icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Voorwaarden Bemiddeling

De Consumentenbond biedt consumenten, die een geschil met een aanbieder hebben, de mogelijkheid om gebruik te maken van de dienst Bemiddeling. Wij trachten in overleg met de aanbieder tot een oplossing/schikking voor een conflict te komen.


Deelname

De adviseurs van de Adviesafdeling van de Consumentenbond beoordelen aan de hand van jouw mondelinge toelichting of een geschil/kwestie aangemeld kan worden voor de dienst Bemiddeling. De adviseurs beoordelen elk geval aan de hand van de volgende criteria:

Rechtsgebied: het geschil betreft het consumentenrecht (overeenkomsten die zijn gesloten tussen een consument en een professionele verkoper/dienstverlener).

Kans van slagen: inschatting van de ruimte voor een oplossing en/of het treffen van een compromis of (minnelijke) schikking.

Kosten

Tarief niet-leden: €100                                               
Tarief leden: €85
Tarief screening*: €20

*Als onderdeel van de bemiddeling worden de door jou aangeleverde stukken zorgvuldig bestudeerd. Indien je case na bestudering van de stukken toch niet in aanmerking komt voor bemiddeling (zie genoemde criteria in bovengenoemde paragraaf) dan ontvang je het betaalde bedrag minus €20 bestuderingskosten van ons retour.

Bemiddeling

Bemiddeling verloopt zowel telefonisch als per e-mail. De bemiddelaar treedt in beginsel telefonisch in contact met de wederpartij om tot een oplossing te komen.

Wij hanteren een doorlooptijd van 2 weken. Deze termijn gaat in na ontvangst van de betaling. De bemiddelaar zal zich inspannen om binnen 2 weken tot een werkbare oplossing/schikking te komen. Bovengenoemde termijn kan langer uitvallen in de volgende gevallen:

  • Het betreft een (juridisch) complexe kwestie/geschil.
  • De wederpartij is lastig te bereiken.
  • De wederpartij betreft een ‘grote’ onderneming waar de interne doorlooptijden lang zijn.

Oplossing/schikking

De bemiddelaar zal zich maximaal inspannen om de best passende oplossing/schikking te realiseren. De bemiddelaar handelt zorgvuldig en stelt het belang van de consument altijd voorop. Op basis van de door de consument verstrekte informatie, eventuele stukken én diens opgegeven voorkeuren, zal de bemiddelaar het belang van de consument zo goed als mogelijk behartigen. Om uiteenlopende redenen kan het voorkomen dat het gewenste resultaat niet bereikt wordt. Wanneer alle mogelijkheden zijn benut en de bemiddelaar van mening is dat een positief resultaat niet bereikt kan worden, wordt de bemiddeling afgesloten. De adviseur informeert de consument in dat geval over mogelijke vervolgstappen die de consument zelf kan ondernemen.

Uitdrukkelijke toestemming en bedenktermijn

Je dient ons per e-mail uitdrukkelijk toestemming te geven om de dienst Bemiddeling tijdens de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen uit te voeren. Daarbij dien je te verklaren afstand te doen van deze wettelijke bedenktermijn. De dienst Bemiddeling gaat direct na de betaling van start.

Privacy

De Consumentenbond heeft bescherming van privacy hoog in het vaandel staan; zie verder ook onze Privacyverklaring. De Consumentenbond houdt zich strikt aan de voorwaarden uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Consumentenbond gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van consumenten.

Voor de dienst Bemiddeling houdt dat in dat wij jouw persoonsgegevens, voor zover deze nog niet bekend zijn én dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bemiddeling, met de wederpartij zullen delen.

Aansprakelijkheid

De Consumentenbond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet behalen van enig resultaat. Bemiddeling wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. 

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden Bemiddeling is Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden en wijzigingen

Op alle diensten en producten van de Consumentenbond zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen.

Inwerkingtreding

Deze Voorwaarden Bemiddeling treden op 20 februari 2017 in werking.