook niet eerlijk ten opzichte van bedrijven die zich wel aan de regels houden. Consumentenorganisaties, zoals de Consumentenbond willen consumenten graag beter kunnen helpen bij het verhalen van hun schade in massaschadegevallen, maar het ontbreekt aan de juridische mogelijkheden die daarvoor nodig zijn.

Maar wij zaten in die jaren niet stil

Op verschillende momenten en manieren is de Consumentenbond doorgegaan met het bepleiten om een collectieve schadevergoeding toch mogelijk te maken. Daarover valt meer te lezen in het overzicht van de berichten hieronder.

In 2011 heeft de Consumentenbond zich met succes sterk gemaakt voor de motie Dijksma die door de Tweede Kamer werd aangenomen. Na een lange bedenktijd en vertraging als gevolg van kabinetswisselingen werd de uitvoering van die motie uiteindelijk in november 2016 als een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. We roepen de Tweede Kamer nu op het wetsvoorstel ongewijzigd aan te nemen, zodat het recht op schadevergoeding van consumenten nu eindelijk realiteit wordt.

Eerdere berichten

4 oktober 2012: Herstel consumentenvertrouwen essentieel

7 februari 2012: Stappenplan collectieve schadevergoeding uitgesteld

8 november 2011: Collectieve schadevergoeding voor consumenten in zicht

25 juni 2010: Badkamerkartel moet schade vergoeden

10 november 2009: Politieke steun voor collectieve schadevergoeding

4 november 2009: Maak collectieve schadevergoeding in geld mogelijk!

26 mei 2009: Geld boetes kartelovertredingen inzetten voor eisen schadevergoeding

16 april 2009: Consumentenbescherming: nog veel werk aan de winkel

25 februari 2009: Europees Parlement stemt over recht op schadevergoeding consumenten

3 december 2008: Slachtoffers oneerlijke handelspraktijk moeten schadevergoeding kunnen eisen

27 november 2008: Collectieve schadevergoeding voor consumenten snel realiteit maken

19 juni 2008: Schadevergoeding voor consumenten moet realiteit worden

3 april 2008: Doorbraak in collectief actierecht

18 april 2007: Consumenten hebben teveel betaald voor biertje

7 maart 2007: Collectieve schadevergoeding voor consumenten dichterbij

1 januari 2007: Consumentenbond roept op collectieve schadevergoeding mogelijk te maken (pdf)

19 januari 1990: Advies van de SER Commissie Vorderingsrecht belangenorganisaties aan de Minister van Justitie